• Lịch khai giảng Tháng 6 năm 2024
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 3/6/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 10/6/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 17/6/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 4 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 24/6/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 2 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 4/6/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 11/6/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 2 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 18/6/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 4 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 25/6/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 3 chỗ)
  » Khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản
  Video bài giảng Thầy Vũ livestream đào tạo trực tuyến

Học tiếng Trung giao tiếp cơ bản theo chủ đề mới nhất


Học tiếng Trung theo chủ đề Ăn uống là bài giảng cung cấp một số mẫu câu tiếng Trung giao tiếp thông dụng theo chủ đề trong cuộc sống hằng ngày, để các bạn có thể ứng dụng vào thực tiễn một cách hiệu quả nhất. Toàn bộ bài giảng đều do Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ soạn thảo và chia sẻ đến các bạn trên diễn đàn Học tiếng Trung online mỗi ngày. Đây là một kênh học tập vô cùng bổ ích các bạn hãy chú ý đón xem các bài giảng nhé.

Sau đây sẽ là chuyên mục Học tiếng Trung theo chủ đề tổng hợp những bài giảng tiếng Trung giao tiếp thông dụng của Thầy Vũ,các bạn xem tại link sau nhé

Tổng hợp các bài học tiếng Trung theo chủ đề

Trước khi vào bài mới, các bạn hãy xem lại nội dung của bài hôm qua tại link dưới đây nhé.

Học tiếng Trung theo chủ đề Mê phim ảnh

Khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản tại Hà Nội lịch khai giảng mới nhất các bạn xem chi tiết tại link bên dưới đây nhé

Khóa học tiếng Trung giao tiếp uy tín ở Hà Nội

Lịch học và lịch khai giảng các lớp tiếng Trung giao tiếp ở TP HCM các bạn xem chi tiết tại link bên dưới.

Khóa học tiếng Trung giao tiếp uy tín ở TP HCM

Để các bạn có thêm kĩ năng cũng như sự tự tin trong giao tiếp tiếng Trung thì Thầy Vũ sẽ gửi đến các bạn bộ tài liẹu học tiếng Trung theo chủ đề thông dụng rất hấp dẫn,các bạn nhớ tải về xem nhé.

Học tiếng Trung theo chủ đề thông dụng

Chi tiết bài giảng Học tiếng Trung theo chủ đề Mê phim ảnh


Học tiếng Trung theo chủ đề Ăn uống

Giáo trình học tiếng Trung theo chủ đề Ăn uống

Tài liệu dạy học tiếng Trung theo chủ đề Ăn uống

Trung tâm tiếng Trung uy tín tại Hà Nội và TP HCM ChineMaster không ngừng nâng cao chất lượng nội dung bài giảng trên kênh diễn đàn học tiếng Trung uy tín ChineMaster.

Đàm thoại tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề Ăn uống

Hội thoại tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề Ăn uống

杰森:六点了,我们去吃东西吧。

咪咪:好。

杰森:你想吃什么?

咪咪:我不是很在乎,看你吧。

杰森:你想吃什么嘛?

咪咪:无所谓,我厌恶这里的食物,所以真的无所谓。

杰森:为什么你总是抱怨这里的食物?

咪咪:开什么玩笑,美国食物太难吃了

杰森:不难吃啊,有各式各样的选择。你就是有偏见。

咪咪:我才没有偏见,是很难吃。

全是牛肉、马铃薯和披萨。三明治、牛肉和墨西哥软饼。

墨西哥软饼、牛肉、马铃薯和炸鸡。

我厌恶透了。

杰森:我在镇上有三个台湾朋友

他们也都抱怨食物,真是奇怪。

而且我们这里甚至就有一家中国餐厅。

咪咪:那不是道地的中国菜,那是美式中国菜,很难吃。

杰森:那么台湾的美国餐厅呢?是道地的美国食物吗?

