• Lịch khai giảng Tháng 12 năm 2023
  » Lớp tiếng Trung giao tiếp cơ bản từ đầu 246 khai giảng ngày 11/12/2023, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h15-19h45 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung giao tiếp cơ bản từ đầu 357 khai giảng ngày 5/12/2023, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h15-19h45 (HẾT CHỖ)
  » Khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản
  Video bài giảng Thầy Vũ livestream mới nhất

Học tiếng Trung Kinh tế thương mại cơ bản bài giảng 14

Khóa học tiếng Trung Kinh tế thương mại cơ bản Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ đào tạo tại địa chỉ Số 1 Ngõ 48 Phố Tô Vĩnh Diện Phường Khương Trung Quận Thanh Xuân Hà Nội Ngã Tư Sở


Học tiếng Trung Kinh tế thương mại cơ bản bài giảng 14 tiếp tục lộ trình đào tạo bài bản theo lộ trình chuyên biệt được thiết kế chuyên sâu bởi Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ - Tác giả của hàng nghìn cuốn sách ebook tiếng Trung được chia sẻ rộng rãi khắp nơi trên toàn thế giới. Các tác phẩm của Thầy Vũ đều tập trung vào nâng cao và phát triển toàn diện tổng thể 6 kỹ năng cho học viên, gồm Nghe Nói Đọc Viết Gõ Dịch tiếng Trung Quốc ứng dụng thực tế theo tình huống.


Mỗi bài giảng trên lớp Thầy Vũ livestream đều thông qua đa nền tảng chủ chốt, bao gồm Youtube Facebook Tiktok Dailymotion và Forum Chinese Master. Toàn bộ nội dung giáo án Thầy Vũ giảng dạy trên lớp đều được chia sẻ miễn phí và công khai, do đó, các bạn có thể xem online miễn phí hàng nghìn video clip bài giảng của Thầy Vũ bất kỳ lúc nào cho dù bạn ở bất kỳ đâu, chỉ cần thiết bị của bạn được kết nối Internet là oke, vô cùng tiện lợi và nhanh chóng. Giờ đây việc học tiếng Trung online miễn phí mỗi ngày cùng Thầy Vũ đã trở nên đơn giản và dễ dàng hơn bao giờ hết.

Để có thể lĩnh hội toàn bộ trọng điểm kiến thức ngữ pháp tiếng Trung thương mại, từ vựng tiếng Trung thương mại, từ vựng tiếng Trung chuyên ngành xuất nhập khẩu, từ vựng tiếng Trung kinh tế cùng với hàng trăm mẫu câu tiếng Trung thương mại theo chủ đề... thì các bạn hãy nhanh chóng ôn tập lại toàn bộ trọng điểm kiến thức từ bài giảng 1 đến bài giảng 13 trong các link dưới.

