• Lịch khai giảng Tháng 12 năm 2023
  » Lớp tiếng Trung giao tiếp cơ bản từ đầu 246 khai giảng ngày 11/12/2023, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h15-19h45 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung giao tiếp cơ bản từ đầu 357 khai giảng ngày 5/12/2023, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h15-19h45 (HẾT CHỖ)
  » Khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản
  Video bài giảng Thầy Vũ livestream mới nhất

Học tiếng Trung Nguyễn Xiển Thầy Vũ giáo trình ChineMaster bài 3

Trung tâm học tiếng Trung Nguyễn Xiển Thầy Vũ giáo trình Hán ngữ ChineMaster trung cấp quyển 4 HSK 4


Học tiếng Trung Nguyễn Xiển Thầy Vũ giáo trình ChineMaster bài 3 tiếp nối chuỗi giáo án đào tạo chứng chỉ tiếng Trung HSK 4 theo tiêu chuẩn HSK 9 cấp mới nhất của Hệ thống Giáo dục và Đào tạo Hán ngữ ChineMaster lớn nhất TOP 1 Việt Nam. Các chương trình đào tạo và giảng dạy tiếng Trung HSK-HSKK tại đây đều sử dụng bộ sách giáo trình Hán ngữ ChineMaster 9 quyển tương đương HSK 1 đến HSK 9 nhằm phát triển tối đa kỹ năng ngôn ngữ tiếng Trung Quốc toàn diện cho học viên, bao gồm Nghe Nói Đọc Viết Gõ Dịch tiếng Trung ứng dụng thực tế. Đây là một trong những khóa học tiếng Trung trọng điểm của Hệ thống trung tâm tiếng Trung Chinese Master Quận Thanh Xuân Hà Nội, bao gồm:

