• Lịch khai giảng Tháng 6 năm 2024
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 3/6/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 10/6/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 17/6/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 4 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 24/6/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 2 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 4/6/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 11/6/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 2 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 18/6/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 4 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 25/6/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 3 chỗ)
  » Khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản
  Video bài giảng Thầy Vũ livestream đào tạo trực tuyến

Học kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ giáo trình Hán ngữ bài 2

Nguyễn Minh Vũ

The BOSS of ChineMaster
Staff member
Joined
Oct 29, 2019
Messages
9,359
Reaction score
296
Points
113
Age
39
Location
Hà Nội
Website
chinemaster.com

Khóa học kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ giáo trình Hán ngữ kế toán kiểm toán của Tác giả Nguyễn Minh Vũ


Học kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ giáo trình Hán ngữ bài 2 tiếp tục lộ trình đào tạo bài bản được thiết kế chuyên biệt bởi Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ - Tác giả của bộ giáo trình Hán ngữ 6 quyển phiên bản mới và Tác giả của bộ giáo trình Hán ngữ 9 quyển phiên bản mới.

Trước khi học sang bài mới, các bạn hãy xem lại thật kỹ kiến thức quan trọng của bài giảng 1 tại link bên dưới.

Học kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ giáo trình Hán ngữ bài 1Ngày 9/6/2024 Em Trang

你发给我关于公司日常交易的记录 nǐ fā gěi wǒ guān yú gōngsī rìcháng jiāoyì de jìlù

我在忙碌处理公司的日常交易文件 wǒ zài mánglù chǔlǐ gōngsī de rìcháng jiāoyì wénjiàn

Định ngữ + 的 + Trung tâm ngữ

Định ngữ + 的 = Đại từ

Chủ ngữ + Vị ngữ + 的 + Trung tâm ngữ

我买的衬衫 wǒ mǎi de chènshān

我昨天买的衬衫 wǒ zuótiān mǎi de chènshān

我昨天买的黑衬衫 wǒ zuótiān mǎi de hēi chènshān

购物中心 gòuwù zhōngxīn

我昨天在购物中心买的黑衬衫 wǒ zuótiān zài gòuwù zhōngxīn mǎi de hēi chènshān

今天经理有什么需要我协助的(事)吗? Jīntiān jīnglǐ yǒu shénme xūyào wǒ xiézhù de shì ma

办公桌旁 bàngōng zhuō pang

我可以跟你聊关于记录公司日常交易的事情吗?wǒ kěyǐ gēn nǐ liáo guānyú jìlù gōngsī rìcháng jiāoyì de shìqíng ma

Trạng ngữ + 地 + V + O

每天我小心地记录数据 měitiān wǒ xiǎoxīn de jìlù shùjù

如果你发现任何差错问题,请及时通知我 rúguǒ nǐ fāxiàn rènhé chācuò wèntí, qǐng jíshí tōngzhī wǒ

我每天的工作是将数据录入到公司的财务系统中 wǒ měitiān de gōngzuò shì jiāng shùjù lùrù dào gōngsī de cáiwù xìtǒng zhōng

红的 hóng de

红的衬衫 hóng de chènshān

你提供给我这产品的单据和凭证 nǐ tígōng gěi wǒ zhè chǎnpǐn de dānjù hé píngzhèng

你要注意交易数据的准确性和完整性 nǐ yào zhùyì jiāoyì shùjù de zhǔnquè xìng hé wánzhěng xìng

任何差错都会对公司财务报表产生重大影响 rènhé chācuò dōu huì duì gōngsī cáiwù bàobiǎo chǎnshēng zhòngdà yǐngxiǎng

录入数据的时候我会更加仔细地核对每一笔交易 lùrù shùjù de shíhou wǒ huì gèngjiā zǐxì de héduì měi yì bǐ jiāoyì

我要你确保录入数据的准确性 wǒ yào nǐ quèbǎo lùrù shùjù de zhǔnquè xìng

我会定期跟各部门沟通 wǒ huì dìngqī gēn gè bùmén gōutōng

今天我要将所有交易数据录入到公司的财务系统中 jīntiān wǒ yào jiāng suǒyǒu jiāoyì shùjù lùrù dào gōngsī de cáiwù xìtǒng zhōng

工作中你要注意分类数据和编码数据 gōngzuò zhōng nǐ yào zhùyì fēnlèi shùjù hé biānmǎ shùjù

编码数据的工作有助于分析财务数据 biānmǎ shùjù de gōngzuò yǒu zhùyú fēnxī cáiwù shùjù

解读数据 jiědù shùjù

会计准则 kuàijì zhǔnzé

我会按照会计准则和财务系统要求进行录入数据和编码数据 wǒ huì ànzhào kuàijì zhǔnzé hé cáiwù xìtǒng yāoqiú jìn xíng lùrù shùjù hé biānmǎ shùjù

我们要定期回顾和检查已录入的交易数据,以确保它们相符 wǒme yào dìngqī huígù hé jiǎnchá yǐ lùrù de jiāoyì shùjù, yǐ quèbǎo tāmen xiāngfú

这有助于我们及时发现和纠正错误 zhè yǒu zhù yú wǒmen fāxiàn hé jiūzhèng cuòwù

我会定期核对和审查数据 wǒ huì dìngqī héduì hé shěnchá shùjù

如果发现任何差异, 我会及时向你报告 rúguǒ fāxiàn rènhé chāyì, wǒ huì jíshí xiàng nǐ bàogào

我相信你的会计专业能力能够确保日常交数据记录准确无误 wǒ xiāngxìn nǐ de kuàijì zhuānyè nénglì nénggòu quèbǎo rìcháng jiāoyì shùjù jìlù zhǔnquè wú wù

如果你在工作中遇到任何困难,记得随时向我反馈 rúguǒ nǐ zài gōngzuò zhōng yùdào rènhé kùnnán, jìdé suíshí xiàng wǒ fǎnkuì

我会做好会计工作,确保财务数据准确无误 wǒ huì zuò hǎo kuàijì gōngzuò, quèbǎo gōngsī cáiwù shùjù zhǔnquè wú wù

我想和你讨论一下关于公司财务的预测和预算情况 wǒ xiǎng hé nǐ tǎolùn yí xià guānyú gōngsī cáiwù de yùcè hé yùsuàn qíngkuàng

Học Kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ theo bộ giáo trình Hán ngữ Kế toán-Kiểm toán của Tác giả Nguyễn Minh Vũ. Khóa học tiếng Trung kế toán online cơ bản nâng cao do Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ chủ nhiệm lớp liên tục khai giảng hàng tháng trong Hệ thống Giáo dục & Đào tạo Hán ngữ ChineMaster toàn diện nhất Việt Nam. Khọc tiếng Trung online kế toán, khóa học tiếng Trung kế toán kiểm toán, khóa học tiếng Trung kế toán thuế, khóa học tiếng Trung thương mại, khóa học kế toán online, khóa học kế toán tiếng Trung thực dụng sử dụng bộ giáo trình Hán ngữ độc quyền của Tác giả Nguyễn Minh Vũ.

Học Kế toán tiếng Trung online hiệu quả cùng Thầy Vũ và bộ giáo trình Hán ngữ Kế toán-Kiểm toán

Bạn đang mong muốn nâng cao năng lực tiếng Trung để phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực Kế toán? Khóa học Tiếng Trung Kế toán online do Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ chủ nhiệm tại Hệ thống Giáo dục & Đào tạo Hán ngữ ChineMaster chính là giải pháp hoàn hảo dành cho bạn!

Học Kế toán Tiếng Trung Online Hiệu Quả Cùng Thầy Vũ và Bộ Giáo Trình Hán Ngữ Kế Toán - Kiểm Toán

Bạn đang mong muốn nâng cao năng lực tiếng Trung chuyên ngành Kế toán để mở rộng cơ hội nghề nghiệp?

Hãy tham gia ngay khóa học tiếng Trung Kế toán Online do Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ - chuyên gia dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực giảng dạy tiếng Trung chuyên ngành - chủ nhiệm. Khóa học sử dụng bộ giáo trình độc quyền Hán ngữ Kế toán - Kiểm toán do chính Thầy Vũ biên soạn, đảm bảo cung cấp cho học viên kiến thức chuyên sâu và thực tiễn nhất.

Tại sao nên lựa chọn khóa học của Thầy Vũ?
 1. Giáo trình Hán ngữ kế toán độc quyền của Tác giả Nguyễn Minh Vũ: ChineMaster sử dụng bộ giáo trình Hán ngữ Kế toán-Kiểm toán do chính Thầy Vũ biên soạn, bám sát kiến thức chuyên ngành và thực tế ứng dụng, giúp học viên nắm vững từ vựng và ngữ pháp tiếng Trung chuyên ngành Kế toán một cách hiệu quả.
 2. Giảng viên uy tín: Thầy Vũ - Thạc sĩ chuyên ngành Kế toán với hơn 10 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Trung Kế toán, am hiểu chuyên môn và tâm huyết truyền đạt kiến thức.
 3. Phương pháp giảng dạy hiện đại: Kết hợp linh hoạt giữa bài giảng trực tuyến và tài liệu bài tập, tạo môi trường học tập sôi nổi, tương tác cao, giúp học viên tiếp thu kiến thức nhanh chóng và ghi nhớ lâu dài.
 4. Lộ trình học tập bài bản: Chia thành các cấp độ từ cơ bản đến nâng cao, phù hợp với mọi trình độ học viên, đảm bảo học viên nắm vững kiến thức một cách bài bản và có hệ thống.
 5. Học tập mọi lúc mọi nơi: Chỉ cần có thiết bị kết nối internet, học viên có thể tham gia học mọi lúc mọi nơi, linh hoạt sắp xếp thời gian học tập phù hợp với bản thân.
 6. Từ vựng chuyên ngành Kế toán: Nắm vững các từ vựng chuyên ngành Kế toán tiếng Trung, bao gồm các thuật ngữ liên quan đến sổ sách kế toán, báo cáo tài chính, hệ thống tài chính, thuế, kiểm toán,...
 7. Ngữ pháp tiếng Trung: Luyện tập ngữ pháp tiếng Trung cơ bản và nâng cao, giúp học viên có thể giao tiếp và sử dụng tiếng Trung thành thạo trong môi trường làm việc Kế toán.
 8. Kỹ năng giao tiếp: Rèn luyện kỹ năng giao tiếp tiếng Trung chuyên ngành Kế toán, bao gồm kỹ năng thuyết trình, đàm phán, thương lượng,...
 9. Giải bài tập: Luyện tập giải các bài tập tiếng Trung liên quan đến Kế toán, giúp học viên vận dụng kiến thức đã học vào thực tế.
Nâng cao năng lực tiếng Trung chuyên ngành Kế toán, đáp ứng nhu cầu công việc và học tập.

Tự tin giao tiếp và làm việc bằng tiếng Trung trong môi trường quốc tế.

