• Lịch khai giảng Tháng 5 năm 2024
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 6/5/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 13/5/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 20/5/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 4 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 27/5/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 2 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 7/5/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 14/5/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 2 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 21/5/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 4 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 28/5/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 3 chỗ)
  » Khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản
  Video bài giảng Thầy Vũ livestream mới nhất

Học tiếng Trung Order Taobao bài 13

Khóa học tiếng Trung Order Taobao 1688 Tmall


Học tiếng Trung Order Taobao bài 13 tiếp tục chương trình đào tạo và giảng dạy kiến thức học tiếng Trung để order Taobao 1688 Tmall trên website thương mại điện tử của Alibaba dành cho các bạn học viên dân buôn bán và dân kinh doanh chuyên có sở thích đánh hàng Quảng Châu Trung Quốc về Việt Nam. Hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp bài trong bộ sách giáo trình tiếng Trung ChineMaster nhé. Bạn nào chưa có thì có thể đặt mua bằng cách liên hệ Thầy Vũ nha.Trước khi vào bài học này, chúng ta cần nhanh chóng ôn tập lại nội dung kiến thức tiếng Trung Taobao 1688 Tmall của bài học hôm trước tại link bên dưới.

Học tiếng Trung Order Taobao bài 12

Toàn bộ chương trình đào tạo tiếng Trung nhập hàng Taobao 1688 Tmall đều được Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 TP HCM Sài Gòn làm nhà tài trợ chính thức. Các bạn có thể truy cập vào diễn đàn tiếng Trung ChineMaster xem lại tất cả những video bài giảng Thầy Vũ đã giảng bài trên lớp từ cơ bản đến nâng cao.

Các bạn học viên làm bài tập Thầy Vũ đưa ra sau mỗi bài học nhé. Các bạn hãy sử dụng bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin phiên bản mới nhất để gõ tiếng Trung online và gửi bài tập lên diễn đàn Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Hà Nội TP HCM Sài Gòn. Các bạn download bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin bản cập nhập mới nhất ở ngay link bên dưới nha.

Download bộ gõ tiếng Trung sogou

Bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin được Thầy Vũ sử dụng duy nhất để truyền đạt kiến thức cho các bạn học viên. Các bạn chú ý theo dõi và ghi chép bài vở đầy đủ nhé.
 
Last edited:
Khóa học tiếng Trung theo giáo trình tiếng Trung ChineMaster dành cho các bạn học viên Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 TPHCM Sài Gòn. Đây là bài giảng trực tuyến được phát sóng trực tiếp trên kênh youtube học tiếng Trung online của Thầy Vũ.