Giới thiệu trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân


Ngày 17/11/2023 Lớp em Việt

我在想穿哪双鞋好呢? Wǒ zài xiǎng chuān nǎ shuāng xié hǎo ne

你一直看手表,有什么着急的事情吗 nǐ yì zhí kàn shǒubiǎo, yǒu shénme zháojí de shìqíng ma

我九点前必须回到办公室 wǒ jiǔ diǎn qián bìxū huí dào bàngōngshì

经理有事情找我,再见 jīnglǐ yǒu shìqíng zhǎo wǒ , zàijiàn

你想什么呢?nǐ xiǎng shénme ne

要出去吗?yào chūqù ma

你每天都骑自行车上下班 nǐ měitiān dōu qí zìxíngchē shàngxià bān

我骑了四个月了 wǒ qí le sì gè yuè le

一斤苹果 yì jīn píngguǒ

一共瘦了六斤 yí gòng shòu le liù jīn

真的不需要吃药吗?zhēn de bù xūyào chī yào ma

不需要 bù xūyào

回去多喝水 huíqù duō hē shuǐ

休息两天就好了 xiūxi liǎng tiān jiù hǎo le

出现 chūxiàn

你看,上次出现的问题 nǐ kàn, shàngcì chūxiàn de wèntí

我已经解决了 wǒ yǐjīng jiějué le

好极了 hǎo jí le

注意 zhùyì

只是你要注意身体 zhǐ shì nǐ yào zhùyì shēntǐ

我记得你有一个多星期没去跑步了 wǒ jìde nǐ yǒu yí gè duō xīngqī méi qù pǎobù le

他总是哭 tā zǒngshì kū

有什么办法可以让他不哭吗?yǒu shénme bànfǎ kěyǐ ràng tā bù kū ma

糖 táng

给他一块糖 gěi tā yí kuài táng

或者和他做游戏 huòzhě hé tā zuò yóuxì

电子 diànzǐ

词典 cídiǎn

作用 zuòyòng

这个电子词典的作用大不大?zhège diànzǐ cídiǎn de zuòyòng dà bú dà

很大 hěn dà

练习 liànxí

我做练习的时候 wǒ zuò liànxí de shíhou

它很有帮助 tā hěn yǒu bāngzhù

眼镜 yǎnjìng

帽子 màozi

地图 dìtú

啤酒 píjiǔ

一个也不能少 yí gè yě bù néng shǎo

好了 hǎo le

准备得很认真 zhǔnbèi de hěn rènzhēn

相信 xiāngxìn

我相信你已经准备好了 wǒ xiāngxìn nǐ yǐjīng zhǔnbèi hǎo le

我做饭 wǒ zuò fàn

盘子pánzi

一碗米饭 yì wǎn mǐfàn

你洗盘子和碗 nǐ xǐ pánzi hé wǎn

怎么样 zěnmeyàng

那还是我做饭吧 nà háishì wǒ zuò fàn ba

节目 jiémù

告诉我你想看什么节目? Gàosù wǒ nǐ xiǎng kàn shénme jiémù

好看 hǎokàn

没什么好看的 méi shénme hǎokàn de

我还是读我的书吧 wǒ háishì dú wǒ de shū ba
 1. Trung tâm tiếng Trung HSK-HSKK Chinese Master Nguyễn Xiển Quận Thanh Xuân Hà Nội
 2. Trung tâm tiếng Trung HSK-HSKK Chinese Master Nguyễn Trãi Quận Thanh Xuân Hà Nội
 3. Trung tâm tiếng Trung HSK-HSKK Chinese Master Nguyễn Huy Tưởng Quận Thanh Xuân Hà Nội
 4. Trung tâm tiếng Trung HSK-HSKK Chinese Master Nguyễn Tuân Quận Thanh Xuân Hà Nội
 5. Trung tâm tiếng Trung HSK-HSKK Chinese Master Nguyễn Ngọc Vũ Quận Thanh Xuân Hà Nội
 6. Trung tâm tiếng Trung HSK-HSKK Chinese Master Nguyễn Ngọc Nại Quận Thanh Xuân Hà Nội
 7. Trung tâm tiếng Trung HSK-HSKK Chinese Master Nguyễn Văn Trỗi Quận Thanh Xuân Hà Nội
 8. Trung tâm tiếng Trung HSK-HSKK Chinese Master Nguyễn Lân Quận Thanh Xuân Hà Nội
 9. Trung tâm tiếng Trung HSK-HSKK Chinese Master Nguyễn Viết Xuân Quận Thanh Xuân Hà Nội
 10. Trung tâm tiếng Trung HSK-HSKK Chinese Master Vũ Trọng Phụng Quận Thanh Xuân Hà Nội
 11. Trung tâm tiếng Trung HSK-HSKK Chinese Master Chính Kinh Quận Thanh Xuân Hà Nội
 12. Trung tâm tiếng Trung HSK-HSKK Chinese Master Lê Văn Thiêm Quận Thanh Xuân Hà Nội
 13. Trung tâm tiếng Trung HSK-HSKK Chinese Master Lê Văn Lương Quận Thanh Xuân Hà Nội
 14. Trung tâm tiếng Trung HSK-HSKK Chinese Master Ngụy Như Kon Tum Quận Thanh Xuân Hà Nội
 15. Trung tâm tiếng Trung HSK-HSKK Chinese Master Hoàng Đạo Thành Quận Thanh Xuân Hà Nội
 16. Trung tâm tiếng Trung HSK-HSKK Chinese Master Hoàng Đạo Thúy Quận Thanh Xuân Hà Nội
 17. Trung tâm tiếng Trung HSK-HSKK Chinese Master Hoàng Minh Giám Quận Thanh Xuân Hà Nội
 18. Trung tâm tiếng Trung HSK-HSKK Chinese Master Kim Giang Quận Thanh Xuân Hà Nội
 19. Trung tâm tiếng Trung HSK-HSKK Chinese Master Đại Kim Quận Thanh Xuân Hà Nội
 20. Trung tâm tiếng Trung HSK-HSKK Chinese Master Khương Đình Quận Thanh Xuân Hà Nội
 21. Trung tâm tiếng Trung HSK-HSKK Chinese Master Khương Hạ Quận Thanh Xuân Hà Nội
 22. Trung tâm tiếng Trung HSK-HSKK Chinese Master Khương Trung Quận Thanh Xuân Hà Nội
