• Lịch khai giảng Tháng 9 và Tháng 10 năm 2023
    » Lớp tiếng Trung giao tiếp cơ bản từ đầu 246 khai giảng ngày 2/10/2023, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h15-19h45 (Còn 1 chỗ)
    » Lớp tiếng Trung giao tiếp cơ bản từ đầu 357 khai giảng ngày 31/10/2023, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h15-19h45 (Còn 1 chỗ)
    » Khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản

Gõ tiếng Trung Sogou Pinyin trên máy tính Bài 6

Download bộ gõ tiếng Trung Sogou Pinyin về máy tính


Gõ tiếng Trung Sogou Pinyin trên máy tính Bài 6 tiếp tục chương trình đào tạo tiếng Trung trực tuyến của Thầy Vũ trên diễn đàn học tiếng Trung Quốc mỗi ngày ChineMaster.

Gõ tiếng Trung Sogou Pinyin trên máy tính Bài 6 - Download bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin Thầy Vũ ChineMaster

Trước hết các bạn cần ôn tập lại những kiến thức cũ trong bài giảng bên dưới.

Gõ tiếng Trung Sogou Pinyin trên máy tính Bài 5

Các bạn download bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin phiên bản mới nhất vừa được cập nhập xong tại link bên dưới.

Download bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin

Chuyên mục học tiếng Trung Quốc mỗi ngày

Các bạn update thông tin lịch khai giảng mới nhất hôm nay trên website dạy học tiếng Trung trực tuyến của Thầy Vũ nhé.

Khóa học tiếng Trung cơ bản ChineMaster Hà Nội

Khóa học tiếng Trung cơ bản ChineMaster TP HCM

Khóa học nhập hàng Trung Quốc tận gốc 1688

Bạn nào muốn học tiếng Trung trực tuyến với Thầy Vũ thì đăng ký tham gia lớp học tiếng Trung giao tiếp online qua Skype nhé.

Đăng ký lớp học tiếng Trung online qua Skype

Trung tâm học tiếng Trung uy tín ChineMaster liên tục chia sẻ các video bài giảng Thầy Vũ đào tạo tiếng Trung Quốc mỗi ngày trên diễn đàn này các bạn nhé.

Sau đây chúng ta sẽ cùng vào phần chính của bài học hôm nay nhé.

Bài tập luyện Gõ tiếng Trung Sogou Pinyin trên máy tính Bài 6 Thầy Vũ


Nội dung chi tiết bài giảng hôm nay ngày 16 tháng 12 năm 2020 - Gõ tiếng Trung Sogou Pinyin trên máy tính Bài 6.

越南被视为大流行病的过境国,助长了柬埔寨向中国的“新娘贩运”

由于Covid-19大流行造成的大量工作机会流失,今年柬埔寨“新娘”向中国的贩运急剧增加。

两家帮助受害者的慈善机构表示,这推动了更多的年轻妇女和女孩出国养家。

在过去的十年中,成千上万来自东南亚的女性被犯罪网络派往中国,希望获得丰厚的工作,但随着中国努力解决巨大的性别失衡问题,这些女性才被卖给新娘,有的卖给了虐待男人。

反贩运组织说,冠状病毒对柬埔寨服装,酒店业和旅游业的影响加剧了今年“新娘贩运”的激增。

Chab Dai的项目经理Chan Saron说:“年轻女性没有工作,没有选择,因此,犯罪者说服妇女及其家庭变得更加容易。

到2020年,该慈善机构平均每三天收到一次新案件的报告,是往年案件数量的两倍。

萨隆说,大多数受害者都在二十多岁,但有些则只有14岁,他说数千例案件可能没有报告。

从中国返回的柬埔寨妇女经常描述性,身体和心理虐待,禁闭,酷刑和强迫劳动的经历。

柬埔寨当局表示,犯罪难以解决,因为受害人的亲属通常是同谋,而且犯罪媒人承诺提供的现金高达数千美元,对于贫穷的农村家庭来说很难抗拒。

柬埔寨政府反人口贩运委员会副主任仇本英(Chou Bun Eng)对汤森路透基金会说:“妇女,其中大多数人知道风险。”

她补充说:“但他们仍然走。钱,钱,钱全都有。” “(犯罪)在增加,因为犯罪者很聪明,他们很棘手……有希望的财富。”

邦恩说,越南当局-一个越来越多的妇女前往中国的过境国-在发现潜在的柬埔寨受害者并阻止他们到达中国方面做得更好。

位于河内的河南蓝龙儿童基金会(Blue Dragon Children's Foundation)救助了被贩运到中国的妇女。该组织说,今年柬埔寨受害者的案件数量已从去年的七名增加了近三倍,达到19名。

蓝龙集团的负责人迈克尔·布罗索夫斯基(Michael Brosowski)表示:“ Covid-19至少已经改变了贩运的格局,”由于与冠状病毒有关的旅行限制得以实施,蓝龙集团的负责人于1月下旬被迫暂时冻结了救援行动。

“通过越南被贩运的柬埔寨人数急剧增加,这表明贩运者愿意尝试新路线和新技巧以保持贸易往来。”

Phiên âm tiếng Trung Gõ tiếng Trung Sogou Pinyin trên máy tính Bài 6

Yuènán bèi shì wéi dà liúxíng bìng de guòjìng guó, zhùzhǎngle jiǎnpǔzhài xiàng zhōngguó de “xīnniáng fànyùn”

yóuyú Covid-19 dà liúxíng zàochéng de dàliàng gōngzuò jīhuì liúshī, jīnnián jiǎnpǔzhài “xīnniáng” xiàng zhōngguó de fànyùn jíjù zēngjiā.

