• Lịch khai giảng Tháng 6 năm 2024
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 3/6/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 10/6/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 17/6/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 4 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 24/6/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 2 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 4/6/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 11/6/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 2 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 18/6/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 4 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 25/6/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 3 chỗ)
  » Khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản
  Video bài giảng Thầy Vũ livestream đào tạo trực tuyến

Cách thức học tiếng Trung Du lịch theo chủ đề trực tuyến


Chuyên đề học tiếng Trung Du lịch theo chủ đề Tiền Bo là bài giảng hướng dẫn các bạn đàm thoại trong tình huống thực tế, các bạn hãy chú ý theo dõi nội dung chi tiết ở bên dưới và áp dụng kiến thức một cách linh động vào trong mọi trường hợp nhé. Sau đây mình sẽ trích dẫn một phần từ nguồn bài giảng giáo trình dạy học tiếng Trung giao tiếp online cơ bản của Thầy Vũ. Các bạn đừng quên chia sẻ tài liệu học tiếng Trung online uy tín miễn phí này cho những bạn khác vào học cùng nữa nhé.

Khóa học tiếng Trung giao tiếp uy tín tại Hà Nội các bạn đăng ký tại link bên dưới.

Khóa học tiếng Trung giao tiếp trong thực tế ở Hà Nội

Khóa học tiếng Trung uy tín tại TP HCM lịch khai giảng mới nhất các bạn xem tại link bên dưới.

Lớp học tiếng Trung theo chủ đề đa dạng ở TP HCM

Tổng hợp các bài giảng học tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề các bạn vào Chuyên mục tại link bên dưới nhé.

Kiến thức tổng hợp về chuyên đề học tiếng Trung giao tiếp

Học tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề cùng Thầy Vũ tại link bên dưới.

Giáo trình học tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề thông dụng


Trong quá trình học tiếng Trung online trên diễn đàn này, các bạn nên sử dụng bộ gõ tiếng Trung SoGou PinYin để tập gõ tiếng Trung online thì sẽ phát triển được kỹ năng gõ tiếng Trung và tăng cường khả năng ghi nhớ từ vựng tiếng Trung cũng như nhớ được rất tốt mặt chữ Hán. Các bạn xem chi tiết cách tải bộ gõ tiếng Trung SoGou PinYin và cách cài đặt tại link bên dưới.

Chi tiết bộ gõ tiếng Trung SoGou PinYin Thầy Vũ


Bên dưới là phần nội dung chi tiết bài giảng hôm nay, các bạn thành viên chú ý ghi chép đầy đủ bài học vào vở nhé.

Nội dung bài giảng Học tiếng Trung Du lịch theo chủ đề Tiền Bo​


Hội thoại tiếng Trung Du lịch theo chủ đề Tiền Bo

Học tiếng Trung Du lịch theo chủ đề Tiền bo trung tâm tiếng Trung ChineMaster

Khóa học tiếng Trung online theo chủ đề Tiền Bo

Giáo trình học tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề Tiền Bo

Trung tâm học tiếng Trung uy tín ChineMaster tại Hà Nội và TP HCM chia sẻ mỗi ngày tài liệu bài giảng dạy học tiếng Trung Thầy Vũ lên diễn đàn học tiếng Trung uy tín ChineMaster.

Tài liệu học tiếng Trung theo chủ đề Tiền Bo

Đàm thoại tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề Tiền Bo

Mẫu câu tiếng Trung hội thoại tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề Tiền Bo

饭店的工作人员主要靠小费来增加他(她)们平时微薄的收入。不要对付给服务员小费感到愤愤不平,而应该把它看作是旅游消费的一部分,并应做好准备在进入饭店之前就随时掏出钞票。

门卫
给门卫的小费数目取决于行李的多少,为你拿行李并把它递给行李员的门卫要付给1至2美元的小费。如果你没有行李,通常就不必为他们只为你开门这样简单的服务付费。当你带着行李准备离开饭店而门卫从行李员手中接过行李并帮你把它放入你的车子或出租车里时,你还应该付给他小费。当门卫为你叫了一辆出租车时,你应该付他1至3美元(如果他为了叫辆出租车而不得不在雨中站着时,你的小费应该给得更多些。)

行李员
一个行李包要付1美元的小费,但对于把行李送到客房的行李员要付给2元以上的小费。当行李员为你做了一些特殊的事情,比如替你购物或把你需要的东西送到客房(但不属于客房服务范畴)等,他应该得到2至3美元的小费。

清理房间的女服务员
在一个较大、较豪华的饭店,清理房间的女服务员每人每天应得到2美元的小费;档次次之的饭店的服务员每人每天可得1美元小费。你可以亲自给她们小费,也可以把钱装在信封里封好,上面写明"送给清理房间的服务员"。