 23. Trung tâm tiếng Trung HSK-HSKK Chinese Master Khương Thượng Quận Thanh Xuân Hà Nội
 24. Trung tâm tiếng Trung HSK-HSKK Chinese Master Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội
 25. Trung tâm tiếng Trung HSK-HSKK Chinese Master Hạ Đình Quận Thanh Xuân Hà Nội
 26. Trung tâm tiếng Trung HSK-HSKK Chinese Master Thượng Đình Quận Thanh Xuân Hà Nội
 27. Trung tâm tiếng Trung HSK-HSKK Chinese Master Ngã Tư Sở Quận Thanh Xuân Hà Nội
 28. Trung tâm tiếng Trung HSK-HSKK Chinese Master Royal City Quận Thanh Xuân Hà Nội
 29. Trung tâm tiếng Trung HSK-HSKK Chinese Master Trường Chinh Quận Thanh Xuân Hà Nội
 30. Trung tâm tiếng Trung HSK-HSKK Chinese Master Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội
 31. Trung tâm tiếng Trung HSK-HSKK Chinese Master Trần Điền Quận Thanh Xuân Hà Nội
 32. Trung tâm tiếng Trung HSK-HSKK Chinese Master Hà Kế Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội
 33. Trung tâm tiếng Trung HSK-HSKK Chinese Master Phan Đình Giót Quận Thanh Xuân Hà Nội
 34. Trung tâm tiếng Trung HSK-HSKK Chinese Master Phương Liệt Quận Thanh Xuân Hà Nội
 35. Trung tâm tiếng Trung HSK-HSKK Chinese Master Hoàng Liệt Quận Thanh Xuân Hà Nội
 36. Trung tâm tiếng Trung HSK-HSKK Chinese Master Thịnh Liệt Quận Thanh Xuân Hà Nội
 37. Trung tâm tiếng Trung HSK-HSKK Chinese Master Vũ Tông Phan Quận Thanh Xuân Hà Nội
 38. Trung tâm tiếng Trung HSK-HSKK Chinese Master Bùi Xương Trạch Quận Thanh Xuân Hà Nội
 39. Trung tâm tiếng Trung HSK-HSKK Chinese Master Trung Văn Quận Thanh Xuân Hà Nội
 40. Trung tâm tiếng Trung HSK-HSKK Chinese Master Văn Quán Quận Thanh Xuân Hà Nội
 41. Trung tâm tiếng Trung HSK-HSKK Chinese Master Tố Hữu Quận Thanh Xuân Hà Nội
 42. Trung tâm tiếng Trung HSK-HSKK Chinese Master Vũ Hữu Quận Thanh Xuân Hà Nội
 43. Trung tâm tiếng Trung HSK-HSKK Chinese Master Phùng Khoang Quận Thanh Xuân Hà Nội
 44. Trung tâm tiếng Trung HSK-HSKK Chinese Master Tân Triều Quận Thanh Xuân Hà Nội
 45. Trung tâm tiếng Trung HSK-HSKK Chinese Master Triều Khúc Quận Thanh Xuân Hà Nội
 46. Trung tâm tiếng Trung HSK-HSKK Chinese Master Cự Lộc Quận Thanh Xuân Hà Nội
 47. Trung tâm tiếng Trung HSK-HSKK Chinese Master Nguyễn Quý Đức Quận Thanh Xuân Hà Nội
 48. Trung tâm tiếng Trung HSK-HSKK Chinese Master Trung Hòa Nhân Chính Quận Thanh Xuân Hà Nội
 49. Trung tâm tiếng Trung HSK-HSKK Chinese Master Quan Nhân Quận Thanh Xuân Hà Nội
 50. Trung tâm tiếng Trung HSK-HSKK Chinese Master Nguyễn Thị Định Quận Thanh Xuân Hà Nội
 51. Trung tâm tiếng Trung HSK-HSKK Chinese Master Nguyễn Thị Thập Quận Thanh Xuân Hà Nội
 52. Trung tâm tiếng Trung HSK-HSKK Chinese Master Hoàng Ngân Quận Thanh Xuân Hà Nội
 53. Trung tâm tiếng Trung HSK-HSKK Chinese Master Bồ Đề Quận Thanh Xuân Hà Nội
 54. Trung tâm tiếng Trung HSK-HSKK Chinese Master Giải Phóng Quận Thanh Xuân Hà Nội
 55. Trung tâm tiếng Trung HSK-HSKK Chinese Master Định Công Quận Thanh Xuân Hà Nội
 56. Trung tâm tiếng Trung HSK-HSKK Chinese Master Đồng Tâm Quận Thanh Xuân Hà Nội
 57. Trung tâm tiếng Trung HSK-HSKK Chinese Master Hoàng Văn Thái Quận Thanh Xuân Hà Nội
 58. Trung tâm tiếng Trung HSK-HSKK Chinese Master Cù Chính Lan Quận Thanh Xuân Hà Nội
 59. Trung tâm tiếng Trung HSK-HSKK Chinese Master Cầu Mới Quận Thanh Xuân Hà Nội
 60. Trung tâm tiếng Trung HSK-HSKK Chinese Master Tô Vĩnh Diện Quận Thanh Xuân Hà Nội
Các bạn học viên chú ý ôn tập lại toàn bộ trọng điểm ngữ pháp HSK và từ vựng HSK trong link bài giảng bên dưới nhé.

