Học tiếng Trung theo chủ đề Bầu cử

Giáo trình học tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề


Học tiếng Trung theo chủ đề Bầu cử là bài giảng tiếp theo của buổi học tiếng Trung giao tiếp online hôm qua được Thầy Vũ chia sẻ trên diễn đàn học tiếng Trung online uy tín ChineMaster. Các bạn ôn tập lại nội dung kiến thức được học hôm qua ngay tại link bên dưới.

Học tiếng Trung theo chủ đề Mua Quần Áo

Tất cả những bài giảng lớp học tiếng Trung theo chủ đề từ trước đến nay đều được lưu trữ trong chuyên mục bên dưới.

Chuyên mục học tiếng Trung theo chủ đề

Các bạn có muốn tăng khả năng ghi nhớ từ vựng tiếng Trung không? Các bạn thật sự muốn nhớ tốt mặc chữ Hán cũng như phiên âm tiếng Trung không?

Học tiếng Trung theo chủ đề Bầu cử - Giáo trình học tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề thông dụng - Tài liệu học tiếng Trung online uy tín Thầy Vũ ChineMaster

Nếu vậy bạn cần sử dụng bộ gõ tiếng Trung SoGou Pinyin. Đây chính là bộ gõ tiếng Trung Quốc được sử dụng rất rộng rãi và phổ biến trong Cộng đồng Dân tiếng Trung. Các bạn tải xuống bộ gõ tiếng Trung SoGou PinYin về tại link bên dưới.

Tải bộ gõ tiếng Trung Quốc SoGou

Lịch khai giảng các lớp học tiếng Trung giao tiếp tại Hà Nội các bạn xem thông tin mới nhất vừa được cập nhập xong tại link bên dưới.

Khóa học tiếng Trung giao tiếp uy tín tại Hà Nội

Bạn nào ở trong Thành phố Hồ Chí Minh thì đăng ký tham gia các khóa đào tạo tiếng Trung giao tiếp tại ChineMaster Quận 10 TP HCM ở ngay link bên dưới.

Khóa học tiếng Trung giao tiếp uy tín tại TP HCM

Sau đây chúng ta sẽ cùng vào học nội dung chính của bài giảng online hôm nay với chuyên đề là Học tiếng Trung theo chủ đề Bầu cử.

Khóa học tiếng Trung theo chủ đề Bầu cử Thầy Vũ


Các bạn thành viên xem bài giảng trực tuyến của Thầy Vũ bên dưới có chỗ nào chưa hiểu bài thì đăng bình luận bên dưới này luôn nhé.

Giáo trình học tiếng Trung theo chủ đề Bầu cử

Trung tâm học tiếng Trung uy tín tại Hà Nội – TP HCM ChineMaster liên tục nhận được rất nhiều đánh giá và phản hồi tích cực từ phía Cộng đồng Dân tiếng Trung và các thầy cô giáo uy tín có thâm niên đang công tác và giảng dạy tại các Khoa tiếng Trung Quốc Đại học nổi tiếng ở Việt Nam.

Hội thoại tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề Bầu cử

布莱恩:那些是什么?
比尔:那是约翰?布莱克的竞选牌子。
布莱恩:约翰?布莱克是谁?
比尔:选举即将到了。
我要选约翰?布莱克当参议员,我要把牌子立在院子里。
布莱恩:我明白了,这是选举。
比尔:是的。
布莱恩:我不了解美国的政治,你可以跟我说一些吗?
比尔:你想知道什么?
布莱恩:也许你可以说说为什么要投给约翰?布莱克。
比尔:很简单,有几个不同的理由。
最主要的就是他是民主党人。
布莱恩:那么他是民主党的,对吗?
比尔:是的。
布莱恩:美国有多少个政党?
比尔:有很多个,但是只有两个强大的政党:
民主党和共和党。我总是投给民主党。
布莱恩:为什么?
比尔:因为共和党只会拿钱给大企业。
八十年代,共和党较强势的时候,
美国经济一团糟。
民主党把国家治理得比较好
他们比较能够取得平衡
在企业的利益和普遍大众的利益之间。
布莱恩:我明白了。共和党是保守党,
而民主党比较倾向左派,对不对?
比尔:我不说民主党是左派,我说他们是稳健派。
布莱恩:我在报上看过不是很多美国人投票,是真的吗?
比尔:是的,很不幸是真的。我觉得很丢脸。
我们美国人不仅有权利投票,更有义务投票。
不投票的人不是好公民,
他们不晓得住在民主国家中是有义务的。
布莱恩:我了解你的立场。我在台湾都有投票。
比尔:民主国家中的人民要了解政治,这是很重要的。
人民必须通过选票来反映民声,那就是民主的运作方式