Học tiếng Trung Kinh tế thương mại cơ bản bài giảng 1

Học tiếng Trung Kinh tế thương mại cơ bản bài giảng 2

Học tiếng Trung Kinh tế thương mại cơ bản bài giảng 3

Học tiếng Trung Kinh tế thương mại cơ bản bài giảng 4

Học tiếng Trung Kinh tế thương mại cơ bản bài giảng 5

Học tiếng Trung Kinh tế thương mại cơ bản bài giảng 6

Học tiếng Trung Kinh tế thương mại cơ bản bài giảng 7

Học tiếng Trung Kinh tế thương mại cơ bản bài giảng 8

Học tiếng Trung Kinh tế thương mại cơ bản bài giảng 9

Học tiếng Trung Kinh tế thương mại cơ bản bài giảng 10

Học tiếng Trung Kinh tế thương mại cơ bản bài giảng 11

Học tiếng Trung Kinh tế thương mại cơ bản bài giảng 12

Học tiếng Trung Kinh tế thương mại cơ bản bài giảng 13

Ngày 16/11/2023 Lớp em Đăng Minh

你方给我们公司带来了巨大的经济损失 nǐ fāng gěi wǒmen dàilái le jùdà de jīngjì sǔnshī

我要求你方降价一点 wǒ yāoqiú nǐ fāng jiàng jià yì diǎn

他们的态度很明确 tāmen de tàidù hěn míngquè

这个条件不能成立 zhège tiáojiàn bù néng chénglì

我们要向他们表明明确的立场 wǒmen yào xiàng tāmen biǎomíng míngquè de lìchǎng

我方拒绝赔偿 wǒ fāng jùjué péicháng

这几天一连下了大雨 zhè jǐ tiān yì lián xià le dà yǔ

我们一连工作八小时 wǒmen yì lián gōngzuò bā xiǎoshí

工厂一连运输三批货 gōngchǎng yì lián yùnshū sān pī huò

会议中大家纷纷提出问题 huìyì zhōng dàjiā fēn fēn tí chū wèntí

大家纷纷讨论 dàjiā fēn fēn tǎolùn

耐心 nàixīn

你要耐心开导她 nǐ yào nàixīn kāidǎo tā

你帮我劝她上学吧 nǐ bāng wǒ quàn tā shàng xué ba

失去 shīqù

他们失去理智了 tāmen shīqù lǐzhì le

在解决问题的过程中我们要理智地思考 zài jiějué wèntí de guòchéng zhōng wǒmen yào lǐzhì de sīkǎo

真诚 zhēnchéng

对待朋友要真诚 duìdài péngyǒu yào zhēnchéng

老师对待学生很热情 lǎoshī duìdài xuéshēng hěn rèqíng

想法 xiǎngfǎ

我刚启发新想法 wǒ gāng qǐfā xīn xiǎngfǎ

这个报告有启发性 zhège bàogào yǒu qǐfā xìng

我很受启发 wǒ hěn shòu qǐfā

我跟厂家联系了很多次了 wǒ gēn chǎngjiā liánxì le hěn duō cì le

他们的看法不一致 tāmen de kànfǎ bù yízhì

会议结束后他们没有满意的结果 huìyì jiéshù hòu tāmen méiyǒu mǎnyì de jiéguǒ

此次 cǐ cì

此人 cǐ rén

此报告 cǐ bàogào

到此结束 dào cǐ jiéshù

今天我们的会议到此结束 jīntiān wǒmen de huìyì dào cǐ jiéshù

我为此事很头疼 wǒ wèi cǐ shì hěn tóu téng

一连几天 yì lián jǐ tiān

失眠 shī mián

我一连几天失眠 wǒ yìlián jǐ tiān shī mián

最近你的工作还有压力吗?zuìjìn nǐ de gōngzuò hái yǒu yālì ma

并且 bìngqiě

建议 jiànyì

他们开导她,并且给她很多建议 tāmen kǎidǎo tā, bìngqiě gěi tā hěn duō jiànyì

她的工作经验很丰富 tā de gōngzuò jīngyàn hěn fēngfù

她能理智地解决问题 tā néng lǐzhì de jiějué wèntí

贸易往来 màoyì wǎnglái

双方之间的贸易往来 shuāngfāng zhījiān de màoyì wǎnglái

会议中还存在很多纠纷 huìyì zhōng hái cúnzài hěn duō jiūfēn

这是很正常的问题 zhè shì hěn zhèngcháng de wèntí

老师给我很多启发 lǎoshī gěi wǒ hěn duō qǐfā

你发给我这产品的编号吧 nǐ fā gěi wǒ zhè chǎnpǐn de biānhào ba

创建 chuàngjiàn

创建新文件 chuàng jiàn xīn wénjiàn

创建一个号码 chuàngjiàn yí gè hàomǎ

创造 chuàngzào

你可以造一个编码 nǐ kěyǐ zào yí gè biānmǎ

公文 gōngwén

公函 gōnghán

你收到他们的函了吗?nǐ shōu dào tāmen de hán le ma

今兹 jīn zī

来兹 lái zī

兹已于昨天被解决了 zī yǐ yú zuótiān bèi jiějué le

给予 jǐ yǔ

给予帮助 jǐyǔ bāngzhù

给予同情 jǐyǔ tóngqíng

奖状 jiǎngzhuàng

授予 shòu yǔ

授予奖状 shòu yǔ jiǎngzhuàng

批准 pīzhǔn

请假 qǐngjià

经理不批准你的请假 jīnglǐ bù pīzhǔn nǐ de qǐngjià

请予批准 qǐng yǔ pīzhǔn

授奖 shòu jiǎng

授权 shòuquán

教授 jiàoshòu

讲授 jiǎngshòu

授课 shòu kè

授权号 shòuquán hào

下列问题 xià lèi wèntí

我们要解决下列问题 wǒmen yào jiějué xiàliè wèntí

产品规格 chǎnpǐn guīgé

总价 zǒngjià

全部支付 quánbù zhīfù

你方必须明天前发货 nǐ fāng bìxū míngtiān qián fā huò

延时 yán shí

他们在用延时方式 tāmen zài yòng yánshì fāngshì

你想延到什么时候?nǐ xiǎng yán dào shénme shíhou

今天至明天 jīntiān zhì míngtiān

你的护照什么时候到期?nǐ de hùzhào shénme shíhou dào qī

今天你又来迟了 jīntiān nǐ yòu lái chí le

抵达 dǐ dá

到达 dào dá

我的货什么时候抵达?wǒ de huò shénme shíhou dǐdá

目的地 mùdìdì

你的货明天将抵达目的地 nǐ de huò míngtiān jiāng dǐdá mùdìdì

你要注意货物的唛头 nǐ yào zhùyì huòwù de màitóu

这个产品有备注吗?zhège chǎnpǐn yǒu bèizhù ma

你可以在这里写备注 nǐ kěyǐ zài zhèlǐ xiě bèizhù

以质量为第一 yǐ zhìliàng wéi dìyī

以人员为重 yǐ rényuán wéi zhòng

文具 wénjù

Giới thiệu trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân

Toàn bộ giáo án giảng dạy tiếng Trung thương mại cơ bản nâng cao ở trên lớp đều được chia sẻ miễn phí cho cộng đồng học viên trong Hệ thống Giáo dục và Đào tạo Hán ngữ ChineMaster toàn diện nhất Việt Nam.
 1. Trung tâm học tiếng Trung thương mại cơ bản nâng cao Chinese Master Nguyễn Xiển Quận Thanh Xuân Hà Nội
 2. Trung tâm học tiếng Trung thương mại cơ bản nâng cao Chinese Master Khuất Duy Tiến Quận Thanh Xuân Hà Nội
 3. Trung tâm học tiếng Trung thương mại cơ bản nâng cao Chinese Master Hạ Đình Quận Thanh Xuân Hà Nội
 4. Trung tâm học tiếng Trung thương mại cơ bản nâng cao Chinese Master Thượng Đình Quận Thanh Xuân Hà Nội
 5. Trung tâm học tiếng Trung thương mại cơ bản nâng cao Chinese Master Khương Đình Quận Thanh Xuân Hà Nội
