• Lịch khai giảng Tháng 6 năm 2024
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 3/6/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 10/6/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 17/6/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 4 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 24/6/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 2 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 4/6/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 11/6/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 2 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 18/6/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 4 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 25/6/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 3 chỗ)
  » Khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản
  Video bài giảng Thầy Vũ livestream đào tạo trực tuyến

Học tiếng Trung Taobao 1688 Bài 9

Khóa học tiếng Trung Taobao 1688 Tmall Pinduoudo nhập hàng tận gốc


Học tiếng Trung Taobao 1688 Bài 9 tiếp tục giáo án chương trình giảng dạy và đào tạo trực tuyến lớp học tiếng Trung để order taobao tmall 1688 và pinduoduo liên tục được trình chiếu trực tiếp công khai trên kênh youtube học tiếng Trung online uy tín của Thầy Vũ và trên máy chủ SERVER ChineMaster Hà Nội TP HCM Sài Gòn bao gồm Trung tâm học tiếng Trung Taobao 1688 Tmall ChineMaster Quận Thanh Xuân Phường Khương Trung Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện Hà Nội tọa lạc ngay tại khu vực Ngã Tư Sở chính là phần giao nhau của Đường Trường Chinh, Phố Vương Thừa Vũ, Phố Tây Sơn, Đầu Đường Láng và Đầu Đường Nguyễn Trãi, đó chính là Cơ sở 1 của Thầy Vũ, và Cơ sở 2 chính là Trung tâm học tiếng Trung nhập hàng Taobao 1688 Tmall ChineMaster Quận 10 TPHCM Sài Gòn và cơ sở 3 là Trung tâm đào tạo nhập hàng tận gốc taobao tmall 1688 ChineMaster Quận Đống Đa Phường Láng Hạ Hà Nội. Các bạn học viên chú ý cần bám sát tiến độ giảng bài trực tuyến của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ theo bộ sách giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển và sách giáo trình nhập hàng Trung Quốc tận gốc taobao tmall 1688 pinduoduo hiện đang được bán với số lượng có giới hạn tại 3 Cơ sở của Thầy Vũ. Các bạn liên hệ trực tiếp Thầy Vũ để đặt mua bộ giáo trình học tiếng Trung order taobao 1688 tmall pinduoduo nhé.

