• Lịch khai giảng Tháng 9 và Tháng 10 năm 2023
    » Lớp tiếng Trung giao tiếp cơ bản từ đầu 246 khai giảng ngày 2/10/2023, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h15-19h45 (Còn 1 chỗ)
    » Lớp tiếng Trung giao tiếp cơ bản từ đầu 357 khai giảng ngày 31/10/2023, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h15-19h45 (Còn 1 chỗ)
    » Khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản

Gõ tiếng Trung Sogou Pinyin trên máy tính Bài 3

Tải bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin mới nhất


Gõ tiếng Trung Sogou Pinyin trên máy tính Bài 3 tiếp tục chương trình đào tạo tiếng Trung trực tuyến của Thầy Vũ chuyên đề hướng dẫn các bạn học viên và thành viên diễn đàn học tiếng Trung ChineMaster cách học từ vựng tiếng Trung hiệu quả nhất. Để có thể sử dụng bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin thì trước tiên chúng ta cần phải download bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin về máy tính. Các bạn download bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin phiên bản mới nhất tại link bên dưới.

Download bộ gõ tiếng Trung sogou

Các bạn chú ý ôn tập lại những gì được học từ bài học hôm qua tại link bên dưới nhé.

Gõ tiếng Trung Sogou Pinyin trên máy tính Bài 2

Chuyên mục học tiếng Trung qua bộ gõ tiếng Trung sogou

Gõ tiếng Trung Sogou Pinyin trên máy tính Bài 3 - Download bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin - Học tiếng Trung Quốc mỗi ngày qua bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin cùng thầy Vũ ChineMaster

Bạn nào đang ở Thành phố Hồ Chí Minh thì tham gia các lớp đào tạo tiếng Trung giao tiếp uy tín tại ChineMaster Quận 10 TP HCM nhé.

Học tiếng Trung tại ChineMaster Quận 10 TP HCM

Khóa học tiếng Trung giao tiếp tại Hà Nội Quận Thanh Xuân ChineMaster đã có lịch khai giảng mới nhất. Các bạn xem chi tiết tại link bên dưới.

Học tiếng Trung tại ChineMaster Quận Thanh Xuân Hà Nội

Có nhiều bạn không đi học được tại Trung tâm tiếng Trung ChineMaster do ở quá xa và bị hạn chế vị trí địa lý. Các bạn có thể tham gia chương trình đào tạo lớp học tiếng Trung trực tuyến qua Skype nhé.

Đăng ký học tiếng Trung online qua Skype cùng Thầy Vũ

Bạn nào muốn tham gia lớp đào tạo nhập hàng Trung Quốc Quảng Châu taobao 1688 tmall thì đăng ký học lớp nhập hàng Trung Quốc tận gốc mới nhất nhé.

Khóa học nhập hàng Trung Quốc tận gốc mới

Sau đây chúng ta sẽ vào phần chính của bài học hôm nay nhé - Gõ tiếng Trung Sogou Pinyin trên máy tính Bài 3.

Học tiếng Trung Gõ tiếng Trung Sogou Pinyin trên máy tính Bài 3 Thầy Vũ


Bài giảng hôm nay của chúng ta lại có thêm khá nhiều kiến thức mới rất thú vị, các bạn chú ý theo dõi Gõ tiếng Trung Sogou Pinyin trên máy tính Bài 3 nhé.

数百种按时工作的越南生产的第一代Covid-19疫苗

一家总部位于胡志明市的公司的300多名员工加班了六个月以上,他们在越南批准了首批用于人体试验的Covid-19疫苗。
Nanogen Pharmaceutical Biotechnology Company的代表说,随着Covid-19流行病变成大流行病,他们从三月份开始研究疫苗的生产。

在越南,这种情况自3月初以来恶化,因为许多从美国和欧洲返回的越南国民和来自同一地区的外国人都感染了新型冠状病毒,促使政府实施了超过三周的全国性社会疏远运动,并暂停了活动所有国际航班。

6月,科学技术部正式要求Nanogen实施两个项目:疫苗生产和Covid-19治疗抗体。

在六个多月的时间里,该公司的300多名专家一直在不停地致力于疫苗项目。基本阶段已经完成,包括蛋白质合成,纯化,最终配方的最终确定,毒性重复测试以及对小鼠和猴子的其他测试。

