• Lịch khai giảng Tháng 5 năm 2024
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 6/5/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 13/5/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 20/5/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 4 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 27/5/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 2 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 7/5/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 14/5/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 2 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 21/5/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 4 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 28/5/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 3 chỗ)
  » Khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản
  Video bài giảng Thầy Vũ livestream mới nhất

Học tiếng Trung Order Taobao bài 10

Khóa học tiếng Trung Order Taobao 1688 Tmall ChineMaster


Học tiếng Trung Order Taobao bài 10 là giáo án bài giảng tiếp theo chương trình đào tạo kiến thức tiếng Trung Taobao 1688 Tmall tại Trung tâm tiếng Trung ChineMaster. Bài giảng này Thầy Vũ phát sóng trực tiếp qua kênh youtube học tiếng Trung online miễn phí và fanpage Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 TPHCM Sài Gòn. Các bạn học viên chú ý nghe Thầy Vũ giảng bài trong video bên dưới nha.Chúng ta cần ôn tập lại nhanh chóng các cấu trúc ngữ pháp tiếng Trung quan trọng trong bài học hôm trước tại link bên dưới.

Học tiếng Trung Order Taobao bài 9

Trung tâm tiếng Trung ChineMaster liên tục phát sóng và tường thuật trực tiếp các buổi đào tạo tiếng Trung trực tuyến của Thầy Vũ, các bạn chú ý theo dõi Thầy Vũ trên diễn đàn tiếng Trung ChineMaster nhé.
 
Last edited:
Chúng ta đang sử dụng giáo trình tiếng Trung ChineMaster của Thầy Vũ.
 1. 你要租多少平方米? Nǐ yào zū duōshǎo píngfāngmǐ
 2. 我要租三百平方米 wǒ yào zū sān bǎi píngfāngmǐ
 3. 你要租多少平米的面积?nǐ yào zū duōshǎo píngmǐ de miànjī
 4. 我们上去租房间吧 wǒmen shàngqù zū fángjiān ba
 5. 你要上去跟我喝咖啡吗? Nǐ yào shàngqù gēn wǒ hē kāfēi ma
 6. 我们上去休息吧 wǒmen shàngqù xiūxi ba
 7. 我的房间有很多阳光 wǒ de fángjiān yǒu hěn duō yángguāng
 8. 下午我的房间没有阳光 xiàwǔ wǒ de fángjiān méiyǒu yángguāng
 9. 我还是喜欢这个房间 wǒ háishì xǐhuān zhège fángjiān
 10. 还是我们买这套房子吧 háishì wǒmen mǎi zhè tào fángzi ba
 11. 还是你别买了 háishì nǐ bié mǎi le
 12. 我的朋友还没有妻子 wǒ de péngyǒu hái méiyǒu qīzi
 13. 她是我的妻子 tā shì wǒ de qīzi
 14. 最近你的情况怎么样?zuìjìn nǐ de qíngkuàng zěnmeyàng
 15. 最近你的工作还忙吗?zuìjìn nǐ de gōngzuò hái máng ma
 16. 我想知道你的工作情况 wǒ xiǎng zhīdào nǐ de gōngzuò qíngkuàng
 17. 我的情况还很好 wǒ de qíngkuàng hái hěn hǎo
 18. 为什么现在老师才来?wèishénme xiànzài lǎoshī cái lái
 19. 为什么现在你才说? Wèishénme xiànzài nǐ cái shuō
 20. 为什么现在你才找工作? Wèishénme xiànzài nǐ cái zhǎo gōngzuò
 21. 为什么现在你才给我打电话? Wèishénme xiànzài nǐ cái gěi wǒ dǎ diànhuà
 22. 我才学一个月 wǒ cái xué yí gè yuè
 23. 为什么现在你才起床?wèishénme xiànzai 4nǐ cái qǐchuáng
 24. 今天上午十点我才起床 jīntiān shàngwǔ shí diǎn wǒ cái qǐchuáng
 25. 今天上午七点半我就起床了 jīntiān shàngwǔ qī diǎn bàn wǒ jiù qǐchuáng le
 26. 她学一个月就会说了 tā xué yí gè yuè jiù huì shuō le
 27. 八点我就到公司了 bā diǎn wǒ jiù dào gōngsī le
 28. 我的老师一会就来 wǒ de lǎoshī yí hù jiù lái
 29. 今天上午堵车吗? Jīntiān shàngwǔ dǔchē ma
 30. 今天上午没有堵车 jīntiān shàngwǔ méiyǒu dǔ chē
 31. 现在我正赶到公司 xiànzài wǒ zhèng gǎn dào gōngsī
 32. 我的朋友在赶吃饭 wǒ de péngyǒu zài gǎn chī fàn
 33. 要是你不给我打电话,我就找别人 yàoshì nǐ bù gěi wǒ dǎ diànhuà, wǒ jiù zhǎo bié rén
 34. 要是你没有时间就在家工作吧 yàoshì nǐ méiyǒu shíjiān jiù zài jiā gōngzuò ba
 35. 这个月房租多少钱? Zhège yuè fángzū duōshǎo qián
 36. 这个月房租九百块钱 zhège yuè fángzū jiǔ bǎi kuài qián
 37. 房租也不太贵 fángzū yě bú tài guì
 38. 虽然今天下雨,但是我的老师还去公司 suīrán jīntiān xiàyǔ, dànshì wǒ de lǎoshī hái qù gōngsī
 39. 虽然汉语很难,但是我还想学 suīrán hànyǔ hěn nán, dànshì wǒ hái xiǎng xué
 40. 今天我的工作真忙 jīntiān wǒ de gōngzuò zhēn máng
 41. 我真没有时间 wǒ zhēn méiyǒu shíjiān
 42. 我家前边有一条河 wǒ jiā qiánbiān yǒu yì tiáo hé
 43. 这里周围交通怎么样?zhèlǐ zhōuwéi jiāotōng zěnmeyàng
 44. 这里周围交通很好 zhèlǐ zhōuwéi jiāotōng hěn hǎo
 45. 河内交通怎么样?hénèi jiāotōng zěnmeyàng
 46. 这里周围交通很好 zhèlǐ zhōuwéi jiāotōng hěn hǎo
 47. 这里周围交通很方便 zhèlǐ zhōuwéi jiāotōng hěn fāngbiàn
 48. 河内交通很方便 hénèi jiāotōng hěn fāngbiàn
 49. 现在你方便给我打电话吗? Xiànzài nǐ fāngbiàn gěi wǒ dǎ diànhuà ma
 50. 现在我不方便打电话 xiànzài wǒ bù fāngbiàn dǎ diànhuà
 51. 现在你方便吗? Xiànzài nǐ fāngbiàn ma
 52. 你想做公共汽车吗?nǐ xiǎng zuò gōnggòng qìchē ma
 53. 我们坐公共汽车回家吧 wǒmen zuò gōnggòng qìchē huí jiā ba
 54. 我常坐公共汽车去公司 wǒ cháng zuò gōnggòng qìchē qù gōngsī
 55. 你去车站接我吧 nǐ qù chēzhàn jiē wǒ ba
 
Last edited by a moderator:
我要租三百平方米
 
你要租多少平米的面积
 
Back
Top