Gõ tiếng Trung SoGou trên máy tính Bài 10

Bài tập Gõ tiếng Trung SoGou Pinyin trên máy tính


Gõ tiếng Trung SoGou trên máy tính Bài 10 là bài giảng trực tuyến hôm nay Thầy Vũ hướng dẫn học sinh học tiếng Trung Quốc mỗi ngày qua bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin - bộ gõ tiếng Trung phổ biến nhất - bộ gõ tiếng Trung hay nhất - bộ gõ tiếng Trung hay nhất được ưu chuộng sử dụng nhất hiện nay.

Gõ tiếng Trung SoGou trên máy tính Bài 10 - Giáo trình gõ tiếng Trung sogou pinyin - Download bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin Thầy Vũ ChineMaster

Các bạn học viên download bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin ngay tại link bên dưới nhé.

Download bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin mới nhất


Link download bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin về máy tính. Các bạn tải theo link bên dưới xong rồi tiến hành cài đặt luôn để học tiếng Trung online cùng Thầy Vũ trên diễn đàn học tiếng Trung uy tín ChineMaster.

Download bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin

Chuyên mục học tiếng Trung qua bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin

Các bạn học viên cần luyện tập gõ tiếng Trung Quốc mỗi ngày theo các video bài giảng Thầy Vũ dạy học tiếng Trung trên lớp để có thể nâng cao kỹ năng sử dụng ngôn ngữ tiếng Trung giao tiếp hiệu quả hơn, đặc biệt là về vấn đề sử dụng bộ gõ tiếng Trung, các bạn sẽ nắm được cách gõ tiếng Trung sogou pinyin thành thạo hơn, từ đó nâng cao hiệu quả làm việc hơn với các đối tác Trung Quốc. Các bạn sẽ biết cách học từ vựng tiếng Trung và nhớ được nhiều mặt chữ Hán hơn nếu biết cách kết hợp sử dụng bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin với việc học tiếng Trung mỗi ngày.
Bạn nào muốn tham gia các lớp đào tạo tiếng Trung trực tuyến của Thầy Vũ thì có thể đăng ký lớp học tiếng Trung online qua Skype tại link bên dưới.

Đăng ký lớp học tiếng Trung online qua Skype

Các bạn cần học tiếng Trung cấp tốc cơ bản để có thể nhập hàng Trung Quốc về buôn bán kinh doanh trên tiki, shopee và lazada thì đăng ký khóa học nhập hàng Trung Quốc tận gốc tại link bên dưới.

Khóa học order hàng Trung Quốc tận gốc Thầy Vũ

Tiếp theo sau đây chúng ta sẽ đi vào phần chính của bài học hôm nay - Gõ tiếng Trung SoGou trên máy tính Bài 10.

Bài tập Gõ tiếng Trung SoGou trên máy tính Bài 10 Thầy Vũ


Hôm nay bài tập của chúng ta là Gõ tiếng Trung SoGou trên máy tính Bài 10. Các bạn học viên và thành viên diễn đàn học tiếng Trung ChineMaster theo dõi thật kỹ bài học này và xem chỗ nào chưa hiểu hoặc chưa biết cách dịch tiếng Trung sang tiếng Việt như thế nào thì để lại bình luận bên dưới nhé.

Nội dung bài tập hôm nay Gõ tiếng Trung SoGou trên máy tính Bài 10

HCMC估计摩托车排放测试计划将花费2400万美元

HCMC交通部估计,在未来十年中,检查摩托车的排放量将需要5530亿越南盾(合2387万美元)。

根据一项控制摩托车排放的计划,该市称明年将建立88个检查中心,并出台法规对车辆进行测试。

然后,从2022-23开始,测试将成为强制性的。

测试费用可能为VND50,000(2.16美元),但可能不会从穷人那里收取。

尽管目前尚不清楚何时开始实行罚款,但仍将处以不符合排放标准的,属于居住在市区中心的1、3、5区居民所有的摩托车。

在2024年和2025年,将建立另外78个测试中心,罚款将扩大到10区和Tan Binh。

在2026年的第4、6、8、11区中,Tan Phu,Binh Thanh,Phu Nhuan和Go Vap也将覆盖。

从现在到2023年,建立测试系统和雇用员工的成本估计为5,530亿越南盾,届时费用和罚款将开始支付该费用。

一旦系统启动并运行,该市每年将能够减少超过56,000吨一氧化碳和4,400吨碳氢化合物,这对人类都是有害的。

今年5月,该市交通部门与越南摩托车制造商协会(VAMM)合作,对该计划进行了试验,检查了1,3,富安和丹平四个区的摩托车排放。

已经检查了10,600多辆摩托车,其中大多数超过5年的摩托车不符合排放标准。

但HCMC技术大学的范崇Mai副教授表示,该试验的数据“不够可靠”,因为考虑到该市将近1000万辆摩托车,该模型的样本量仅为10,000人。

平潭区城市管理办公室副主任范文忠(Do Van Chung)说,该计划将给穷人带来不成比例的负担,因为其中大多数人驾驶二手摩托车。

他补充说,由于城市中有数百万辆摩托车,因此数百个检查中心是不够的。

该市交通部门副主管布和安(Bui Hoa An)表示,将继续对该计划收集反馈,该计划“不仅旨在减少城市的空气污染,而且还旨在减少交通拥堵。”