最初,该公司有两个候选产品:一种基于SARS-CoV-2刺突蛋白的亚单位疫苗,以及使用重组技术的类病毒颗粒(VLP)疫苗。为了加快疫苗的可用性,Nanogen选择生产该亚单位版本,其最终产品是Nanocovax,预计将在12月17日开始对其进行人体试验。

卫生部表示,该公司将与越南军事医学科学院合作,从周四开始招募志愿者参加人体试验的第一阶段。

该代表说,该公司已经独立研究和生产了Nanocovax疫苗。但是,它是根据一些著名杂志对基因和蛋白质片段的出版物和研究设计了其基因片段,从而促进了Covid-19耐药疫苗的生产。

在世界各地发现了许多不同的新型冠状病毒。越南的变种传播迅速,但毒性较小。该代表说:“我们已经调整了适合该菌株的蛋白质片段,以产生最佳的免疫反应。”

Nanogen表示已经对大鼠和猴子多次测试了该疫苗,并取得了良好的效果。并可以保证其免疫原性和安全性水平。

该公司认为,这种疫苗有副作用,但副作用不大。一些老鼠出现瘙痒,在注射部位受到轻度刺激约半小时。啮齿动物仍然增重,饮食和正常生活,并且在很长一段时间后没有任何毒性症状。

测试手术发现,注射了Nanocovax疫苗的大鼠的心脏,肾脏和肺脏都正常,没有任何损害。

周一,美国国家卫生和流行病学研究所宣布了仓鼠的Nanocovax测试结果。接种仓鼠,然后将其暴露于新型冠状病毒14天。它们没有被感染,肺液测试的结果也表明它们对该病毒呈阴性。同时,未接种疫苗的小鼠的新型冠状病毒测试呈阳性,并显示出疲劳迹象。

人体试验

在人体试验的第一阶段,将60名志愿者分成三个较小的组,每组分别接受三种不同的疫苗剂量:25毫克,50毫克和75毫克。

为安全起见,将对前三人接种25 mcg疫苗,并在72小时后评估其健康状况。卫生部周三表示,在此之后,将确定下一次测试的剂量和参加人数。

在第一阶段,所有志愿者将接受两次肌肉注射疫苗,两次注射之间间隔28天。

预计第一阶段将为60名年龄在18-60岁之间,无任何潜在疾病,传染病或过敏的志愿者进行疫苗接种。

Nanogen的Covid-19疫苗Nanocovax预计每剂最高定价为500,000越南盾(21.62美元)。

该公司代表说,Nanocovax的价格将合理,所有越南人都可以负担得起,该公司正试图将该疫苗纳入健康保险所涵盖的药物清单。

Nanocovax计划于2021年5月投入量产。

越南目前的Covid-19总数为1,381,其中包括在周三晚上确认的4例进口病例,使活跃病例总数增加到118。该国已经过去了9天,没有记录新的社区传播情况。

Chú thích phiên âm tiếng Trung Gõ tiếng Trung Sogou Pinyin trên máy tính Bài 3

Shù bǎi zhǒng ànshí gōngzuò de yuènán shēngchǎn de dì yī dài Covid-19 yìmiáo

yījiā zǒngbùwèiyú húzhìmíng shì de gōngsī de 300 duō míng yuángōng jiābānle liù gè yuè yǐshàng, tāmen zài yuènán pīzhǔnle shǒu pī yòng yú réntǐ shìyàn de Covid-19 yìmiáo.
Nanogen Pharmaceutical Biotechnology Company de dàibiǎo shuō, suízhe Covid-19 liúxíng bìng biàn chéng dà liúxíng bìng, tāmen cóng sān yuèfèn kāishǐ yánjiū yìmiáo de shēngchǎn.

Zài yuènán, zhè zhǒng qíngkuàng zì 3 yuèchū yǐlái èhuà, yīnwèi xǔduō cóng měiguó hé ōuzhōu fǎnhuí de yuènán guómín hé láizì tóngyī dìqū de wàiguó rén dōu gǎnrǎnle xīnxíng guānzhuàng bìngdú, cùshǐ zhèngfǔ shíshīle chāoguò sān zhōu de quánguó xìng shèhuì shūyuǎn yùndòng, bìng zàntíngle huódòng suǒyǒu guójì hángbān.

