• Lịch khai giảng Tháng 6 năm 2024
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 3/6/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 10/6/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 17/6/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 4 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 24/6/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 2 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 4/6/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 11/6/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 2 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 18/6/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 4 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 25/6/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 3 chỗ)
  » Khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản
  Video bài giảng Thầy Vũ livestream đào tạo trực tuyến

Học tiếng Trung online qua Skype bài 5 Tú Bùi

Khóa học tiếng Trung online Thầy Vũ


Học tiếng Trung online qua Skype bài 5 là phần tiếp theo của buổi học hôm tuần trước Thầy Vũ giảng bài trên Diễn đàn Dân tiếng Trung (Diễn đàn học tiếng Trung) theo bộ sách giáo trình học tiếng Trung 9 quyển Chủ biên & Biên soạn bởi Th.S Nguyễn Minh Vũ. Toàn bộ nội dung bài học này đều được quay phim lại và phát sóng trực tiếp trên kênh youtube học tiếng Trung online uy tín Trung tâm dạy học tiếng Trung giao tiếp online ChineMaster Hà Nội - TP HCM. Tất cả nội dung bài học đều được chia sẻ công khai trên diễn đàn này bao gồm các cấu trúc ngữ pháp tiếng Trung, mẫu câu tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề, các từ mới tiếng Trung trong và ngoài bài giảng.

Các bạn học viên chú ý lịch học lớp tiếng Trung Thương mại nhé. Đây là khóa học tiếng Trung Thương mại dành cho các bạn học viên muốn tham gia chương trình đào tạo các kiến thức về xuất nhập khẩu tiếng Trung, đàm phán hợp đồng tiếng Trung thương mại, hợp đồng tiếng Trung kinh doanh, tiếng Trung thương mại văn phòng .v.v.

Đăng ký khóa học tiếng Trung thương mại


Nội dung bài học hôm trước các bạn xem chi tiết tại link bên dưới.

Học tiếng Trung online qua Skype bài 4

Chuyên mục học tiếng Trung online qua Skype

Các bạn chú ý tải bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin để gửi đáp án của bạn lên diễn đàn này nhé. Link tải bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin ở ngay bên dưới.

Tải bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin

Cách đăng ký tham gia vào lớp học tiếng Trung giao tiếp online qua Skype như thế nào? Các bạn xem hướng dẫn tại link bên dưới.

Đăng ký tham gia lớp tiếng Trung qua Skype

Thông báo mới nhất ngày 4 tháng 1 năm 2021: Thầy Vũ vừa hoàn thiện xong máy chủ thi thử HSK online và bắt đầu chính thức đi vào hoạt động từ ngày hôm nay để đáp ứng nhu cầu làm các bài thi thử HSK online từ HSK cấp 1 đến HSK cấp 6, hoàn toàn miễn phí. Các bạn hãy chia sẻ thông tin mới nhất này tới nhiều người khác nữa nhé.

Website thi thử HSK online miễn phí

Các lớp mới nhất khai giảng vào tháng 1 năm 2021 bao gồm các lớp tiếng Trung giao tiếp cơ bản đến nâng cao. Trong đó có thêm cả khóa học nhập hàng Trung Quốc tận gốc cầm tay chỉ việc từ A - Z sẽ giúp bạn nắm được cách order hàng Taobao 1688 Tmall và có thể tìm kiếm nguồn tận gốc mà không cần phải thông qua dịch vụ order hàng trung gian.

Lớp học tiếng Trung giao tiếp ChineMaster Hà Nội

Lớp học tiếng Trung giao tiếp ChineMaster TP HCM

Khóa học mua hàng Trung Quốc Taobao 1688 Tmall

Bài giảng hôm nay chúng ta sẽ học sang giáo trình tiếng Trung Quyển 3 bài học đầu tiên gồm rất nhiều cấu trúc ngữ pháp tiếng Trung về phần so sánh bằng, so sánh hơn, so sánh kém, so sánh nhất trong tiếng Trung giao tiếp thông dụng hàng ngày. Các bạn chú ý theo dõi video bài học hôm nay nhé.
 
