• Lịch khai giảng Tháng 5/2023
  » Lớp tiếng Trung giao tiếp cơ bản từ đầu 246 khai giảng ngày 3/5/2023, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h15-19h45 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung giao tiếp cơ bản từ đầu 357 khai giảng ngày 21/3/2023, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h15-19h45 (Còn 2 chỗ)
  » Khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản

Học tiếng Trung nhập hàng Taobao 1688 bài 13

Khóa Học tiếng Trung nhập hàng Taobao 1688 tmall pinduoduo


Học tiếng Trung nhập hàng Taobao 1688 bài 13 tiếp tục chương trình đào tạo trực tuyến và giảng dạy các lớp tiếng Trung thương mại xuất nhập khẩu dành cho các chủ doanh nghiệp và các bạn làm công việc tự do chuyên đánh hàng Trung Quốc tận gốc vận chuyển về Việt Nam. Những kiến thức Thầy Vũ trình bày trong video bài giảng trực tuyến này chỉ phù hợp với đối tượng học viên là dân buôn và con buôn cũng như các tay buôn đang cần tìm các nguồn hàng tận gốc tại thị trường Trung Quốc. Nếu như bạn nào muốn học tiếng Trung để order taobao 1688 tmall pinduoduo thì đây chính là khóa học tiếng Trung buôn bán rất phù hợp với bạn. Bạn nào chỉ muốn học tiếng Trung chơi chơi thôi thì vui lòng không làm phiền Thầy Vũ. Các bạn học viên lưu ý nội dung giáo án Thầy Vũ đưa ra trong các bài giảng livestream trên lớp học thương mại tiếng Trung xuất nhập khẩu và buôn bán này đều bám rất sát chương trình đào tạo trong bộ sách tiếng Trung thương mại ChineMaster toàn tập 8 quyển toàn diện 6 kỹ năng nghe nói đọc viết gõ dịch cơ bản đến nâng cao. Các bạn xem chi tiết giới thiệu bộ sách giáo trình tiếng Trung thương mại Thầy Vũ chủ biên biên soạn ngay tại link bên dưới.

Giáo trình tiếng Trung thương mại ChineMaster


Các bạn học viên thường xuyên update thông tin mới nhất về lịch học, lịch khai giảng, thời gian học và học phí của khóa học tiếng Trung thương mại online nhé.

Khóa học tiếng Trung Thương mại

Trên lớp học tiếng Trung online Thầy Vũ chỉ sử dụng duy nhất bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin để truyền tải kiến thức cho các bạn học viên, vì vậy các bạn cần nhanh chóng càng sớm càng tốt luyện tập gõ tiếng Trung trên máy tính bằng bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin nhé. Ngay bên dưới chính là link download bộ gõ tiếng Trung sogou về máy tính windows.

Download bộ gõ tiếng Trung sogou

Download bộ gõ tiếng Trung về máy tính

Hiện tại thì tình hình dịch bệnh virus corona cùng với các biến thể mới nhất là omicron vẫn đang lây lan với tốc độ rất chóng mặt và nguy hiểm vô cùng. Vì vậy để đảm bảo sự an toàn tuyệt đối và đảm bảo sức khỏe cho mỗi chúng ta, Thầy Vũ chỉ nhận đào tạo theo hình thức học tiếng Trung online qua Skype lớp 1 học viên và nhiều học viên cho tới khi nào dịch bệnh kết thúc với ca nhiễm cả Nước về 0 thì lúc đó Thầy Vũ mới mở cửa trở lại.

