• Lịch khai giảng Tháng 12 năm 2023
  » Lớp tiếng Trung giao tiếp cơ bản từ đầu 246 khai giảng ngày 11/12/2023, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h15-19h45 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung giao tiếp cơ bản từ đầu 357 khai giảng ngày 5/12/2023, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h15-19h45 (HẾT CHỖ)
  » Khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản
  Video bài giảng Thầy Vũ livestream mới nhất

Học tiếng Trung giao tiếp Bài 12

Khóa Học tiếng Trung giao tiếp online ChineMaster


Học tiếng Trung giao tiếp Bài 12 là nội dung bài giảng trực tuyến tiếp theo của Thầy Vũ chuyên đào tạo các khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản đến nâng cao theo bộ giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển. Đây là bộ sách giáo trình học tiếng Trung được Thầy Vũ đưa vào sử dụng đồng loạt cho các hệ thống Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân Hà Nội và Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 TP HCM Sài Gòn.Trước khi sang bài mới hôm nay, chúng ta cần ôn tập lại những kiến thức ngữ pháp tiếng Trung quan trọng của buổi học hôm trước tại link bên dưới.

Học tiếng Trung giao tiếp Bài 11

Các bạn chú ý cần cài đặt bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin trên máy tính để có thể học tiếng Trung giao tiếp online cùng Thầy Vũ. Bạn nào chưa có bản cập nhập mới nhất bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin thì tải xuống ở link dưới nhé.

Tải bộ gõ tiếng Trung sogou

Các bạn chú ý theo dõi bài học hôm nay trong video bài giảng này nhé.
 
Last edited:
Khóa học tiếng Trung để order Taobao 1688 Tmall dành cho các bạn học viên Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân Hà Nội và Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 TP HCM Sài Gòn.

Các bạn học viên chuẩn bị bộ sách giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển để học trực tuyến cùng Thầy Vũ nhé. Ngoài ra, các bạn cần cài bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin trên máy tính để theo dõi và gõ tiếng Trung online cùng Thầy Vũ trên kênh diễn đàn tiếng Trung này.
 1. 你想给谁寄包裹?nǐ xiǎng gěi shuí jì bāoguǒ
 2. 你顺便去寄这个包裹吧 nǐ shùnbiàn qù jì zhège bāoguǒ ba
 3. 顺便你去我的办公室吧 shùnbiàn nǐ qù wǒ de bàngōngshì ba
 4. 顺便你替我买水果吧 shùnbiàn nǐ tì wǒ mǎi shuǐguǒ ba
 5. 你替我去银行换钱吧 nǐ tì wǒ qù yínháng huàn qián ba
 6. 你想买几份饭?nǐ xiǎng mǎi jǐ fèn fàn
 7. 你给我两份饭吧 nǐ gěi wǒ mǎi liǎng fèn fàn ba
 8. 我常看中文报 wǒ cháng kàn zhōngwén bào
 9. 你想买报纸吗? Nǐ xiǎng mǎi bàozhǐ ma
 10. 你给我拿一份饭吧 nǐ gěi wǒ ná yí fèn fàn ba
 11. 你想用什么手机?nǐ xiǎng yòng shénme shǒujī
 12. 我想用你的手机 wǒ xiǎng yòng nǐ de shǒujī
 13. 你不用给我买手机 nǐ bú yòng gěi wǒ mǎi shǒujī
 14. 你不用给我买饭 nǐ bú yòng gěi wǒ mǎi fàn
 15. 你们想去哪儿旅行? Nǐmen xiǎng qù nǎr lǚxíng
 16. 她是公司的代表 tā shì gōngsī de dàibiǎo
 17. 我的朋友想代表老师谢谢我 wǒ de péngyǒu xiǎng dàibiǎo lǎoshī xièxie wǒ
 18. 明天有代表团来公司 míngtiān yǒu dàibiǎo tuán lái gōngsī
 19. 你们想去哪儿参观? Nǐmen xiǎng qù nǎr cānguān
 20. 我想去参观你的公司 wǒ xiǎng qù cānguān nǐ de gōngsī
 21. 明天代表团去参观公司 míngtiān dàibiǎo tuán qù cānguān gōngsī
 22. 你想当老师吗? Nǐ xiǎng dāng lǎoshī ma
 23. 我的朋友想当秘书 wǒ de péngyǒu xiǎng dāng mìshū
 24. 你想当经理吗? Nǐ xiǎng dāng jīnglǐ ma
 25. 你想找什么翻译? Nǐ xiǎng zhǎo shénme fānyì
 26. 她是我的英文翻译 tā shì wǒ de yīngwén fānyì
 27. 我想找中文翻译 wǒ xiǎng zhǎo zhōngwén fānyì
 28. 你想当我的翻译吗?nǐ xiǎng dāng wǒ de fānyì ma
 29. 你们想坐飞机去哪儿?nǐmen xiǎng zuò fēijī qù nǎr
 30. 我们坐飞机回河内吧 wǒmen zuò fēijī huí hénèi ba
 31. 你们想坐火车吗?nǐmen xiǎng zuò huǒchē ma
 32. 我们坐火车回家吧 wǒmen zuò huǒchē huí jiā ba
 33. 什么时候老师回来?shénme shíhou lǎoshī huílái
 34. 明天老师回来 míngtiān lǎoshī huílái
 35. 办事 bàn shì
 36. 你给我办事吧 nǐ gěi wǒ bànshì ba
 37. 你想办什么事?nǐ xiǎng bàn shénme shì
 38. 老师的问题是什么?lǎoshī de wèntí shì shénme
 39. 我们的公司有很多问题 wǒmen de gōngsī yǒu hěn duō wèntí
 40. 你觉得有什么问题吗?nǐ juéde yǒu shénme wèntí ma
 41. 这是谁的问题?zhè shì shuí de wèntí
 42. 我觉得这个工作没问题 wǒ juéde zhège gōngzuò méi wèntí
 43. 你想买羽绒服吗?nǐ xiǎng mǎi yǔróngfú ma
 44. 这件羽绒服多少钱?zhè jiàn yǔróngfú duōshǎo qián
 45. 这件羽绒服很便宜 zhè jiàn yǔróngfú hěn piányi
 46. 这件羽绒服又好又便宜 zhè jiàn yǔróngfú yòu hǎo yòu piányi
 47. 这件羽绒服很长 zhè jiàn yǔróngfú hěn cháng
 48. 你想吃一点什么?nǐ xiǎng chī yì diǎn shénme
 49. 你想喝一点什么?nǐ xiǎng hē yì diǎn shénme
 50. 我想喝一点咖啡 wǒ xiǎng hē yì diǎn kāfēi
 51. 你想喝一点茶吗? Nǐ xiǎng hē yì diǎn chá ma
 52. 我想吃一点米饭 wǒ xiǎng chī yì diǎn mǐfàn
 53. 你想买一点什么?nǐ xiǎng mǎi yì diǎn shénme
 54. 我想买一点水果 wǒ xiǎng mǎi yì diǎn shuǐguǒ
 55. 这件羽绒服很短 zhè jiàn yǔróngfú hěn duǎn
 56. 这件羽绒服有一点短 zhè jiàn yǔróng fú yǒu yì diǎn duǎn
 57. 这件羽绒服有一点长 zhè jiàn yǔróngfú yǒu yì diǎn cháng
 58. 我想买深颜色的羽绒服 wǒ xiǎng mǎi shēn yánsè de yǔróngfú
 59. 浅颜色 qiǎn yánsè
 60. 深颜色 shēn yánsè
 61. 我想买浅颜色的羽绒服 wǒ xiǎng mǎi qiǎn yánsè de yǔróngfú
 
