• Lịch khai giảng Tháng 5 năm 2024
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 6/5/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 13/5/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 20/5/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 4 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 27/5/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 2 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 7/5/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 14/5/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 2 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 21/5/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 4 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 28/5/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 3 chỗ)
  » Khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản
  Video bài giảng Thầy Vũ livestream mới nhất

Học tiếng Trung theo chủ đề Công việc bán thời gian

Nội dung bài giảng học tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề mỗi ngày


Tự học tiếng Trung theo chủ đề Công việc bán thời gian bài giảng hôm nay giới thiệu đến các bạn mẫu đàm thoại mà chúng ta thường xuyên thấy trong cuộc sống hằng ngày đó là công việc bán thời gian, các bạn hãy chú ý theo dõi nội dung chi tiết ở bên dưới nhé. Sau đây mình sẽ trích dẫn một phần từ nguồn bài giảng giáo trình dạy học tiếng Trung giao tiếp online cơ bản của Thầy Vũ. Các bạn đừng quên chia sẻ tài liệu học tiếng Trung online uy tín miễn phí này cho những bạn khác vào học cùng nữa nhé.

Khóa học tiếng Trung giao tiếp uy tín tại Hà Nội các bạn đăng ký tại link bên dưới.

Lớp học tiếng Trung giao tiếp mới nhất tại Hà Nội

Khóa học tiếng Trung uy tín tại TP HCM lịch khai giảng mới nhất các bạn xem tại link bên dưới.

Khóa học tiếng Trung giao tiếp cùng Thầy Vũ ở TP HCM

Tổng hợp các bài giảng học tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề các bạn vào Chuyên mục tại link bên dưới nhé.

Tìm hiểu toàn bộ nội dung học tiếng Trung giao tiếp miễn phí

Học tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề cùng Thầy Vũ tại link bên dưới.

Giáo trình học tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề

Trong quá trình học tiếng Trung online trên diễn đàn này, các bạn nên sử dụng bộ gõ tiếng Trung SoGou PinYin để tập gõ tiếng Trung online thì sẽ phát triển được kỹ năng gõ tiếng Trung và tăng cường khả năng ghi nhớ từ vựng tiếng Trung cũng như nhớ được rất tốt mặt chữ Hán. Các bạn xem chi tiết cách tải bộ gõ tiếng Trung SoGou PinYin và cách cài đặt tại link bên dưới.

Bộ gõ tiếng Trung SoGou PinYin miễn phí trên máy tính

Bên dưới là phần nội dung chi tiết bài giảng hôm nay, các bạn thành viên chú ý ghi chép đầy đủ bài học vào vở nhé.

Nội dung bài giảng Học tiếng Trung theo chủ đề Công việc bán thời gian​


Hội thoại tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề Công việc bán thời gian

Học tiếng Trung theo chủ đề Công việc bán thời gian ChineMaster

Trung tâm chuyên đào tạo tiếng Trung giao tiếp uy tín tại Hà Nội - TP HCM ChineMaster là địa chỉ học tiếng Trung tốt nhất được đề xuất bởi Cộng đồng Dân tiếng Trung.

Tài liệu tự học tiếng Trung theo chủ đề Công việc bán thời gian

Mẫu câu tiếng Trung giao tiếp cơ bản theo chủ đề Công việc bán thời gian

Đàm thoại tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề Công việc bán thời gian

Hội thoại tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề Công việc bán thời gian

娜塔莎:我不知道如何是好。
我需要找一个工作。如果我找不到,下个学期就没有办法留在这里。

艾瑞克:你试过大学的兼职工作吗?

娜塔莎:你的意思是?

艾瑞克:我的意思是图书馆或者一些资讯中心。
通常大学都会雇用外国的学生来做兼职的工作。

娜塔莎:是,我知道。我试过。
他们现在没有任何工作。所以,我该怎么办呢?

