• Lịch khai giảng Tháng 9 và Tháng 10 năm 2023
    » Lớp tiếng Trung giao tiếp cơ bản từ đầu 246 khai giảng ngày 2/10/2023, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h15-19h45 (Còn 1 chỗ)
    » Lớp tiếng Trung giao tiếp cơ bản từ đầu 357 khai giảng ngày 31/10/2023, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h15-19h45 (Còn 1 chỗ)
    » Khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản

Học tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề theo mỗi ngày cùng Thầy Vũ


Học tiếng Trung theo chủ đề Bảo hiểm là nội dung bài giảng hôm nay mình sẽ gửi đến cho tất cả các bạn,bài hôm nay cung cấp cho chúng ta một số kiến thức bổ ích trong giao tiếp tiếng Trung cơ bản hằng ngày theo chủ đề,chính vì thế các bạn hãy chú ý theo dõi nội dung chi tiết ở bên dưới nhé. Bài giảng hôm nay là một phần từ nguồn bài giảng giáo trình dạy học tiếng Trung giao tiếp online cơ bản của Thầy Vũ. Các bạn đừng quên chia sẻ tài liệu học tiếng Trung online uy tín miễn phí này cho những bạn có cùng đam mê tiếng Trung cùng học nhé.

Sau đây Thầy Vũ sẽ gửi đến các bạn giáo trình học tiếng Trung giao tiếp nhằm giúp các bạn tự tin hơn trong việc giao tiếp tiếng Trung theo chủ đề hằng ngày,các bạn xem chi tiết bài học tại link bên dưới.

Học tiếng Trung theo chủ đề thông dụng cùng Thầy Vũ

Tiếp theo là chuyên mục Học tiếng Trung theo chủ đề của Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ tổng hợp lại giúp các bạn dễ dàng xem lại những bài giảng cũ

Chuyên mục học tiếng Trung theo chủ đề

Trước khi vào bài mới, các bạn hãy xem lại nội dung của bài hôm qua tại link dưới đây nhé.

Học tiếng Trung theo chủ đề Mua hàng tại siêu thị


Những bạn nào muốn nâng cao kĩ năng giao tiếp tiếng Trung thì hãy tham gia ngay khóa học tiếng Trung giao tiếp uy tín tại Hà Nội, các bạn đăng ký tại link bên dưới nhé

Đăng kí ngay lớp học tiếng Trung giao tiếp uy tín tại Hà Nội

Ở phía Nam các bạn hãy đăng kí lớp học giao tiếp tiếng Trung uy tín ở TPHCM thì đăng kí tại link sau kìa

Lớp học tiếng Trung giao tiếp uy tín ở TPHCM


Tài liệu Học tiếng Trung theo chủ đề Bảo hiểmhoc-tieng-trung-theo-chu-de-bao-hiem.jpg

Giáo trình tài liệu học tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề Bảo hiểm

Trung tâm chuyên đào tạo và giảng dạy tiếng Trung Quốc ChineMaster Hà Nội – TP HCM là địa chỉ học tiếng Trung rất uy tín và chất lượng được đánh giá bởi Cộng đồng Dân tiếng Trung.

Hội thoại tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề Bảo hiểm

爱茉莉:我想请教你一些事。

安娜:请说。

爱茉莉:我的同事说我应该要有健康保险,你认为呢?

安娜:那很重要。如果你要的话,我可以给你我保险代理人的名片。

爱茉莉:但是我不确定需要哪一种。

在台湾我们有全民健康保险的方案,但是这里什么都没有。

安娜:是的,我知道很多国家都有全民健康保险,而美国没有。

爱茉莉:为什么会这样?

安娜:那是美国文化的缘故。

大多数的美国人认为政府应该精简。

就是说政府不应该掌控每件事。

他们认为民营企业可以做得比政府好。

所以我们的保险全靠私人公司。

爱茉莉:那样不是比较贵吗?那么穷人怎么办?

他们付担得起保费吗?

安娜:没错,是很贵,爱茉莉。

很多人批评美国的做法,说这样对穷人不公平。

他们说健康体制在其它国家做得比较好,特别是欧洲国家。

爱茉莉:那么你认为呢?