Học tiếng Trung Nguyễn Xiển Thầy Vũ giáo trình ChineMaster bài 1

Học tiếng Trung Nguyễn Xiển Thầy Vũ giáo trình ChineMaster bài 2

Diễn đàn tiếng Trung Chinese Master - Forum tiếng Trung Thầy Vũ liên tục hỗ trợ trực tuyến giải đáp thắc mắc tất cả câu hỏi của các bạn học viên và thành viên về các chủ đề học tiếng Trung, học tiếng Trung theo chủ đề, từ vựng tiếng Trung theo chủ đề, từ vựng tiếng Trung chuyên ngành, tiếng Trung HSK, tiếng Trung HSKK, tiếng Hoa TOCFL, tiếng Trung Kế toán Thuế, tiếng Trung kiểm toán thuế, tiếng Trung chuyên ngành, dịch thuật tiếng Trung, biên phiên dịch tiếng Trung, luyện dịch tiếng Trung...

Diễn đàn tiếng Trung Thầy Vũ

Chinese Master - Diễn đàn Tiếng Trung Thầy Vũ: Nơi Hỗ Trợ Trực Tuyến Toàn Diện Cho Việc Học Tiếng Trung Quốc.

Trong hành trình chinh phục ngôn ngữ phức tạp như tiếng Trung, việc có một cộng đồng hỗ trợ mạnh mẽ không chỉ là lợi thế mà còn là chìa khóa thành công. Trong số những nền tảng giáo dục trực tuyến, Chinese Master - Diễn đàn Tiếng Trung Thầy Vũ đã nổi bật như một nguồn tài nguyên vô song cho những người muốn nắm vững ngôn ngữ đất nước tỷ dân.

Chinese Master không chỉ là một diễn đàn học tiếng Trung thông thường mà còn là nơi mà Thầy Vũ - người sáng lập và điều hành - dành rất nhiều thời gian để hỗ trợ trực tuyến. Thầy Vũ không chỉ là giáo viên mà còn là người bạn đồng hành, sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của học viên và thành viên về mọi khía cạnh của việc học tiếng Trung.