Mở rộng cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực Kế toán, đặc biệt là các doanh nghiệp đa quốc gia.
Nâng cao khả năng cạnh tranh và thúc đẩy sự phát triển bản thân.

Hệ thống Giáo dục & Đào tạo Hán ngữ ChineMaster cam kết mang đến cho học viên chương trình học chất lượng cao, giúp học viên đạt được mục tiêu học tập một cách hiệu quả nhất.

Nâng cao kỹ năng Kế toán cùng tiếng Trung: Khóa học online của Thầy Vũ

Bạn đang cần trau dồi vốn tiếng Trung chuyên ngành Kế toán để phục vụ công việc hoặc học tập? Khóa học online do Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ chủ nhiệm tại Hệ thống Giáo dục & Đào tạo Hán ngữ ChineMaster chính là lựa chọn hoàn hảo dành cho bạn!
 1. Kiến thức tiếng Trung chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán bài bản, bám sát thực tế.
 2. Hệ thống giáo trình độc quyền "Hán ngữ Kế toán-Kiểm toán" do Thầy Vũ biên soạn, giúp học viên dễ dàng tiếp thu và ghi nhớ.
 3. Phương pháp giảng dạy online sinh động, hiệu quả, phù hợp với mọi đối tượng học viên.
 4. Cơ hội luyện tập giao tiếp tiếng Trung chuyên ngành qua các bài tập thực tế, case study.
 5. Đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, tâm huyết, luôn sẵn sàng hỗ trợ học viên trong suốt quá trình học tập.
 6. Nâng cao trình độ tiếng Trung chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán, đáp ứng nhu cầu học tập và công việc.
 7. Tự tin giao tiếp và xử lý các vấn đề chuyên môn bằng tiếng Trung.
 8. Mở rộng cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực Kế toán, Kiểm toán, Thương mại quốc tế.
 9. Tiết kiệm thời gian và chi phí di chuyển so với các khóa học offline.
 10. Học tập mọi lúc mọi nơi với thiết bị kết nối internet.
Học viên phù hợp:
 • Nhân viên Kế toán, Kiểm toán đang cần nâng cao trình độ tiếng Trung chuyên ngành.
 • Sinh viên chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Kinh tế muốn học tiếng Trung để du học hoặc xin việc.
 • Cá nhân đam mê tiếng Trung và mong muốn học tiếng Trung chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán.
ChineMaster - Hệ thống Giáo dục & Đào tạo Hán ngữ uy tín:
 • Hệ thống đào tạo tiếng Trung chuyên nghiệp, bài bản với hơn 10 năm kinh nghiệm.
 • Đội ngũ giảng viên tâm huyết, giàu kinh nghiệm, tốt nghiệp các trường đại học danh tiếng trong và ngoài nước.
 • Phương pháp giảng dạy hiện đại, kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, giúp học viên nhanh chóng nắm vững kiến thức.
 • Cam kết chất lượng đào tạo, hỗ trợ học viên tận tình trong suốt quá trình học tập.
Hãy nhanh tay đăng ký khóa học ngay hôm nay để nâng cao kỹ năng Kế toán và tiếng Trung của bạn!

Học Kế toán tiếng Trung Online với Thầy Vũ: Chinh phục bộ giáo trình Hán ngữ Kế toán-Kiểm toán

Khóa học kế toán tiếng Trung online do Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ chủ nhiệm không chỉ dừng lại ở việc cung cấp kiến thức chuyên môn mà còn trang bị cho học viên kỹ năng thực tiễn qua bộ giáo trình Hán ngữ Kế toán-Kiểm toán. Đây là bộ giáo trình được biên soạn công phu và độc quyền bởi Tác giả Nguyễn Minh Vũ, mang đến cho học viên một lộ trình học tập rõ ràng và hiệu quả.

Khóa học kế toán tiếng Trung online bao gồm nhiều cấp độ từ cơ bản đến nâng cao, phù hợp với mọi đối tượng học viên:

Khóa học tiếng Trung kế toán cơ bản:

Dành cho những người mới bắt đầu, cung cấp những khái niệm cơ bản về kế toán và các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Trung.

Nội dung bài học bao gồm: Nguyên lý kế toán, hệ thống tài khoản, quy trình ghi sổ và lập báo cáo tài chính.

Khóa học tiếng Trung kế toán kiểm toán:

Tập trung vào các kỹ năng kiểm toán, bao gồm quy trình kiểm toán, phương pháp kiểm toán và các tiêu chuẩn kiểm toán quốc tế.

Học viên sẽ được hướng dẫn cách thức lập báo cáo kiểm toán và thực hiện các công việc kiểm toán thực tế.

Khóa học tiếng Trung kế toán thuế:

Cung cấp kiến thức về hệ thống thuế tại Việt Nam và Trung Quốc, các loại thuế doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và cách tính thuế.

Học viên sẽ được học cách lập tờ khai thuế và quản lý thuế hiệu quả.

Khóa học tiếng Trung thương mại:

Dành cho những người làm việc trong lĩnh vực thương mại quốc tế, cung cấp các kỹ năng về kế toán thương mại, hợp đồng thương mại và thanh toán quốc tế.

Học viên sẽ được học cách lập và quản lý các chứng từ thương mại.

Khóa học kế toán online thực dụng:

Nhắm đến việc áp dụng kiến thức kế toán vào thực tế công việc, với các bài tập và dự án thực tế.

Học viên sẽ được thực hành trên phần mềm kế toán và giải quyết các tình huống kế toán thực tế.

Giáo trình độc quyền: Bộ giáo trình Hán ngữ Kế toán-Kiểm toán của Tác giả Nguyễn Minh Vũ được biên soạn kỹ lưỡng, đảm bảo đầy đủ kiến thức và cập nhật theo các tiêu chuẩn mới nhất.

Giảng viên chuyên môn cao: Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ với nhiều năm kinh nghiệm trong giảng dạy và nghiên cứu kế toán, sẽ trực tiếp hướng dẫn và giải đáp thắc mắc cho học viên.

Lịch học linh hoạt: Khóa học khai giảng hàng tháng, học viên có thể lựa chọn thời gian học phù hợp với mình.

Hỗ trợ học viên toàn diện: Hệ thống Giáo dục & Đào tạo Hán ngữ ChineMaster cung cấp các công cụ hỗ trợ học tập hiện đại, giúp học viên dễ dàng tiếp cận và nắm bắt kiến thức.

Tham gia khóa học kế toán tiếng Trung online với Thầy Vũ, học viên sẽ được trang bị kiến thức kế toán chuyên sâu và kỹ năng thực tiễn, mở ra cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực kế toán tại các doanh nghiệp có liên kết với Trung Quốc. Hãy đăng ký ngay để không bỏ lỡ cơ hội học tập cùng chuyên gia hàng đầu và tiếp cận bộ giáo trình Hán ngữ độc quyền của Tác giả Nguyễn Minh Vũ.

Đăng ký tham gia khóa học ngay hôm nay để bắt đầu hành trình chinh phục tiếng Trung Kế toán cùng Thầy Vũ!

Trung tâm tiếng Trung Tô Vĩnh Diện Phường Khương Trung Quận Thanh Xuân Hà Nội Tiếng Trung Thanh Xuân Thầy Vũ là địa chỉ chuyên đào tạo khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản nâng cao, HSK 1-2-3-4-5-6, HSK 7-8-9 và HSKK sơ trung cao cấp theo bộ giáo trình Hán ngữ 6 quyển phiên bản mới của Tác giả Nguyễn Minh Vũ và bộ giáo trình Hán ngữ 9 quyển phiên bản mới của Tác giả Nguyễn Minh Vũ.

Trung tâm tiếng Trung Tô Vĩnh Diện - Nơi bồi dưỡng đam mê chinh phục tiếng Trung

Nằm tại vị trí thuận lợi trên phố Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Trung tâm tiếng Trung Tô Vĩnh Diện - Tiếng Trung Thanh Xuân Thầy Vũ là địa chỉ uy tín chuyên đào tạo các khóa học tiếng Trung giao tiếp từ cơ bản đến nâng cao, luyện thi HSK và HSKK cho mọi đối tượng học viên.

Với đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm, tâm huyết cùng phương pháp giảng dạy hiện đại, Trung tâm cam kết mang đến cho học viên môi trường học tập hiệu quả, giúp học viên chinh phục tiếng Trung một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Điểm nổi bật của Trung tâm tiếng Trung Tô Vĩnh Diện:
 • Đội ngũ giáo viên: Giáo viên tại Trung tâm đều là những người có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm giảng dạy và có nhiệt huyết với nghề. Giáo viên luôn tận tâm, chu đáo, sẵn sàng hỗ trợ học viên trong suốt quá trình học tập.
 • Phương pháp giảng dạy: Trung tâm áp dụng phương pháp giảng dạy hiện đại, chú trọng vào rèn luyện kỹ năng giao tiếp thực tế. Học viên được tham gia nhiều hoạt động học tập thú vị, bổ ích, giúp học viên tiếp thu kiến thức một cách nhanh chóng và hiệu quả.
 • Chương trình học: Trung tâm cung cấp đa dạng các khóa học tiếng Trung phù hợp với mọi trình độ và nhu cầu của học viên. Các khóa học được thiết kế bài bản, khoa học, bám sát thực tế, giúp học viên nắm vững kiến thức tiếng Trung một cách toàn diện.
 • Cơ sở vật chất: Trung tâm được trang bị cơ sở vật chất hiện đại, khang trang, tạo môi trường học tập thoải mái, tiện nghi cho học viên.
Khóa học tại Trung tâm tiếng Trung Tô Vĩnh Diện:

Tiếng Trung giao tiếp: Khóa học giúp học viên rèn luyện 4 kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết tiếng Trung một cách toàn diện.

Luyện thi HSK: Trung tâm cung cấp các khóa học luyện thi HSK từ trình độ HSK 1 đến HSK 6, giúp học viên đạt được kết quả cao trong kỳ thi HSK.

Luyện thi HSKK: Trung tâm cung cấp các khóa học luyện thi HSKK từ trình độ sơ cấp đến cao cấp, giúp học viên tự tin giao tiếp tiếng Trung trong môi trường thực tế.

Trung tâm tiếng Trung Tô Vĩnh Diện - Tiếng Trung Thanh Xuân Thầy Vũ cam kết mang đến cho học viên chất lượng đào tạo tốt nhất. Với phương châm "Học tiếng Trung là niềm vui", Trung tâm luôn nỗ lực để tạo môi trường học tập thoải mái, hiệu quả, giúp học viên đạt được mục tiêu học tập của mình.

Địa chỉ: Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện, Ngã Tư Sở, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Trung tâm tiếng Trung Tô Vĩnh Diện - Nâng tầm giao tiếp tiếng Trung cùng Thầy Vũ

Bạn đang tìm kiếm trung tâm tiếng Trung uy tín tại quận Thanh Xuân, Hà Nội để chinh phục ngôn ngữ Hoa ngữ? Trung tâm tiếng Trung Tô Vĩnh Diện - Nơi ươm mầm cho đam mê tiếng Trung của bạn chính là điểm đến lý tưởng!