该部门称,HCMC是越南最大的大都市,人口为1300万,拥有近900万辆注册的私家车,包括825,000辆汽车和812万辆摩托车。

Chú thích phiên âm tiếng Trung Gõ tiếng Trung SoGou trên máy tính Bài 10

HCMC gūjì mótuō chē páifàng cèshì jìhuà jiāng huāfèi 2400 wàn měiyuán

HCMC jiāotōng bù gūjì, zài wèilái shí nián zhōng, jiǎnchá mótuō chē de páifàng liàng jiāng xūyào 5530 yì yuènán dùn (hé 2387 wàn měiyuán).

Gēnjù yī xiàng kòngzhì mótuō chē páifàng de jìhuà, gāi shì chēng míngnián jiāng jiànlì 88 gè jiǎnchá zhōngxīn, bìng chūtái fǎguī duì chēliàng jìnxíng cèshì.

Ránhòu, cóng 2022-23 kāishǐ, cèshì jiāng chéngwéi qiángzhì xìng de.

Cèshì fèiyòng kěnéng wéi VND50,000(2.16 Měiyuán), dàn kěnéng bù huì cóng qióngrén nàlǐ shōuqǔ.

Jǐnguǎn mùqián shàng bù qīngchǔ hé shí kāishǐ shíxíng fákuǎn, dàn réng jiāng chùyǐ bù fúhé páifàng biāozhǔn dì, shǔyú jūzhù zài shì qū zhōngxīn de 1,3,5 qū jūmín suǒyǒu de mótuō chē.

Zài 2024 nián hé 2025 nián, jiāng jiànlì lìngwài 78 gè cèshì zhōngxīn, fákuǎn jiāng kuòdà dào 10 qū hé Tan Binh.

Zài 2026 nián de dì 4,6,8,11 qū zhōng,Tan Phu,Binh Thanh,Phu Nhuan hé Go Vap yě jiāng fùgài.

Cóng xiànzài dào 2023 nián, jiànlì cèshì xìtǒng hé gùyòng yuángōng de chéngběn gūjì wèi 5,530 yì yuènán dùn, jièshí fèiyòng hé fákuǎn jiāng kāishǐ zhīfù gāi fèiyòng.

Yīdàn xìtǒng qǐdòng bìng yùnxíng, gāi shì měinián jiāng nénggòu jiǎnshǎo chāoguò 56,000 dūn yīyǎnghuàtàn hé 4,400 dūn tàn qīng huàhéwù, zhè duì rénlèi dōu shì yǒuhài de.

Jīnnián 5 yuè, gāi shì jiāotōng bùmén yǔ yuènán mótuō chē zhìzào shāng xiéhuì (VAMM) hézuò, duì gāi jìhuà jìnxíngle shìyàn, jiǎnchále 1,3, fù'ān hé dān píng sì gè qū de mótuō chē páifàng.

Yǐjīng jiǎnchále 10,600 duō liàng mótuō chē, qízhōng dà duōshù chāoguò 5 nián de mótuō chē bù fúhé páifàng biāozhǔn.

Dàn HCMC jìshù dàxué de fàn chóng Mai fùjiàoshòu biǎoshì, gāi shìyàn de shùjù “bùgòu kěkào”, yīnwèi kǎolǜ dào gāi shì jiāngjìn 1000 wàn liàng mótuō chē, gāi móxíng de yàngběn liàng jǐn wèi 10,000 rén.

Píng tán qū chéngshì guǎnlǐ bàngōngshì fù zhǔrèn fànwén zhōng (Do Van Chung) shuō, gāi jìhuà jiāng gěi qióngrén dài lái bu chéng bǐlì de fùdān, yīn wéi qízhōng dà duōshù rén jiàshǐ èrshǒu mótuō chē.

Tā bǔchōng shuō, yóuyú chéngshì zhōng yǒu shù bǎi wàn liàng mótuō chē, yīncǐ shù bǎi gè jiǎnchá zhōngxīn shì bùgòu de.