咪咪:是的,和这里的完全一样。

但是这里的中国菜没有台湾的好吃。你看吧,不公平。

杰森:你们台湾人总是抱怨食物难吃,你们太啰唆了。

咪咪:那是因为台湾的食物太好吃了。

我们很怀念,晚上都还会梦到呢!

杰森:但是在镇上有各个民俗餐厅:

有希腊餐厅、意大利餐厅、

墨西哥餐厅和日本料理,

所以应该可以找到喜欢吃的。

咪咪:不可能。不过你要吃晚餐,

那我们就去吃日本料理吧,我想吃好吃的汤面。

杰森:好啊,听起来不错。我都可以,我又不是大娃娃。

咪咪:杰森,你听好。

等你吃过台湾的食物,你才会了解。台湾食物真的是非常好吃。

杰森:我会去的,明年吧。可能我也会怀念美国食物。

咪咪:你不会的,相信我,你不会。Phiên âm tiếng Trung bài giảng trực tuyến của Thầy Vũ chuyên đề tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề Ăn uống

jié sēn :liù diǎn le ,wǒ men qù chī dōng xī ba 。

mī mī :hǎo 。

jié sēn :nǐ xiǎng chī shénme ?

mī mī :wǒ bú shì hěn zài hū ,kàn nǐ ba 。

jié sēn :nǐ xiǎng chī shénme ma ?

mī mī :wú suǒ wèi ,wǒ yàn è zhè lǐ de shí wù ,suǒ yǐ zhēn de wú suǒ wèi 。

jié sēn :wéi shénme nǐ zǒng shì bào yuàn zhè lǐ de shí wù ?

mī mī :kāi shénme wán xiào ,měi guó shí wù tài nán chī le

jié sēn :bú nán chī ā ,yǒu gè shì gè yàng de xuǎn zé 。nǐ jiù shì yǒu piān jiàn 。

mī mī :wǒ cái méi yǒu piān jiàn ,shì hěn nán chī 。

quán shì niú ròu 、mǎ líng shǔ hé pī sà 。sān míng zhì 、niú ròu hé mò xī gē ruǎn bǐng 。

mò xī gē ruǎn bǐng 、niú ròu 、mǎ líng shǔ hé zhà jī 。

wǒ yàn è tòu le 。

jié sēn :wǒ zài zhèn shàng yǒu sān gè tái wān péng yǒu

tā men yě dōu bào yuàn shí wù ,zhēn shì qí guài 。

ér qiě wǒ men zhè lǐ shèn zhì jiù yǒu yī jiā zhōng guó cān tīng 。

mī mī :nà bú shì dào dì de zhōng guó cài ,nà shì měi shì zhōng guó cài ,hěn nán chī 。

jié sēn :nà me tái wān de měi guó cān tīng ne ?shì dào dì de měi guó shí wù ma ?

mī mī :shì de ,hé zhè lǐ de wán quán yī yàng 。

dàn shì zhè lǐ de zhōng guó cài méi yǒu tái wān de hǎo chī 。nǐ kàn ba ,bú gōng píng 。

jié sēn :nǐ men tái wān rén zǒng shì bào yuàn shí wù nán chī ,nǐ men tài luō suō le 。

mī mī :nà shì yīn wéi tái wān de shí wù tài hǎo chī le 。

wǒ men hěn huái niàn ,wǎn shàng dōu hái huì mèng dào ne !

jié sēn :dàn shì zài zhèn shàng yǒu gè gè mín sú cān tīng :

yǒu xī là cān tīng 、yì dà lì cān tīng 、

mò xī gē cān tīng hé rì běn liào lǐ ,

suǒ yǐ yīng gāi kě yǐ zhǎo dào xǐ huān chī de 。

mī mī :bú kě néng 。bú guò nǐ yào chī wǎn cān ,

nà wǒ men jiù qù chī rì běn liào lǐ ba ,wǒ xiǎng chī hǎo chī de tāng miàn 。

jié sēn :hǎo ā ,tīng qǐ lái bú cuò 。wǒ dōu kě yǐ ,wǒ yòu bú shì dà wá wá 。

mī mī :jié sēn ,nǐ tīng hǎo 。

děng nǐ chī guò tái wān de shí wù ,nǐ cái huì liǎojiě 。tái wān shí wù zhēn de shì fēi cháng hǎo chī 。

jié sēn :wǒ huì qù de ,míng nián ba 。kě néng wǒ yě huì huái niàn měi guó shí wù 。

mī mī :nǐ bú huì de ,xiàng xìn wǒ ,nǐ bú huì 。Bản dịch tiếng Việt bài giảng lớp học tiếng Trung online Thầy Vũ chuyên đề tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề Ăn uống

