• Lịch khai giảng Tháng 9 và Tháng 10 năm 2023
  » Lớp tiếng Trung giao tiếp cơ bản từ đầu 246 khai giảng ngày 2/10/2023, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h15-19h45 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung giao tiếp cơ bản từ đầu 357 khai giảng ngày 31/10/2023, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h15-19h45 (Còn 1 chỗ)
  » Khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản

Học tiếng Trung nhập hàng Taobao 1688 Tmall bài 6

Khóa học tiếng Trung nhập hàng Taobao 1688 Tmall Pinduoduo


Học tiếng Trung nhập hàng Taobao 1688 Tmall bài 6 tiếp tục giáo án bài giảng trực tuyến khóa học tiếng Trung để order taobao 1688 tmall trên nền tảng forum diễn đàn tiếng Trung ChineMaster là kênh dạy học tiếng Trung trực tuyến mỗi ngày của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ. Toàn bộ nội dung giáo án bài học này đều được chia sẻ công khai trên từng bài học mà Thầy Vũ tạo ra trong từng chuyên mục riêng của diễn đàn tiếng Trung này. Các bạn có bất kỳ câu hỏi nào cần được giải đáp thì hãy đăng bài vào chuyên mục Tự học tiếng Trung online ở ngay tại trang chủ nhé, Thầy Vũ cùng đội ngũ trợ giảng tiếng Trung và các bạn quản trị viên forum ChineMaster sẽ giải đáp và trả lời tất cả câu hỏi của bạn trong thời gian nhanh nhất và sớm nhất với chế độ làm việc liên tục full time thời gian 24/24/7/365 bất kể ngày nghỉ là và chủ nhật hoặc bất kể là sự kiện trọng đại nào trong năm. Đây chính là yếu tố làm nên sự thành công vang dội của Trung tâm tiếng Trung nhập hàng Taobao 1688 Tmall ChineMaster Hà Nội TP HCM Sài Gòn.

Các bạn xem thông tin chi tiết về khóa học nhập hàng taobao 1688 tmall hay còn gọi là khóa học order taobao tmall 1688 ngay tại link dưới.

Khóa học order nhập hàng taobao 1688 tmall

Các bạn đang có thời gian và điều kiện học tập thì hãy nhanh chóng liên hệ Thầy Vũ để được trang bị thêm kiến thức về lĩnh vực nhập hàng Trung Quốc tận gốc và đánh hàng Trung Quốc tận xưởng từ các nhà máy của shop ở Trung Quốc vận chuyển về Việt Nam bằng các hãng tàu biển vận chuyển container.