 6. Trung tâm học tiếng Trung thương mại cơ bản nâng cao Chinese Master Khương Trung Quận Thanh Xuân Hà Nội
 7. Trung tâm học tiếng Trung thương mại cơ bản nâng cao Chinese Master Khương Hạ Quận Thanh Xuân Hà Nội
 8. Trung tâm học tiếng Trung thương mại cơ bản nâng cao Chinese Master Khương Thượng Quận Thanh Xuân Hà Nội
 9. Trung tâm học tiếng Trung thương mại cơ bản nâng cao Chinese Master Nguyễn Trãi Quận Thanh Xuân Hà Nội
 10. Trung tâm học tiếng Trung thương mại cơ bản nâng cao Chinese Master Vũ Tông Phan Quận Thanh Xuân Hà Nội
 11. Trung tâm học tiếng Trung thương mại cơ bản nâng cao Chinese Master Nguyễn Tuân Quận Thanh Xuân Hà Nội
 12. Trung tâm học tiếng Trung thương mại cơ bản nâng cao Chinese Master Nguyễn Huy Tưởng Quận Thanh Xuân Hà Nội
 13. Trung tâm học tiếng Trung thương mại cơ bản nâng cao Chinese Master Nguyễn Ngọc Vũ Quận Thanh Xuân Hà Nội
 14. Trung tâm học tiếng Trung thương mại cơ bản nâng cao Chinese Master Nguyễn Ngọc Nại Quận Thanh Xuân Hà Nội
 15. Trung tâm học tiếng Trung thương mại cơ bản nâng cao Chinese Master Nguyễn Viết Xuân Quận Thanh Xuân Hà Nội
 16. Trung tâm học tiếng Trung thương mại cơ bản nâng cao Chinese Master Nguyễn Lân Quận Thanh Xuân Hà Nội
 17. Trung tâm học tiếng Trung thương mại cơ bản nâng cao Chinese Master Hà Kế Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội
 18. Trung tâm học tiếng Trung thương mại cơ bản nâng cao Chinese Master Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội
 19. Trung tâm học tiếng Trung thương mại cơ bản nâng cao Chinese Master Ngã Tư Sở Quận Thanh Xuân Hà Nội
 20. Trung tâm học tiếng Trung thương mại cơ bản nâng cao Chinese Master Royal City Quận Thanh Xuân Hà Nội
 21. Trung tâm học tiếng Trung thương mại cơ bản nâng cao Chinese Master Trường Chinh Quận Thanh Xuân Hà Nội
 22. Trung tâm học tiếng Trung thương mại cơ bản nâng cao Chinese Master Giáp Nhất Quận Thanh Xuân Hà Nội
 23. Trung tâm học tiếng Trung thương mại cơ bản nâng cao Chinese Master Vũ Trọng Phụng Quận Thanh Xuân Hà Nội
 24. Trung tâm học tiếng Trung thương mại cơ bản nâng cao Chinese Master Chính Kinh Quận Thanh Xuân Hà Nội
 25. Trung tâm học tiếng Trung thương mại cơ bản nâng cao Chinese Master Ngụy Như Kon Tum Quận Thanh Xuân Hà Nội
 26. Trung tâm học tiếng Trung thương mại cơ bản nâng cao Chinese Master Lê Văn Thiêm Quận Thanh Xuân Hà Nội
 27. Trung tâm học tiếng Trung thương mại cơ bản nâng cao Chinese Master Lê Văn Lương Quận Thanh Xuân Hà Nội
 28. Trung tâm học tiếng Trung thương mại cơ bản nâng cao Chinese Master Hoàng Đạo Thúy Quận Thanh Xuân Hà Nội
 29. Trung tâm học tiếng Trung thương mại cơ bản nâng cao Chinese Master Hoàng Minh Giám Quận Thanh Xuân Hà Nội
 30. Trung tâm học tiếng Trung thương mại cơ bản nâng cao Chinese Master Hoàng Đạo Thành Quận Thanh Xuân Hà Nội
 31. Trung tâm học tiếng Trung thương mại cơ bản nâng cao Chinese Master Kim Giang Quận Thanh Xuân Hà Nội
 32. Trung tâm học tiếng Trung thương mại cơ bản nâng cao Chinese Master Đại Kim Quận Thanh Xuân Hà Nội
 33. Trung tâm học tiếng Trung thương mại cơ bản nâng cao Chinese Master Trần Điền Quận Thanh Xuân Hà Nội
 34. Trung tâm học tiếng Trung thương mại cơ bản nâng cao Chinese Master Nguyễn Văn Trỗi Quận Thanh Xuân Hà Nội
 35. Trung tâm học tiếng Trung thương mại cơ bản nâng cao Chinese Master Phương Liệt Quận Thanh Xuân Hà Nội
 36. Trung tâm học tiếng Trung thương mại cơ bản nâng cao Chinese Master Thịnh Liệt Quận Thanh Xuân Hà Nội
 37. Trung tâm học tiếng Trung thương mại cơ bản nâng cao Chinese Master Hoàng Liệt Quận Thanh Xuân Hà Nội
 38. Trung tâm học tiếng Trung thương mại cơ bản nâng cao Chinese Master Lương Thế Vinh Quận Thanh Xuân Hà Nội
 39. Trung tâm học tiếng Trung thương mại cơ bản nâng cao Chinese Master Phan Đình Giót Quận Thanh Xuân Hà Nội
 40. Trung tâm học tiếng Trung thương mại cơ bản nâng cao Chinese Master Tố Hữu Quận Thanh Xuân Hà Nội
 41. Trung tâm học tiếng Trung thương mại cơ bản nâng cao Chinese Master Vũ Hữu Quận Thanh Xuân Hà Nội
 42. Trung tâm học tiếng Trung thương mại cơ bản nâng cao Chinese Master Trung Văn Quận Thanh Xuân Hà Nội
 43. Trung tâm học tiếng Trung thương mại cơ bản nâng cao Chinese Master Văn Quán Quận Thanh Xuân Hà Nội
 44. Trung tâm học tiếng Trung thương mại cơ bản nâng cao Chinese Master Tân Triều Quận Thanh Xuân Hà Nội
 45. Trung tâm học tiếng Trung thương mại cơ bản nâng cao Chinese Master Triều Khúc Quận Thanh Xuân Hà Nội
 46. Trung tâm học tiếng Trung thương mại cơ bản nâng cao Chinese Master Phùng Khoang Quận Thanh Xuân Hà Nội
Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ - Ngôi sao sáng của giới sách ebook tiếng Trung