6 Yuè, kēxué jìshù bù zhèngshì yāoqiú Nanogen shíshī liǎng gè xiàngmù: Yìmiáo shēngchǎn hé Covid-19 zhìliáo kàngtǐ.

Zài liù gè duō yuè de shíjiān lǐ, gāi gōngsī de 300 duō míng zhuānjiā yì zhí zài bù tíng de zhìlì yú yìmiáo xiàngmù. Jīběn jiēduàn yǐjīng wánchéng, bāokuò dànbáizhí héchéng, chúnhuà, zuìzhōng pèifāng de zuìzhōng quèdìng, dúxìng chóngfù cèshì yǐjí duì xiǎo shǔ hé hóuzi de qítā cèshì.

Zuìchū, gāi gōngsī yǒu liǎng gè hòuxuǎn chǎnpǐn: Yī zhǒng jīyú SARS-CoV-2 cì tū dànbái de yà dānwèi yìmiáo, yǐjí shǐyòng chóngzǔ jìshù de lèi bìngdú kēlì (VLP) yìmiáo. Wèile jiākuài yìmiáo de kěyòngxìng,Nanogen xuǎnzé shēngchǎn gāi yà dānwèi bǎnběn, qí zuìzhōng chǎnpǐn shì Nanocovax, yùjì jiàng zài 12 yuè 17 rì kāishǐ duì qí jìnxíng réntǐ shìyàn.

Wèishēng bù biǎoshì, gāi gōngsī jiāng yǔ yuènán jūnshì yīxué kēxuéyuàn hézuò, cóng zhōu sì kāishǐ zhāomù zhìyuàn zhě cānjiā réntǐ shìyàn de dì yī jiēduàn.

Gāi dàibiǎo shuō, gāi gōngsī yǐjīng dúlì yánjiū hé shēngchǎnle Nanocovax yìmiáo. Dànshì, tā shì gēnjù yīxiē zhùmíng zázhì duì jīyīn hé dànbáizhí piànduàn de chūbǎn wù hé yánjiū shèjìle qí jīyīn piànduàn, cóng'ér cùjìnle Covid-19 nài yào yìmiáo de shēngchǎn.

Zài shìjiè gèdì fāxiànle xǔduō bùtóng de xīnxíng guānzhuàng bìngdú. Yuènán de biànzhǒng chuánbò xùnsù, dàn dúxìng jiào xiǎo. Gāi dàibiǎo shuō:“Wǒmen yǐjīng tiáozhěngle shìhé gāi jūnzhū de dànbáizhí piànduàn, yǐ chǎnshēng zuì jiā de miǎnyì fǎnyìng.”

Nanogen biǎoshì yǐjīng duì dà shǔ hé hóuzi duō cì cèshìle gāi yìmiáo, bìng qǔdéle liánghǎo de xiàoguǒ. Bìng kěyǐ bǎozhèng qí miǎnyì yuán xìng hé ānquán xìng shuǐpíng.

Gāi gōngsī rènwéi, zhè zhǒng yìmiáo yǒu fùzuòyòng, dàn fùzuòyòng bù dà. Yīxiē lǎoshǔ chūxiàn sàoyǎng, zài zhùshè bù wèi shòudào qīng dù cìjī yuē bàn xiǎoshí. Nièchǐ dòngwù réngrán zēng chòng, yǐnshí hé zhèngcháng shēnghuó, bìngqiě zài hěn zhǎng yīduàn shíjiān hòu méiyǒu rènhé dúxìng zhèngzhuàng.

Cèshì shǒushù fāxiàn, zhùshèle Nanocovax yìmiáo de dà shǔ de xīnzàng, shènzàng hé fèizàng dōu zhèngcháng, méiyǒu rènhé sǔnhài.

Zhōuyī, měiguó guójiā wèishēng hé liúxíng bìng xué yánjiū suǒ xuānbùle cāngshǔ de Nanocovax cèshì jiéguǒ. Jiēzhǒng cāngshǔ, ránhòu jiāng qí bàolù yú xīnxíng guānzhuàng bìngdú 14 tiān. Tāmen méiyǒu bèi gǎnrǎn, fèi yè cèshì de jiéguǒ yě biǎomíng tāmen duì gāi bìngdú chéng yīnxìng. Tóngshí, wèi jiēzhǒng yìmiáo de xiǎo shǔ de xīnxíng guānzhuàng bìngdú cèshì chéng yángxìng, bìng xiǎnshì chū píláo jīxiàng.

Réntǐ shìyàn

zài réntǐ shìyàn de dì yī jiēduàn, jiāng 60 míng zhìyuàn zhě fēnchéng sān gè jiào xiǎo de zǔ, měi zǔ fèn bié jiēshòu sān zhǒng bùtóng de yìmiáo jìliàng:25 Háokè,50 háokè hé 75 háokè.