Nổi tiếng với đội ngũ giảng viên dày dặn kinh nghiệm, tâm huyết cùng phương pháp giảng dạy hiện đại, Trung tâm tiếng Trung Tô Vĩnh Diện tự hào mang đến cho học viên các khóa học tiếng Trung chất lượng cao, đáp ứng mọi nhu cầu:

1. Khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản - nâng cao:

Nắm vững kiến thức nền tảng về ngữ pháp, từ vựng, phát âm chuẩn xác.

Giao tiếp tự tin trong mọi tình huống đời sống và công việc.

Luyện tập kỹ năng nghe, nói, đọc, viết một cách hiệu quả.

2. Khóa học HSK 1-2-3-4-5-6:

Chuẩn bị kỹ lưỡng cho kỳ thi HSK - Chìa khóa chinh phục du học, xuất khẩu lao động.

Nâng cao năng lực tiếng Trung toàn diện theo từng cấp độ.

Cam kết đạt điểm cao với phương pháp ôn luyện bài bản.

3. Khóa học HSK 7-8-9 và HSKK sơ - trung - cao cấp:

Chinh phục những cấp độ HSK cao nhất, khẳng định trình độ tiếng Trung vượt trội.

Rèn luyện kỹ năng chuyên sâu cho mục đích du học, nghiên cứu hoặc công việc chuyên môn.

Đạt điểm cao với lộ trình học tập được cá nhân hóa.

Điểm nổi bật của Trung tâm tiếng Trung Tô Vĩnh Diện:

Đội ngũ giảng viên: Thầy Vũ - Thạc sĩ chuyên ngành tiếng Trung, dày dặn kinh nghiệm giảng dạy và có nhiều thành tích đào tạo xuất sắc. Đội ngũ giáo viên tâm huyết, luôn truyền cảm hứng và tạo môi trường học tập sôi nổi, hiệu quả.

Phương pháp giảng dạy: Tiếp cận hiện đại, chú trọng rèn luyện kỹ năng giao tiếp thực tế. Sử dụng giáo trình độc quyền được biên soạn bởi Thầy Vũ, bám sát đề thi HSK và phù hợp với người Việt học tiếng Trung.

Lớp học: Quy mô nhỏ, đảm bảo chất lượng tương tác giữa giáo viên và học viên. Môi trường học tập năng động, khuyến khích học viên giao tiếp và rèn luyện tiếng Trung thường xuyên.

Chính sách ưu đãi: Học phí hợp lý, nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn. Hỗ trợ học viên trong suốt quá trình học tập và ôn thi.

Hãy đến với Trung tâm tiếng Trung Tô Vĩnh Diện để:

Khơi dậy niềm đam mê học tiếng Trung.

Nâng cao khả năng giao tiếp hiệu quả.

Chinh phục mục tiêu du học, xuất khẩu lao động hay phát triển sự nghiệp.

Trung tâm chuyên đào tạo các khóa học tiếng Trung giao tiếp từ cơ bản đến nâng cao, phù hợp với mọi đối tượng học viên. Các khóa học bao gồm:

Tiếng Trung giao tiếp cơ bản: Giúp bạn trang bị kiến thức nền tảng về ngữ pháp, từ vựng và phát âm để có thể giao tiếp tiếng Trung cơ bản trong các tình huống hàng ngày.

Tiếng Trung giao tiếp nâng cao: Phát triển kỹ năng giao tiếp thành thạo và tự tin trong môi trường thực tế.

HSK 1-2-3-4-5-6: Luyện thi HSK hiệu quả, giúp bạn đạt được chứng chỉ tiếng Trung mong muốn.

HSK 7-8-9: Chinh phục những trình độ tiếng Trung cao cấp nhất.

HSKK sơ trung cao cấp: Rèn luyện kỹ năng nghe và nói tiếng Trung chuyên nghiệp.

Vì sao nên chọn Trung tâm tiếng Trung Tô Vĩnh Diện?

Đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm: Giảng viên là Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ, chuyên gia giảng dạy tiếng Trung uy tín với hơn 10 năm kinh nghiệm. Thầy Vũ có phương pháp giảng dạy hiện đại, sinh động, giúp học viên tiếp thu kiến thức một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Bộ giáo trình độc quyền: Trung tâm sử dụng bộ giáo trình Hán ngữ 6 quyển phiên bản mới và bộ giáo trình Hán ngữ 9 quyển phiên bản mới do Thầy Vũ biên soạn. Bộ giáo trình được thiết kế khoa học, bám sát thực tế, giúp học viên học tiếng Trung một cách bài bản và hiệu quả.

Môi trường học tập chuyên nghiệp: Trung tâm có cơ sở vật chất khang trang, hiện đại, tạo môi trường học tập lý tưởng cho học viên.
Học phí hợp lý: Trung tâm có mức học phí cạnh tranh, phù hợp với điều kiện kinh tế của nhiều đối tượng học viên.

Bạn còn chần chừ gì nữa? Hãy đến với Trung tâm tiếng Trung Tô Vĩnh Diện để nâng tầm tiếng Trung của bạn cùng Thầy Vũ!

Trung tâm tiếng Trung Tô Vĩnh Diện - Điểm đến lý tưởng cho người học tiếng Trung

Tọa lạc tại Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Trung tâm tiếng Trung Tô Vĩnh Diện đã trở thành địa chỉ quen thuộc của nhiều học viên với nhu cầu học tiếng Trung. Với tên gọi thân quen "Tiếng Trung Thanh Xuân Thầy Vũ", trung tâm đã không ngừng nỗ lực và phát triển để mang đến những khóa học chất lượng cao, đáp ứng đa dạng nhu cầu của học viên.

Trung tâm tiếng Trung Tô Vĩnh Diện cung cấp một loạt các khóa học từ cơ bản đến nâng cao, phù hợp với mọi đối tượng học viên, bao gồm:

Tiếng Trung giao tiếp cơ bản và nâng cao: Dành cho những ai muốn cải thiện kỹ năng giao tiếp hàng ngày, từ các tình huống thông dụng đến các cuộc trò chuyện phức tạp hơn.

HSK 1-2-3-4-5-6: Các khóa học này giúp học viên chuẩn bị tốt cho kỳ thi HSK ở các cấp độ khác nhau, từ sơ cấp đến cao cấp.

HSK 7-8-9: Dành cho những người học muốn đạt đến trình độ chuyên sâu và chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu cao nhất của các kỳ thi HSK.

HSKK sơ, trung, cao cấp: Tập trung vào kỹ năng nghe và nói, giúp học viên tự tin hơn trong giao tiếp tiếng Trung.

Trung tâm sử dụng hai bộ giáo trình uy tín và được đánh giá cao trong cộng đồng học tiếng Trung:

Bộ giáo trình Hán ngữ 6 quyển phiên bản mới của Tác giả Nguyễn Minh Vũ: Đây là bộ giáo trình cơ bản, cung cấp kiến thức nền tảng và bài tập phong phú, giúp học viên nắm vững ngữ pháp và từ vựng.

Bộ giáo trình Hán ngữ 9 quyển phiên bản mới của Tác giả Nguyễn Minh Vũ: Bộ giáo trình này đi sâu hơn vào các khía cạnh ngôn ngữ và văn hóa, với nội dung phong phú và cập nhật, phù hợp với những học viên muốn nâng cao kỹ năng tiếng Trung toàn diện.

Trung tâm tiếng Trung Tô Vĩnh Diện tự hào với đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm, nhiệt tình và tận tâm. Thầy Vũ, người đứng đầu trung tâm, không chỉ là người sáng lập mà còn là tác giả của các bộ giáo trình được sử dụng tại đây. Với phương pháp giảng dạy khoa học, sáng tạo và gần gũi, thầy Vũ và các giáo viên khác đã giúp hàng ngàn học viên tiến bộ và đạt được mục tiêu học tập của mình.

Trung tâm được trang bị đầy đủ các thiết bị học tập hiện đại, môi trường học tập thoải mái và thân thiện, tạo điều kiện tốt nhất cho học viên. Các phòng học được thiết kế khoa học, đảm bảo ánh sáng và không gian thoáng đãng, giúp học viên tập trung và tiếp thu bài giảng hiệu quả hơn.

Bên cạnh các khóa học chính thức, trung tâm còn tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa, câu lạc bộ tiếng Trung, các buổi giao lưu văn hóa, giúp học viên không chỉ học ngôn ngữ mà còn hiểu thêm về văn hóa, con người Trung Quốc.

Với sự tận tâm và chuyên nghiệp, Trung tâm tiếng Trung Tô Vĩnh Diện đã và đang là sự lựa chọn hàng đầu cho những ai muốn học tiếng Trung tại Hà Nội. Nếu bạn đang tìm kiếm một nơi học tiếng Trung uy tín và chất lượng, hãy đến với Trung tâm tiếng Trung Tô Vĩnh Diện tại Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Hãy đến với Trung tâm tiếng Trung Tô Vĩnh Diện - Tiếng Trung Thanh Xuân Thầy Vũ để chinh phục ước mơ chinh phục tiếng Trung của bạn!

Trung tâm tiếng Trung Thầy Vũ địa chỉ Số 1 Ngõ 48 Phố Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội chuyên đào tạo khóa học tiếng Trung giao tiếp, khóa học tiếng Trung HSK-HSKK, khóa học tiếng Hoa TOCFL, khóa học tiếng Trung công xưởng, khóa học tiếng Trung văn phòng, khóa học tiếng Trung công sở, khóa học tiếng Trung online, khóa học tiếng Trung trẻ em, khóa học tiếng Trung cho người đi làm theo bộ giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ.

Trung tâm tiếng Trung Thầy Vũ - Nơi chắp cánh ước mơ chinh phục tiếng Trung

Bạn đang ấp ủ dự định chinh phục tiếng Trung để mở rộng cơ hội học tập, công việc và du học? Trung tâm tiếng Trung Thầy Vũ với đội ngũ giáo viên uy tín, phương pháp giảng dạy hiện đại cùng giáo trình độc quyền sẽ là người bạn đồng hành đắc lực trên hành trình chinh phục ngôn ngữ này của bạn.

