• Lịch khai giảng Tháng 12 năm 2023
  » Lớp tiếng Trung giao tiếp cơ bản từ đầu 246 khai giảng ngày 11/12/2023, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h15-19h45 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung giao tiếp cơ bản từ đầu 357 khai giảng ngày 5/12/2023, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h15-19h45 (HẾT CHỖ)
  » Khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản
  Video bài giảng Thầy Vũ livestream mới nhất

Học tiếng Trung giao tiếp cơ bản Bài 14

Lớp học tiếng Trung giao tiếp cơ bản cho người mới bắt đầu


Học tiếng Trung giao tiếp cơ bản Bài 14 là bài giảng tiếp theo khóa học trực tuyến lớp học tiếng Trung giao tiếp online qua Skype dành cho các bạn học viên ở xa Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Hà Nội TPHCM Sài Gòn. Các bạn chú ý luyện tập gõ tiếng Trung trên máy tính hàng ngày bằng bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin nhé. Bên dưới là link download bộ gõ tiếng Trung sogou về máy tính, các bạn tải về xong thì tiến hành cài đặt theo hướng dẫn chi tiết của Thầy Vũ nhé.

Download bộ gõ tiếng Trung sogou

Download bộ gõ tiếng Trung về máy tính

Các bạn chuẩn bị đầy đủ sách giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển để học theo bộ video bài giảng trực tuyến Thầy Vũ livestream dạy học trực tuyến mỗi ngày qua kênh youtube học tiếng Trung online uy tín của Trung tâm học tiếng Trung online ChineMaster nhé. Bạn nào cần mua trực tuyến thì liên hệ Thầy Vũ 090 468 4983 (Zalo) hoặc Thầy Vũ 090 325 4870 (Telegram) nhé.

Khóa học tiếng Trung Thương mại

Các bạn học tiếng Trung khóa này xong thì nên tham khảo thêm chương trình đào tạo trực tuyến lớp học order taobao 1688 tmall pinduoduo nhé.

Khóa học nhập hàng taobao 1688 tmall

Khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản từ đầu cho người mới bắt đầu học tiếng Trung Quốc hoặc chưa biết gì tiếng Trung liên tục khai giảng thêm các lớp mới học theo hình thức học tiếng Trung online qua Skype lớp 1 học viên hoặc lớp nhiều học viên.

Khóa học tiếng Trung online qua Skype

Lớp học tiếng Trung online qua Skype Thầy Vũ triển khai dự án này để đáp ứng thêm nhiều nhu cầu học tiếng Trung trực tuyến đối với các bạn học viên ở quá xa Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Hà Nội TPHCM Sài Gòn.
 
Last edited:

Khóa học tiếng Trung order taobao 1688 tmall pinduoduo


Xin chào các bạn học viên cùng toàn thể thành viên diễn đàn tiếng Trung ChineMaster Hà Nội TPHCM Sài Gòn. Hôm nay trong video bài giảng trực tuyến ngày 29 tháng 11 năm 2021 Thầy Vũ tiếp tục gửi đến các bạn kiến thức mới nhất và được ứng dụng rất nhiều trong các tình huống giao dịch với shop Trung Quốc trên nền tảng app và website thương mại điện tử taobao 1688 tmall và pinduoduo. Các bạn chú ý theo dõi bài giảng này nhé và chỗ nào các bạn bị vướng mắc thì hãy đăng bình luận của bạn ở ngay bên dưới bài học này.
 1. 今天办公室里大家很热闹 jīntiān bàngōngshì lǐ dàjiā hěn rènao
 2. 今天你们有什么事这么热闹?jīntiān nǐmen yǒu shénme shì zhème rènao
 3. 你要买几瓶啤酒?nǐ yào mǎi jǐ píng píjiǔ
 4. 我们喝两瓶啤酒 wǒmen hē liǎng píng píjiǔ
 5. 最近你常去公司做什么?zuìjìn nǐ cháng qù gōngsī zuò shénme
 6. 最近你的工作怎么样? Zuìjìn nǐ de gōngzuò zěnmeyàng
 7. 最近你的工作还忙吗?zuìjìn nǐ de gōngzuò hái máng ma
 8. 你常跟她说什么话?nǐ cháng gēn tā shuō shénme huà
 9. 办公室里不能说话 bàngōngshì lǐ bù néng shuō huà
 10. 现在你要说什么话?xiànzài nǐ yào shuō shénme huà
 11. 第一天你去工作觉得怎么样?dì yī tiān nǐ juéde zěnmeyàng
 12. 这次你要找什么工作?zhè cì nǐ yào zhǎo shénme gōngzuò
 13. 这是第一次我做这个工作 zhè shì dì yí cì wǒ zuò zhège gōngzuò
 14. 你觉得学英语难吗?nǐ juéde xué yīngyǔ nán ma
 15. 我觉得学汉语不太难 wǒ juéde xué hànyǔ bú tài nán
 16. 准备这个菜很麻烦 zhǔnbèi zhège cài hěn máfan
 17. 难学 nánxué
 18. 汉语好学吗?hànyǔ hǎo xué ma
 19. 我觉得英语不难学 wǒ juéde yīngyǔ bù nán xué
 20. 最近她有很多进步? Zuìjìn tā yǒu hěn duō jìnbù
 21. 她学习很努力 tā xuéxí hěn nǔlì
 22. 你们应该努力学汉语 nǐmen yīnggāi nǔlì xué hànyǔ
 23. 你们的发音很好 nǐmen de fāyīn hěn hǎo
 24. 你会发这个音吗?nǐ huì fā zhège yīn ma
 25. 你的口语和听力都很好 nǐ de kǒuyǔ hé tīnglì dōu hěn hǎo
 26. 你要写什么书?nǐ yào xiě shénme shū
 27. 你的声调不太好 nǐ de shēngdiào bú tài hǎo
 28. 星期天我总是在家工作 xīngqītiān wǒ zǒngshì zài jiā gōngzuò
 29. 汉语应该怎么学?hànyǔ yīnggāi zěnme xué
 30. 这个工作怎么做? Zhège gōngzuò zěnme zuò
 31. 现在你要办什么事?xiànzài nǐ yào bàn shénme shì
 32. 你们别说话了 nǐmen bié shuō huà le
 33. 你们别去中国旅游 nǐmen bié qù zhōngzuó lǚyóu
 34. 老师在着急什么事?lǎoshī zài zháojí shénme shì
 35. 我在着急找工作 wǒ zài zháojí zhǎo gōngzuò
 36. 我更喜欢做这个工作 wǒ gèng xǐhuān zuò zhège gōngzuò
 37. 明天我的工作更忙 míngtiān wǒ de gōngzuò gèng máng
 38. 最近你常写汉字吗?zuìjìn nǐ cháng xiě hànzì ma
 39. 现在你们快吃饭吧 xiànzài nǐmen kuài chī fàn ba
 40. 今天上午九点半我才起床 jīntiān shàngwǔ jiǔ diǎn bàn wǒ cái qǐchuáng
 41. 现在她才回到家 xiànzài tā cái huí dào jiā
 42. 为什么现在你们才到公司?wèishénme xiànzài nǐmen cái dào gōngsī
 43. 今天十一点半我们才下课?jīntiān shí yī diǎn bàn wǒmen cái xiàkè
 44. 为什么现在你才告诉我?wèishénme xiànzài nǐ cái gàosu wǒ
 45. 她身体很好 tā shēntǐ hěn hǎo
 46. 我工作很好 wǒ gōngzuò hěn hǎo
 47. 你应该多喝一点茶 nǐ yīnggāi duō hē yì diǎn chá
 48. 你应该多吃一点水果 nǐ yīnggāi duō chī yì diǎn shuǐguǒ
 49. 你们应该多说汉语 nǐmen yīnggāi duō shuō hànyǔ
 50. 他们都努力学汉语 tāmen dōu nǔlì xué hànyǔ
 51. 这个汉字怎么写?zhège hànzì zěnme xiě
 52. 这个事应该怎么办?zhège shì yīnggāi zěnme bàn
 53. 最少你应该告诉我这个事 zuìshǎo nǐ yīnggāi gàosu wǒ zhège shì
 54. 一天你们工作几个小时?yì tiān nǐmen gōngzuò jǐ gè xiǎoshí
 55. 一天我们工作八个小时 yì tiān wǒmen gōngzuò bā gè xiǎoshí
 56. 你常看电影几个小时?nǐ cháng kàn diànyǐng jǐ gè xiǎoshí
 57. 每天我常看电视两个小时 měitiān wǒ cháng kàn diànshì liǎng gè xiǎoshí
 58. 你家有网吗?nǐ jiā yǒu wǎng ma
 59. 今天公司没有网 jīntiān gōngsī méiyǒu wǎng
 60. 晚上我不常看电视 wǎnshàng wǒ bù cháng kàn diànshì
 61. 上课 shàngkè
 62. 几点你们上课?jǐ diǎn nǐmen shàngkè
 63. 每天你常上网吗?měitiān nǐ cháng shàng wǎng ma
 64. 你常上网几个小时? Nǐ cháng shàng wǎng jǐ gè xiǎoshí
 65. 每天我常上网两个小时 měitiān wǒ cháng shàng wǎng liǎng gè xiǎoshí
 66. 每天你常看新闻吗?měitiān nǐ cháng kàn xīnwén ma
Các bạn chú ý download bộ gõ tiếng Trung sogou về máy tính nhé.

Download bộ gõ tiếng Trung sogou

Download bộ gõ tiếng Trung về máy tính

Thông tin chi tiết về khóa học tiếng Trung nhập hàng taobao tmall 1688 pinduoduo các bạn xem ở ngay link bên dưới. Hay nói cách khác đây chính là khóa học nhập hàng Trung Quốc tận gốc dành cho dân buôn bán và con buôn.

Khóa học order nhập hàng taobao 1688

Khóa học nhập hàng Trung Quốc tận gốc

Khóa học tiếng Trung Thương mại

Khóa học tiếng Trung thương mại online cơ bản đến nâng cao là chương trình đào tạo chuyên sâu kiến thức về tiếng trung xuất nhập khẩu dành cho các chủ doanh nghiệp từ nhỏ đến lớn chuyên đánh hàng Trung Quốc vận chuyển bằng container.
 
Last edited:
今天办公室里大家很热闹
 
今天你们有什么事这么热闹
 
你要买几瓶啤酒
 
我们喝两瓶啤酒
 
最近你常去公司做什么
 
最近你的工作怎么样
 
最近你的工作还忙吗?
 
Back
Top