Wéi ānquán qǐjiàn, jiāng duì qián sān rén jiēzhǒng 25 mcg yìmiáo, bìng zài 72 xiǎoshí hòu pínggū qí jiànkāng zhuàngkuàng. Wèishēng bù zhōusān biǎoshì, zài cǐ zhīhòu, jiāng quèdìng xià yīcì cèshì de jìliàng hé cānjiā rénshù.

Zài dì yī jiēduàn, suǒyǒu zhìyuàn zhě jiāng jiēshòu liǎng cì jīròu zhùshè yìmiáo, liǎng cì zhùshè zhī jiān jiàngé 28 tiān.

Yùjì dì yī jiēduàn jiāng wèi 60 míng niánlíng zài 18-60 suì zhī jiān, wú rènhé qiánzài jíbìng, chuánrǎn bìng huò guòmǐn de zhìyuàn zhě jìnxíng yìmiáo jiēzhǒng.

Nanogen de Covid-19 yìmiáo Nanocovax yùjì měi jì zuìgāo dìngjià wèi 500,000 yuènán dùn (21.62 Měiyuán).

Gāi gōngsī dàibiǎo shuō,Nanocovax de jiàgé jiāng hélǐ, suǒyǒu yuènán rén dōu kěyǐ fùdān dé qǐ, gāi gōngsī zhèng shìtú jiāng gāi yìmiáo nàrù jiànkāng bǎoxiǎn suǒ hángài di yàowù qīngdān.

Nanocovax jìhuà yú 2021 nián 5 yuè tóurù liàng chǎn.

Yuènán mùqián de Covid-19 zǒngshù wèi 1,381, qízhōng bāokuò zài zhōusān wǎnshàng quèrèn de 4 lì jìnkǒu bìnglì, shǐ huóyuè bìnglì zǒngshù zēngjiā dào 118. Gāi guó yǐjīng guòqùle 9 tiān, méiyǒu jìlù xīn de shèqū chuánbò qíngkuàng.

Bản dịch tiếng Trung sang tiếng Việt Gõ tiếng Trung Sogou Pinyin trên máy tính Bài 3

Hàng trăm người làm việc liên tục để có vắc xin Covid-19 sản xuất tại Việt Nam đầu tiên

Hơn 300 nhân viên của một công ty có trụ sở tại TP.HCM đã làm việc ngoài giờ trong hơn sáu tháng để nghiên cứu vắc xin Covid-19 đầu tiên được phê duyệt để thử nghiệm trên người tại Việt Nam.
Đại diện của Công ty Công nghệ Sinh học Dược phẩm Nanogen cho biết, họ đã bắt đầu nghiên cứu sản xuất vắc xin từ tháng 3 khi dịch Covid-19 bùng phát thành đại dịch.

Tại Việt Nam, tình hình trở nên tồi tệ hơn kể từ đầu tháng 3 khi nhiều công dân Việt Nam trở về từ Mỹ và châu Âu và người nước ngoài đến từ các khu vực tương tự đã bị nhiễm coronavirus mới, khiến chính phủ phải áp dụng một chiến dịch làm xa xã hội quốc gia trong hơn ba tuần và đình chỉ. tất cả các chuyến bay quốc tế.

Vào tháng 6, Bộ Khoa học và Công nghệ đã chính thức yêu cầu Nanogen thực hiện hai dự án: sản xuất vắc xin và kháng thể điều trị Covid-19.

Trong hơn sáu tháng, hơn 300 chuyên gia của công ty đã làm việc không ngừng cho dự án vắc xin. Các công đoạn cơ bản đã hoàn thành, bao gồm tổng hợp protein, tinh chế, hoàn thiện công thức thành phẩm, lặp lại các thử nghiệm về độc tính và các thử nghiệm khác trên chuột và khỉ.

Ban đầu, công ty có hai ứng cử viên: vắc xin đơn vị phụ dựa trên protein đột biến của SARS-CoV-2 và vắc xin dạng hạt giống virus (VLP), sử dụng công nghệ tái tổ hợp. Để đẩy nhanh sự sẵn có của vắc-xin, Nanogen đã chọn sản xuất phiên bản đơn vị phụ, có thành phẩm là Nanocovax, quá trình thử nghiệm trên người dự kiến sẽ bắt đầu vào ngày 17 tháng 12.