Nổi bật với các khóa học đa dạng:
 • Giao tiếp tiếng Trung: Nắm vững kỹ năng giao tiếp cơ bản, tự tin ứng dụng trong các tình huống thực tế.
 • HSK-HSKK: Chinh phục kỳ thi HSK/HSKK với lộ trình ôn luyện bài bản, hiệu quả.
 • Tiếng Hoa TOCFL: Chuyên biệt cho du học và định cư Đài Loan.
 • Tiếng Trung công xưởng, văn phòng, công sở: Nâng cao kỹ năng tiếng Trung chuyên ngành, đáp ứng nhu cầu công việc.
 • Tiếng Trung online: Linh hoạt học tập mọi lúc mọi nơi với giáo viên bản ngữ.
 • Tiếng Trung trẻ em: Kích thích tư duy ngôn ngữ, tạo nền tảng vững chắc cho tương lai.
 • Tiếng Trung cho người đi làm: Nâng cao kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết trình trong môi trường công việc.
Tọa lạc tại Số 1 Ngõ 48 Phố Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Trung tâm Tiếng Trung Thầy Vũ là địa chỉ tin cậy cho các học viên đam mê chinh phục tiếng Trung. Với phương châm "Nâng tầm tiếng Trung - Khẳng định bản thân", trung tâm cam kết mang đến cho học viên những khóa học chất lượng cao, giúp bạn đạt được mục tiêu học tập một cách hiệu quả nhất.

Khóa học tiếng Trung giao tiếp: Giúp bạn trang bị kiến thức tiếng Trung cơ bản để giao tiếp hiệu quả trong các tình huống đời sống thường ngày.

Khóa học tiếng Trung HSK-HSKK: Chuyên luyện thi các kỳ thi năng lực tiếng Trung quốc gia và quốc tế.

Khóa học tiếng Hoa TOCFL: Dành cho học viên muốn du học hoặc xin học bổng du học Đài Loan.

Khóa học tiếng Trung công xưởng: Cung cấp kiến thức tiếng Trung chuyên ngành phù hợp với môi trường làm việc trong các nhà máy, khu công nghiệp.

Khóa học tiếng Trung văn phòng: Giúp bạn thành thạo tiếng Trung để giao tiếp và xử lý công việc trong môi trường văn phòng.

Khóa học tiếng Trung công sở: Nâng cao kỹ năng tiếng Trung để phục vụ cho công việc trong các cơ quan, tổ chức.

Khóa học tiếng Trung online: Tiện lợi cho học viên học tập mọi lúc mọi nơi thông qua internet.

Khóa học tiếng Trung trẻ em: Giúp các bé phát triển khả năng ngôn ngữ và niềm đam mê với tiếng Trung ngay từ khi còn nhỏ.

Khóa học tiếng Trung cho người đi làm: Lịch học linh hoạt phù hợp với thời gian của người đi làm.

Trung tâm cung cấp đa dạng các khóa học tiếng Trung phù hợp với mọi đối tượng học viên, từ tiếng Trung cơ bản đến nâng cao, tiếng Trung giao tiếp, tiếng Trung HSK-HSKK, tiếng Hoa TOCFL, tiếng Trung công xưởng, tiếng Trung văn phòng, tiếng Trung công sở, tiếng Trung online, tiếng Trung trẻ em, tiếng Trung cho người đi làm.

Với những ưu điểm vượt trội, Trung tâm tiếng Trung Thầy Vũ cam kết mang đến cho học viên:
 • Nền tảng tiếng Trung vững chắc.
 • Khả năng giao tiếp tiếng Trung trôi chảy.
 • Kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Trung thành thạo.
 • Kiến thức văn hóa Trung Quốc phong phú.
 • Cơ hội học tập và làm việc trong môi trường quốc tế.
Hãy đến với Trung tâm tiếng Trung Thầy Vũ để chinh phục tiếng Trung và mở ra cánh cửa đến với thành công!

Giới Thiệu Trung Tâm Tiếng Trung Thầy Vũ

Trung tâm tiếng Trung Thầy Vũ, tọa lạc tại Số 1 Ngõ 48 Phố Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, là một trong những địa chỉ uy tín và chất lượng hàng đầu trong lĩnh vực đào tạo tiếng Trung. Với phương pháp giảng dạy hiện đại, đội ngũ giáo viên tận tâm và chương trình học phong phú, trung tâm đã giúp hàng ngàn học viên đạt được mục tiêu học tiếng Trung của mình.

Các Khóa Học Đa Dạng
Trung tâm tiếng Trung Thầy Vũ cung cấp nhiều khóa học phù hợp với nhu cầu và trình độ của từng học viên, bao gồm:

Khóa Học Tiếng Trung Giao Tiếp: Giúp học viên phát triển kỹ năng nghe nói, tự tin giao tiếp hàng ngày bằng tiếng Trung.

Khóa Học Tiếng Trung HSK-HSKK: Chuẩn bị cho học viên tham gia các kỳ thi HSK và HSKK với kiến thức từ cơ bản đến nâng cao.

Khóa Học Tiếng Hoa TOCFL: Đào tạo theo chuẩn thi TOCFL, giúp học viên nắm vững ngữ pháp và từ vựng cần thiết.

Khóa Học Tiếng Trung Công Xưởng: Dành cho những người làm việc trong môi trường công xưởng, giúp họ hiểu và sử dụng tiếng Trung trong công việc hàng ngày.

Khóa Học Tiếng Trung Văn Phòng: Giúp học viên sử dụng thành thạo tiếng Trung trong môi trường văn phòng, bao gồm viết email, báo cáo và giao tiếp với đồng nghiệp.

Khóa Học Tiếng Trung Công Sở: Phát triển các kỹ năng cần thiết để giao tiếp hiệu quả trong các tình huống công sở, từ họp hành đến thuyết trình.

Khóa Học Tiếng Trung Online: Linh hoạt về thời gian và địa điểm, phù hợp với những người bận rộn nhưng vẫn muốn học tiếng Trung.

Khóa Học Tiếng Trung Trẻ Em: Thiết kế đặc biệt dành cho trẻ em, giúp các em làm quen với tiếng Trung qua các hoạt động thú vị và bổ ích.

Khóa Học Tiếng Trung Cho Người Đi Làm: Chuyên sâu cho những người đã đi làm, giúp họ nâng cao khả năng sử dụng tiếng Trung trong công việc và cuộc sống.

Một trong những điểm nổi bật của trung tâm tiếng Trung Thầy Vũ là việc sử dụng bộ giáo trình Hán ngữ của tác giả Nguyễn Minh Vũ. Bộ giáo trình này được thiết kế bài bản, khoa học và dễ hiểu, giúp học viên tiếp thu kiến thức một cách hiệu quả nhất.

Trung tâm tiếng Trung Thầy Vũ tự hào sở hữu đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, nhiệt tình và có trình độ chuyên môn cao. Các giảng viên không chỉ giỏi về ngôn ngữ mà còn có khả năng truyền đạt kiến thức một cách dễ hiểu và thú vị, tạo động lực học tập cho học viên.

Trung tâm được trang bị cơ sở vật chất hiện đại, tạo điều kiện học tập tốt nhất cho học viên. Các phòng học rộng rãi, thoáng mát, được trang bị đầy đủ thiết bị hỗ trợ giảng dạy như máy chiếu, bảng tương tác, giúp các buổi học trở nên sinh động và hiệu quả hơn.

Trung tâm tiếng Trung Thầy Vũ là lựa chọn hoàn hảo cho những ai muốn học tiếng Trung một cách bài bản và hiệu quả. Với các khóa học đa dạng, giáo trình chất lượng và đội ngũ giảng viên tận tâm, trung tâm cam kết mang đến cho học viên những trải nghiệm học tập tuyệt vời và những kỹ năng tiếng Trung vững chắc để tự tin sử dụng trong mọi tình huống. Hãy đến với Trung tâm tiếng Trung Thầy Vũ để bắt đầu hành trình chinh phục tiếng Trung của bạn ngay hôm nay!

Trung tâm tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Master ChineMaster Thầy Vũ tại Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện Phường Khương Trung Quận Thanh Xuân uy tín TOP 1 Hà Nội là địa chỉ Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ - Tiếng Trung Thanh Xuân Thầy Vũ chuyên đào tạo khóa học tiếng Trung giao tiếp, khóa học tiếng Trung HSK-HSKK, khóa học tiếng Hoa TOCFL, khóa học tiếng Trung giao tiếp cho người đi làm, khóa học tiếng Trung trẻ em, khóa học tiếng Trung thực dụng, khóa học tiếng Trung kế toán kiểm toán, khóa học tiếng Trung thương mại, khóa học tiếng Trung xuất nhập khẩu, khóa học tiếng Trung nhập hàng Taobao 1688 Tmall.

Trung tâm tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân Hà Nội - Chinese Master ChineMaster Thầy Vũ: Uy tín hàng đầu, đào tạo đa dạng

Bạn đang tìm kiếm trung tâm tiếng Trung giao tiếp uy tín tại Quận Thanh Xuân, Hà Nội? Trung tâm Chinese Master ChineMaster Thầy Vũ tọa lạc tại Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung là địa điểm lý tưởng dành cho bạn.

Trung tâm tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Master ChineMaster Thầy Vũ - Uy tín hàng đầu cho hành trình chinh phục tiếng Trung

Bạn đang tìm kiếm trung tâm tiếng Trung giao tiếp uy tín tại quận Thanh Xuân, Hà Nội? Trung tâm tiếng Trung giao tiếp Chinese Master ChineMaster Thầy Vũ tại Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện Phường Khương Trung chính là lựa chọn hoàn hảo dành cho bạn!

Chinese Master ChineMaster Thầy Vũ tự hào là trung tâm tiếng Trung TOP 1 Hà Nội với đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm, tâm huyết cùng phương pháp giảng dạy hiện đại, hiệu quả. Trung tâm cung cấp đa dạng các khóa học tiếng Trung phù hợp với mọi đối tượng và nhu cầu:
 • Khóa học tiếng Trung giao tiếp: Giúp bạn giao tiếp tiếng Trung trôi chảy trong mọi tình huống.
 • Khóa học tiếng Trung HSK-HSKK: Chuẩn bị tốt nhất cho các kỳ thi năng lực tiếng Trung quốc gia và quốc tế.
 • Khóa học tiếng Hoa TOCFL: Dành cho học viên muốn du học hoặc xin việc tại Đài Loan.
 • Khóa học tiếng Trung giao tiếp cho người đi làm: Nâng cao kỹ năng giao tiếp tiếng Trung trong môi trường công việc.
 • Khóa học tiếng Trung trẻ em: Giúp bé phát triển niềm yêu thích và khả năng học tiếng Trung từ nhỏ.
 • Khóa học tiếng Trung thực dụng: Trang bị cho bạn kiến thức tiếng Trung cần thiết cho cuộc sống hàng ngày.
 • Khóa học tiếng Trung kế toán kiểm toán: Đào tạo chuyên sâu về tiếng Trung trong lĩnh vực kế toán kiểm toán.
 • Khóa học tiếng Trung thương mại: Giúp bạn thành thạo giao tiếp tiếng Trung trong kinh doanh.
 • Khóa học tiếng Trung xuất nhập khẩu: Nâng cao năng lực tiếng Trung phục vụ công việc xuất nhập khẩu.
 • Khóa học tiếng Trung nhập hàng Taobao 1688 Tmall: Hỗ trợ bạn nhập hàng hiệu quả từ các trang thương mại điện tử Trung Quốc.
Trung tâm Tiếng Trung Giao Tiếp ChineMaster - Thầy Vũ: Uy Tín Top 1 Hà Nội
Bạn đang tìm kiếm trung tâm tiếng Trung giao tiếp uy tín tại quận Thanh Xuân, Hà Nội? Trung tâm Tiếng Trung Giao Tiếp ChineMaster - Thầy Vũ là địa điểm lý tưởng dành cho bạn với đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm, chương trình học bài bản và cơ sở vật chất hiện đại.