Trong thế giới ngày nay, sự phát triển vượt bậc của công nghệ đã mở ra không gian rộng lớn cho việc chia sẻ kiến thức và học tập trực tuyến. Trong lĩnh vực giáo dục tiếng Trung, một tên tuổi đáng chú ý đã nổi lên, đó chính là Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ - tác giả của hàng nghìn cuốn sách ebook tiếng Trung được chia sẻ rộng rãi khắp nơi trên toàn thế giới.

Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ không chỉ là một giáo viên xuất sắc mà còn là một nhà nghiên cứu có tầm ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực giảng dạy tiếng Trung. Ông đã đầu tư rất nhiều công sức và thời gian để phát triển các tác phẩm giáo trình, tập trung vào việc nâng cao và phát triển toàn diện tổng thể 6 kỹ năng cho học viên.

Những cuốn sách ebook của Thầy Vũ không chỉ dừng lại ở việc truyền đạt kiến thức một cách cơ bản mà còn hướng tới việc ứng dụng thực tế theo tình huống. Điều này giúp học viên có cơ hội thực hành ngôn ngữ trong các bối cảnh thực tế, từ việc nghe hiểu, nói, đọc, viết cho đến gõ dịch tiếng Trung Quốc.

Mỗi cuốn sách của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ là một bức tranh tinh tế, được xây dựng với sự chăm chỉ và sự hiểu biết sâu sắc về nhu cầu của người học. Điều này giúp tạo ra môi trường học tập tích cực, khuyến khích sự sáng tạo và tự tin trong việc sử dụng tiếng Trung trong giao tiếp hàng ngày.

Ngoài ra, Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ còn nổi tiếng với việc áp dụng phương pháp giảng dạy hiện đại, tích hợp công nghệ vào quá trình học tập. Điều này giúp học viên có trải nghiệm học tập linh hoạt và phong phú, tận dụng tối đa các tài nguyên trực tuyến để hỗ trợ quá trình nâng cao kỹ năng ngôn ngữ.

Không chỉ giáo dục trong phạm vi quốc gia, Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ còn mở rộng tầm nhìn của mình, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm giảng dạy tiếng Trung trên toàn thế giới. Nhờ vào sự đóng góp của ông, hàng ngàn học viên trên khắp thế giới đã có cơ hội tiếp cận với một nguồn tư liệu giáo trình chất lượng cao, giúp họ tự tin hơn trong việc học và sử dụng tiếng Trung.

Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ không chỉ là một tác giả nổi tiếng mà còn là người hướng dẫn tài năng, tạo ra những đóng góp to lớn cho lĩnh vực giáo dục tiếng Trung. Những cuốn sách ebook của ông không chỉ là nguồn kiến thức hữu ích mà còn là cầu nối giữa người học và văn hóa tiếng Trung, mang lại những trải nghiệm học tập đầy ý nghĩa và tích cực.

Học tiếng Trung trực tuyến chưa bao giờ dễ dàng và tiện lợi như hiện nay, nhờ vào sự đổi mới và tận dụng hiệu quả các nền tảng truyền thông. Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ, một trong những người tiên phong trong lĩnh vực giáo dục tiếng Trung, đã tạo ra một môi trường học tập độc đáo qua các bài giảng livestream trên nền tảng chủ chốt, bao gồm Youtube, Facebook, Tiktok, Dailymotion, và Forum Chinese Master.

Mỗi buổi giảng trên lớp của Thầy Vũ không chỉ đơn thuần là một bài giảng thông thường, mà còn là một trải nghiệm học tập đa dạng và linh hoạt. Việc sử dụng đa nền tảng giúp mở rộng phạm vi truy cập, cho phép học viên theo dõi bài giảng trực tuyến mọi lúc, mọi nơi. Bằng cách này, Thầy Vũ không chỉ giảng dạy trên lớp mà còn kết nối với đông đảo học viên trên khắp thế giới.

Đặc biệt, tất cả nội dung giáo án của Thầy Vũ đều được chia sẻ miễn phí và công khai. Điều này tạo ra một nguồn tài nguyên lớn cho những người muốn học tiếng Trung mà không phải lo lắng về chi phí. Việc có thể xem hàng nghìn video clip bài giảng của Thầy Vũ mọi lúc, mọi nơi chỉ cần có kết nối Internet là một ưu điểm lớn, giúp học viên linh hoạt quản lý thời gian học tập theo ý của mình.