Bộ Y tế cho biết công ty sẽ hợp tác với Học viện Quân y Việt Nam để bắt đầu tuyển dụng tình nguyện viên tham gia vào giai đoạn đầu của thử nghiệm trên người từ thứ Năm.

Vị đại diện này cho biết, công ty đã nghiên cứu và sản xuất độc lập vắc xin Nanocovax. Tuy nhiên, họ đã thiết kế phân đoạn gen của mình dựa trên một số ấn phẩm và nghiên cứu về phân đoạn gen và protein được xuất bản bởi các tạp chí uy tín, tạo điều kiện cho việc sản xuất vắc-xin kháng Covid-19.

Có nhiều chủng coronavirus mới khác nhau được tìm thấy trên khắp thế giới. Biến thể ở Việt Nam lây lan nhanh nhưng độc lực kém hơn. "Chúng tôi đã điều chỉnh đoạn protein phù hợp với chủng này để tạo ra phản ứng miễn dịch tốt nhất", người đại diện cho biết.

Nanogen cho biết họ đã thử nghiệm vắc xin này nhiều lần trên chuột và khỉ với kết quả tốt; và có thể đảm bảo tính sinh miễn dịch và mức độ an toàn của nó.

Công ty cho biết vắc-xin có những tác dụng phụ nhưng không đáng kể. Một số con chuột bị ngứa và bị kích ứng nhẹ tại chỗ tiêm trong khoảng nửa giờ. Loài gặm nhấm vẫn tăng cân, ăn uống, sinh hoạt bình thường và không có biểu hiện nhiễm độc trong thời gian dài sau đó.

Tim, thận và phổi của những con chuột được tiêm vắc-xin Nanocovax đều bình thường mà không có bất kỳ tổn thương nào, các cuộc phẫu thuật thử nghiệm cho thấy.

Hôm thứ Hai, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã công bố kết quả xét nghiệm Nanocovax trên chuột hamster. Những con chuột hamster đã được tiêm phòng và sau đó tiếp xúc với coronavirus mới trong 14 ngày. Họ không bị nhiễm và kết quả xét nghiệm dịch phổi cũng cho thấy họ âm tính với vi rút. Trong khi đó, những con chuột không được tiêm phòng đã được thử nghiệm dương tính với loại coronavirus mới và có dấu hiệu mệt mỏi.

Thử người

Trong giai đoạn đầu tiên của thử nghiệm trên người, 60 tình nguyện viên sẽ được chia thành ba nhóm nhỏ hơn, mỗi nhóm nhận ba liều lượng vắc xin khác nhau: 25 miligam, 50 miligam và 75 miligam.

Trong một biện pháp an toàn, ba người đầu tiên sẽ được tiêm 25 mcg vắc-xin và sức khỏe của họ được đánh giá trong 72 giờ sau đó. Sau đó, liều lượng và số lượng người tham gia cho buổi thử nghiệm tiếp theo sẽ được quyết định, Bộ Y tế cho biết hôm thứ Tư.

Tất cả các tình nguyện viên trong giai đoạn đầu sẽ được tiêm hai mũi vắc-xin, với khoảng cách giữa hai lần tiêm là 28 ngày.

Sáu mươi tình nguyện viên trong độ tuổi 18-60 không có bất kỳ tình trạng tiềm ẩn, bệnh truyền nhiễm hoặc dị ứng nào sẽ được chủng ngừa trong giai đoạn đầu tiên.

Thuốc chủng ngừa Nanogen’s Covid-19 Nanocovax dự kiến sẽ có giá tối đa là 500.000 đồng (21,62 USD) cho mỗi liều.

Đại diện công ty cho biết Nanocovax sẽ có giá hợp lý, phù hợp túi tiền của người dân Việt Nam và công ty đang cố gắng đưa vắc xin này vào danh mục thuốc được BHYT chi trả.

Nanocovax dự kiến đi vào sản xuất hàng loạt vào tháng 5 năm 2021.

Số lượng Covid-19 hiện tại của Việt Nam là 1.381, bao gồm bốn trường hợp nhập khẩu được xác nhận vào tối thứ Tư, nâng tổng số trường hợp đang hoạt động lên 118. Cả nước đã trải qua chín ngày mà không ghi nhận một sự lây truyền mới từ cộng đồng.

Trên đây là nội dung bài tập hôm nay Gõ tiếng Trung Sogou Pinyin trên máy tính Bài 3. Các bạn thành viên diễn đàn có gì cần được giải đáp thêm thì để lại lời nhắn ở bên dưới này nhé.
 
Last edited:
Back
Top