Chinese Master không chỉ tập trung vào giảng dạy ngôn ngữ cơ bản mà còn mang lại sự đa dạng trong các chủ đề học. Thành viên có thể tìm hiểu về từ vựng tiếng Trung theo chủ đề, học tiếng Trung theo chủ đề như kinh doanh, du lịch, công nghệ, văn hóa, và nhiều chủ đề khác. Điều này giúp học viên xây dựng vốn từ vựng phong phú và linh hoạt.

Với sự chú ý đặc biệt đến nhu cầu của cộng đồng học tiếng Trung, Chinese Master cung cấp hỗ trợ đặc biệt cho các chuyên ngành như tiếng Trung HSK, tiếng Trung HSKK, tiếng Hoa TOCFL, tiếng Trung Kế toán Thuế, và tiếng Trung kiểm toán thuế. Điều này giúp học viên tự tin hơn khi áp dụng ngôn ngữ trong lĩnh vực chuyên môn của họ.

Ngoài việc là nền tảng học tập, Chinese Master còn là địa điểm lý tưởng để trau dồi kỹ năng dịch thuật và biên phiên dịch tiếng Trung. Thành viên có thể tham gia các hoạt động luyện dịch và chia sẻ kinh nghiệm để cùng nhau tiến bộ trong lĩnh vực này.

Chinese Master không chỉ là một diễn đàn học tiếng Trung, mà còn là một cộng đồng năng động và hỗ trợ, giúp những người học tiếng Trung không chỉ nắm vững ngôn ngữ mà còn hiểu rõ văn hóa và ứng dụng ngôn ngữ trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Với sự tận tâm của Thầy Vũ và sự đa dạng trong các chủ đề học, Chinese Master chắc chắn là nơi lý tưởng cho những ai đang hướng đến việc trở thành bậc thầy trong việc sử dụng tiếng Trung.

Chinese Master không chỉ chú trọng vào việc cung cấp kiến thức mà còn giới thiệu và sử dụng các phương pháp học hiện đại. Thành viên sẽ trải qua trải nghiệm học tập tương tác với video, âm thanh, và các tài liệu đa dạng. Điều này giúp họ tiếp cận tiếng Trung một cách linh hoạt và sinh động.

Chinese Master không chỉ là nơi để học mà còn là cộng đồng nơi mọi người chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, và tạo ra mối quan hệ học thuật và xã hội. Các buổi thảo luận, diễn đàn, và sự tương tác trực tuyến giúp xây dựng một môi trường học tập tích cực và đầy sức sáng tạo.

Không chỉ giảng dạy kiến thức cơ bản, Chinese Master còn chú trọng vào việc phát triển kỹ năng ngôn ngữ toàn diện. Học viên có cơ hội thực hành giao tiếp, viết, và nghe qua các hoạt động tương tác, giúp họ tự tin hơn khi sử dụng tiếng Trung trong mọi tình huống.

Với cam kết không ngừng phát triển, Chinese Master không chỉ là nơi học tiếng Trung mà còn là địa điểm cho những ý tưởng và dự án sáng tạo mới. Cộng đồng này không ngừng mở rộng, mang đến những cơ hội mới và kích thích sự sáng tạo trong việc học tiếng Trung.

Với sự đa dạng, chuyên sâu, và sáng tạo, Chinese Master - Diễn đàn Tiếng Trung Thầy Vũ không chỉ là nơi học tiếng mà còn là cộng đồng mà bạn có thể gọi là nhà. Thầy Vũ và đội ngũ quản trị không ngừng nỗ lực để đảm bảo rằng mọi thành viên có được trải nghiệm học tập tốt nhất và hỗ trợ toàn diện nhất. Đến với Chinese Master, bạn không chỉ học tiếng Trung, mà còn xây dựng mối quan hệ và khám phá tiềm năng của bản thân mình trong thế giới ngôn ngữ đa dạng này.
 
Last edited:
Back
Top