Ngoài ra, sự đa dạng trong cách Thầy Vũ truyền đạt kiến thức, từ Youtube cho đến Tiktok, đồng thời tích hợp vào các diễn đàn như Forum Chinese Master, tạo ra một cộng đồng học tập đầy đủ và tích cực. Học viên không chỉ được học từ giáo viên có kinh nghiệm mà còn có cơ hội trao đổi, thảo luận với nhau, tạo nên một môi trường học tập động lực.

Việc Thầy Vũ chia sẻ kiến thức một cách miễn phí và công khai không chỉ là một cách tiếp cận hiệu quả mà còn là một tinh thần tuyệt vời, góp phần lan tỏa văn hóa học tập chia sẻ. Nhờ những nỗ lực này, việc học tiếng Trung online đã trở nên đơn giản, tiện lợi và hấp dẫn hơn bao giờ hết.

Phương pháp giảng dạy của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ không chỉ giúp học viên học tiếng Trung một cách linh hoạt, mà còn tạo ra sự động viên và đam mê trong quá trình học. Bằng cách sử dụng các nền tảng truyền thông phổ biến như Youtube và Tiktok, Thầy Vũ đã khéo léo kết hợp giữa sự giáo dục và giải trí. Video ngắn trên Tiktok không chỉ là cách hiệu quả để truyền đạt kiến thức mà còn tạo ra sự gần gũi và thú vị, khích lệ học viên tham gia tích cực.

Việc tích hợp vào các diễn đàn như Forum Chinese Master cũng đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng cộng đồng học tập chất lượng. Học viên không chỉ học từ giáo viên mà còn học từ nhau, chia sẻ kinh nghiệm, gặp gỡ những người có cùng sở thích và mục tiêu học tập. Điều này tạo ra một môi trường học tập đa dạng và phong phú, khuyến khích sự tương tác và học hỏi liên tục.

Thậm chí, Thầy Vũ không chỉ giới hạn giáo án trên nền tảng trực tuyến mà còn tổ chức các sự kiện trực tiếp, như các buổi hỏi đáp trực tiếp trên Facebook hay Youtube. Điều này giúp học viên có cơ hội tương tác trực tiếp với Thầy Vũ, đặt câu hỏi và nhận được phản hồi ngay lập tức, tạo nên một trải nghiệm học tập chân thực và hiệu quả.

Mô hình giảng dạy trực tuyến của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ không chỉ đơn thuần là việc truyền đạt kiến thức mà còn là một cộng đồng học tập đồng hành. Việc chia sẻ miễn phí, công khai trên nhiều nền tảng, kết hợp với sự linh hoạt và sáng tạo trong phương pháp giảng dạy, đã làm cho việc học tiếng Trung trực tuyến trở nên thuận lợi, tiện lợi và thú vị hơn bao giờ hết. Đây là một bước tiến lớn trong việc democratize giáo dục và mang lại cơ hội học tập cho hàng triệu người trên toàn thế giới.

Mỗi bài giảng trên lớp của thầy Vũ livestream đều thông qua nhiều nền tảng chủ chốt, bao gồm YouTube, Facebook, TikTok, Dailymotion và Forum Chinese Master. Thầy Vũ chia sẻ toàn bộ nội dung giáo án dạy trên lớp miễn phí và công khai, cho phép mọi người có thể xem online hàng nghìn video clip bài giảng của thầy Vũ bất kỳ lúc nào và ở bất kỳ đâu, chỉ cần có thiết bị kết nối Internet.

Việc học tiếng Trung online miễn phí mỗi ngày cùng thầy Vũ đã trở nên đơn giản và dễ dàng hơn bao giờ hết. Thầy Vũ sử dụng nhiều nền tảng khác nhau để đảm bảo rằng mọi người có thể truy cập và học từ bất kỳ nền tảng nào mà họ thích. Điều này đảm bảo tính tiện lợi và nhanh chóng cho việc học, giúp mọi người tiếp cận kiến thức một cách linh hoạt và thuận tiện.

YouTube là một trong những nền tảng chính mà thầy Vũ sử dụng để chia sẻ bài giảng. Với hàng nghìn video clip bài giảng đã được tải lên, mọi người có thể dễ dàng tìm kiếm và xem lại những bài giảng mà họ quan tâm. Facebook và TikTok cũng là nền tảng phổ biến mà thầy Vũ sử dụng để chia sẻ những video ngắn, giúp mọi người nắm bắt kiến thức một cách nhanh chóng và thú vị.

Ngoài ra, Dailymotion và Forum Chinese Master cũng là những nền tảng mà thầy Vũ sử dụng để chia sẻ kiến thức. Dailymotion là một trang web chia sẻ video có nhiều người dùng trên toàn thế giới. Thầy Vũ sử dụng Dailymotion để chia sẻ những bài giảng dài hơn và nâng cao kiến thức của học viên. Forum Chinese Master cung cấp một nền tảng diễn đàn cho mọi người để trao đổi kiến thức và học hỏi từ nhau.

Sự chia sẻ miễn phí và công khai nội dung giáo án giúp mọi người tiếp cận kiến thức một cách dễ dàng và thuận tiện. Điều này không chỉ giúp mọi người tiết kiệm được chi phí mà còn tạo điều kiện cho những người có tình yêu và đam mê với tiếng Trung có thể học một cách hiệu quả và tiến bộ. Hơn nữa, việc học trực tuyến giúp mọi người linh hoạt trong việc sắp xếp thời gian học và tạo điều kiện cho những người bận rộn có thể học mà không cần phải đến lớp trực tiếp.