清洗、熨烫衣服的服务员
清洗、熨烫衣服的服务费用被加到你的帐单中,因此如果在你外出的时候衣服被放在房间内你就无需付小费。如果服务员在送衣服时,你在房间内,可以为他们的送衣服务付1美元,如果衣服较多就应付更多的小费。

餐厅服务员
付给饭店餐厅服务员的小费数目与其他餐馆服务员所得小费的数目不相上下,都是15-18%,而一些非常豪华、档次最高的餐厅小费要高达18-20%。如果你入住的饭店是餐费已包含于总帐单的美式饭店,小费还是15-18%,且要直接付给那位从头至尾一直服侍你的服务员。如果一个家庭或一行四人要在此饭店住一星期的话,他们付出的小费从10美元至15美元不等,而在住宿的时间更长或人数更多的情况下,小费要达到20美元甚至30美元之多。

Phiên âm tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề Tiền Bo

fàn diàn de gōng zuò rén yuán zhǔ yào kào xiǎo fèi lái zēng jiā tā (tā )men píng shí wēi báo de shōu rù 。bù yào duì fù gěi fú wù yuán xiǎo fèi gǎn dào fèn fèn bù píng ,ér yīng gāi bǎ tā kàn zuò shì lǚ yóu xiāo fèi de yī bù fèn ,bìng yīng zuò hǎo zhǔn bèi zài jìn rù fàn diàn zhī qián jiù suí shí tāo chū chāo piào 。

mén wèi
gěi mén wèi de xiǎo fèi shù mù qǔ jué yú háng lǐ de duō shǎo ,wéi nǐ ná háng lǐ bìng bǎ tā dì gěi háng lǐ yuán de mén wèi yào fù gěi 1zhì 2měi yuán de xiǎo fèi 。rú guǒ nǐ méi yǒu háng lǐ ,tōng cháng jiù bù bì wéi tā men zhī wéi nǐ kāi mén zhè yàng jiǎn dān de fú wù fù fèi 。dāng nǐ dài zhe háng lǐ zhǔn bèi lí kāi fàn diàn ér mén wèi cóng háng lǐ yuán shǒu zhōng jiē guò háng lǐ bìng bāng nǐ bǎ tā fàng rù nǐ de chē zǐ huò chū zū chē lǐ shí ,nǐ hái yīng gāi fù gěi tā xiǎo fèi 。dāng mén wèi wéi nǐ jiào le yī liàng chū zū chē shí ,nǐ yīng gāi fù tā 1zhì 3měi yuán (rú guǒ tā wéi le jiào liàng chū zū chē ér bù dé bù zài yǔ zhōng zhàn zhe shí ,nǐ de xiǎo fèi yīng gāi gěi dé gèng duō xiē 。)

háng lǐ yuán
yī gè háng lǐ bāo yào fù 1měi yuán de xiǎo fèi ,dàn duì yú bǎ háng lǐ sòng dào kè fáng de háng lǐ yuán yào fù gěi 2yuán yǐ shàng de xiǎo fèi 。dāng háng lǐ yuán wéi nǐ zuò le yī xiē tè shū de shì qíng ,bǐ rú tì nǐ gòu wù huò bǎ nǐ xū yào de dōng xī sòng dào kè fáng (dàn bù shǔ yú kè fáng fú wù fàn chóu )děng ,tā yīng gāi dé dào 2zhì 3měi yuán de xiǎo fèi 。

qīng lǐ fáng jiān de nǚ fú wù yuán
zài yī gè jiào dà 、jiào háo huá de fàn diàn ,qīng lǐ fáng jiān de nǚ fú wù yuán měi rén měi tiān yīng dé dào 2měi yuán de xiǎo fèi ;dàng cì cì zhī de fàn diàn de fú wù yuán měi rén měi tiān kě dé 1měi yuán xiǎo fèi 。nǐ kě yǐ qīn zì gěi tā men xiǎo fèi ,yě kě yǐ bǎ qián zhuāng zài xìn fēng lǐ fēng hǎo ,shàng miàn xiě míng "sòng gěi qīng lǐ fáng jiān de fú wù yuán "。

qīng xǐ 、yùn tàng yī fú de fú wù yuán
qīng xǐ 、yùn tàng yī fú de fú wù fèi yòng bèi jiā dào nǐ de zhàng dān zhōng ,yīn cǐ rú guǒ zài nǐ wài chū de shí hòu yī fú bèi fàng zài fáng jiān nèi nǐ jiù wú xū fù xiǎo fèi 。rú guǒ fú wù yuán zài sòng yī fú shí ,nǐ zài fáng jiān nèi ,kě yǐ wéi tā men de sòng yī fú wù fù 1měi yuán ,rú guǒ yī fú jiào duō jiù yīng fù gèng duō de xiǎo fèi 。

