• Lịch khai giảng Tháng 6 năm 2024
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 3/6/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 10/6/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 17/6/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 4 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 24/6/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 2 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 4/6/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 11/6/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 2 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 18/6/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 4 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 25/6/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 3 chỗ)
  » Khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản
  Video bài giảng Thầy Vũ livestream đào tạo trực tuyến

Học tiếng Trung online cơ bản Bài 58

Nguyễn Minh Vũ

The BOSS of ChineMaster
Staff member
Joined
Oct 29, 2019
Messages
9,376
Reaction score
296
Points
113
Age
39
Location
Hà Nội
Website
chinemaster.com
Last edited by a moderator:
现在 xian zai

跟 gen

一起 yi qi

咱们 zan men

走 zou

常chang

有时候 you shihou

借 jie

上网 shangwang

查 cha

资料 zi liao

总是 zong shi

安静 anjing

晚上 wan shang

复习 fu xi

课文 ke wen

预习 yu xi

生词 sheng ci

或者 hou zhe

练习 lianxi

聊天 liao tian

收发 shou fa

收 shou

发fa电影 dian ying

电视机 dian shi ju

电视 dian shi

休息 xiu xi

宿舍 su she

超市 chao shi

东西 dong xi课文: 你常去图书馆吗?

我现在去图书馆。你跟我一起去好吗?

好, 咱们走吧。你常去图书馆吗?

常去。常借书。也常在哪儿看书,你呢?常去吗?

我也常去。有时候 看书,有时候上网查资料。但是不在哪儿看书。我总在宿舍看书。

你的宿舍安静吗?

很安静晚上你常做什么?

复习课文,预习生词,或者做练习。有时候 上网跟朋友聊天。或者收发伊妹儿。

我也是。我还长看中文电影 和电视剧的DVD。你唱看吗?

我很少看。

星期六 和 星期天你做什么?

有时候 在宿舍休息,有时候跟朋友一起去公园玩儿, 或者去超市买东西。
 
现在 xian zai

跟 gen

一起 yi qi

咱们 zan men

走 zou

常chang

有时候 you shihou

借 jie

上网 shangwang

查 cha

资料 zi liao

总是 zong shi

安静 anjing

晚上 wan shang

复习 fu xi

课文 ke wen

预习 yu xi

生词 sheng ci

或者 hou zhe

练习 lianxi

聊天 liao tian

收发 shou fa

收 shou

发fa电影 dian ying

电视机 dian shi ju

电视 dian shi

休息 xiu xi

宿舍 su she

超市 chao shi

东西 dong xi课文: 你常去图书馆吗?

我现在去图书馆。你跟我一起去好吗?

好, 咱们走吧。你常去图书馆吗?

常去。常借书。也常在哪儿看书,你呢?常去吗?

我也常去。有时候 看书,有时候上网查资料。但是不在哪儿看书。我总在宿舍看书。

你的宿舍安静吗?

很安静晚上你常做什么?

复习课文,预习生词,或者做练习。有时候 上网跟朋友聊天。或者收发伊妹儿。

我也是。我还长看中文电影 和电视剧的DVD。你唱看吗?

我很少看。

星期六 和 星期天你做什么?

有时候 在宿舍休息,有时候跟朋友一起去公园玩儿, 或者去超市买东西。
Anh gõ đúng rồi ạ
 
em xem bai tap anh lam
Bai tap

好吧,去吧,走吧, 喝吧, 一起去吧

跟爸爸一起去

跟同学一起学

跟朋友一起看

复习课文,复习语法, 预习生词, 预习语法

常看电影, 常看电视, 常复习课文, 常预习生词

不常吃馒头,补偿和啤酒,不常看电影,不常去公园

很少看书, 很少喝酒,很好去图书馆, 很少吃面条

2. thay the cac tu trong cau sau

你跟我一起去好吗

玛丽跟我一起去好吗

我朋友跟我一起去好吗

他跟我一起去好吗?

他们跟我一起去好吗

我们跟我一起去好吗

老是跟我一起去好吗

3.