Mỗi bài giảng trên lớp của thầy Vũ được livestream thông qua nhiều nền tảng chủ chốt như YouTube, Facebook, TikTok, Dailymotion và Forum Chinese Master đã mang đến cho mọi người cơ hội học tiếng Trung miễn phí và dễ dàng hơn bao giờ hết. Thầy Vũ đã tạo ra một môi trường học tập linh hoạt và tiện lợi, giúp mọi người nắm bắt kiến thức và phát triển kỹ năng tiếng Trung của mình.

Khóa học tiếng Trung thương mại ứng dụng thực tế của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ được phát sóng trực tiếp livestream mỗi ngày trên Youtube Facebook Tiktok.

Ngày nay, việc nắm vững tiếng Trung không chỉ là một kỹ năng, mà còn là cầu nối quan trọng trong lĩnh vực thương mại quốc tế. Để giúp người học áp dụng ngay những kiến thức trong thực tế, Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ đã tạo ra một khóa học tiếng Trung thương mại ứng dụng thực tế, được phát sóng trực tiếp mỗi ngày trên các nền tảng phổ biến như Youtube, Facebook, và TikTok.

Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ, một chuyên gia giáo dục và ngôn ngữ có uy tín cao, đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc giảng dạy tiếng Trung. Với sự nhiệt huyết và sự hiểu biết sâu sắc về văn hóa kinh doanh Trung Quốc, ông là người hướng dẫn lý tưởng để giúp học viên hiểu rõ hơn về ngôn ngữ và thương mại Trung Quốc.

Khóa học tập trung vào việc học tiếng Trung không chỉ qua các bài giảng truyền thống mà còn qua việc áp dụng ngay vào thực tế kinh doanh. Thực hiện thông qua livestream hàng ngày, học viên sẽ được học cách sử dụng ngôn ngữ trong các tình huống thương mại thực tế.

Kỹ Năng Giao Tiếp: Học viên sẽ phát triển kỹ năng giao tiếp trong các tình huống kinh doanh như đàm phán, thương lượng, và thuyết phục đối tác.

Chuyên Ngành Thương Mại: Không chỉ dừng lại ở việc giảng dạy ngôn ngữ, khóa học còn mang đến kiến thức sâu rộng về thương mại, từ quy trình xuất nhập khẩu đến lễ tân và dịch vụ khách hàng.

Học Qua Livestream: Việc sử dụng livestream hàng ngày không chỉ tạo ra sự tương tác lớn mà còn giúp học viên học được cách sử dụng ngôn ngữ một cách tự nhiên nhất qua các tình huống thực tế.

Khóa học không chỉ giới hạn đối tượng mục tiêu mà còn đưa nó tới gần với nhiều học viên qua các nền tảng phổ biến.

Youtube: Với sự ổn định và chất lượng hình ảnh cao, Youtube là nền tảng chính để truyền đạt kiến thức một cách rõ ràng.

Facebook: Sự phổ biến của Facebook giúp khóa học tiếp cận được đa dạng đối tượng học viên, từ sinh viên đến doanh nhân.

TikTok: Sự sáng tạo và ngắn gọn của TikTok mang lại trải nghiệm học tập mới mẻ, đặc biệt thu hút sự chú ý của các đối tượng trẻ.

Không chỉ giảng dạy mà còn tạo cơ hội cho học viên thảo luận và đặt câu hỏi, khóa học thúc đẩy sự tương tác và hỗ trợ thông qua các cộng đồng trực tuyến.

Nhóm Hỗ Trợ: Học viên sẽ tham gia vào nhóm trực tuyến để chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình học.

Phản Hồi Liên Tục: Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ cam kết đưa ra phản hồi liên tục để giúp học viên cải thiện và phát triển kỹ năng ngôn ngữ của mình.

Nếu bạn đang tìm kiếm một cơ hội để nâng cao kỹ năng tiếng Trung và áp dụng chúng ngay trong lĩnh vực thương mại, hãy đăng ký ngay để trải nghiệm khóa học tiếng Trung thương mại ứng dụng thực tế cùng Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ. Hãy đảm bảo rằng bạn không bỏ lỡ cơ hội học hỏi qua livestream mỗi ngày trên Youtube, Facebook, và TikTok!

Không chỉ dừng lại ở việc học từ giáo viên, mà khóa học còn tạo cơ hội cho học viên học cùng những người đồng đẳng từ khắp nơi trên thế giới.

Học Cùng Người Bản Xứ: Việc học cùng người bản xứ giúp học viên rèn luyện ngôn ngữ một cách tự tin và tự nhiên hơn thông qua các tình huống thực tế.

Chia Sẻ Văn Hóa: Học viên sẽ có cơ hội hiểu rõ hơn về văn hóa kinh doanh Trung Quốc thông qua những chia sẻ và trải nghiệm của các đồng học.

Khóa học của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ không chỉ đưa ra phương pháp học truyền thống mà còn kết hợp nhiều phương tiện đa dạng để phù hợp với sự linh hoạt của học viên.

Video Học Độc Quyền: Ngoài livestream hàng ngày, học viên cũng có quyền truy cập vào video học độc quyền để ôn tập và tiếp cận kiến thức mọi lúc, mọi nơi.