 1. 这个学期你们忙吗?zhège xuéqī nǐmen máng ma
 2. 这个学期你有几门课?zhège xuéqī nǐ yǒu jǐ mén kè
 3. 这个学期我有两门课 zhège xuéqī wǒ yǒu liǎng mén kè
 4. 你对什么课有兴趣?nǐ duì shénme kè yǒu shénme xìngqù
 5. 你对书法有兴趣吗?nǐ duì shūfǎ yǒu xìngqù ma
 6. 你对什么感兴趣? Nǐ duì shénme gǎnxìngqù
 7. 我很喜欢学这个课,可是我没有时间 wǒ hěn xǐhuān xué zhège kè, kěshì wǒ méiyǒu shíjiān
 8. 好 àihào
 9. 我的爱好跟老师一样 wǒ de àihào gēn lǎoshī yíyàng
 10. 你要选什么课?nǐ yào xuǎn shénme kè
 11. 你要选几门课?nǐ yào xuǎn jǐ mén kè
 12. 你要选这个课还是那个课?nǐ yào xuǎn zhège kè háishì nàge kè
 13. 还是我们买一套房吧 háishì wǒmen mǎi yí tào fáng ba
 14. 下星期 xià xīngqī
 15. 上星期 shàng xīngqī
 16. 这星期 zhè xīngqī
 17. 你们常去哪儿运动?nǐmen cháng qù nǎr yùndòng
 18. 我们常去学校运动 wǒmen cháng qù xuéxiào yùndòng
 19. 老师喜欢什么运动? Lǎoshī xǐhuān shénme yùndòng
 20. 这几天你常去哪儿跑步?zhè jǐ tiān nǐ cháng qù nǎr pǎobù
 21. 你常跑步几个小时?nǐ cháng pǎobù jǐ gè xiǎoshí
 22. V + O + bổ ngữ thời gian
 23. 每天我常跑步半个小时 měitiān wǒ cháng pǎobù bàn gè xiǎoshí
 24. 最近老师身体怎么样?zuìjìn lǎoshī shēntǐ zěnmeyàng
 25. 我的爱好是每天跑步 wǒ de àihào shì měitiān pǎobù
 26. 我们常去学校踢足球 wǒmen cháng qù xuéxiào tī zúqiú
 27. 这几天你常给谁打电话? Zhè jǐ tiān nǐ cháng gěi shuí dǎ diànhuà
 28. 你喜欢打什么球?nǐ xǐhuān dǎ shénme qiú
 29. 我们打篮球吧 wǒmen dǎ lánqiú ba
 30. 你最喜欢打什么球?nǐ zuì xǐhuān dǎ shénme qiú
 31. 你会骑马吗?nǐ huì qǐ mǎ ma
 32. 以前我常骑自行车去公司 yǐqián wǒ cháng qí zìxíngchē qù gōngsī
 33. 摩托车 mótuōchē
 34. 现在我常骑摩托车去公司 xiànzài wǒ cháng qí mótuōchē qù gōngsī
 35. 我们报名学中文吧 wǒmen bào míng xué zhōngwén ba
 36. 咖啡馆 kāfēi guǎn
 37. 你的学校里有咖啡馆吗? Nǐ de xuéxiào lǐ yǒu kāfēi guǎn ma
 38. 谈工作 tán gōngzuò
 39. 我们去咖啡馆谈工作吧 wǒmen qù kāfēi guǎn tán gōngzuò ba
 40. 请问,这位是谁?qǐngwèn, zhè wèi shì shuí
 41. 这位是我的经理 zhè wèi shì wǒ de jīnglǐ
 42. 你要喝红茶还是绿茶?nǐ yào hē hóngchá háishì lǜchá
 43. 你给我一杯绿茶吧 nǐ gěi wǒ yì bēi lǜchá ba
 44. 我要喝一杯咖啡 wǒ yào hē yì bēi kāfēi
 45. 喝咖啡对身体很好 hē kāfēi duì shēntǐ hěn hǎo
 46. 你想在哪儿租房? Nǐ xiǎng zài nǎr zū fang
 47. 上星期我看了两套房子 shàng xīngqī wǒ kàn le liǎng tào fángzi
 48. 我们都吃饭了 wǒmen dōu chī fàn le
 49. 你们刚去哪儿了?nǐmen gāng qù nǎr le
 50. 你刚喝什么了?nǐ gāng hē shénme le
 51. 昨天你吃了什么?zuótiān nǐ chī le shénme
 52. 我们喝了一杯咖啡 wǒmen hē le yì bēi kāfēi
 53. 我去超市买了一斤苹果 wǒ qù chāoshì mǎi le yì jīn píngguǒ
 54. 你们吃了什么了?nǐmen chī le shénme le
 55. 你刚说了什么了?nǐ gāng shuō le shénme le
 56. 公司旁边是银行 gōngsī pángbiān shì yínháng
 57. 超市旁边是邮局 chāoshì pángbiān shì yóujú
 58. 方便面 fāngbiànmiàn
 59. 经常吃方便面对身体不好 jīngcháng chi fāngbiàn miàn duì shēntǐ bù hǎo
 60. 银行离这儿很近,买东西很方便 yínháng lí zhèr hěn jìn, mǎi dōngxi hěn fāngbiàn
 61. 房租一个月多少钱?fángzū yí gè yuè duōshǎo qián
 62. 房租一个月不太贵 fángzū yí gè yuè bú tài guì
 63. 每天我都跑步半个小时 měitiān wǒ dōu pǎobù bàn gè xiǎoshí
 64. 每月我都去旅行一次 měi yuè wǒ dōu qù lǚxíng yí cì
Mỗi ngày Thầy Vũ đều đưa ra thêm rất nhiều kiến thức mới trong từng video bài giảng được livestream tường thuật trực tiếp qua kênh youtube và fanpage của ChineMaster Hà Nội TPHCM Sài Gòn. Các bạn học viên cần ôn tập lại nhanh kiến thức quan trọng của bài giảng hôm trước ngay tại link bên dưới.