Khóa học tiếng Trung Thương mại

 1. 这件事本身就是帮助更多的人有好生活 zhè jiàn shì běnshēn jiù shì bāngzhù gèng duō de rén yǒu hǎo shēnghuó
 2. 这个公司的股票价值一直上升 zhège gōngsī de gǔpiào jiàzhí yì zhí shàngshēng
 3. 今天这个公司的股票价值下跌了三个百分点 jīntiān zhège gōngsī de gǔpiào jiàzhí xiàdiē le sān gè bǎifēn diǎn
 4. 此外,这个产品还有很多其他性能 cǐwài, zhège chǎnpǐn hái yǒu hěn duō qítā xìngnéng
 5. 你舍得五块钱买一张彩票?nǐ shědé wǔ kuài qián mǎi yì zhāng cǎipiào ma
 6. 我舍不得花这么多钱买彩票 wǒ shě bù dé huā zhème qián mǎi cǎipiào
 7. 举办 jǔbàn = 兴办 xīngbàn
 8. 奥运会 ào yùn huì
 9. 2008年中国举办了世界奥运会 2008 nián zhōngguó jǔbàn le shìjiè ào yùn huì
 10. 敬老院 jìnglǎo yuàn
 11. 老年人 lǎonián rén
 12. 公寓楼 gōngyù lóu
 13. 你们要打造兴奋的工作精神 nǐmen yào dǎzào xìngfèn de gōngzuò jīngshén
 14. 你住的社区里有多少人?nǐ zhù de shèqū lǐ yǒu duōshǎo rén
 15. 下岗 xià gǎng
 16. 上岗 shàng gǎng
 17. 今天我被下岗了 jīntiān wǒ bèi xià gǎng le
 18. 这个社区里还缺一个岗位 zhège shèqū lǐ hái quē yí gè gǎngwèi
 19. 多亏有了你的帮助,我才完成这个工作 duō kuī yǒu le nǐ de bāngzhù, wǒ cái wánchéng zhège gōngzuò
 20. 要不是你给我打电话,我会忘记这个事情 yào bú shì nǐ gěi wǒ dǎ diànhuà, wǒ huì wàngjì zhège shìqíng
 21. 据统计 jù tǒngjì
 22. 据公司数据的统计,今年越来越多的人被下岗 jù gōngsī shùjù de tǒngjì, jīnnián yuèláiyuè duō de rén bèi xiàgǎng
 23. V/adj + 个 + 不没停完够
 24. 今天我的工作忙个不停 jīntiān wǒ de gōngzuò máng gè bù tíng
 25. 今天晚上我得吃个够 jīntiān wǎngshàng wǒ děi chī gè gòu
 26. 她吃个不停 tā chī gè bù tíng
 27. 她做个没完 tā zuò gè méi wán
 28. 她说个没完没了 tā shuō gè méi wán méi liǎo
 29. 议论题 yìlùn tí
 30. 你要降价多少?nǐ yào jiàng jià duōshǎo
 31. 你要降多少价?nǐ yào jiàng duōshǎo jià
 32. 一幢楼 yí zhuàng lóu
 33. 一幢学校 yí zhuàng xuéxiào
 34. 一幢房子 yí zhuàng fángzi
 35. 一幢公寓 yí zhuàng gōngyù
 36. 一幢别墅 yí zhuàng biéshù
 37. 虽说要纳税,但是税钱不太多 suī shuō yào nàshuì, dànshì shuìqián bú tài duō
 38. 阵亡 zhèn wáng
 39. 一阵雨 yí zhèn yǔ
 40. 校园 xiàoyuán
 41. 昨晚下了一阵大雪 zuówǎn xià le yí zhèn dàxuě
 42. 我想亲口尝尝她做的菜 wǒ xiǎng qīnkǒu cháng cháng tā zuò de cài
 43. 赠送品 zèngsòng pǐn
 44. 这个产品附带赠送品 zhège chǎnpǐn fùdài zèngsòngpǐn
 45. 精品 jīngpǐn
 46. 精炼 jīngliàn
 47. 精准 jīngzhǔn
 48. 精确 jīngquè
 49. 精髓 jīngsuì
 50. 你叫人来装修房子吧 nǐ jiào rén lái zhuāngxiū fángzi ba
 51. 这个菜特好吃 zhège cài tè hǎochī
 52. 这是促销品 zhè shì cùxiāo pǐn
 53. 口号 kǒuhào
 54. 你公司的口号是什么?nǐ gōngsī de kǒuhào shì shénme
 55. 标价 biāojià
 56. 这个品没标着价 zhège chǎnpǐn méi biāo zhe jià
 57. 欠债 qiànzhài
 58. 你还欠我的债 nǐ hái qiàn wǒ de zhài
 59. 她还欠你多少债?tā hái qiàn nǐ duōshǎo zhài
 60. 你可以说出来心里的心思吗?nǐ kěyǐ shuō chūlái xīn lǐ de xīnsī ma
 61. 即使她今天不来公司,我们还正常工作 jíshǐ tā jīntiān bù lái gōngsī, wǒmen hái zhèngcháng gōngzuò