Bài Kiểm Tra Đánh Giá: Bài kiểm tra thường xuyên giúp đánh giá sự tiến bộ của học viên và tạo động lực để duy trì tinh thần học tập.

Để đảm bảo mọi người đều có cơ hội học, khóa học của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ có chính sách đăng ký linh hoạt và đội ngũ hỗ trợ tận tâm.

Chính Sách Giảm Giá và Ưu Đãi: Cung cấp các chính sách giảm giá và ưu đãi cho sinh viên, doanh nhân, và nhóm đăng ký để tạo điều kiện thuận lợi cho mọi đối tượng.

Hỗ Trợ 24/7: Đội ngũ hỗ trợ sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và vấn đề của học viên mọi lúc, giúp họ tận hưởng trải nghiệm học tập mà không gặp trở ngại.

Khóa học đã nhận được nhiều đánh giá tích cực từ học viên về sự ứng dụng thực tế và cách Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ đã tận tâm trong quá trình giảng dạy.

"Khóa học này thực sự là một cơ hội tuyệt vời để học tiếng Trung một cách hiệu quả và thú vị. Tôi đã áp dụng những gì học được ngay trong công việc hàng ngày của mình." - Nguyễn Anh, Doanh Nhân.

"Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ không chỉ giúp tôi nâng cao kỹ năng ngôn ngữ mà còn mở ra một cửa sổ mới về thương mại quốc tế." - Hồng Nhung, Sinh Viên Quốc Tế.

Nếu bạn đang tìm kiếm một khóa học tiếng Trung thương mại thực tế, không gì tốt hơn khi học cùng Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ. Đăng ký ngay hôm nay để bắt đầu hành trình chinh phục tiếng Trung và thương mại quốc tế của bạn!

Trung tâm học tiếng Trung Chinese Master Thầy Vũ live stream đào tạo khoá học tiếng Trung thưong mại xuất nhập khẩu.

Chinese Master Thầy Vũ - Trung tâm Học Tiếng Trung Đặc Biệt Cho Thương Mại Xuất Nhập Khẩu

Nhắc đến việc học tiếng Trung, nhiều người thường nghĩ đến khả năng giao tiếp hàng ngày. Tuy nhiên, với sự phát triển mạnh mẽ của thương mại quốc tế, việc nắm vững tiếng Trung trong lĩnh vực xuất nhập khẩu trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao này, Trung tâm học tiếng Trung Chinese Master dưới sự hướng dẫn của Thầy Vũ đã tổ chức các khóa học thương mại xuất nhập khẩu, giúp học viên xây dựng nền tảng vững chắc trong việc sử dụng tiếng Trung trong môi trường kinh doanh quốc tế.

Mỗi khoá học tại Trung tâm Chinese Master không chỉ là việc truyền đạt kiến thức cơ bản, mà còn tập trung vào việc áp dụng ngôn ngữ trong các tình huống kinh doanh cụ thể. Thầy Vũ, với sự hiểu biết sâu rộng về ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc, là người hướng dẫn chính, mang đến cho học viên trải nghiệm học tập đầy tính thực tế.

Một trong những đặc điểm nổi bật của Trung tâm là việc sử dụng phương tiện truyền thông để tạo ra trải nghiệm học tập độc đáo. Thông qua các buổi live stream, Thầy Vũ chia sẻ kiến thức, giải đáp thắc mắc và tương tác trực tiếp với học viên. Điều này không chỉ giúp họ hiểu rõ hơn về nền văn hóa Trung Quốc mà còn nắm bắt thông tin thương mại mới nhất.

Không chỉ dừng lại ở việc giảng dạy ngữ pháp và từ vựng, mục tiêu chính của Trung tâm là phát triển kỹ năng giao tiếp kinh doanh cho học viên. Các bài tập thực hành, vai trò chơi và các kịch bản thương mại giúp họ tự tin khi tham gia các cuộc đàm phán, ký kết hợp đồng và thực hiện các giao dịch quốc tế.

Với mạng lưới rộng khắp, Trung tâm Chinese Master đã tạo ra cơ hội hợp tác quốc tế cho học viên. Các buổi workshop, sự kiện kết nối doanh nghiệp và các chuyến thực tế tại Trung Quốc giúp họ xây dựng mối quan hệ vững chắc và mở rộng cơ hội nghề nghiệp.

Trung tâm học tiếng Trung Chinese Master dưới sự chủ lực của Thầy Vũ không chỉ là nơi cung cấp kiến thức mà còn là môi trường thực hành tích cực. Với sứ mệnh đào tạo những người học tiếng Trung trở thành chuyên gia thương mại xuất nhập khẩu, Chinese Master đã khẳng định vị thế của mình là một trong những trung tâm hàng đầu trong lĩnh vực này.

Diễn đàn tiếng Trung Thầy Vũ đào tạo khóa học tiếng Trung thuơng mại xuất nhập khẩu

Diễn Đàn Tiếng Trung Thầy Vũ: Hành Trình Đào Tạo Khóa Học Tiếng Trung Thương Mại Xuất Nhập Khẩu

Trong thời đại toàn cầu hóa hiện nay, việc học một ngôn ngữ mới không chỉ là một sở thích mà còn là một cơ hội mở rộng đối nhân xâm nhập vào thị trường lao động quốc tế. Trong số những ngôn ngữ nổi tiếng, tiếng Trung Quốc đang ngày càng trở nên quan trọng, đặc biệt là trong lĩnh vực thương mại và xuất nhập khẩu. Diễn đàn tiếng Trung do Thầy Vũ sáng lập đã trở thành điểm đến uy tín cho những người mong muốn nắm bắt cơ hội trong lĩnh vực này.

