Học tiếng Trung Order Taobao bài 8

Khóa Học tiếng Trung Order Taobao Tmall ChineMaster


Học tiếng Trung Order Taobao bài 8 là nội dung giáo án chương trình đào tạo lớp học tiếng Trung nhập hàng Trung Quốc tận gốc từ A đến Z theo giáo trình của khóa học nhập hàng Trung Quốc tận xưởng do Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ viết sách làm chủ biên và biên tập viên biên soạn toàn bộ nội dung giáo trình này.Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 Sài Gòn hân hạnh tài trợ chương trình này.

Trước khi vào học bài mới chúng ta cần ôn tập lại những kiến thức tiếng Trung quan trọng của buổi học hôm trước tại link bên dưới.

Học tiếng Trung Order Taobao bài 7

Khóa học nhập hàng Taobao 1688 Tmall các bạn đăng ký tại link bên dưới nhé.

Khóa học nhập hàng Taobao 1688

Các lớp order hàng Taobao Tmall 1688 mới trong tháng 7 và tháng 8 tiếp tục được khai giảng tại Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Hà Nội TP HCM nha các bạn.
 
Last edited:
Top