Liǎng jiā bāngzhù shòuhài zhě de císhàn jīgòu biǎoshì, zhè tuīdòngle gèng duō de niánqīng fùnǚ hé nǚhái chūguó yǎngjiā.

Zài guòqù de shí nián zhōng, chéng qiān shàng wàn láizì dōngnányà de nǚxìng bèi fànzuì wǎngluò pài wǎng zhōngguó, xīwàng huòdé fēnghòu de gōngzuò, dàn suízhe zhōngguó nǔlì jiějué jùdà dì xìngbié shīhéng wèntí, zhèxiē nǚxìng cái bèi mài gěi xīnniáng, yǒu de mài gěile nüèdài nánrén.

Fǎn fànyùn zǔzhī shuō, guānzhuàng bìngdú duì jiǎnpǔzhài fúzhuāng, jiǔdiàn yè hé lǚyóu yè de yǐngxiǎng jiājùle jīnnián “xīnniáng fànyùn” de jīzēng.

Chab Dai de xiàngmù jīnglǐ Chan Saron shuō:“Niánqīng nǚxìng méiyǒu gōngzuò, méiyǒu xuǎnzé, yīncǐ, fànzuì zhě shuōfú fùnǚ jí qí jiātíng biàn dé gèngjiā róngyì.

Dào 2020 nián, gāi císhàn jīgòu píngjūn měi sān tiān shōu dào yīcì xīn ànjiàn de bàogào, shì wǎngnián ànjiàn shùliàng de liǎng bèi.

Sà lóng shuō, dà duōshù shòuhài zhě dōu zài èrshí duō suì, dàn yǒuxiē zé zhǐyǒu 14 suì, tā shuō shù qiān lì ànjiàn kěnéng méiyǒu bàogào.

Cóng zhōngguó fǎnhuí de jiǎnpǔzhài fùnǚ jīngcháng miáoshù xìng, shēntǐ hé xīnlǐ nüèdài, jìnbì, kùxíng hé qiǎngpò láodòng de jīnglì.

Jiǎnpǔzhài dāngjú biǎoshì, fànzuì nányǐ jiějué, yīnwèi shòuhài rén de qīnshǔ tōngchángshì tóngmóu, érqiě fànzuì méirén chéngnuò tígōng de xiànjīn gāodá shù qiān měiyuán, duìyú pínqióng de nóngcūn jiātíng lái shuō hěn nán kàngjù.

Jiǎnpǔzhài zhèngfǔ fǎn rénkǒu fànyùn wěiyuánhuì fù zhǔrèn chóuběnyīng (Chou Bun Eng) duì tāng sēn lùtòu jījīn huì shuō:“Fùnǚ, qízhōng dà duōshù rén zhīdào fēngxiǎn.”

Tā bǔchōng shuō:“Dàn tāmen réngrán zǒu. Qián, qián, qián quándōu yǒu.” “(Fànzuì) zài zēngjiā, yīn wéi fànzuì zhě hěn cōngmíng, tāmen hěn jíshǒu……yǒu xīwàng de cáifù.”

Bāng ēn shuō, yuènán dāngjú-yīgè yuè lái yuè duō de fùnǚ qiánwǎng zhōngguó de guòjìng guó-zài fāxiàn qiánzài de jiǎnpǔzhài shòuhài zhě bìng zǔzhǐ tāmen dàodá zhōngguó fāngmiàn zuò dé gèng hǎo.

Wèiyú hénèi de hénán lán lóng értóng jījīn huì (Blue Dragon Children's Foundation) jiùzhùle bèi fànyùn dào zhōngguó de fùnǚ. Gāi zǔzhī shuō, jīnnián jiǎnpǔzhài shòuhài zhě de ànjiàn shùliàng yǐ cóng qùnián de qī míng zēngjiā liǎo jìn sān bèi, dádào 19 míng.

Lán lóng jítuán de fùzé rén màikè'ěr·bù luō suǒ fū sī jī (Michael Brosowski) biǎoshì:“Covid-19 zhìshǎo yǐjīng gǎibiànle fànyùn de géjú,” yóuyú yǔ guānzhuàng bìngdú yǒuguān de lǚxíng xiànzhì déyǐ shíshī, lán lóng jítuán de fùzé rén yú 1 yuè xiàxún bèi pò zhànshí dòngjiéle jiùyuán xíngdòng.