Last edited:
最近天气变化很大
 
最近公司变化了
 
这个暑假你打算去哪儿旅行?
 
Lớp học tiếng Trung online qua Skype Giáo trình học tiếng Trung Quyển 3 Bài 1
 1. 最近天气变化很大 zuìjìn tiānqì biànhuà hěn dà
 2. 最近公司变化了 zuìjìn gōngsī biànhuà le
 3. 这个暑假你打算去哪儿旅行?zhège shǔjià nǐ dǎsuàn qù nǎr lǚxíng
 4. A比B + (更)adj
 5. 她比我的女朋友更漂亮 tā bǐ wǒ de nǚ péngyou gèng piàoliang
 6. 飞机比火车更快 fēijī bǐ huǒchē gèng kuài
 7. 这个工作比那个工作更好 zhège gōngzuò bǐ nàge gōngzuò gèng hǎo
 8. 她比我更高 tā bǐ wǒ gèng gāo
 9. A比B + (更)喜欢 + V + O
 10. 她比我更喜欢去旅行 tā bǐ wǒ gèng xǐhuān qù lǚxíng
 11. 她比我更喜欢学汉语 tā bǐ wǒ gèng xǐhuān xué hànyǔ Cô ta thích học tiếng Trung hơn tôi
 12. 她比我更喜欢赚钱 tā bǐ wǒ gèng xǐhuān zhuàn qián
 13. 她比我更喜欢做生意 tā bǐ wǒ gèng xǐhuān zuò shēngyì
 14. 她比我更喜欢音乐 tā bǐ wǒ gèng xǐhuān yīnyuè
 15. 她比我喜欢唱歌 tā bǐ wǒ xǐhuān chànggē
 16. A比B + V + 得 + adj
 17. 她比我唱得好 tā bǐ wǒ chàng de hǎo
 18. 她比我学得好 tā bǐ wǒ xué de hǎo
 19. 她比我做得好 tā bǐ wǒ zuò de hǎo
 20. 她比我做得快 tā bǐ wǒ zuò de kuài
 21. 她比我说得流利 tā bǐ wǒ shuō de liúlì
 22. 她比我跑得快 tā bǐ wǒ pǎo de kuài
 23. 她比我来得早 tā bǐ wǒ lái de zǎo Cô ta đến sớm hơn tôi
 24. A + V + 得 + 比B + adj
 25. 她睡得比我晚 tā shuì de bǐ wǒ wǎn
 26. 她起得比我早 tā qǐ de bǐ wǒ zǎo
 27. 她跑得比我快 tā pǎo de bǐ wǒ kuài
 28. 她骑摩托车骑得比我快 tā qí mótuōchē qí de bǐ wǒ kuài
 29. 她来得比我早 tā lái de bǐ wǒ zǎo
 30. 她来得比我早一刻 tā lái de bǐ wǒ zǎo yí kè
 31. 她来得比我早二十分钟 tā lái de bǐ wǒ zǎo èr shí fēnzhōng
 32. 她比我大两岁 tā bǐ wǒ dà liǎng suì
 33. 她比我大多了 tā bǐ wǒ dà duō le
 34. 她比我大得多 tā bǐ wǒ dà de duō
 35. 她比你大几岁? Tā bǐ nǐ dà jǐ suì
 36. 她比我重五公斤 tā bǐ wǒ zhòng wǔ gōngjīn
 37. 她写得比我快 tā xiě de bǐ wǒ kuài
 38. 她写得比我好看 tā xiě de bǐ wǒ hǎokàn
 39. 她说得比我流利 tā shuō de bǐ wǒ liúlì
 40. 她说得比我快 tā shuō de bǐ wǒ kuài
 41. 她做得比我更有效果 tā zuò de bǐ wǒ gèng yǒu xiàoguǒ
 42. 她学得比我优秀 tā xué de bǐ wǒ yōuxiù
 43. A比B + adj + 多了/ 得多