Học tiếng Trung Taobao 1688 Bài 8

Các bạn học viên nên tranh thủ thời gian sớm nhất để đầu tư kiến thức và trang bị thêm kiến thức cho bản thân để có thể tăng thêm sức cạnh tranh trên thị trường thông qua khóa học order taobao 1688 tmall pinduoduo và khóa học tiếng Trung thương mại xuất nhập khẩu nhé. Cơ hội chỉ thật sự dành cho bạn nào muốn giành chiến thắng trong cuộc cạnh tranh khốc liệt này.

Khóa học order nhập hàng taobao 1688 tmall

Khóa học tiếng Trung Thương mại

Bạn nào cần download video bài giảng này phiên bản sắc nét Full HD 1920x1080 thì liên hệ Thầy Vũ để tải về máy tính nhé. Tất cả video bài giảng trực tuyến full hd của Thầy Vũ đều được lưu trữ trên server ChineMaster đặt tại Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Hà Nội nhà riêng của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ.

Để có thể chủ động làm việc và giao dịch với các shop Trung Quốc taobao tmall 1688 pinduoduo và các nhà xưởng Trung Quốc thì các bạn cần phải gõ thành thạo tiếng Trung và sử dụng thành thạo bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin. Bên dưới là link download bộ gõ tiếng Trung sogou về máy tính windows.

Download bộ gõ tiếng Trung sogou

Download bộ gõ tiếng Trung về máy tính

Hiện nay tất cả các khóa học đều được học theo hình thức của khóa học tiếng Trung online qua Skype lớp 1 học viên hoặc lớp nhiều học viên. Các bạn xem chi tiết phần giới thiệu tổng quan về chương trình đào tạo trực tuyến lớp học tiếng Trung online Skype ngay tại link dưới.

Khóa học tiếng Trung qua Skype

Các bạn có bất kỳ câu hỏi nào thắc mắc trong lúc xem video bài giảng trực tuyến của Thầy Vũ thì hãy để lại bình luận ở ngay bên dưới bài học này nhé.
 
Last edited:

Khóa học tiếng Trung thương mại xuất nhập khẩu


Xin chào các bạn học viên Trung tâm tiếng Trung ChineMaster, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh học tiếng Trung online miễn phí cực kỳ uy tín và chất lượng của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ - Chuyên gia đào tạo trực tuyến các chương trình giảng dạy trực tuyến theo bộ giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển và bộ giáo trình tiếng Trung thương mại xuất nhập khẩu và rất nhiều khóa học order taobao 1688 tmall pinduoduo theo hệ thống giáo án bài giảng trực tuyến cực kỳ bài bản và chuyên nghiệp chỉ duy nhất có tại Hệ thống Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Hà Nội TP HCM Sài Gòn.

Khóa học tiếng Trung để order taobao tmall 1688 và pinduoduo liên tục khai giảng hàng tuần tại địa chỉ Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện Phường Khương Trung Quận Thanh Xuân Hà Nội chính tại nhà riêng của Thầy Vũ các bạn nha.

Khóa học Order Taobao 1688

Khóa học tiếng Trung Thương mại

Khóa học order nhập hàng taobao 1688 tmall

Các bạn học viên lưu ý cần download bộ gõ tiếng Trung sogou về máy tính để học tiếng Trung online miễn phí mỗi ngày của Thầy Vũ trên forum diễn đàn tiếng Trung ChineMaster nhé.

Download bộ gõ tiếng Trung sogou

Download bộ gõ tiếng Trung về máy tính
 
学期
 
这个学期你们忙吗?
 
这个学期你们有几门课?
 
这个学期我有两门课
 
兴趣
 
你对什么课有兴趣
 
你对什么课有兴趣?
 
书法
 
你对书法有兴趣吗?
 
你对书法有兴趣吗?
 
太极拳
 
你对什么感兴趣?
 
你对什么感兴趣?
 
Back
Top