JASON: Bây giờ là 6 giờ. Hãy đi kiếm cái gì đó để ăn.

MIMI: Được rồi.

JASON: Bạn muốn gì?

MIMI: Tôi không quan tâm lắm. Bất cứ điều gì bạn muốn.

JASON: Chà, bạn cảm thấy như thế nào?

MIMI: Không thành vấn đề. Tôi phát ngán với thức ăn ở đây. Vì vậy, nó không thực sự quan trọng.

JASON: Tại sao bạn luôn phàn nàn về đồ ăn ở đây?

MIMI: Bạn đang đùa à? Đồ ăn Mỹ thật tệ hại.

JASON: Nó không tệ. Có rất nhiều loại. Bạn chỉ là thành kiến.

MIMI: Tôi không thành kiến. Thật tệ hại.

Đó là tất cả thịt bò và khoai tây và bánh pizza. Và bánh mì kẹp thịt bò và bánh burrito.

Và bánh burrito, thịt bò và khoai tây và gà rán.

Tôi phát ngán vì nó!

JASON: Bạn biết đấy, tôi có ba người bạn Đài Loan trong thị trấn.

Và họ đều phàn nàn về thức ăn. Nó thực sự kỳ lạ.

Và chúng tôi thậm chí có một nhà hàng Trung Quốc ở đây.

MIMI: Đó không phải là đồ ăn Trung Quốc thực sự. Đó là đồ ăn Trung Quốc của Mỹ. Thật tệ hại.

JASON: Vậy còn các nhà hàng Mỹ ở Đài Loan thì sao? Chúng có phải là đồ ăn Mỹ thật không?

MIMI: Đúng vậy. Chúng giống hệt như chúng ở đây.

Nhưng các nhà hàng Trung Quốc ở đây không ngon như ở Đài Loan. Bạn thấy đó? Thật không công bằng.

JASON: Bạn Đài Loan luôn phàn nàn về đồ ăn. Bạn than vãn quá nhiều.

MIMI: Đó là vì đồ ăn ở Đài Loan quá ngon.

Chúng tôi nhớ nó. Chúng tôi thậm chí còn mơ về nó vào ban đêm.

JASON: Hừm. Nhưng ở thị trấn này, chúng tôi có đủ loại nhà hàng dân tộc.

Chúng tôi có nhà hàng Hy Lạp, nhà hàng Ý,

Nhà hàng Mexico và nhà hàng Nhật Bản.

Vì vậy, bạn sẽ có thể tìm thấy một cái gì đó bạn thích.

MIMI: Không, không thể. Nhưng nếu bạn muốn ăn tối,

Tại sao chúng ta không đến nhà hàng Nhật Bản? Tôi cảm thấy giống như một số món phở ngon.

JASON: Được rồi, điều đó có vẻ tốt với tôi. Tôi linh hoạt. Tôi không phải là một em bé lớn.

MIMI: Nghe này, Jason.

Cho đến khi bạn có món ăn ở Đài Loan, bạn sẽ không bao giờ hiểu được. Nó thực sự là rất rất tốt.

JASON: Tôi sẽ đến đó. Có thể năm sau. Và có lẽ tôi sẽ nhớ đồ ăn Mỹ.

MIMI: Bạn sẽ không. Tin tôi đi. Bạn sẽ không.

Vậy là nội dung bài giảng hôm nay Học tiếng Trung theo chủ đề Ăn uống đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong bài giảng tiếp theo nhé.
 
Back
Top