Tại sao nên chọn Trung tâm Tiếng Trung Giao Tiếp ChineMaster - Thầy Vũ?

Uy tín hàng đầu: Trung tâm được đánh giá là địa điểm học tiếng Trung uy tín TOP 1 Hà Nội với nhiều năm kinh nghiệm đào tạo và uy tín cao trong lĩnh vực giáo dục.

Đội ngũ giáo viên xuất sắc: Giáo viên của trung tâm đều là thạc sĩ, cử nhân chuyên ngành tiếng Trung, có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy và có khả năng truyền đạt kiến thức một cách hiệu quả.

Chương trình học bài bản: Trung tâm cung cấp đa dạng các khóa học tiếng Trung phù hợp với mọi đối tượng học viên, từ cơ bản đến nâng cao. Các khóa học được thiết kế theo giáo trình chuẩn, bám sát thực tế và có tính ứng dụng cao.

Cơ sở vật chất hiện đại: Trung tâm được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất hiện đại, tạo môi trường học tập thoải mái và hiệu quả nhất cho học viên.

Học phí hợp lý: Trung tâm luôn có mức học phí hợp lý, phù hợp với điều kiện kinh tế của mọi gia đình.
Trung tâm Tiếng Trung Giao Tiếp ChineMaster - Thầy Vũ đào tạo các khóa học tiếng Trung sau:
 • Khóa học tiếng Trung giao tiếp
 • Khóa học tiếng Trung HSK-HSKK
 • Khóa học tiếng Hoa TOCFL
 • Khóa học tiếng Trung giao tiếp cho người đi làm
 • Khóa học tiếng Trung trẻ em
 • Khóa học tiếng Trung thực dụng
 • Khóa học tiếng Trung kế toán kiểm toán
 • Khóa học tiếng Trung thương mại
 • Khóa học tiếng Trung xuất nhập khẩu
 • Khóa học tiếng Trung nhập hàng Taobao 1688 Tmall
Liên hệ Trung tâm Tiếng Trung Giao Tiếp ChineMaster - Thầy Vũ:

Địa chỉ: Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Hãy đến với Trung tâm Tiếng Trung Giao Tiếp ChineMaster - Thầy Vũ để chinh phục tiếng Trung một cách hiệu quả nhất!

Trung tâm áp dụng phương pháp giảng dạy hiện đại, chú trọng vào giao tiếp thực tế, giúp học viên nhanh chóng nắm vững kiến thức và tự tin giao tiếp tiếng Trung trong mọi tình huống.

Trung tâm cung cấp đa dạng các khóa học tiếng Trung giao tiếp phù hợp với mọi đối tượng, từ học sinh, sinh viên đến người đi làm, người muốn đi du học hay xuất khẩu lao động.

Trung tâm được trang bị cơ sở vật chất khang trang, hiện đại, tạo môi trường học tập thoải mái và hiệu quả cho học viên.

Các khóa học tại Chinese Master ChineMaster Thầy Vũ:

Khóa học tiếng Trung giao tiếp

Khóa học tiếng Trung HSK-HSKK

Khóa học tiếng Hoa TOCFL

Khóa học tiếng Trung giao tiếp cho người đi làm

Khóa học tiếng Trung trẻ em

Khóa học tiếng Trung thực dụng

Khóa học tiếng Trung kế toán kiểm toán

Khóa học tiếng Trung thương mại

Khóa học tiếng Trung xuất nhập khẩu

Khóa học tiếng Trung nhập hàng Taobao 1688 Tmall

Trung tâm tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Master ChineMaster Thầy Vũ - Sự lựa chọn hàng đầu cho học viên

Trung tâm tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Master ChineMaster Thầy Vũ tọa lạc tại Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, là địa chỉ uy tín hàng đầu Hà Nội trong lĩnh vực đào tạo tiếng Trung. Được sáng lập và điều hành bởi Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ, Trung tâm đã và đang mang đến những khóa học chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu học tiếng Trung của nhiều đối tượng học viên khác nhau.

Các khóa học tại Chinese Master ChineMaster

Khóa học tiếng Trung giao tiếp:

Dành cho mọi đối tượng từ học sinh, sinh viên đến người đi làm.
Phương pháp giảng dạy hiện đại, giúp học viên nhanh chóng nắm bắt và sử dụng tiếng Trung trong giao tiếp hàng ngày.

Khóa học tiếng Trung HSK-HSKK:

Chuyên đào tạo và luyện thi các cấp độ từ HSK 1 đến HSK 6 và HSKK.
Giáo trình được cập nhật thường xuyên, bám sát đề thi thực tế.

Khóa học tiếng Hoa TOCFL:

Luyện thi TOCFL với các cấp độ khác nhau.
Đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, phương pháp giảng dạy hiệu quả.

Khóa học tiếng Trung giao tiếp cho người đi làm:

Thiết kế riêng cho người bận rộn, lịch học linh hoạt.
Nội dung học tập trung vào các tình huống thực tế trong công việc.

Khóa học tiếng Trung trẻ em:

Phương pháp giảng dạy sinh động, phù hợp với trẻ nhỏ.
Tạo nền tảng vững chắc cho các em tiếp cận và yêu thích ngôn ngữ Trung Quốc.

Khóa học tiếng Trung thực dụng:

Dành cho những ai muốn học tiếng Trung để sử dụng ngay trong cuộc sống hàng ngày.
Bài học thiết thực, dễ hiểu và áp dụng ngay vào thực tế.

Khóa học tiếng Trung kế toán, kiểm toán:

Chuyên ngành kế toán, kiểm toán bằng tiếng Trung.
Hỗ trợ học viên nắm vững thuật ngữ chuyên ngành và kỹ năng cần thiết.

Khóa học tiếng Trung thương mại:

Phù hợp với những ai làm việc trong lĩnh vực kinh doanh, thương mại quốc tế.
Học viên sẽ được trang bị kiến thức về giao dịch, đàm phán, và các kỹ năng thương mại khác.

Khóa học tiếng Trung xuất nhập khẩu:

Dành cho người làm việc trong ngành xuất nhập khẩu, logistics.
Chú trọng vào việc sử dụng tiếng Trung trong giao dịch quốc tế.

Khóa học tiếng Trung nhập hàng Taobao, 1688, Tmall:

Hướng dẫn chi tiết cách nhập hàng từ các trang thương mại điện tử lớn của Trung Quốc.
Giúp học viên nắm vững quy trình mua bán và giao dịch trực tuyến.

Tại sao nên chọn Chinese Master ChineMaster Thầy Vũ?

Chất lượng giảng dạy: Đội ngũ giảng viên tại trung tâm là những người có kinh nghiệm, nhiệt huyết và trình độ chuyên môn cao.

Phương pháp học hiệu quả: Trung tâm áp dụng các phương pháp giảng dạy tiên tiến, giúp học viên tiếp thu kiến thức một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Môi trường học tập thân thiện: Cơ sở vật chất hiện đại, môi trường học tập thoải mái, tạo điều kiện tốt nhất cho học viên.

Đa dạng khóa học: Các khóa học phong phú, phù hợp với nhiều đối tượng học viên và mục tiêu học tập khác nhau.

Nếu bạn đang tìm kiếm một trung tâm tiếng Trung uy tín và chất lượng tại Hà Nội, Trung tâm tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Master ChineMaster Thầy Vũ chắc chắn là lựa chọn hoàn hảo dành cho bạn. Hãy đến và trải nghiệm để tự mình cảm nhận sự khác biệt!

Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Chinese Master Quận Thanh Xuân Hà Nội - Trung tâm tiếng Trung TÔ VĨNH DIỆN uy tín TOP 1 Thanh Xuân với chất lượng đào tạo Hán ngữ tốt nhất toàn quốc. Trung tâm tiếng Trung Thầy Vũ sử dụng bộ giáo trình Hán ngữ phiên bản mới nhất năm 2024 của Tác giả Nguyễn Minh Vũ đào tạo các khóa học tiếng Trung giao tiếp, khóa học tiếng Trung cho người đi làm, khóa học tiếng Trung trẻ em, khóa học tiếng Trung văn phòng, khóa học tiếng Trung công sở, khóa học tiếng Trung công xưởng, khóa học tiếng Trung thương mại, khóa học tiếng Trung xuất nhập khẩu, khóa học tiếng Trung online.

Bạn đang tìm kiếm trung tâm tiếng Trung uy tín tại quận Thanh Xuân, Hà Nội? Trung tâm tiếng Trung ChineMaster chính là lựa chọn hoàn hảo dành cho bạn!

Với đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm, tâm huyết cùng phương pháp giảng dạy hiện đại, ChineMaster cam kết mang đến cho học viên chất lượng đào tạo tiếng Trung tốt nhất toàn quốc.

Tại sao nên chọn ChineMaster?

Uy tín TOP 1 Thanh Xuân: ChineMaster tự hào là trung tâm tiếng Trung uy tín nhất quận Thanh Xuân với nhiều năm kinh nghiệm đào tạo.

Chất lượng đào tạo hàng đầu: Trung tâm sử dụng bộ giáo trình Hán ngữ phiên bản mới nhất năm 2024 của tác giả Nguyễn Minh Vũ, kết hợp với phương pháp giảng dạy hiện đại, giúp học viên tiếp thu kiến thức một cách hiệu quả nhất.

Đa dạng khóa học: ChineMaster cung cấp đa dạng các khóa học tiếng Trung phù hợp với mọi nhu cầu của học viên, bao gồm:
 • Khóa học tiếng Trung giao tiếp
 • Khóa học tiếng Trung cho người đi làm
 • Khóa học tiếng Trung trẻ em
 • Khóa học tiếng Trung văn phòng
 • Khóa học tiếng Trung công sở
 • Khóa học tiếng Trung công xưởng
 • Khóa học tiếng Trung thương mại
 • Khóa học tiếng Trung xuất nhập khẩu
 • Khóa học tiếng Trung online
Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Chinese Master Quận Thanh Xuân Hà Nội - Nâng tầm tiếng Trung cùng chất lượng đào tạo hàng đầu

Bạn đang tìm kiếm trung tâm tiếng Trung uy tín tại Hà Nội với chất lượng đào tạo Hán ngữ tốt nhất toàn quốc? Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Chinese Master Quận Thanh Xuân chính là lựa chọn hoàn hảo dành cho bạn!