Khóa học tiếng Trung online qua Skype

Ngày 17/1/2022 (Anh Quốc)
 1. 我听不懂你和老师的对话 wǒ tīng bù dǒng nǐ hé lǎoshī de duìhuà
 2. 今天你带几把雨伞?jīntiān nǐ dài jǐ bǎ yǔsǎn
 3. 我肯定她不会做这个工作 wǒ kěndìng tā bú huì zuò zhège gōngzuò
 4. 我已经帮了她很多忙,这次她却不帮我 wǒ yǐjīng bāng le tā hěn duō máng, zhè cì tā què bù bāng wǒ
 5. 我觉得这个工作挺好 wǒ juéde zhège gōngzuò tǐng hǎo
 6. 老师对学生很亲切 lǎoshī duì xuéshēng hěn qīnqiè
 7. 这些人都是我的熟人 zhè xiē rén dōu shì wǒ de shúrén
 8. 我想你听你的回答 wǒ xiǎng tīng nǐ de huídá
 9. 回复 huífù
 10. 信息 xìnxī
 11. 短信 duǎnxìn
 12. 你还没回复老师的短信 nǐ hái méi huífù lǎoshī de duǎnxìn
 13. 越南语也有很多成语 yuènán yǔ yě yǒu hěn duō chéngyǔ
 14. 环境 huánjìng
 15. 你能适应新工作环境吗?nǐ néng shìyìng xīn gōngzuò huánjìng ma
 16. 快速 kuàisù
 17. 我可以快速适应越南的风俗习惯 wǒ kěyǐ kuàisù shìyìng yuènán de féngsū xíguàn
 18. 猫 māo
 19. 夜班 yè bān
 20. 这个月我要上夜班 zhège yuè wǒ yào shàng yèbān
 21. 我已经渐渐地习惯这里的生活 wǒ yǐjīng jiàn jiàn de xíguàn zhèlǐ de shēnghuó
 22. 刚来越南的时候,我不习惯早起 gānglái yuènán de shíhou wǒ bù xíguàn zǎo qǐ
 23. 我还没习惯早睡早起 wǒ hái méi xíguàn zǎo shuì zǎo qǐ
 24. 报告 bàogào
 25. 你写完报告了吗?nǐ xiě wán bàogào le ma
 26. V + 着 zhe
 27. 办公室里职员们在写着报告bàngōngshì lǐ zhíyuánmen zài xiě zhe bàogào
 28. 老师拿着伞站在学校门口 lǎoshī ná zhe sǎn zhàn zài ménkǒu
 29. 好像老师在等着学生们 hǎoxiàng lǎoshī zài děng zhe xuéshēngmen
 30. 今天老师穿着一件很漂亮的衣服 jīntiān lǎoshī chuān zhe yí jiàn hěn piàoliang de yīfu
 31. 我拿着一束鲜花站在老师面前wǒ ná zhe yí shù xiān huā zhàn zài lǎoshī miànqián
 32. 我进办公室的时候,大家正写着报告 wǒ jìn jiàoshì de shíhou, dàjiā zhèng xiě zhe bàogào
 33. 完毕 wánbì
 34. 今天的工作已完毕 jīntiān de gōngzuò yǐ wánbì
 35. 大学毕业 dàxué bìyè
 36. 大学一年级 dàxué yì niánjí
 37. 大一 dà yī
 38. 双喜字 shuāng xǐ zì
 39. 恭喜你发财 gōngxǐ nǐ fācái
 40. 他们的关系很复杂 tāmen de guānxì hěn fùzá
 41. 这个事情不关系到我 zhège shìqíng bù guānxì dào wǒ
 42. 抽烟 chōuyān
 43. 我从来不抽烟 wǒ cónglái bù chōu yān
 44. 禁止抽烟 jìnzhǐ chōu yān
 45. 你们在害怕什么事情?nǐmen zài hàipà shénme shìqíng
 46. 这种病毒都靠人体生活 zhè zhǒng bìngdú dōu kào réntǐ shēnghóu
 47. 挂衣服 guà yīfu
 48. 你把老师的衣服挂在墙上吧 nǐ bǎ lǎoshī de yīfu guà zài qiáng shàng ba
 49. 城墙 chéngqiáng
 50. 你别靠墙 nǐ bié kào qiáng
 51. 沙发 shāfā
 52. 你要把这个沙发摆在哪儿?nǐ yào bǎ zhège shāfā bǎi zài nǎr
 53. 客厅 kètīng
 54. 你把沙发摆在客厅里吧 nǐ bǎ shāfā bǎi zài kètīng lǐ ba
 55. 一堆衣服 yì duī yīfu
 56. 这堆衣服是谁的?zhè duī yīfu shì shuí de
 57. 垃圾 lājī
 58. 你别把垃圾放在我家前边 nǐ bié bǎ lājī fàng zài wǒ jiā qiánbiān
 59. 你别把脏衣服放在客厅里 nǐ bié bǎ zāng yīfu fàng zài kètīng lǐ
 60. 你把脏衣服放在洗衣机里吧 nǐ bǎ zāng yīfu fàng zài xǐyījī lǐ ba
 61. 你把旧衣服放到洗衣机吧 nǐ bǎ jiù yīfu fàng dào xǐyījī ba
 62. 卧室 wòshì
 63. 她的卧室里都是乱七八糟的衣服 tā de wòshì lǐ dōu shì luanqī bāzāo de yīfu
 64. 箱子 xiāngzi
 65. 垃圾箱 lājīxiāng
 66. 你把垃圾箱放在墙角吧 nǐ bǎ lājī xiāng fàng zài qiángjiǎo ba
 
Last edited:

Quoc Nguyen

Lính Dự bị
Joined
Sep 24, 2021
Messages
1,940
Reaction score
0
Points
36
我已经帮了她很多忙,这次她却不帮我。
 
Top