安娜:我不知道。我尽力找个好的保险就是了,这很重要。

爱茉莉:这真让人困扰,有那么多家公司。

那么多种保险,我要选什么呢?

安娜:我喜欢我现在的保险公司。

所以我推荐他们。你要做的是决定要什么保险项目。

爱茉莉:保险项目?

安娜:是的,是指你想要保哪些险。

例如你计划生小孩的话

就要保怀孕险。

不然你就不用付怀孕项目的保费,了解吗?

爱茉莉:是的。所以我需要和代理人谈谈。

安娜:没错,你要电话号码吗?

爱茉莉:好的。

安娜:我的代理人是娜邦妮?史密斯,她真的很帮忙。

我相信她能够解答你的疑问。

爱茉莉:谢谢你,安娜。我一直很感激你的建议。

安娜:别客气。Phiên âm tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề Bảo hiểm

ài mò lì :wǒ xiǎng qǐng jiāo nǐ yī xiē shì 。

ān nà :qǐng shuō 。

ài mò lì :wǒ de tóng shì shuō wǒ yīng gāi yào yǒu jiàn kāng bǎo xiǎn ,nǐ rèn wéi ne ?

ān nà :nà hěn zhòng yào 。rú guǒ nǐ yào de huà ,wǒ kě yǐ gěi nǐ wǒ bǎo xiǎn dài lǐ rén de míng piàn 。

ài mò lì :dàn shì wǒ bú què dìng xū yào nǎ yī zhǒng 。

zài tái wān wǒ men yǒu quán mín jiàn kāng bǎo xiǎn de fāng àn ,dàn shì zhè lǐ shénme dōu méi yǒu 。

ān nà :shì de ,wǒ zhī dào hěn duō guó jiā dōu yǒu quán mín jiàn kāng bǎo xiǎn ,ér měi guó méi yǒu 。

ài mò lì :wéi shénme huì zhè yàng ?

ān nà :nà shì měi guó wén huà de yuán gù 。

dà duō shù de měi guó rén rèn wéi zhèng fǔ yīng gāi jīng jiǎn 。

jiù shì shuō zhèng fǔ bú yīng gāi zhǎng kòng měi jiàn shì 。

tā men rèn wéi mín yíng qǐ yè kě yǐ zuò dé bǐ zhèng fǔ hǎo 。

suǒ yǐ wǒ men de bǎo xiǎn quán kào sī rén gōng sī 。

ài mò lì :nà yàng bú shì bǐ jiào guì ma ?nà me qióng rén zěn me bàn ?

tā men fù dān dé qǐ bǎo fèi ma ?

ān nà :méi cuò ,shì hěn guì ,ài mò lì 。

hěn duō rén pī píng měi guó de zuò fǎ ,shuō zhè yàng duì qióng rén bú gōng píng 。

tā men shuō jiàn kāng tǐ zhì zài qí tā guó jiā zuò dé bǐ jiào hǎo ,tè bié shì ōu zhōu guó jiā 。

ài mò lì :nà me nǐ rèn wéi ne ?

ān nà :wǒ bú zhī dào 。wǒ jìn lì zhǎo gè hǎo de bǎo xiǎn jiù shì le ,zhè hěn zhòng yào 。

ài mò lì :zhè zhēn ràng rén kùn rǎo ,yǒu nà me duō jiā gōng sī 。

nà me duō zhǒng bǎo xiǎn ,wǒ yào xuǎn shénme ne ?

ān nà :wǒ xǐ huān wǒ xiàn zài de bǎo xiǎn gōng sī 。

suǒ yǐ wǒ tuī jiàn tā men 。nǐ yào zuò de shì jué dìng yào shénme bǎo xiǎn xiàng mù 。

ài mò lì :bǎo xiǎn xiàng mù ?

ān nà :shì de ,shì zhǐ nǐ xiǎng yào bǎo nǎ xiē xiǎn 。

lì rú nǐ jì huá shēng xiǎo hái de huà

jiù yào bǎo huái yùn xiǎn 。

bú rán nǐ jiù bú yòng fù huái yùn xiàng mù de bǎo fèi ,le jiě ma ?