Trung Tâm Tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân Hà Nội - Uy Tín TOP 1 Với Chất Lượng Đào Tạo Hán Ngữ Tốt Nhất Toàn Quốc
Trung tâm tiếng Trung ChineMaster tại Quận Thanh Xuân, Hà Nội, được biết đến là địa chỉ uy tín hàng đầu về chất lượng đào tạo tiếng Trung. Với vị thế TOP 1 trong lĩnh vực này, Trung tâm tiếng Trung Thầy Vũ cam kết mang đến chương trình học tiếng Trung chất lượng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của học viên từ mọi lứa tuổi và ngành nghề.

Bộ Giáo Trình Hán Ngữ Phiên Bản Mới Nhất Năm 2024
Một trong những điểm nổi bật của Trung tâm ChineMaster là sử dụng bộ giáo trình Hán ngữ phiên bản mới nhất năm 2024 do Tác giả Nguyễn Minh Vũ biên soạn. Bộ giáo trình này được thiết kế hiện đại, cập nhật các phương pháp giảng dạy tiên tiến, giúp học viên nắm bắt kiến thức một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Các Khóa Học Đa Dạng Tại Trung Tâm Tiếng Trung ChineMaster
Trung tâm cung cấp nhiều khóa học đa dạng, phục vụ nhu cầu học tập của mọi đối tượng:

Khóa Học Tiếng Trung Giao Tiếp: Dành cho những ai muốn nâng cao khả năng giao tiếp hàng ngày, tự tin trong các tình huống thường gặp.

Khóa Học Tiếng Trung Cho Người Đi Làm: Phù hợp cho các chuyên gia, nhân viên đang làm việc trong môi trường cần sử dụng tiếng Trung, giúp cải thiện kỹ năng giao tiếp và chuyên môn.

Khóa Học Tiếng Trung Trẻ Em: Thiết kế đặc biệt cho trẻ em, giúp các em tiếp cận ngôn ngữ mới một cách tự nhiên và thú vị.

Khóa Học Tiếng Trung Văn Phòng: Giúp học viên nắm vững các kỹ năng cần thiết để làm việc hiệu quả trong môi trường văn phòng.

Khóa Học Tiếng Trung Công Sở: Tập trung vào các kỹ năng tiếng Trung cần thiết cho công việc tại công sở, từ giao tiếp đến viết email, báo cáo.

Khóa Học Tiếng Trung Công Xưởng: Dành cho những người làm việc trong các nhà máy, xí nghiệp, giúp họ giao tiếp và hiểu rõ quy trình công việc.

Khóa Học Tiếng Trung Thương Mại: Giúp học viên nắm vững các thuật ngữ và kỹ năng cần thiết trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán.

Khóa Học Tiếng Trung Xuất Nhập Khẩu: Tập trung vào các kỹ năng và thuật ngữ chuyên ngành xuất nhập khẩu, hỗ trợ học viên trong công việc liên quan đến logistics và thương mại quốc tế.

Khóa Học Tiếng Trung Online: Linh hoạt cho những ai có lịch trình bận rộn hoặc không thể đến trực tiếp trung tâm, với chất lượng giảng dạy không thua kém các lớp học truyền thống.

Lý Do Chọn Trung Tâm Tiếng Trung ChineMaster

Đội Ngũ Giảng Viên Chuyên Nghiệp: Các giảng viên tại trung tâm đều có kinh nghiệm lâu năm, trình độ chuyên môn cao và tận tâm với nghề.

Phương Pháp Giảng Dạy Hiện Đại: Sử dụng các phương pháp giảng dạy tiên tiến, kết hợp giữa lý thuyết và thực hành.

Cơ Sở Vật Chất Hiện Đại: Phòng học được trang bị đầy đủ tiện nghi, tạo môi trường học tập thoải mái và hiệu quả.

Lịch Học Linh Hoạt: Trung tâm cung cấp nhiều khung giờ học, phù hợp với lịch trình của học viên.

Với những ưu điểm vượt trội, Trung tâm tiếng Trung ChineMaster tại Quận Thanh Xuân, Hà Nội, thực sự là địa chỉ tin cậy cho những ai muốn chinh phục tiếng Trung một cách chuyên nghiệp và hiệu quả. Hãy đến với ChineMaster để trải nghiệm chất lượng đào tạo hàng đầu và mở ra nhiều cơ hội mới trong công việc và cuộc sống!

Diễn đàn tiếng Trung Quốc Chinese Master ChineMaster Chinese Thầy Vũ tọa lạc tại địa chỉ Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội là nơi mà Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ - Tiếng Trung Thanh Xuân Thầy Vũ - Tiếng Trung Chinese Thầy Vũ đã đào tạo ra hàng nghìn học viên ưu tú xuất sắc có trình độ tiếng Trung HSK 1 đến HSK 6, HSKK sơ trung cao cấp và TOCFL band A-B-C theo lộ trình giảng dạy Hán ngữ bài bản với bộ giáo trình Hán ngữ 6 quyển phiên bản mới của Tác giả Nguyễn Minh Vũ và bộ giáo trình Hán ngữ 9 quyển phiên bản mới của Tác giả Nguyễn Minh Vũ.

ChineMaster nằm tại địa chỉ Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Diễn đàn tiếng Trung Quốc Chinese Master ChineMaster Chinese Thầy Vũ là tâm huyết của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ - Tiếng Trung Thanh Xuân Thầy Vũ - Tiếng Trung Chinese Thầy Vũ. Nơi đây đã và đang đào tạo thành công hàng nghìn học viên xuất sắc, đạt trình độ tiếng Trung từ HSK 1 đến HSK 6, HSKK sơ trung cao cấp và TOCFL band A-B-C.

Diễn đàn tiếng Trung Quốc Chinese Master ChineMaster - Nơi chắp cánh ước mơ chinh phục tiếng Trung

Lộ trình giảng dạy bài bản: Diễn đàn áp dụng lộ trình giảng dạy Hán ngữ bài bản, được xây dựng dựa trên kinh nghiệm dày dặn và chuyên môn cao của Thầy Vũ.

Giáo trình chất lượng: Hai bộ giáo trình chủ đạo được sử dụng tại Diễn đàn là:

Bộ giáo trình Hán ngữ 6 quyển phiên bản mới do Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ biên soạn.

Bộ giáo trình Hán ngữ 9 quyển phiên bản mới do Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ biên soạn.

Đội ngũ giáo viên tâm huyết: Diễn đàn quy tụ đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm, tâm huyết với nghề, luôn tận tâm dìu dắt học viên.

Môi trường học tập hiệu quả: Lớp học tại Diễn đàn được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất hiện đại, tạo môi trường học tập lý tưởng cho học viên.

Diễn đàn tiếng Trung Quốc Chinese Master ChineMaster Chinese Thầy Vũ là địa chỉ uy tín để học tiếng Trung hiệu quả. Với đội ngũ giáo viên tâm huyết, lộ trình giảng dạy bài bản và môi trường học tập hiện đại, Diễn đàn cam kết giúp học viên đạt được mục tiêu học tập của mình.

Bộ giáo trình Hán ngữ 6 quyển phiên bản mới của Tác giả Nguyễn Minh Vũ và bộ giáo trình Hán ngữ 9 quyển phiên bản mới của Tác giả Nguyễn Minh Vũ là hai "bí kíp" độc quyền được sử dụng tại Diễn đàn. Bộ giáo trình được biên soạn tỉ mỉ, bám sát theo chương trình học HSK, giúp học viên nắm vững kiến thức ngữ pháp, từ vựng và luyện tập kỹ năng nghe, nói, đọc, viết một cách toàn diện.

Với những ưu điểm vượt trội, Diễn đàn tiếng Trung Quốc Chinese Master ChineMaster tự tin là địa chỉ uy tín để bạn bắt đầu hành trình chinh phục tiếng Trung của mình.

Lộ trình giảng dạy bài bản với giáo trình chất lượng

Điểm nổi bật của Diễn đàn tiếng Trung Quốc Chinese Master ChineMaster Chinese Thầy Vũ là lộ trình giảng dạy Hán ngữ bài bản, được xây dựng dựa trên kinh nghiệm dày dặn và tâm huyết của Thầy Vũ. Lộ trình này phù hợp với mọi đối tượng học viên, từ người mới bắt đầu đến nâng cao, giúp học viên tiếp thu kiến thức một cách hiệu quả và nhanh chóng đạt được mục tiêu học tập.

Diễn đàn sử dụng bộ giáo trình Hán ngữ 6 quyển phiên bản mới do chính Thầy Vũ biên soạn, cùng với bộ giáo trình Hán ngữ 9 quyển phiên bản mới. Các giáo trình này được thiết kế khoa học, bám sát chương trình học HSK và được đánh giá cao bởi tính ứng dụng thực tế và hiệu quả giảng dạy.

Diễn đàn tiếng Trung Quốc Chinese Master ChineMaster Chinese Thầy Vũ tạo dựng môi trường học tập năng động, sáng tạo, khuyến khích học viên giao tiếp và rèn luyện kỹ năng tiếng Trung một cách tự nhiên. Các hoạt động ngoại khóa, hội thảo chuyên đề được tổ chức thường xuyên giúp học viên trau dồi kiến thức, mở rộng giao lưu và nâng cao kỹ năng mềm.

Với phương pháp giảng dạy hiệu quả và môi trường học tập lý tưởng, Diễn đàn tiếng Trung Quốc Chinese Master ChineMaster Chinese Thầy Vũ đã gặt hái được nhiều thành tích ấn tượng:

Hàng nghìn học viên đạt điểm cao trong các kỳ thi HSK, HSKK và TOCFL.

Nhiều học viên xuất sắc được tuyển chọn vào các trường đại học danh tiếng tại Trung Quốc và Việt Nam.

Diễn đàn được đánh giá cao bởi chất lượng đào tạo và uy tín trong lĩnh vực dạy tiếng Trung.

Diễn Đàn Tiếng Trung Quốc Chinese Master ChineMaster Chinese

Diễn đàn tiếng Trung Quốc Chinese Master ChineMaster Chinese, tọa lạc tại số 1 ngõ 48 Tô Vĩnh Diện, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội, là một trong những trung tâm đào tạo tiếng Trung uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Trung tâm được thành lập và điều hành bởi Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ, hay còn được biết đến với biệt danh Thầy Vũ - một người có nhiều năm kinh nghiệm và đam mê trong việc giảng dạy tiếng Trung.

Trung tâm ChineMaster Chinese của Thầy Vũ không chỉ đơn thuần là một nơi học tập, mà còn là một cộng đồng nơi các học viên có thể chia sẻ, trao đổi và nâng cao kỹ năng ngôn ngữ của mình. Với sứ mệnh đào tạo những học viên có trình độ tiếng Trung xuất sắc, Thầy Vũ đã thành công trong việc tạo dựng một môi trường học tập chuyên nghiệp, thân thiện và hiệu quả.