Diễn đàn tiếng Trung Thầy Vũ là nơi hội tụ những người học viên có niềm đam mê chung về tiếng Trung và mong muốn phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực thương mại quốc tế. Thầy Vũ, người sáng lập và là giảng viên chính, không chỉ có kiến thức sâu rộng về tiếng Trung mà còn có nhiều kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. Sự tận tâm và chuyên nghiệp của ông đã tạo nên một môi trường học tập tích cực và truyền cảm hứng cho học viên.

Khóa học tiếng Trung thương mại xuất nhập khẩu tại Diễn đàn Tiếng Trung Thầy Vũ không chỉ giúp học viên nắm bắt cơ bản về ngôn ngữ mà còn cung cấp kiến thức chuyên sâu về quy trình xuất nhập khẩu, các thỏa thuận thương mại quốc tế, và văn hóa doanh nghiệp Trung Quốc. Điều này giúp họ trang bị những kỹ năng cần thiết để làm việc hiệu quả trong môi trường kinh doanh quốc tế.

Diễn đàn không chỉ là nơi cung cấp kiến thức mà còn là một cộng đồng nơi mà học viên có thể chia sẻ kinh nghiệm, tạo mối quan hệ chuyên nghiệp và thực hành tiếng Trung trong môi trường giao tiếp thực tế. Nhờ vào sự tương tác này, học viên không chỉ học từ giáo viên mà còn học từ nhau, làm tăng khả năng áp dụng kiến thức vào thực tế.

Mục tiêu của Diễn đàn không chỉ dừng lại ở việc đào tạo ngôn ngữ mà còn là hỗ trợ nghề nghiệp cho học viên. Thông qua các buổi tư vấn nghề nghiệp, đối tác doanh nghiệp và cơ hội thực tập, họ có thể tự tin bước vào thị trường lao động với bảng kỹ năng và kiến thức đầy đủ.

Diễn đàn tiếng Trung Thầy Vũ không chỉ là nơi đào tạo tiếng Trung mà còn là một cộng đồng năng động và hỗ trợ nghề nghiệp cho những người muốn xây dựng sự nghiệp trong lĩnh vực thương mại quốc tế. Với sự hướng dẫn của Thầy Vũ và môi trường học tập chất lượng, các học viên có thể tự tin bước vào thế giới của tiếng Trung và thương mại quốc tế.

Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân Phường Khương Trung Hà Nội Ngã Tư Sở Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ livestream giảng bài khóa học tiếng Trung thương mại xuất nhập khẩu.

Tiếng Trung ChineMaster - Ngôi Trường Học Tiếng Trung Chất Lượng Tại Ngã Tư Sở, Hà Nội

Trong bối cảnh quốc tế ngày càng mở cửa và hội nhập sâu rộng, việc nắm vững tiếng Trung Quốc không chỉ là một ưu thế mà còn là chìa khóa mở ra những cơ hội kinh doanh và giao tiếp quốc tế. Tại quận Thanh Xuân, Hà Nội, Trung tâm tiếng Trung ChineMaster tọa lạc tại Phường Khương Trung, không chỉ là điểm đến lý tưởng cho những người muốn học tiếng Trung mà còn là nơi chất lượng cho những người mong muốn tiếp cận kiến thức về thương mại xuất nhập khẩu thông qua khóa học đặc biệt.

Một trong những điểm nổi bật của ChineMaster chính là sự chuyên sâu và chất lượng cao của đội ngũ giáo viên, trong đó đặc biệt có Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ - một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực giảng dạy tiếng Trung thương mại xuất nhập khẩu. Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ không chỉ là một người thầy có trình độ cao mà còn là người có nhiều kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực này.

Đặc biệt, để tạo điều kiện thuận lợi cho học viên, Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ thường xuyên tổ chức các buổi livestream giảng bài trực tuyến, giúp học viên có thể theo dõi và tham gia mọi lúc, mọi nơi. Việc này không chỉ giúp tối ưu hóa thời gian học tập mà còn giúp kết nối cộng đồng học viên, tạo ra một môi trường học tập chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm.

Khóa học tiếng Trung thương mại xuất nhập khẩu tại ChineMaster không chỉ tập trung vào việc cung cấp kiến thức ngôn ngữ mà còn kết hợp với các vấn đề thực tế, case study, và thảo luận để học viên có thể áp dụng linh hoạt trong công việc hàng ngày. Điều này giúp họ không chỉ thành thạo về ngôn ngữ mà còn nắm bắt được tình hình thị trường và quy trình kinh doanh quốc tế.

Ngoài ra, trung tâm còn có nhiều tiện ích khác như thư viện sách phong phú, phòng học hiện đại, và các hoạt động ngoại khóa để tạo ra một môi trường học tập đa dạng và phong cách.

ChineMaster không chỉ là nơi học tiếng Trung mà còn là điểm đến cho những người muốn mở rộng kiến thức về thương mại xuất nhập khẩu. Với sự hỗ trợ chuyên nghiệp, chất lượng giảng dạy, và sự chân thành trong việc chia sẻ kiến thức, Trung tâm tiếng Trung ChineMaster đang là đối tác tin cậy cho những người đam mê học tập và phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực này.
 
Last edited:
Back
Top