 44. 她的钱比我的多得多 tā de qián bǐ wǒ duō de duō
 45. 她学得比我好多了 tā xué de bǐ wǒ hǎo duō le
 46. 她跑得比我快得多 tā pǎo de bǐ wǒ kuài de duō
 47. 她走得比我慢得多 tā zǒu de bǐ wǒ màn de duō
 48. 她唱得比我好听多了 tā chàng de bǐ wǒ hǎotīng duō le
 49. 我的箱子比她的重 wǒ de xiāngzi bǐ tā de zhòng
 50. 我的箱子比她的重十公斤 wǒ de xiāngzi bǐ tā de zhòng shí gōngjīn
 51. 你的箱子比她的重多少公斤?nǐ de xiāngzi bǐ tā de zhòng duōshǎo gōngjīn
 52. 河内冬天比你的地方冷 hénèi dōngtiān bǐ nǐ de dìfāng lěng
 53. 河内冬天比这里冷几度?hénèi dōngtiān bǐ zhèlǐ lěng jǐ dù
 54. 河内冬天比这里冷十五度 hénèi dōngtiān bǐ zhèlǐ lěng shí wǔ dù
 55. 河内夏天比胡志明市热 hénèi xiàtiān bǐ húzhìmíngshì rè
 56. 河内夏天比胡志明市热多少度?hénèi xiàtiān bǐ húzhìmíngshì rè duōshǎo dù
 57. 河内夏天比胡志明市热八度 hénèi xiàtiān bǐ húzhìmíngshì rè bā dù
 58. 河内夏天比胡志明市热多了hénèi xiàtiān bǐ húzhìmíngshì rè duō le
 59. 河内冬天比中国冷多了 hénèi dōngtiān bǐ zhōngguó lěng duō le
 60. 今天上午她来公司来得比我早十分钟 jīntiān shàngwǔ tā lái gōngsī lái de bǐ wǒ zǎo shí fēnzhōng
 61. A没有B + adj
 62. 她没有我的女朋友漂亮 tā méiyǒu wǒ de nǚ péngyǒu piàoliang
 63. 她没有我高 tā méiyǒu wǒ gāo
 64. 她没有我重 tā méiyǒu wǒ zhòng
 65. 她的工作没有我的好tā de gōngzuò méiyǒu wǒ de hǎo
 66. 我买的衣服没有她买的便宜 wǒ mǎi de yīfu méiyǒu tā mǎi de piányi
 67. 她买的裙子没有我买的好看 tā mǎi de qúnzi méiyǒu wǒ mǎi de hǎokàn
 68. 河内夏天没有胡志明市热 hénèi xiàtiān méiyǒu húzhìmíng shì rè
 69. 河内冬天没有中国冷 hénèi dōngtiān méiyǒu zhōngguó lěng
 70. A有B + adj
 71. 她有我漂亮吗?tā yǒu wǒ piàoliang ma
 72. 她没有我漂亮 tā méiyǒu wǒ piàoliang
 73. 她有我好吗? Tā yǒu wǒ hǎo ma
 74. 她没有我好 tā méiyǒu wǒ hǎo
 75. 她有我高吗? Tā yǒu wǒ gāo ma
 76. 她没有我高 tā méiyǒu wǒ gāo
 77. 她没有我学得好 tā méiyǒu wǒ xué de hǎo
 78. 她有我跑得快吗? Tā yǒu wǒ pǎo de kuài ma
 79. 她没有我跑得快 tā méiyǒu wǒ pǎo de kuài
 80. 她有我做得好吗?tā yǒu wǒ zuò de hǎo ma
 81. 她没有我做得好 tā méiyǒu wǒ zuò de hǎo
 82. 她有我唱得好听吗?tā yǒu wǒ chàng de hǎotīng ma
 83. 她没有我唱得好听 tā méiyǒu wǒ chàng de hǎotīng