ChineMaster Chinese cung cấp lộ trình giảng dạy tiếng Trung bài bản từ HSK 1 đến HSK 6, cùng với các khóa học HSKK sơ trung cao cấp và TOCFL band A-B-C. Trung tâm sử dụng bộ giáo trình Hán ngữ 6 quyển và bộ giáo trình Hán ngữ 9 quyển phiên bản mới, đều do chính Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ biên soạn. Những giáo trình này không chỉ đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng của học viên mà còn giúp họ nắm vững kiến thức một cách hệ thống và hiệu quả.

Phương pháp giảng dạy tại ChineMaster Chinese được thiết kế để phù hợp với từng trình độ và nhu cầu cụ thể của học viên. Thầy Vũ luôn chú trọng đến việc kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, giúp học viên không chỉ hiểu sâu về ngữ pháp mà còn sử dụng thành thạo trong giao tiếp hàng ngày. Bên cạnh đó, trung tâm còn tổ chức các buổi thực hành giao tiếp, hoạt động ngoại khóa và các kỳ thi thử để học viên có thể kiểm tra và cải thiện trình độ của mình một cách liên tục.

Qua nhiều năm hoạt động, ChineMaster Chinese đã đào tạo ra hàng nghìn học viên ưu tú, có khả năng sử dụng tiếng Trung thành thạo và đạt được các chứng chỉ HSK, HSKK và TOCFL với điểm số cao. Nhiều học viên của trung tâm hiện đang làm việc tại các công ty lớn, đảm nhận các vị trí quan trọng yêu cầu kỹ năng tiếng Trung.

Nếu bạn đang tìm kiếm một nơi để học tiếng Trung một cách chuyên nghiệp và hiệu quả, ChineMaster Chinese của Thầy Vũ là một lựa chọn tuyệt vời. Với đội ngũ giảng viên tận tâm, chương trình đào tạo chất lượng và phương pháp giảng dạy hiện đại, trung tâm chắc chắn sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu học tập của mình một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Diễn đàn tiếng Trung Quốc Chinese Master ChineMaster Chinese Thầy Vũ tự hào là địa chỉ uy tín, tin cậy, giúp bạn chinh phục thành công con đường chinh phục tiếng Trung. Hãy đến với Diễn đàn để trải nghiệm môi trường học tập chất lượng và cùng Thầy Vũ và các giảng viên tâm huyết đạt được mục tiêu học tập của bạn!

Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân Hà Nội Tiếng Trung Thanh Xuân Thầy Vũ - Trung tâm tiếng Trung TÔ VĨNH DIỆN ChineMaster Chinese Master địa chỉ Số 1 Ngõ 48 Phố Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân uy tín TOP 1 tại Hà Nội chuyên đào tạo khóa học tiếng Trung giao tiếp, khóa học tiếng Trung online, khóa học tiếng Trung thương mại, khóa học tiếng Trung xuất nhập khẩu, khóa học tiếng Trung order Taobao 1688 Tmall, khóa học nhập hàng Taobao Tmall 1688, khóa học nhập hàng Trung Quốc tận gốc giá tận xưởng theo bộ giáo trình Hán ngữ độc quyền của Tác giả Nguyễn Minh Vũ.

Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân Hà Nội - Nơi bồi dưỡng ước mơ chinh phục tiếng Trung

Bạn đang ấp ủ dự định chinh phục tiếng Trung để mở ra cánh cửa tương lai rộng mở? Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân Hà Nội - Tiếng Trung Thanh Xuân Thầy Vũ chính là điểm đến lý tưởng cho hành trình ấy của bạn!

ChineMaster - Uy tín hàng đầu, chất lượng đỉnh cao:

TOP 1 trung tâm tiếng Trung uy tín tại Hà Nội: Với bề dày kinh nghiệm và đội ngũ giáo viên dày dặn tâm huyết, ChineMaster tự hào là trung tâm tiếng Trung hàng đầu, mang đến cho học viên môi trường học tập chất lượng cao và hiệu quả vượt trội.

Chuyên gia đào tạo tiếng Trung: Thầy Vũ - nhà sáng lập ChineMaster, là chuyên gia uy tín trong lĩnh vực giáo dục tiếng Trung, với phương pháp giảng dạy độc đáo và chương trình học bài bản, giúp học viên dễ dàng tiếp thu và chinh phục ngôn ngữ một cách nhanh chóng.

Hệ thống cơ sở hiện đại: ChineMaster sở hữu hệ thống cơ sở khang trang, hiện đại, được trang bị đầy đủ tiện nghi, tạo môi trường học tập lý tưởng cho học viên.

ChineMaster - Đa dạng khóa học, đáp ứng mọi nhu cầu:
 • Khóa học tiếng Trung giao tiếp: Giúp bạn giao tiếp tự tin trong mọi tình huống, từ giao tiếp cơ bản đến giao tiếp chuyên nghiệp trong công việc.
 • Khóa học tiếng Trung online: Tiện lợi, linh hoạt, phù hợp với những ai bận rộn nhưng vẫn muốn trau dồi tiếng Trung.
 • Khóa học tiếng Trung thương mại: Trang bị kiến thức và kỹ năng tiếng Trung cần thiết cho công việc kinh doanh quốc tế.
 • Khóa học tiếng Trung xuất nhập khẩu: Hỗ trợ bạn thành thạo tiếng Trung để phục vụ công việc xuất nhập khẩu hàng hóa.
 • Khóa học tiếng Trung order Taobao 1688 Tmall: Giúp bạn dễ dàng mua sắm hàng hóa Trung Quốc online.
 • Khóa học nhập hàng Taobao Tmall 1688: Hướng dẫn bạn nhập hàng Trung Quốc tận gốc giá tận xưởng.
 • Khóa học nhập hàng Trung Quốc tận gốc giá tận xưởng: Hỗ trợ bạn nhập hàng Trung Quốc với giá cả cạnh tranh nhất.
ChineMaster - Bộ giáo trình độc quyền, hiệu quả vượt trội:

Bộ giáo trình Hán ngữ độc quyền: Do Thầy Vũ biên soạn, được thiết kế bài bản, khoa học, giúp học viên tiếp thu kiến thức một cách hiệu quả.

Giáo trình cập nhật liên tục: ChineMaster luôn cập nhật giáo trình mới nhất, đảm bảo nội dung học tập luôn đi đầu xu hướng.

ChineMaster tự hào là trung tâm tiếng Trung TOP 1 tại Hà Nội, chuyên đào tạo đa dạng các khóa học tiếng Trung với phương pháp giảng dạy hiện đại, hiệu quả. Với đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm, tâm huyết cùng hệ thống giáo trình độc quyền, ChineMaster cam kết giúp bạn chinh phục tiếng Trung một cách nhanh chóng và thành công.

Tại ChineMaster, bạn sẽ được:

ChineMaster tự hào là Trung tâm tiếng Trung TOP 1 tại Hà Nội, chuyên đào tạo đa dạng các khóa học tiếng Trung với phương pháp giảng dạy hiện đại, hiệu quả cùng đội ngũ giáo viên dày dặn kinh nghiệm.

Học tiếng Trung theo lộ trình bài bản, chuyên biệt: ChineMaster xây dựng lộ trình học tập phù hợp với từng trình độ và mục tiêu của học viên, đảm bảo bạn tiếp thu kiến thức một cách hiệu quả nhất.

Trải nghiệm phương pháp giảng dạy hiện đại: ChineMaster áp dụng phương pháp giảng dạy tiên tiến, kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, giúp học viên rèn luyện cả 4 kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết một cách toàn diện.

Sử dụng giáo trình độc quyền: ChineMaster sử dụng bộ giáo trình Hán ngữ do Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ - Nhà sáng lập ChineMaster biên soạn, được đánh giá cao về tính khoa học và hiệu quả.

Tham gia lớp học với đội ngũ giáo viên tâm huyết: ChineMaster quy tụ đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm, tận tâm, luôn sẵn sàng hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc của học viên.

Cơ hội giao lưu thực tế: ChineMaster thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa, giao lưu văn hóa giúp học viên luyện tập tiếng Trung và trau dồi kỹ năng giao tiếp.

ChineMaster cung cấp đa dạng các khóa học tiếng Trung:
 • Khóa học tiếng Trung giao tiếp: Giúp bạn giao tiếp tiếng Trung trôi chảy trong mọi tình huống.
 • Khóa học tiếng Trung online: Tiện lợi cho học viên học tập mọi lúc mọi nơi.
 • Khóa học tiếng Trung thương mại: Trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết để thành công trong môi trường kinh doanh quốc tế.
 • Khóa học tiếng Trung xuất nhập khẩu: Giúp bạn thành thạo nghiệp vụ xuất nhập khẩu và giao tiếp tiếng Trung chuyên ngành.
 • Khóa học tiếng Trung order Taobao 1688 Tmall: Hướng dẫn bạn cách order hàng hóa Trung Quốc một cách hiệu quả và tiết kiệm.
 • Khóa học nhập hàng Taobao Tmall 1688: Giúp bạn nhập hàng Trung Quốc tận gốc giá tận xưởng.
 • Khóa học nhập hàng Trung Quốc tận gốc giá tận xưởng: Hướng dẫn bạn cách nhập hàng Trung Quốc với giá thành tốt nhất.
Trung tâm tiếng Trung ChineMaster tọa lạc tại Số 1 Ngõ 48 Phố Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Trung tâm Tiếng Trung ChineMaster - Địa chỉ Học Tiếng Trung Uy Tín Tại Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa chỉ học tiếng Trung uy tín tại Hà Nội, Trung tâm Tiếng Trung ChineMaster tại Quận Thanh Xuân chính là lựa chọn hàng đầu. Với vị trí thuận lợi tại Số 1 Ngõ 48 Phố Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, trung tâm này đã trở thành điểm đến lý tưởng cho những ai mong muốn nâng cao trình độ tiếng Trung của mình.

Giới thiệu về Trung tâm Tiếng Trung ChineMaster

Trung tâm Tiếng Trung ChineMaster, dưới sự hướng dẫn của Thầy Vũ, là một trong những trung tâm đào tạo tiếng Trung hàng đầu tại Hà Nội. Với đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm và nhiệt huyết, trung tâm cam kết mang đến cho học viên những khóa học chất lượng và hiệu quả.

Tại ChineMaster, bạn có thể tìm thấy nhiều khóa học tiếng Trung phù hợp với nhu cầu và mục tiêu của mình, bao gồm:

Khóa Học Tiếng Trung Giao Tiếp: Giúp học viên tự tin giao tiếp hàng ngày bằng tiếng Trung, từ cơ bản đến nâng cao.

Khóa Học Tiếng Trung Online: Linh hoạt về thời gian và địa điểm, phù hợp cho những người bận rộn hoặc không thể đến trung tâm học trực tiếp.