你常去图书馆你呢

我也常去

我常去公园你呢

我也常去

你场看电影你呢?

我也常看

你常复习语法你呢

我也复习

你常预习课文你呢

哟也预习

你常写汉子你呢?

哟也常写

4.

你常不常去图书馆?

我常去图书馆

你常不常看电影?

我常看电影

你常不常复习课文

我常复习课文

你常不常预习生词

我常预习

你常不常借书?

我常洁书

你常不常看光盘?

我常看光盘

你常不常去超市

我常去超市

5. chon tu thich hop dien vao o trong

晚上我不常看电视

明天你跟我一起去怎么样?

晚上你做练习或者看电视

今天晚上你复习课文还是预习生词?

我有时候在宿舍做练习

星期天,有时候我在宿舍休息,有时候跟朋友一起去公园玩儿

我总上网跟朋友聊天

4. give objects to the following verbs

学习汉语, 学习生词, 学习韩国语

住家, 住中国

吃饭,吃米饭,吃馒头,吃苹果,吃包子

喝酒,喝啤酒,喝咖啡, 喝茶,喝水

买苹果, 买东西, 买电视,买英语书

找我的朋友, 找你的出行车, 找他的妈妈

上网, 上班,

有钱, 有朋友, 有多少,有爸爸和妈妈

5. Construct sentences

你跟我一起去图书馆吗?

我很少看电影也不常看电视

我唱上网跟朋友聊天或者茶资料

下午玛丽跟我一起去银行

我的那个宿舍大楼住不安静

她不常在图书馆看中文杂志

晚上你复习课文,预习生词

6. Answer the following questions
 
em xem bai tap anh lam
Bai tap

好吧,去吧,走吧, 喝吧, 一起去吧

跟爸爸一起去

跟同学一起学

跟朋友一起看

复习课文,复习语法, 预习生词, 预习语法

常看电影, 常看电视, 常复习课文, 常预习生词

不常吃馒头,补偿和啤酒,不常看电影,不常去公园

很少看书, 很少喝酒,很好去图书馆, 很少吃面条

2. thay the cac tu trong cau sau

你跟我一起去好吗

玛丽跟我一起去好吗

我朋友跟我一起去好吗

他跟我一起去好吗?

他们跟我一起去好吗

我们跟我一起去好吗

老是跟我一起去好吗

3.

你常去图书馆你呢

我也常去

我常去公园你呢

我也常去

你场看电影你呢?

我也常看

你常复习语法你呢

我也复习

你常预习课文你呢

哟也预习

你常写汉子你呢?

哟也常写

4.

你常不常去图书馆?

我常去图书馆

你常不常看电影?

我常看电影

你常不常复习课文

我常复习课文

你常不常预习生词

我常预习

你常不常借书?

我常洁书

你常不常看光盘?

我常看光盘

你常不常去超市

我常去超市

5. chon tu thich hop dien vao o trong

晚上我不常看电视

明天你跟我一起去怎么样?

晚上你做练习或者看电视

今天晚上你复习课文还是预习生词?

我有时候在宿舍做练习

星期天,有时候我在宿舍休息,有时候跟朋友一起去公园玩儿

我总上网跟朋友聊天

4. give objects to the following verbs

学习汉语, 学习生词, 学习韩国语

住家, 住中国

吃饭,吃米饭,吃馒头,吃苹果,吃包子

喝酒,喝啤酒,喝咖啡, 喝茶,喝水

买苹果, 买东西, 买电视,买英语书

找我的朋友, 找你的出行车, 找他的妈妈

上网, 上班,

有钱, 有朋友, 有多少,有爸爸和妈妈

5. Construct sentences

你跟我一起去图书馆吗?

我很少看电影也不常看电视

我唱上网跟朋友聊天或者茶资料

下午玛丽跟我一起去银行

我的那个宿舍大楼住不安静

她不常在图书馆看中文杂志

晚上你复习课文,预习生词

6. Answer the following questions
Có mấy câu chưa ổn lắm, em sửa lại bên dưới.

不常啤酒

我常读书

我住的那个宿舍楼不太安静
 
Back
Top