 84. 她买的衣服有我买的好看吗?tā mǎi de yīfu yǒu wǒ mǎi de hǎokàn ma
 85. 她找到的工作有我的好吗?tā zhǎo dào de gōngzuò yǒu wǒ de hǎo ma
 86. 她找到的工作没有我的好 tā zhǎo dào de gōngzuò méiyǒu wǒ de hǎo
 87. 你的箱子有我的重吗?nǐ de xiāngzi yǒu wǒ de zhòng ma
 88. 你的箱子没有我的重 nǐ de xiāngzi méiyǒu wǒ de zhòng
 89. 她的工作有我的好吗?tā de gōngzuò yǒu wǒ de hǎo ma
 90. 她的手机有我的贵吗?tā de shǒujī yǒu wǒ de guì ma
 91. 她的手机没有我的贵tā de shǒujī méiyǒu wǒ de guì
 92. 那么 + adj
 93. 这么+ adj
 94. 我没有她那么漂亮 wǒ méiyǒu tā name piàoliang
 95. 我没有她那么高 wǒ méiyǒu tā name gāo
 96. 我没有她那么有钱 wǒ méiyǒu tā nàme yǒu qián
 97. 我没有她那么喜欢玩游戏 wǒ méiyǒu tā name xǐhuān wán yóuxì
 98. 我没有她那么喜欢听音乐 wǒ méiyǒu tā nàme xǐhuān tīng yīnyuè
 99. 我没有她那么喜欢去旅游 wǒ méiyǒu tā name xǐhuān qù lǚyóu
 100. 你怎么这么喜欢玩游戏?nǐ zěnme zhème xǐhuān wán yóuxì
 101. 你怎么这么喜欢这个工作?nǐ zěnme zhème xǐhuān zhège gōngzuò
 102. 你怎么这么爱她?nǐ zěnme zhème ài tā
 103. 她不比我聪明 tā bù bǐ wǒ cōngmíng
 104. 最 + adj
 105. 办公室里她最漂亮 bàngōngshì lǐ tā zuì piàoliang
 106. 我最喜欢去外国旅游 wǒ zuì xǐhuān qù wàiguó lǚyóu
 107. 我最喜欢她做的菜 wǒ zuì xǐhuān tā zuò de cài
 108. 我最喜欢玩这个游戏 wǒ zuì xǐhuān wán zhège yóuxì
 109. 我最喜欢听她唱歌 wǒ zuì xǐhuān tīng tā chànggē
 110. 老师的箱子最重 lǎoshī de xiāngzi zuì zhòng
 111. 她买的衣服是最贵的 tā mǎi de yīfu shì zuì guì de
 112. 飞机的速度是最快的 fēijī de sùdù shì zuì kuài de
 113. 你最喜欢做什么?nǐ zuì xǐhuān zuò shénme
 114. 你最喜欢吃什么?nǐ zuì xǐhuān chī shénme
 115. 你最喜欢喝什么?nǐ zuì xǐhuanj1 hē shénme
 116. 我最喜欢喝咖啡 wǒ zuì xǐhuān hē kāfēi
 117. 你最喜欢看什么电影?nǐ zuì xǐhuān kàn shénme diànyǐng
 118. 真 zhēn + adj
 119. 你唱的歌真好听 nǐ chàng de gē zhēn hǎotīng
 120. 你做的菜真好吃 nǐ zuò de cài zhēn hǎochī
 121. 你买的茶真好喝 nǐ mǎi de chá zhēn hǎohē
 122. 这个工作真好 zhège gōngzuò zhēn hǎo
 123. 我真喜欢你 wǒ zhēn xǐhuān nǐ
 124. 我真不想去 wǒ zhēn bù xiǎng qù
 125. 我真不想吃饭 wǒ zhēn bù xiǎng chī fàn