Last edited:
你想给谁起包裹
你顺便去寄这个包裹吧
你替我去银行换钱吧
你想买几分饭
你给我买两份饭吧
你想买报纸吗
你给我拿一份饭吧
你想用什么手机
我想用你的手机
 
你想给谁起包裹
你顺便去寄这个包裹吧
你替我去银行换钱吧
你想买几分饭
你给我买两份饭吧
你想买报纸吗
你给我拿一份饭吧
你想用什么手机
我想用你的手机
你不用给我买饭
你们想去哪儿旅行
他是公司的代表
我的朋友想代表老师谢谢我
你们想去哪儿参观
明天代表团去参观公司
你厦门港当老师吗
我的朋友想当秘书
你想当经理吗
他是我的英文翻译
我想找中文翻译
你想当我的翻译吗
你们想走飞机去哪儿
我们走飞机回和泪吗
 
你不用给我买饭
你们想去哪儿旅行
他是公司的代表
我的朋友想代表老师谢谢我
你们想去哪儿参观
明天代表团去参观公司
你厦门港当老师吗
我的朋友想当秘书
你想当经理吗
他是我的英文翻译
我想找中文翻译
你想当我的翻译吗
你们想走飞机去哪儿
我们走飞机回和泪吗
你们想走后车吗
我们走后车回家吧
什么时候老师回来
明天老师回来
你给我办事吧
老师的问题是什么
我们的公司有很多问题
你觉得有什么问题吗
我觉得这个工作没问题
你想买羽绒服吗
 
这件羽绒服多少钱
这件羽绒服很便宜
这件羽绒服又好又便宜
这件羽绒服很长
你想吃一点什么
你想喝一点射门呢
我想喝一点咖啡
你想喝一点茶吗
我想吃一点米饭
你想买一点什么
我想买一点水果
这件羽绒服很短
这加盟羽绒服有一段常
 
Back
Top