Các bạn gõ tiếng Trung online theo lộ trình đi bài của Thầy Vũ nhé.
 1. 最近你的考试多吗?zuìjìn nǐ de kǎoshì duō ma
 2. 你做了几道题?nǐ zuò le jǐ dào tí
 3. 我做错了两道题 wǒ zuò cuò le liǎng dào tí
 4. 你做对了几道题?nǐ zuò duì le jǐ dào tí
 5. 我做对了一道题 wǒ zuò duì le yí dào tí
 6. 你的考试成绩怎么样?nǐ de kǎoshì chéngjì zěnmeyàng
 7. 我的考试成绩不太好 wǒ de kǎoshì chéngjì bú tài hǎo
 8. 你翻译这个句子吧 nǐ fānyì zhège jùzi ba
 9. 现在你们要干什么?xiànzài nǐmen yào gàn shénme
 10. 你看见老师去哪儿吗?nǐ kànjiàn lǎoshī qù nǎr ma
 11. 你知道这个词是什么意思吗?nǐ zhīdào zhège cí shì shénme yìsi ma
 12. 今天我的工作很糟糕 jīntiān wǒ de gōngzuò hěn zāogāo
 13. 你换成美元吧 nǐ huànchéng měiyuán ba
 14. 你换成人民币吧 nǐ huàn chéng rénmínbì ba
 15. 你换成越南盾吧 nǐ huàn chéng yuènán dùn ba
 16. 你收到老师的回信了吗?nǐ shōu dào lǎoshī de huíxìn le ma
 17. 我还没收到老师的回信 wǒ hái méi shōu dào lǎoshī de huíxìn
 18. 你买到机票了吗?nǐ mǎi dào jīpiào le ma
 19. 我还没买到机票 wǒ hái méi mǎi dào jīpiào
 20. 你们学到哪儿了?nǐmen xué dào nǎr le
 21. 刚才老师说到哪儿了?gāngcái lǎoshī shuō dào nǎr le
 22. 你们走到哪儿了?nǐmen zǒu dào nǎr le
 23. 你开车到公司吧 nǐ kāi chē dào gōngsī ba
 24. 你骑摩托车回家吧 nǐ qí mótuōchē huí jiā
 25. 我想听老师的故事 wǒ xiǎng tīng lǎoshī de gùshì
 26. 老师的故事很有意思 lǎoshī de gùshì hěn yǒu yìsi
 27. 秘书的工作很有意思 mìshū de gōngzuò hěn yǒu yìsi
 28. 你觉得这个工作有意思吗?nǐ juéde zhège gōngzuò yǒu yìsi ma
 29. 你的书有多少页?nǐ de shū yǒu duōshǎo yè
 30. 我的书有九百页 wǒ de shū yǒu jiǔ bǎi yè
 31. 今天我们学到第十二页 jīntiān wǒmen xué dào dì shí èr yè
 32. 他们在笑我 tāmen zài xiào wǒ
 33. 老师在笑什么? Lǎoshī zài xiào shénme
 34. 这个会话有很多生词 zhège huìhuà yǒu hěn duō shēngcí
 35. 今天我们学到这个会话 jīntiān wǒmen xué dào zhège huìhuà
 36. 你念这个会话吧 nǐ niàn zhège huìhuà ba
 37. 回答 huídá
 38. 你答这个题吧 nǐ dá zhège tí ba
 39. 你会回答这个题吗?nǐ huì huídá zhège tí ma
 40. 你有什么办法吗?nǐ yǒu shénme bànfǎ ma
 41. 我觉得没有办法 wǒ juéde méiyǒu bànfǎ
 42. 你们合上书吧 nǐmen hé shàng shū ba
 43. 你关上门吧 nǐ guān shàng mén ba
 44. 你关上手机吧 nǐ guān shàng shǒujī ba
 45. 你穿上衣服吧 nǐ chuān shàng yīfu ba
 46. 我考上大学了 wǒ kǎo shàng dàxué le
 47. 她说成别的事了 tā shuō chéng biéde shì le
 48. 昨天我工作到晚上 zuótiān wǒ gōngzuò dào wǎnshàng
 49. 今天上午你睡到几点?jīntiān shàngwǔ nǐ shuì dào jǐ diǎn
 50. 我睡到十点 wǒ shuì dào shí diǎn
 51. 我买的书你看完了吗?wǒ mǎi de shū nǐ kàn wán le ma
 52. 你买的书我还买看完 nǐ mǎi de shū wǒ hái méi kàn wán
 53. 我还没做完今天的工作 wǒ hái méi zuò wán jīntiān de gōngzuò
 54. 我还没学完这个课 wǒ hái méi xué wán zhège kè
 55. 我买到你要的书了 wǒ mǎi dào nǐ yào de shū le
 56. 我找到你要租的房间了 wǒ zhǎo dào nǐ yào zū de fángjiān le
 57. 这个字你写错了 zhège zì nǐ xiě cuò le
 58. 你洗完碗了吗?nǐ xǐ wán wǎn le ma
 59. 你看懂中文杂志吗?nǐ kàn dǒng zhōngwén zázhì ma
 60. 你听懂老师说什么吗?nǐ tīng dǒng lǎoshī shuō shénme ma
 61. 你看错时间了 nǐ kàn cuò shíjiān le
 62. 你打错电话了 nǐ dǎ cuò diànhuà le
 63. 最近你的生活怎么样?zuìjìn nǐ de shēnghuó zěnmeyàng
 64. 最近我的生活很好 zuìjìn wǒ de shēnghuó hěn hǎo
 65. 最近你的工作怎么样?zuìjìn nǐ de gōngzuò zěnmeyàng
 66. 最近我的工作不太好 zuìjìn wǒ de gōngzuò bú tài hǎo
 67. 最近你常跟谁聊天?zuìjìn nǐ cháng gēn shuí liáotiān
 68. 我们还生活得很好 wǒmen hái shēng huó de hěn hǎo
 69. 我的公司差不多有一百人 wǒ de gōngsī chà bù duō yǒu yì bǎi rén
 70. 你的习惯不太好 nǐ de xíguàn bú tài hǎo
 71. 你习惯生活了吗?nǐ xíguàn shēnghuó le ma
 72. 我还没习惯这里的生活 wǒ hái méi xíguàn zhèlǐ de shēnghuó
 73. 我习惯公司的时间了 wǒ xíguàn gōngsī de shíjiān le
 74. 越南气候怎么样?yuènán qìhòu zěnmeyàng
 75. 你习惯越南气候吗?nǐ xíguàn yuènán qìhòu ma
 76. 我还没习惯越南气候 wǒ hái méi xíguàn yuènán qìhòu
 77. 越南气候很干燥 yuènán qìhòu hěn gānzào
 78. 我不习惯干燥气候 wǒ bù xíguàn gānzào qìhòu
 79. 老师的房间很干净 lǎoshī de fángjiān hěn gānjìng
 80. 她的房间不太干净 tā de fángjiān bú tài gānjìng
 81. 今天办公室不太干净 jīntiān bàngōngshì bú tài gānjìng
 82. 晚上老师常吃什么菜?wǎnshàng lǎoshī cháng chī shénme cài
 83. 老师不能吃什么菜?lǎoshī bù néng chī shénme cài
 84. 你能吃这个菜吗?nǐ néng chī zhège cài ma
 85. 我不能吃这个菜 wǒ bù néng chī zhège cài
 86. 你会做什么菜?nǐ huì zuò shénme cài
 87. 你会做中国菜吗?nǐ huì zuò zhōngguó cài ma
 88. 你会做越南菜吗?nǐ huì zuò yuènán cài ma
 89. 你喜欢吃什么菜?nǐ xǐhuān chī shénme cài
 90. 你的菜很油腻 nǐ de cài hěn yóunì
 91. 我不习惯吃油腻菜 wǒ bù xíguàn chī yóunì cài
 92. 我不能吃油腻菜 wǒ bù néng chī yóunì cài
 
Last edited:
Back
Top