艾瑞克:嗯,你身为一个外国学生,是蛮难的。
那是因为你在美国工作是非法的。

娜塔莎:我知道。你不必告诉我那些,那是我的问题。
我知道我有权利在大学里工作,那是合法的。
但是他们没有工作给我。对我来说在别的地方工作又是非法的。

艾瑞克:无论如何,那一定有一个解决之道。
你知道有很多人非法在纽约工作。

娜塔莎:但我需要一个比较正式的工作。
我需要赚足够的钱,至少能付我的房租。

艾瑞克:我有一个主意。

娜塔莎:是什么?

艾瑞克:你身为一个中国人,或许你可以在中国城找到一个兼职工作。

娜塔莎:我已经想过了。

艾瑞克:嗯,你为什么不去看看呢?

娜塔莎:但我不知道我能做些什么。

艾瑞克:或许有兼职的工作像是服务生或其他的机会。
虽然是非法,但有些时候服务生可以拿到不错的薪水。

娜塔莎:或许吧。我不知道。

艾瑞克:我会替你问我的朋友。
或许会有人知道哪一家公司需要兼职的人员。
你还需要做一件事。请你的朋友帮你打听。
你或许会找到事情做。

娜塔莎:我一定要找工作做。
不然我就必须要回台湾。我会在两个月内破产。

Phiên âm tiếng Trung theo bài giảng lớp học tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề Công việc bán thời gian

nà tǎ shā :wǒ bú zhī dào rú hé shì hǎo 。
wǒ xū yào zhǎo yī gè gōng zuò 。rú guǒ wǒ zhǎo bú dào ,xià gè xué qī jiù méi yǒu bàn fǎ liú zài zhè lǐ 。

ài ruì kè :nǐ shì guò dà xué de jiān zhí gōng zuò ma ?

nà tǎ shā :nǐ de yì sī shì ?

ài ruì kè :wǒ de yì sī shì tú shū guǎn huò zhě yī xiē zī xùn zhōng xīn 。
tōng cháng dà xué dōu huì gù yòng wài guó de xué shēng lái zuò jiān zhí de gōng zuò 。

nà tǎ shā :shì ,wǒ zhī dào 。wǒ shì guò 。
tā men xiàn zài méi yǒu rèn hé gōng zuò 。suǒ yǐ ,wǒ gāi zěn me bàn ne ?

ài ruì kè :èn ,nǐ shēn wéi yī gè wài guó xué shēng ,shì mán nán de 。
nà shì yīn wéi nǐ zài měi guó gōng zuò shì fēi fǎ de 。

nà tǎ shā :wǒ zhī dào 。nǐ bú bì gào sù wǒ nà xiē ,nà shì wǒ de wèn tí 。
wǒ zhī dào wǒ yǒu quán lì zài dà xué lǐ gōng zuò ,nà shì hé fǎ de 。
dàn shì tā men méi yǒu gōng zuò gěi wǒ 。duì wǒ lái shuō zài bié de dì fāng gōng zuò yòu shì fēi fǎ de 。

ài ruì kè :wú lùn rú hé ,nà yī dìng yǒu yī gè jiě jué zhī dào 。
nǐ zhī dào yǒu hěn duō rén fēi fǎ zài niǔ yuē gōng zuò 。

nà tǎ shā :dàn wǒ xū yào yī gè bǐ jiào zhèng shì de gōng zuò 。
wǒ xū yào zuàn zú gòu de qián ,zhì shǎo néng fù wǒ de fáng zū 。

ài ruì kè :wǒ yǒu yī gè zhǔ yì 。

nà tǎ shā :shì shénme ?