Phiên âm tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề Bầu cử

bù lái ēn :nà xiē shì shénme ?
bǐ ěr :nà shì yuē hàn ?bù lái kè de jìng xuǎn pái zǐ 。
bù lái ēn :yuē hàn ?bù lái kè shì shuí ?
bǐ ěr :xuǎn jǔ jí jiāng dào le 。
wǒ yào xuǎn yuē hàn ?bù lái kè dāng cān yì yuán ,wǒ yào bǎ pái zǐ lì zài yuàn zǐ lǐ 。
bù lái ēn :wǒ míng bái le ,zhè shì xuǎn jǔ 。
bǐ ěr :shì de 。
bù lái ēn :wǒ bú le jiě měi guó de zhèng zhì ,nǐ kě yǐ gēn wǒ shuō yī xiē ma ?
bǐ ěr :nǐ xiǎng zhī dào shénme ?
bù lái ēn :yě xǔ nǐ kě yǐ shuō shuō wéi shénme yào tóu gěi yuē hàn ?bù lái kè 。
bǐ ěr :hěn jiǎn dān ,yǒu jǐ gè bú tóng de lǐ yóu 。
zuì zhǔ yào de jiù shì tā shì mín zhǔ dǎng rén 。
bù lái ēn :nà me tā shì mín zhǔ dǎng de ,duì ma ?
bǐ ěr :shì de 。
bù lái ēn :měi guó yǒu duō shǎo gè zhèng dǎng ?
bǐ ěr :yǒu hěn duō gè ,dàn shì zhī yǒu liǎng gè qiáng dà de zhèng dǎng :
mín zhǔ dǎng hé gòng hé dǎng 。wǒ zǒng shì tóu gěi mín zhǔ dǎng 。
bù lái ēn :wéi shénme ?
bǐ ěr :yīn wéi gòng hé dǎng zhī huì ná qián gěi dà qǐ yè 。
bā shí nián dài ,gòng hé dǎng jiào qiáng shì de shí hòu ,
měi guó jīng jì yī tuán zāo 。
mín zhǔ dǎng bǎ guó jiā zhì lǐ dé bǐ jiào hǎo
tā men bǐ jiào néng gòu qǔ dé píng héng
zài qǐ yè de lì yì hé pǔ biàn dà zhòng de lì yì zhī jiān 。
bù lái ēn :wǒ míng bái le 。gòng hé dǎng shì bǎo shǒu dǎng ,
ér mín zhǔ dǎng bǐ jiào qīng xiàng zuǒ pài ,duì bú duì ?
bǐ ěr :wǒ bú shuō mín zhǔ dǎng shì zuǒ pài ,wǒ shuō tā men shì wěn jiàn pài 。
bù lái ēn :wǒ zài bào shàng kàn guò bú shì hěn duō měi guó rén tóu piào ,shì zhēn de ma ?
bǐ ěr :shì de ,hěn bú xìng shì zhēn de 。wǒ jiào dé hěn diū liǎn 。
wǒ men měi guó rén bú jǐn yǒu quán lì tóu piào ,gèng yǒu yì wù tóu piào 。
bú tóu piào de rén bú shì hǎo gōng mín ,
tā men bú xiǎo dé zhù zài mín zhǔ guó jiā zhōng shì yǒu yì wù de 。
bù lái ēn :wǒ le jiě nǐ de lì chǎng 。wǒ zài tái wān dōu yǒu tóu piào 。
bǐ ěr :mín zhǔ guó jiā zhōng de rén mín yào le jiě zhèng zhì ,zhè shì hěn zhòng yào de 。
rén mín bì xū tōng guò xuǎn piào lái fǎn yìng mín shēng ,nà jiù shì mín zhǔ de yùn zuò fāng shì

Bản dịch tiếng Việt từ bài giảng trực tuyến học tiếng Trung online Thầy Vũ tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề Bầu cử

Brian: đó là gì?
Bill: đó là dấu hiệu chiến dịch của John Black.
Brian: John Black là ai?
Bill: cuộc bầu cử sắp tới.
Tôi sẽ chọn John Black làm thượng nghị sĩ. Tôi sẽ đặt biển báo trong sân.
Brian: Tôi hiểu rồi. Đó là một cuộc bầu cử.
Bill: Vâng.
Brian: Tôi không hiểu chính trị Mỹ. Bạn có thể nói cho tôi gì đó không?
Bill: bạn muốn biết điều gì?
Brian: có lẽ bạn có thể nói về lý do tại sao bạn bỏ phiếu cho John Black.
Bill: nó rất đơn giản. Có một số lý do khác nhau.
Điều chính là anh ấy là một đảng viên Đảng Dân chủ.
Brian: vậy là anh ấy dân chủ, phải không?
Bill: Vâng.
Brian: Có bao nhiêu đảng phái chính trị ở Hoa Kỳ?
Bill: có rất nhiều, nhưng chỉ có hai đảng mạnh
Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa. Tôi luôn bầu cho Đảng Dân chủ.
Brian: tại sao?
Bill: vì đảng Cộng hòa chỉ đưa tiền cho các công ty lớn.
Vào những năm 1980, khi Đảng Cộng hòa mạnh hơn,
Nền kinh tế Mỹ đang trong tình trạng hỗn loạn.
Đảng dân chủ quản lý đất nước tốt hơn
Họ có nhiều khả năng đạt được sự cân bằng hơn
Giữa lợi ích của doanh nghiệp và lợi ích của công chúng.
Brian: Tôi hiểu rồi. Đảng Cộng hòa là đảng bảo thủ,
Đảng Dân chủ thiên về cánh tả, phải không?
Bill: Tôi không nói rằng Đảng Dân chủ thuộc phe cánh tả. Tôi nói họ vừa phải.
Brian: Tôi đọc trên báo rằng không có nhiều người Mỹ bỏ phiếu. Có đúng như vậy không?
Bill: Vâng, thật không may, đó là sự thật. Tôi cảm thây xâu hổ.
Người Mỹ chúng tôi không chỉ có quyền bầu cử mà còn có nghĩa vụ bầu cử.
Những người không bỏ phiếu không phải là công dân tốt,
Họ không biết rằng bắt buộc phải sống trong một nền dân chủ.
Brian: Tôi hiểu vị trí của bạn. Tôi bỏ phiếu ở Đài Loan.
Bill: Điều rất quan trọng đối với người dân ở các nước dân chủ để hiểu chính trị.
Nhân dân phải phản ánh tiếng nói của nhân dân thông qua lá phiếu của họ, đó là cách thức dân chủ hoạt động

Trên đây là nội dung bài giảng trực tuyến tiếng Trung theo chủ đề Bầu cử. Các bạn đừng quên chia sẻ tài liệu học tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề hôm nay về học dần nhé.
 
Top