cān tīng fú wù yuán
fù gěi fàn diàn cān tīng fú wù yuán de xiǎo fèi shù mù yǔ qí tā cān guǎn fú wù yuán suǒ dé xiǎo fèi de shù mù bù xiàng shàng xià ,dōu shì 15-18%,ér yī xiē fēi cháng háo huá 、dàng cì zuì gāo de cān tīng xiǎo fèi yào gāo dá 18-20%。rú guǒ nǐ rù zhù de fàn diàn shì cān fèi yǐ bāo hán yú zǒng zhàng dān de měi shì fàn diàn ,xiǎo fèi hái shì 15-18%,qiě yào zhí jiē fù gěi nà wèi cóng tóu zhì wěi yī zhí fú shì nǐ de fú wù yuán 。rú guǒ yī gè jiā tíng huò yī háng sì rén yào zài cǐ fàn diàn zhù yī xīng qī de huà ,tā men fù chū de xiǎo fèi cóng 10měi yuán zhì 15měi yuán bù děng ,ér zài zhù xiǔ de shí jiān gèng zhǎng huò rén shù gèng duō de qíng kuàng xià ,xiǎo fèi yào dá dào 20měi yuán shèn zhì 30měi yuán zhī duō 。

Bản dịch tiếng Trung sang tiếng Việt tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề Tiền Bo

Nhân viên khách sạn phụ thuộc vào tiền boa để tăng mức lương thường nhỏ của họ. Thay vì khó chịu khi phải boa tiền cho người gác cửa chào đón bạn, hãy coi đó là một phần của chi phí đi lại và chuẩn bị sẵn những tờ đô la mà bạn sẽ cần đưa trước khi về đến phòng.

Người gác cửa
Tùy thuộc vào số lượng hành lý, hãy boa $ 1 đến $ 2 cho người gác cửa, người lấy túi của bạn và giao chúng cho người gác cửa. Nếu bạn đang đến thăm và không có hành lý, bạn đương nhiên không mách nước cho anh ấy vì chỉ cần mở cửa cho bạn. Hãy khuyên anh ấy một lần nữa khi bạn rời đi với hành lý của mình khi anh ấy lấy nó từ người gác cổng và hỗ trợ bạn chất lên xe hơi hoặc lên taxi của bạn. Khi người gác cổng tìm được taxi cho bạn, hãy boa cho anh ta từ 1 đô la đến 3 đô la (số tiền cao hơn nếu anh ta phải đứng dưới mưa trong một khoảng thời gian để lấy nó).

Bellman
Hãy boa $ 1 cho một túi nhưng không ít hơn $ 2 cho nhân viên gác cổng mang hoặc chuyển hành lý đến phòng của bạn. Khi nhân viên phục vụ làm điều gì đó đặc biệt cho bạn, chẳng hạn như mua hàng hoặc mang thứ gì đó bạn yêu cầu đến phòng của bạn, nhưng không phải giao dịch vụ phòng, họ sẽ được trả từ 2 đến 3 đô la cho mỗi lần phục vụ đã cung cấp.

Người giúp việc
Đối với những trường hợp lưu trú từ một đêm trở lên, người giúp việc phải được trả $ 2 một đêm một người trong một khách sạn lớn; $ 1 mỗi đêm một người ở một khách sạn rẻ tiền hơn. Đưa trực tiếp cho người giúp việc tiền boa của cô ấy, nếu cô ấy có thể được tìm thấy. Nếu không, hãy bỏ nó vào một phong bì dán kín có ghi "người hầu gái".

Người hầu
Dịch vụ người phục vụ được thêm vào hóa đơn của bạn, vì vậy bạn không cần phải boa tiền cho việc ép đồ hoặc dọn dẹp khi đồ đạc được để trong phòng. Tuy nhiên, nếu bạn ở trong khi việc dọn dẹp và ép quần áo của bạn được giao, hãy boa $ 1 khi giao một hoặc hai món, nhiều hơn nữa khi một số món đang được giao.

Nhân viên phòng ăn
Tiền boa cho nhân viên phòng ăn giống hệt như họ ở bất kỳ nhà hàng nào khác -15 đến 18 phần trăm ngoại trừ trong những phòng ăn thanh lịch nhất, tiền boa là 18 đến 20 phần trăm. Nếu bạn đang ở trong một khách sạn theo kế hoạch của Mỹ, nơi các bữa ăn của bạn đã được bao gồm trong tổng hóa đơn của bạn, tiền boa như bình thường và một khoản tiền boa bổ sung sẽ được đưa cho ông chủ đã chăm sóc bạn trong suốt thời gian bạn lưu trú. Mẹo này dao động trong khoảng từ $ 10 đến $ 15 cho một ngày cuối tuần cho một gia đình hoặc nhóm bốn người đến $ 20 đến $ 30 cho một thời gian dài hơn hoặc nhóm lớn hơn.

Trên đây là nội dung bài giảng hôm nay chuyên đề Học tiếng Trung Du Lịch theo chủ đề Tiền Bo. Các bạn có những câu hỏi nào thắc mắc cần được giải đáp hãy đăng bình luận vào ngay bên dưới này nhé.
 
Back
Top