Gāi shì jiāotōng bùmén fù zhǔguǎn bù hé ān (Bui Hoa An) biǎoshì, jiāng jìxù duì gāi jìhuà shōují fǎnkuì, gāi jìhuà “bùjǐn zhǐ zài jiǎnshǎo chéngshì de kōngqì wūrǎn, érqiě hái zhǐ zài jiǎnshǎo jiāotōng yǒng dǔ.”

Gāi bùmén chēng,HCMC shì yuènán zuìdà de dà dūshì, rénkǒu wèi 1300 wàn, yǒngyǒu jìn 900 wàn liàng zhùcè de sījiā chē, bāokuò 825,000 liàng qìchē hé 812 wàn liàng mótuō chē.

Bản dịch tiếng Trung sang tiếng Việt Gõ tiếng Trung SoGou trên máy tính Bài 10

TP.HCM ước tính kế hoạch kiểm tra khí thải xe máy tiêu tốn 24 triệu USD

Sở Giao thông vận tải TP.HCM ước tính sẽ cần 553 tỷ đồng (23,87 triệu USD) trong thập kỷ tới để kiểm tra lượng khí thải xe máy.

Theo một chương trình kiểm soát khí thải xe máy, thành phố này cho biết thành phố sẽ xây dựng 88 trung tâm kiểm định vào năm tới và đưa ra các quy định để kiểm tra các loại xe.

Sau đó, từ năm 2022-23, thử nghiệm sẽ trở thành bắt buộc.

Phí kiểm tra có thể là 50.000 đồng (2,16 đô la) nhưng có thể không được thu từ những người nghèo.

Xe máy không đạt tiêu chuẩn khí thải thuộc sở hữu của người dân sống tại các Quận 1, 3 và 5, được coi là khu vực trung tâm của thành phố, sẽ bị phạt, mặc dù chưa rõ khi nào mức phạt sẽ bắt đầu được áp dụng.

Trong năm 2024 và 2025, 78 trung tâm khảo thí khác sẽ được xây dựng, và mức phạt sẽ được mở rộng đến các quận 10 và Tân Bình.

Năm 2026 các quận 4, 6, 8, 11, Tân Phú, Bình Thạnh, Phú Nhuận và Gò Vấp cũng sẽ được phủ kín.

Chi phí thiết lập hệ thống thử nghiệm và thuê nhân viên ước tính khoảng 553 tỷ đồng từ nay đến năm 2023, khi phí và tiền phạt sẽ bắt đầu bao gồm chi phí.

Một khi hệ thống đi vào hoạt động, thành phố sẽ có thể cắt giảm hơn 56.000 tấn carbon monoxide và 4.400 tấn hydrocarbon, cả hai đều có hại cho con người, mỗi năm.

Vào tháng 5 năm nay, Sở Giao thông vận tải thành phố đã phối hợp với Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) thử nghiệm chương trình, kiểm tra khí thải xe máy trên địa bàn 4 quận 1, 3, Phú Nhuận và Tân Bình.

Hơn 10.600 xe mô tô đã được kiểm tra, và hầu hết những chiếc cũ hơn 5 năm không đạt tiêu chuẩn khí thải.

Tuy nhiên, Phó giáo sư Phạm Xuân Mai của Đại học Công nghệ TP.HCM cho biết dữ liệu từ cuộc thử nghiệm là "không đủ tin cậy" vì 10.000 là cỡ mẫu quá nhỏ khi xét đến gần 10 triệu xe máy trong thành phố.

Ông Đỗ Văn Chung, Phó trưởng phòng Quản lý đô thị quận Bình Tân, cho biết chương trình này sẽ tạo gánh nặng cho người nghèo vì hầu hết họ đều lái xe máy cũ.

Với vài triệu xe máy trong thành phố, vài trăm trung tâm kiểm định sẽ không đủ, ông nói thêm.

Ông Bùi Hòa An, Phó trưởng Sở Giao thông vận tải thành phố, cho biết sẽ tiếp tục thu thập thông tin phản hồi cho kế hoạch này "không nhằm mục đích chỉ giảm ô nhiễm không khí trong thành phố mà còn cả tắc nghẽn giao thông."

Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố lớn nhất Việt Nam với dân số 13 triệu người, có gần 9 triệu phương tiện cá nhân đã đăng ký, bao gồm 825.000 ô tô và 8,12 triệu xe máy, theo Bộ.

Trên đây là toàn bộ nội dung bài giảng của chúng ta hôm nay Gõ tiếng Trung SoGou trên máy tính Bài 10. Thầy Vũ chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại mọi người vào buổi học tiếng Trung online tiếp theo vào ngày mai nhé.
 
Last edited:
Top