• Lịch khai giảng Tháng 6 năm 2024
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 3/6/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 10/6/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 17/6/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 4 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 24/6/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 2 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 4/6/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 11/6/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 2 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 18/6/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 4 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 25/6/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 3 chỗ)
  » Khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản
  Video bài giảng Thầy Vũ livestream đào tạo trực tuyến

Học tiếng Trung giao tiếp online Bài 7 Lê Tỉnh

Khóa học tiếng Trung giao tiếp online ChineMaster


Học tiếng Trung giao tiếp online Bài 7 là nội dung giáo án bài giảng lớp học tiếng Trung online qua Skype của bạn Lê Tỉnh do Thầy Vũ chủ nhiệm lớp. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học thêm những mẫu câu tiếng Trung giao tiếp thông dụng theo chủ đề, các cấu trúc ngữ pháp tiếng Trung, kết cấu ngữ pháp tiếng Trung và rất nhiều từ vựng tiếng Trung mới đang chờ chúng ta khám phá trong video bài giảng ngày hôm nay.Trước khi vào bài học mới, các bạn học viên cần ôn tập lại nội dung kiến thức ngữ pháp tiếng Trung của bài giảng hôm trước tại link bên dưới.

Học tiếng Trung giao tiếp online Bài 6

Mỗi ngày Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 TP HCM đều phát sóng tường thuật trực tiếp các buổi dạy học tiếng Trung trực tuyến qua kênh youtube học tiếng Trung online uy tín của Thầy Vũ và fanpage Trung tâm tiếng Trung Quận 10 nha các bạn.

Các bạn muốn học tiếng Trung trực tuyến cùng Thầy Vũ thì đăng ký theo lớp học tiếng Trung online qua Skype nhé.

Lớp học tiếng Trung qua Skype

Khóa học tiếng Trung online qua Skype của Thầy Vũ thường xuyên bị kín lớp và hết chỗ trống, do đó các bạn lưu ý cần liên hệ trước sớm với Thầy Vũ để đăng ký và chuyển khoản học phí nhé. Bạn nào làm xong bước này trước thì sẽ được ưu tiên sắp xếp thời gian và lịch học.

Khóa học tiếng Trung thương mại của Thầy Vũ cũng đang có thêm rất nhiều lớp mới khai giảng tiếp tục trong tháng 6 và tháng 7 tại Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Hà Nội TP HCM. Các bạn chú ý theo dõi thông tin mới nhất về lịch khai giảng, thời gian học và địa điểm học nhé.

Hàng ngày các bạn học viên cần nâng cao thêm vốn từ vựng tiếng Trung và tích lũy thêm nhiều mẫu câu tiếng Trung mới nhất theo video bài giảng trực tuyến của Thầy Vũ bằng cách sử dụng bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin nhé.

Bạn nào muốn học tiếng Trung để nhập hàng Taobao 1688 Tmall thì đăng ký theo khóa học nhập hàng Trung Quốc tận gốc nhé.
 
Last edited:

Giáo trình Hán ngữ ChineMaster


Khóa học tiếng Trung online qua Skype theo bộ sách giáo trình Hán ngữ ChineMaster của Thầy Vũ viết sách làm chủ biên và biên tập từ A đến Z. Các bạn học viên chú ý theo dõi bài giảng về ngữ pháp tiếng Trung, từ vựng tiếng Trung và mẫu câu tiếng Trung giao tiếp trong cuốn sách giáo trình Hán ngữ ChineMaster quyển 6 này nhé.

Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 TP HCM liên tục cập nhập và phát sóng trực tiếp mỗi khi Thầy Vũ online giảng bài trên diễn đàn tiếng Trung ChineMaster.
化验结果让我高兴得不得了 huàyàn jiéguǒ ràng wǒ gāoxìng de bù dé liǎo
你们可以稍等一下吗? Nǐmen kěyǐ shāoděng yí xià ma
我们必须有这个工具才能解决这个问题 wǒmen bìxū yǒu zhège gōngjù cái néng jiějué zhège wèntí
什么样 shénmeyàng Kiểu gì, kiểu nào
你把里边的东西扒出来吧 nǐ bǎ lǐbiān de dōngxi bā chūlái ba
你把衣服泡进水里吧 nǐ bǎ yīfu pào jìn shuǐlǐ ba
你泡衣服到水里去吧 nǐ pào yīfu dào shuǐ lǐ qù ba
你们别叹气了 nǐmen bié tànqì le
每次遇到困难,她都跟我叹气 měi cì yùdào kùnnán, ta dōu gēn wǒ tànqì
你的墙上有很多气孔 nǐ e qiáng shàng yǒu hěn duō qìkǒng
过载 guò zǎi Quá tải
下载 xià zǎi Tải xuống
上传 shàng chuan Upload Tải lên
这两个产品的特点完全相反 zhè liǎng gè chǎnpǐn de tèdiǎn wánquán xiāngfǎn
这两个产品的特点完全相反 zhè liǎng gè chǎnpǐn de tèdiǎn wánquán xiāngfǎn
从她的话语中我们可以知道什么?cóng tā de huàyǔ zhōng wǒmen kěyǐ zhīdào shénme
你的工人很偷懒 nǐ de gōngrén hěn tōulǎn
每天你的员工都很偷懒 měitiān nǐ de yuángōng dōu hěn tōulǎn
你明说吧 nǐ míng shuō ba
我明明把手机放在这里 wǒ míng míng bǎ shǒujī fàng zài zhèlǐ
不仅 而且 bù jǐn ér qiě
我的工作不仅很忙,而且很多 wǒ de gōngzuò bù jǐn hěn máng, ér qiě hěn duō
她不仅是我的朋友,而且也是我的老师 tā bù jǐn shì wǒ de péngyǒu, érqiě yě shì wǒ de lǎoshī
这不仅是你的任务,而且也是我的任务 zhè bù jǐn shì nǐ de rènwù, érqiě yě shì nǐ de rènwù
你想我做什么事?nǐ xiǎng wǒ zuò shénme shì
你帮老师做事吧 nǐ bāng lǎoshī zuò shì ba
房租包含电费吗? Fángzū bāohán diànfèi ma
房租不包含电费 fángzū bù bāohán diànfèi
爱护环境 ài hù huánjìng
她的话语包含着很多关心和爱护 tā de huàyǔ zhōng bāohán zhe hěn duō guānxīn hé àihù
你总得告诉我理由 nǐ zǒngděi gàosu wǒ lǐyóu
难道你不愿意做这个工作吗?nándào nǐ bú yuànyì zuò zhège gōngzuò ma
难道你没收到通知吗?nāndào nǐ méi shōu dào tōngzhī ma
难道你不知道她是谁吗? Nándào nǐ bù zhīdào tā shì shuí ma
难道你没吃过这个菜吗?nándào nǐ méi chī guò zhège cài ma
难道我做错了吗? Nándào wǒ zuò cuò le ma
幸亏今天我带雨伞,不然会被雨淋湿 xìngkuī jīntiān wǒ dài yǔsǎn, bù rán huì bèi yǔ línshī
幸亏你把车停住,不然会发生交通事故 xìngkuī nǐ bǎ chē tíngzhù, bù rán huì fāshēng jiāotōng shìgù
幸亏今天我遇到你,要不我真不知道该怎么办 xìngkuī jīntiān wǒ yùdào nǐ, yào bù wǒ zhēn bù zhīdào zěnme bàn
加油站 jiāyóuzhàn Trạm bơm xăng
幸亏附近有加油站 xìngkuī fùjìn yǒu jiāyóuzhàn
我的老师一口气把这瓶啤酒喝完 wǒ de lǎoshī yì kǒuqì bǎ zhè píng píjiǔ hē wán
她一口气跑上我的房间 tā yì kǒu qì pǎo shàng wǒ de fángjiān
 
Last edited:
化验结果让我高兴的不得了
 
你们可以稍等一下吗
 
我好不容易才找到老师的手机号码
 
好不容易我才找到你公司的地址
 
我必须有这个工具才能解决这个问题
 
你准备工具怎么样
 
你想找什么样的工具
 
你把里边的东西扒出来吧
 
你把衣服泡进水里吧
 
你泡衣服到水里去吧
 
每次遇到困难他都跟我跟我叹气
 
只会叹气解决不了什么问题
 
你不能漏出这个信息
 
你不能把这个信息漏出去
 
Back
Top