ài mò lì :shì de 。suǒ yǐ wǒ xū yào hé dài lǐ rén tán tán 。

ān nà :méi cuò ,nǐ yào diàn huà hào mǎ ma ?

ài mò lì :hǎo de 。

ān nà :wǒ de dài lǐ rén shì nà bāng nī ?shǐ mì sī ,tā zhēn de hěn bāng máng 。

wǒ xiàng xìn tā néng gòu jiě dá nǐ de yí wèn 。

ài mò lì :xiè xiè nǐ ,ān nà 。wǒ yī zhí hěn gǎn jī nǐ de jiàn yì 。

ān nà :bié kè qì 。Bản dịch tiếng Việt bài học tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề Bảo hiểm

EMILY: Tôi muốn hỏi bạn một vài điều.

ANNA: Vâng?

EMILY: Các đồng nghiệp của tôi tại nơi làm việc nói rằng tôi nên mua bảo hiểm y tế. Bạn nghĩ sao?

ANNA: Tôi nghĩ nó quan trọng. Tôi có thể đưa cho bạn thẻ đại lý bảo hiểm của tôi nếu bạn muốn.

EMILY: Nhưng tôi không chắc mình cần loại nào.

Tại Đài Loan, chúng tôi có chương trình bảo hiểm quốc gia. Nhưng ở đây bạn không có gì cả.

ANNA: Vâng, tôi biết. Nhiều quốc gia có bảo hiểm y tế quốc gia. Mỹ thì không.

EMILY: Tại sao vậy?

ANNA: Đó là vì văn hóa Mỹ.

Hầu hết người Mỹ nghĩ rằng chính phủ nên nhỏ.

Điều đó có nghĩa là chính phủ không nên chịu trách nhiệm về mọi thứ.

Người Mỹ nghĩ rằng các công ty tư nhân có thể làm những điều tốt hơn chính phủ có thể.

Vì vậy, chúng tôi phụ thuộc vào các công ty tư nhân để bảo hiểm.

EMILY: Nhưng nó không đắt à? Ý tôi là, những người nghèo thì sao?

Họ có thể mua bảo hiểm không?

ANNA: Bạn nói đúng, Emily. Nó đắt.

Và nhiều người chỉ trích cách làm của người Mỹ. Họ nói rằng điều đó không công bằng với những người nghèo.

Họ nói rằng hệ thống y tế tốt hơn ở các nước khác. Đặc biệt là ở Châu Âu.

EMILY: Nhưng bạn nghĩ sao?

ANNA: Tôi không biết. Tôi chỉ cố gắng hết sức để có bảo hiểm tốt. Nó quan trọng.

EMILY: Tuy nhiên, thật khó hiểu. Có rất nhiều công ty.

Và rất nhiều loại bảo hiểm khác nhau. Tôi nên lấy gì?

ANNA: Tôi thích công ty mà tôi có bây giờ.

Vì vậy, tôi giới thiệu họ. Điều bạn cần quyết định là loại bảo hiểm bạn muốn.

EMILY: Phạm vi bảo hiểm?

ANNA: Vâng. Phạm vi bảo hiểm có nghĩa là bảo hiểm sẽ chi trả.

Ví dụ, có thể bạn dự định sinh con.

Sau đó, bạn nên chọn một bảo hiểm bao gồm thai kỳ.

Nếu không, bạn sẽ không phải trả tiền bảo hiểm khi mang thai. Bạn hiểu không?

EMILY: Vâng. Vì vậy, tôi cần nói chuyện với người đại diện.

ANNA: Đúng vậy. Bạn có muốn số không?

EMILY: Được rồi.

ANNA: Người đại diện của tôi là Bonnie Smith. Cô ấy thực sự hữu ích.

Tôi tin rằng cô ấy có thể trả lời câu hỏi của bạn.

EMILY: Cảm ơn, Anna. Tôi luôn đánh giá cao lời khuyên của bạn.

ANNA: Đừng đề cập đến nó.

Vậy là bài giảng Học tiếng Trung theo chủ đề Mua hàng tại Siêu thị hôm nay đến đây là hết rồi,các bạn đừng quên lưu bài giảng về học dần nhé,chúc các bạn có một buổi học online vui vẻ và hiệu quả nhé.
 
Back
Top