 62. 你喜欢住在楼房吗?nǐ xǐhuān zhù zài lóufáng ma
 63. 这个楼房的居民对楼主很不满意 zhège lóufáng de jūmín duì lóuzhǔ hěn bù mǎnyì
 64. 一带社区 yí dài shèqū
 65. 一带银河系 yí dài yínhé xì
 66. 这是我的爹 zhè shì wǒ de diē
 67. 要么你不满意,我们就选别的方案 yàome nǐ bù mǎnyì, wǒmen jiù xuǎn bié de fāng àn
 68. 最终幻想 zuìzhōng huànxiǎng
 69. 科幻 kēhuàn
 70. 你的最终目的是什么?nǐ de zuìzhōng mùdì shì shénme
 71. 小型企业 xiǎo xíng qǐyè
 72. 中型企业 zhōngxíng qǐyè
 73. 大型企业 dà xíng qǐyè
 74. 大型旅游大巴 dà xíng lǚyóu dàbā
 75. 小号 xiào hào
 76. 中号 zhōng hào
 77. 大号 dà hào
 78. 特大号 tè dà hào
 79. 特特大号 tè tè dà hào
 80. 巨大号 jù dà hào
 81. 标准号 biāozhǔn hào
 82. 标准房 biāozhǔn fáng
 83. 豪华房 háohuá fáng
 84. 前面 qiánbiān
 85. 你家的前面朝向哪方?nǐ jiā de qiánmiàn cháoxiàng nǎ fāng
 86. 这幢别墅有几层?zhè zhuàng biéshù yǒu jǐ céng
 87. 这个产品配套很多其他配件 zhège chǎnpǐn pèitào hěn duō qítā pèijiàn
 88. 设施公司 shèshī gōngsī
 89. 我公司跟很多设施公司合作 wǒ gōngsī gēn hěn duō shèshī gōngsī hézuò
 90. 我不想让你吃亏 wǒ bù xiǎng ràng nǐ chī kuī
 91. 这个月我们吃到了公司资本 zhège yuè wǒmen chī dào le gōngsī zīběn
 92. 爱面子 ài miànzi
 93. 我的朋友是很爱面子的人 wǒ de péngyǒu shì hěn ài miànzi de rén
 94. 提交并待签 tíjiāo bìng dài jiāo
 95. 老师发给学生资料并教他们做作业 lǎoshī fā gěi xuéshēng zīliào bìng jiāo tāmen zuò zuòyè
 96. 这份合同还待经理签订 zhè fèn hétóng hái dài jīnglǐ qiāndìng
 97. 再说我想利用这个机会去旅游 zài shuō wǒ xiǎng lìyòng zhège jīhuì qù lǚyóu
 98. 按照 ànzhào
 99. 根据gēnjù
 100. 依据 yījù
 101. 按照合同的第一条款 ànzhào hétóng de dì yī tiáokuǎn
 102. 按钮 àn niǔ
 103. 你按这个按钮吧 nǐ àn zhège ànniǔ ba
 104. 贷款 dàikuǎn
 105. 你要贷多少钱?nǐ yào dài duōshǎo qián
 106. 向银行贷款 xiàng yínháng dài kuǎn
 107. 按月还贷款 àn yuè huán dàikuǎn
 108. 倒闭 dǎobì
 109. 由于公司倒闭,所以我们要清理这些商品 yóuyú gōngsī dǎobì, suǒyǐ wǒmen yào qīnglǐ zhè xiē shāngpǐn
 110. 万一她不同意我们将怎么办?wànyī tā bù tóngyì wǒmen jiāng zěnme bàn
 111. 好歹她也是公司的职员 hǎodǎi tā yě shì gōngsī de zhíyuán
 112. 歹徒 dǎitú
 113. 如何应付这个情况?rúhé yìngfù zhège qíngkuàng
 114. 你会应付这个问题吗?nǐ huì yìngfù zhège wèntí ma
 115. 应邀 yìngyāo
 116. 她应了我的邀请今晚去喝咖啡 tā yìng le wǒ de yāoqǐng jīnwǎn qù hē kāfēi
 117. 这个房间太潮湿了 zhège fángjiān tài cháoshī le
 118. 堵塞dǔsāi
 119. 马桶 mǎtǒng
 120. 找顾客之前我都吃一块口香糖 zhǎo gùkè zhīqián wǒ dōu chī yí kuài kǒu xiāng táng
 121. 她常偷看我的日记 tā cháng tōu kàn wǒ de rìjì
Mỗi bài giảng trực tuyến đều được Thầy Vũ nhúng kèm vào các video livestream từ kênh youtube học tiếng Trung online ChineMaster để thuận tiện cho các bạn học viên có thể vào xem lại video bài giảng bất kỳ lúc nào và bất cứ đâu, chỉ cần thiết bị của bạn được kết nối Internet là oke.