“Tōngguò yuènán bèi fànyùn de jiǎnpǔzhài rénshù jíjù zēng jiā, zhè biǎomíng fànyùn zhě yuànyì cháng shì xīn lùxiàn hé xīn jìqiǎo yǐ bǎochí màoyì wǎnglái.”

Bản dịch tiếng Trung Gõ tiếng Trung Sogou Pinyin trên máy tính Bài 6

Việt Nam là quốc gia trung chuyển như đại dịch đã thúc đẩy nạn 'buôn cô dâu' Campuchia sang Trung Quốc

Việc buôn bán “cô dâu” Campuchia sang Trung Quốc đã tăng mạnh trong năm nay với tình trạng mất việc làm hàng loạt do đại dịch Covid-19 gây ra.

Theo hai tổ chức từ thiện giúp đỡ các nạn nhân, nó thúc đẩy nhiều phụ nữ và trẻ em gái ra nước ngoài để hỗ trợ gia đình của họ.

Trong thập kỷ qua, hàng chục nghìn phụ nữ từ Đông Nam Á đã bị các mạng lưới tội phạm gửi đến Trung Quốc với hứa hẹn những công việc béo bở, chỉ để bị bán làm cô dâu - một số cho những người đàn ông lạm dụng - khi Trung Quốc phải vật lộn với sự mất cân bằng giới tính rất lớn.

Các tổ chức chống buôn người cho biết tác động của coronavirus đối với lĩnh vực may mặc, khách sạn và du lịch của Campuchia đã thúc đẩy nạn "buôn bán cô dâu" tăng vọt trong năm nay.

Chan Saron, giám đốc chương trình tại Chab Dai, cho biết: “Không có việc làm, không có lựa chọn nào cho phụ nữ trẻ, vì vậy thủ phạm thuyết phục phụ nữ và gia đình họ càng dễ dàng hơn.

Tổ chức từ thiện đã nhận được báo cáo về một trường hợp mới trung bình ba ngày một lần vào năm 2020 - gấp đôi số tiền các năm trước.

Theo Saron, hầu hết các nạn nhân ở độ tuổi 20 nhưng một số trẻ mới 14 tuổi, người cho biết hàng nghìn trường hợp có khả năng không được báo cáo.

Những phụ nữ Campuchia trở về từ Trung Quốc thường mô tả những trải nghiệm bị lạm dụng tình dục, thể chất và tâm lý, bị giam giữ, tra tấn và lao động cưỡng bức.

Các nhà chức trách Campuchia cho biết tội phạm này rất khó giải quyết vì người thân của nạn nhân thường đồng lõa và lời hứa tiền mặt - lên đến hàng nghìn đô la - của các đối tượng tội phạm là khó cưỡng đối với các gia đình nghèo ở nông thôn.

Chou Bun Eng, phó trưởng ủy ban chống buôn người của chính phủ Campuchia, nói với Thomson Reuters Foundation: “Hầu hết phụ nữ đều biết rủi ro.

"Nhưng họ vẫn đi. Đó là tất cả về tiền, tiền, tiền", cô nói thêm. "(Tội ác) ngày càng gia tăng bởi vì những kẻ thủ phạm khôn khéo, họ bịp bợm ... hứa hẹn sự giàu có."

Bun Eng cho biết chính quyền Việt Nam - quốc gia ngày càng trung chuyển phụ nữ sang Trung Quốc - đã phát hiện tốt hơn các nạn nhân Campuchia tiềm năng và ngăn họ tiếp cận Trung Quốc.

Tổ chức Blue Dragon Children’s Foundation có trụ sở tại Hà Nội, tổ chức giải cứu những phụ nữ bị buôn bán sang Trung Quốc, cho biết số nạn nhân Campuchia của tổ chức này đã tăng gần gấp ba lần trong năm nay lên con số 19 so với bảy năm ngoái.

Michael Brosowski, người đứng đầu Blue Dragon, cho biết: “Covid-19 đã thay đổi bối cảnh buôn người - ít nhất là bây giờ,” Michael Brosowski, người đứng đầu Blue Dragon, cho biết đã buộc phải tạm thời đóng băng các hoạt động cứu hộ vào cuối tháng 1 khi các hạn chế đi lại liên quan đến coronavirus được giữ lại.

"Sự gia tăng mạnh mẽ của số lượng người Campuchia bị buôn bán qua Việt Nam là một dấu hiệu cho thấy những kẻ buôn người sẵn sàng thử các tuyến đường mới và thủ đoạn mới để duy trì hoạt động buôn bán của họ."

Vậy là chúng ta đã học xong toàn bộ nội dung buổi học tiếng Trung online hôm nay rồi - Gõ tiếng Trung Sogou Pinyin trên máy tính Bài 6. Thầy Vũ hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau tiếp nhé.
 
Last edited:
Back
Top