 126. 我真起不来 wǒ zhēn qǐ bù lái
 127. 多么 duōme + adj
 128. 这首歌多么好听 zhè shǒu gē duōme hǎotīng
 129. 她多么漂亮 tā duōme piàoliang
 130. 越南人口大概有多少人?yuènán rénkǒu dàgài yǒu duōshǎo rén
 131. 一亿 yí yì
 132. 越南人口有大概一亿人 yuènán rénkǒu yǒu dàgài yí yì rén
 133. 最近越南人口有很多变化 zuìjìn yuènán rénkǒu yǒu hěn duō biànhuà
 134. 我最喜欢听你唱歌 wǒ zuì xǐhuān tīng nǐ chàng gē
 135. 我最喜欢你教我英语 wǒ zuì xǐhuān nǐ jiāo wǒ yīngyǔ
 136. 城市 chéngshì
 137. 河内城市 hénèi chéngshì
 138. 胡志明城市 húzhìmíng chéngshì
 139. 城市里有很多人 chéngshì lǐ yǒu hěn duō rén
 140. 你喜欢住在城市里吗?nǐ xǐhuān zhù zài chéngshì lǐ ma
 141. 城市里的生活很方便 chéngshì lǐ de shēnghuó hěn fāngbiàn
 142. 今年公司增加了一百员工 jīnnián gōngsī zēngjiā le yì bǎi yuángōng
 143. 今年公司增加了一百员工 jīnnián gōngsī zēngjiā le yì bǎi yuángōng
 144. 办公室又增加了三个人 bàn gōng shì yòu zēngjiā le sān gè rén
 145. 今年我们公司增加了多少人?jīnnián wǒmen gōngsī zēngjiā le duōshǎo rén
 146. 你喜欢哪国的建筑?nǐ xǐhuān nǎguó de jiànzhù
 147. 你喜欢中国的建筑吗?nǐ xǐhuān zhōngguó de jiànzhù ma
 148. 我喜欢日本的建筑 wǒ xǐhuān rìběn de jiànzhù
 149. 这几年越南人口增加了很多人 zhè jǐ nián yuènán rénkǒu zēngjiā le hěn duō rén
 150. 我们公司增加了八个员工 wǒmen gōngsī zēngjiā le bā gè yuángōng
 151. 你的班增加了多少学生?nǐ de bān zēngjiā le duōshǎo xuéshēng
 152. 你的学校增加了多少老师? Nǐ de xuéxiào zēngjiā le duōshǎo lǎoshī
 153. 你的医院增加了多少大夫? Nǐ de yīyuàn zēngjiā le duōshǎo dàifu
 154. 你怎么想知道我的过去?nǐ zěnme xiǎng zhīdào wǒ de guòqù
 155. 我不知道她的过去 wǒ bù zhīdào tā de guòqù
 156. 我知道很多她的过去 wǒ zhīdào hěn duō tā de guòqù
 157. 最近她的性格变了 zuìjìn tā de xìnggé biàn le
 158. 今年公司的制度变了 jīnnián gōngsī de zhìdù biàn le
 159. 我的想法变了 wǒ de xiǎngfǎ biàn le
 160. 我们的计划变了 wǒmen de jìhuà biàn le
 
Last edited:
她比我的女朋友更漂亮
 
飞机比火车更快
 
这个工作比那个好
 
她比我更高
 
他比我更喜欢去旅行
 
他比我更喜欢学汉语
 
他比我更喜欢赚钱
 
他比我更喜欢做生意
 
他比我更喜欢听音乐
 
他比我喜欢唱歌
 
他比我唱得好听
 
他比我学得好
 
他比我做得好
 
他比我做得快
 
他比我说得流利
 
Back
Top