Các bạn xem lại nhanh kiến thức quan trọng của bài giảng hôm trước ở ngay tại link bên dưới trước khi học sang bài mới hôm nay nhé.

Học tiếng Trung nhập hàng Taobao 1688 Tmall bài 5

Giáo án mà Thầy Vũ sử dụng trên lớp đều là những bộ tác phẩm KINH ĐIỂN trong sự nghiệp đào tạo và giảng dạy trên lớp tại Trung tâm tiếng Trung ChineMaster, đó là bộ giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển, bộ giáo trình tiếng Trung thương mại ChineMaster toàn tập 8 quyển và sách giáo trình tiếng Trung taobao 1688 tmall Thầy Vũ chủ biên. Tất cả những bộ giáo trình đó đều được phân phối trong hệ thống Trung tâm đào tạo tiếng Trung nhập hàng tận gốc taobao 1688 tmall ChineMaster toàn quốc gồm Trung tâm học tiếng Trung order taobao 1688 tmall ChineMaster Quận Thanh Xuân Phường Khương Trung Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện Hà Nội và Trung tâm tiếng Trung taobao 1688 ChineMaster Quận Đống Đa Phường Láng Hạ Hà Nội và Trung tâm đào tạo kiến thức nhập hàng Trung Quốc tận gốc ChineMaster Quận 10 TP HCM Sài Gòn.

Các bạn học viên chú ý luyện tập gõ tiếng Trung mỗi ngày trên kênh diễn đàn tiếng Trung này để tăng cường hiệu quả học từ vựng tiếng Trung nhé. Xem lại video bài giảng trên lớp và gõ tiếng Trung online theo Thầy Vũ là cách học tiếng Trung online tốt nhất và hiệu quả nhất hiện nay. Các bạn cần chuẩn bị cài đặt sẵn bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin cho máy tính windows, bạn nào đang dùng máy tính macbook thì hãy liên hệ Thầy Vũ để được hướng dẫn cách sử dụng và cách kích hoạt bộ gõ tiếng Trung đã có sẵn trong hệ điều hành IOS của Apple nhé.

Download bộ gõ tiếng Trung sogou

Download bộ gõ tiếng Trung về máy tính

Tất cả các bài giảng trên lớp đều được Thầy Vũ phát sóng trực tiếp qua các kênh youtube học tiếng Trung online ChineMaster, ngoài ra, do vấn đề dịch bệnh covid-19 và các biến thể của virus corona vẫn còn đang diễn biến vô cùng phức tạp với nhiều nguồn lây nhiễm không rõ nguồn gốc và các F0 liên tục xuất hiện .v.v. thì Thầy Vũ chỉ nhận đào tạo trực tuyến theo hình thức học tiếng Trung online qua Skype.

Lớp học tiếng Trung qua Skype

Kiến thức ngữ pháp tiếng Trung và từ vựng tiếng Trung trong video bài học này rất quan trọng, các bạn chú ý tập trung lắng nghe Thầy Vũ giảng bài trên lớp nhé.
 
Last edited:
Back
Top