Khóa Học Tiếng Trung Thương Mại: Dành cho những ai cần sử dụng tiếng Trung trong công việc kinh doanh, giao dịch thương mại.

Khóa Học Tiếng Trung Xuất Nhập Khẩu: Trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết cho ngành xuất nhập khẩu.

Khóa Học Order Taobao, 1688, Tmall: Hướng dẫn cách đặt hàng và giao dịch trên các trang thương mại điện tử nổi tiếng của Trung Quốc.

Khóa Học Nhập Hàng Trung Quốc Tận Gốc, Giá Tận Xưởng: Giúp học viên nắm bắt cách thức nhập hàng trực tiếp từ Trung Quốc với giá gốc.

Điểm đặc biệt tại Trung tâm Tiếng Trung ChineMaster là bộ giáo trình Hán ngữ độc quyền của tác giả Nguyễn Minh Vũ. Bộ giáo trình này được biên soạn kỹ lưỡng, phù hợp với từng cấp độ và nhu cầu học tập của học viên, đảm bảo quá trình học tập hiệu quả và tiến bộ nhanh chóng.

Trung tâm Tiếng Trung ChineMaster đã nhận được nhiều đánh giá tích cực từ học viên về chất lượng giảng dạy và dịch vụ. Với phương châm "Uy tín là trên hết", trung tâm luôn nỗ lực không ngừng để cải thiện và nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng sự mong đợi của học viên.

Nếu bạn đang có nhu cầu học tiếng Trung và tìm kiếm một trung tâm uy tín tại Hà Nội, hãy đến với Trung tâm Tiếng Trung ChineMaster tại Số 1 Ngõ 48 Phố Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân. Với nhiều khóa học đa dạng và chất lượng giảng dạy vượt trội, chắc chắn bạn sẽ có những trải nghiệm học tập tuyệt vời và đạt được mục tiêu của mình.

Khóa học kế toán tiếng Trung online, khóa học tiếng Trung kế toán online do Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ chủ nhiệm lớp và đào tạo bài bản theo lộ trình chuyên biệt với bộ giáo trình Hán ngữ kế toán của Tác giả Nguyễn Minh Vũ. Khóa học tiếng Trung online kế toán kiểm toán liên tục khai giảng hàng tháng trong Hệ thống Giáo dục Hán ngữ ChineMaster toàn diện nhất Việt Nam.

Nâng cao năng lực tiếng Trung chuyên ngành Kế toán với khóa học online bài bản

Bạn đang mong muốn nâng cao trình độ tiếng Trung để mở rộng cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực Kế toán? Khóa học tiếng Trung Kế toán online do Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ chủ nhiệm chính là giải pháp dành cho bạn!

Bạn đang tìm kiếm khóa học tiếng Trung chuyên ngành kế toán online bài bản và hiệu quả? Hãy tham gia ngay chương trình do Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ chủ nhiệm tại Hệ thống Giáo dục Hán ngữ ChineMaster!

Bạn đang mong muốn chinh phục tiếng Trung chuyên ngành Kế toán để mở rộng cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực đầy tiềm năng này? Hãy tham gia ngay khóa học tiếng Trung Kế toán online do Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ chủ nhiệm tại Hệ thống Giáo dục Hán ngữ ChineMaster!

Tại sao nên tham gia khóa học?
 • Chuyên gia uy tín: Khóa học được thiết kế và giảng dạy bởi Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ - chuyên gia dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực giảng dạy tiếng Trung Kế toán.
 • Lộ trình bài bản: Lộ trình học tập được xây dựng khoa học, logic, giúp học viên nắm vững kiến thức tiếng Trung chuyên ngành một cách bài bản và hiệu quả.
 • Giáo trình độc quyền: Sử dụng bộ giáo trình Hán ngữ Kế toán do chính Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ biên soạn, bám sát thực tế và nhu cầu học tập của học viên.
 • Hình thức linh hoạt: Học online mọi lúc mọi nơi, không bị gò bó về thời gian và địa điểm.
 • Học phí hợp lý: Chi phí khóa học hợp lý, phù hợp với điều kiện kinh tế của nhiều đối tượng học viên.
Nội dung khóa học kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ

Kiến thức nền tảng tiếng Trung: Bao gồm ngữ pháp, từ vựng, luyện nghe, luyện nói cơ bản.

Tiếng Trung chuyên ngành Kế toán: Nắm vững các thuật ngữ chuyên ngành, cách thức sử dụng tiếng Trung trong các hoạt động kế toán như: báo cáo tài chính, hạch toán thuế, kiểm toán...

Kỹ năng giao tiếp tiếng Trung: Rèn luyện kỹ năng giao tiếp tiếng Trung trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, qua các tình huống thực tế như: đàm phán hợp đồng, thuyết trình báo cáo...

Học viên sau khi hoàn thành khóa học có thể:
 • Giao tiếp tự tin bằng tiếng Trung trong môi trường làm việc Kế toán.
 • Đọc hiểu tài liệu tiếng Trung chuyên ngành một cách thành thạo.
 • Hoàn thành các công việc Kế toán bằng tiếng Trung một cách hiệu quả.
 • Tham gia các khóa học Kế toán chuyên sâu bằng tiếng Trung.
Khóa học tiếng Trung Kế toán online do Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ giảng dạy là lựa chọn hoàn hảo cho những ai muốn nâng cao năng lực tiếng Trung để phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực Kế toán. Hãy đăng ký tham gia ngay hôm nay để mở ra cánh cửa thành công trong tương lai!

Giáo trình Hán ngữ kế toán: Nắm vững ngữ pháp, từ vựng và cấu trúc câu tiếng Trung chuyên ngành kế toán.

Kỹ năng giao tiếp tiếng Trung: Rèn luyện kỹ năng giao tiếp tiếng Trung trong môi trường làm việc kế toán.

Dịch thuật tài liệu kế toán: Nâng cao khả năng dịch thuật tài liệu kế toán tiếng Trung sang tiếng Việt và ngược lại.

Kỹ năng sử dụng phần mềm kế toán tiếng Trung: Hướng dẫn sử dụng các phần mềm kế toán phổ biến bằng tiếng Trung.

Hệ thống Giáo dục Hán ngữ ChineMaster cam kết:
 • Chất lượng đào tạo uy tín, bài bản.
 • Đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, nhiệt tình.
 • Môi trường học tập chuyên nghiệp, hiện đại.
 • Hỗ trợ học viên tận tình trong suốt quá trình học tập.
Khóa học tiếng Trung kế toán online do Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ chủ nhiệm là lựa chọn hoàn hảo cho những ai muốn nâng cao kiến thức và kỹ năng tiếng Trung chuyên ngành kế toán. Hãy đăng ký tham gia ngay để chinh phục mục tiêu học tập của bạn!

Kiến thức nền tảng tiếng Trung: Nắm vững ngữ pháp, từ vựng và kỹ năng giao tiếp tiếng Trung cơ bản.

Thuật ngữ chuyên ngành Kế toán: Nắm vững các thuật ngữ chuyên ngành Kế toán bằng tiếng Trung, giúp học viên dễ dàng đọc hiểu tài liệu và báo cáo Kế toán.

Kỹ năng dịch thuật tiếng Trung Kế toán: Rèn luyện kỹ năng dịch thuật tài liệu, báo cáo Kế toán từ tiếng Trung sang tiếng Việt và ngược lại.

Kỹ năng giao tiếp tiếng Trung chuyên ngành: Nâng cao khả năng giao tiếp tiếng Trung trong môi trường làm việc Kế toán, tự tin tham gia đàm phán, thuyết trình và giải quyết vấn đề chuyên môn.

Khóa Học Kế Toán Tiếng Trung Online

Khóa học kế toán tiếng Trung online là một chương trình học đặc biệt được thiết kế dành riêng cho những ai muốn nâng cao kiến thức kế toán và tiếng Trung cùng một lúc. Đây là khóa học mang tính ứng dụng cao, giúp học viên không chỉ nắm vững lý thuyết kế toán mà còn thành thạo ngôn ngữ chuyên ngành, mở rộng cơ hội nghề nghiệp trong môi trường quốc tế.

Khóa học này do Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ chủ nhiệm và giảng dạy. Thầy Nguyễn Minh Vũ là một chuyên gia trong lĩnh vực kế toán và tiếng Trung, với nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu. Thầy đã biên soạn bộ giáo trình Hán ngữ kế toán, tài liệu giảng dạy độc quyền giúp học viên tiếp cận kiến thức một cách hệ thống và hiệu quả.

Khóa học được xây dựng với lộ trình học chuyên biệt, phù hợp với mọi đối tượng học viên từ cơ bản đến nâng cao. Lộ trình này đảm bảo học viên có thể tiếp thu kiến thức một cách tuần tự và vững chắc, từ việc nắm vững các thuật ngữ kế toán cơ bản đến việc thực hành lập báo cáo tài chính bằng tiếng Trung.

Giáo trình Hán ngữ kế toán của Tác giả Nguyễn Minh Vũ

Bộ giáo trình Hán ngữ kế toán của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ là tài liệu học tập chính của khóa học. Giáo trình này không chỉ cung cấp kiến thức về kế toán mà còn giúp học viên làm quen với các thuật ngữ chuyên ngành bằng tiếng Trung. Nội dung giáo trình bao gồm các bài học lý thuyết, bài tập thực hành và các tình huống thực tế, giúp học viên dễ dàng áp dụng kiến thức vào công việc.

Khóa học tiếng Trung online kế toán kiểm toán được khai giảng hàng tháng, giúp học viên có thể linh hoạt lựa chọn thời gian học phù hợp với lịch trình cá nhân. Hệ thống Giáo dục Hán ngữ ChineMaster cam kết đem đến cho học viên môi trường học tập tốt nhất, với các công cụ hỗ trợ học tập hiện đại và đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm.

Hệ thống Giáo dục Hán ngữ ChineMaster

ChineMaster là hệ thống giáo dục Hán ngữ toàn diện nhất tại Việt Nam, với các khóa học đa dạng từ tiếng Trung giao tiếp, tiếng Trung thương mại đến tiếng Trung chuyên ngành. Hệ thống luôn chú trọng đến chất lượng giảng dạy, phương pháp học tập hiệu quả và sự hỗ trợ tận tình đối với học viên.

Tham gia khóa học kế toán tiếng Trung online của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ tại Hệ thống Giáo dục Hán ngữ ChineMaster, học viên sẽ có cơ hội tiếp cận kiến thức chuyên ngành một cách bài bản và hiệu quả, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp và mở rộng cơ hội phát triển trong môi trường quốc tế. Hãy đăng ký ngay để bắt đầu hành trình học tập và phát triển bản thân cùng ChineMaster!

Hệ thống Giáo dục Hán ngữ ChineMaster cam kết mang đến cho học viên trải nghiệm học tập chất lượng với đội ngũ giảng viên uy tín, tâm huyết và môi trường học tập chuyên nghiệp.
 
Last edited:
Back
Top