ài ruì kè :nǐ shēn wéi yī gè zhōng guó rén ,huò xǔ nǐ kě yǐ zài zhōng guó chéng zhǎo dào yī gè jiān zhí gōng zuò 。

nà tǎ shā :wǒ yǐ jīng xiǎng guò le 。

ài ruì kè :èn ,nǐ wéi shénme bú qù kàn kàn ne ?

nà tǎ shā :dàn wǒ bú zhī dào wǒ néng zuò xiē shénme 。

ài ruì kè :huò xǔ yǒu jiān zhí de gōng zuò xiàng shì fú wù shēng huò qí tā de jī huì 。
suī rán shì fēi fǎ ,dàn yǒu xiē shí hòu fú wù shēng kě yǐ ná dào bú cuò de xīn shuǐ 。

nà tǎ shā :huò xǔ ba 。wǒ bú zhī dào 。

ài ruì kè :wǒ huì tì nǐ wèn wǒ de péng yǒu 。
huò xǔ huì yǒu rén zhī dào nǎ yī jiā gōng sī xū yào jiān zhí de rén yuán 。
nǐ hái xū yào zuò yī jiàn shì 。qǐng nǐ de péng yǒu bāng nǐ dǎ tīng 。
nǐ huò xǔ huì zhǎo dào shì qíng zuò 。

nà tǎ shā :wǒ yī dìng yào zhǎo gōng zuò zuò 。
bú rán wǒ jiù bì xū yào huí tái wān 。wǒ huì zài liǎng gè yuè nèi pò chǎn 。

Bản dịch tiếng Trung lớp học tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề Công việc bán thời gian

NATASHA: Tôi không biết mình sẽ làm gì.
Tôi cần tìm một công việc. Nếu không, tôi sẽ không thể ở lại đây học kỳ sau.

ERIC: Bạn đã thử việc làm bán thời gian ở trường đại học chưa?

NATASHA: Ý bạn là gì?

ERIC: Ý tôi là trong thư viện, hoặc trong một số trung tâm thông tin.
Thường thì trường đại học thuê sinh viên nước ngoài cho các vị trí bán thời gian.

NATASHA: Vâng, tôi biết. Tôi đã thử điều đó.
Bây giờ họ không có gì cả. Vậy tôi có thể làm gì?

ERIC: Chà, vì bạn là sinh viên nước ngoài nên thật khó.
Đó là bởi vì bạn làm việc ở Mỹ thực sự là bất hợp pháp.

NATASHA: Tôi biết điều đó. Bạn không cần phải nói với tôi điều đó. Đó là vấn đề của tôi.
Tôi biết tôi có quyền làm việc cho trường đại học. Đó là hợp pháp.
Nhưng họ không có việc làm cho tôi. Và tôi xin việc ở nơi khác là bất hợp pháp.

ERIC: Dù sao thì cũng phải có giải pháp nào đó.
Bạn biết có rất nhiều người làm việc bất hợp pháp ở New York.

NATASHA: Nhưng tôi cần một công việc khá ổn.
Tôi cần phải kiếm đủ để trả tiền thuê nhà của mình.

ERIC: Tôi có một ý tưởng.

NATASHA: Cái gì?

ERIC: Vì bạn là người Trung Quốc nên có thể bạn có thể tìm được công việc bán thời gian ở Khu Phố Tàu.

NATASHA: Tôi đã có ý tưởng đó.

ERIC: Chà, tại sao bạn không đi và nhìn xuống đó?

NATASHA: Nhưng tôi không biết mình sẽ làm gì.

ERIC: Nó có thể là công việc bán thời gian như một nhân viên phục vụ bàn hoặc một công việc gì đó.
Nó sẽ là bất hợp pháp, nhưng đôi khi nữ phục vụ kiếm được một mức lương cao.

NATASHA: Có thể. Tôi không biết.

ERIC: Tôi sẽ hỏi bạn bè của tôi cho bạn.
Có thể ai đó biết một công ty cần người bán thời gian.
Đó là một điều khác bạn nên làm. Yêu cầu tất cả bạn bè của bạn hỏi xung quanh cho bạn.
Bạn có thể tìm thấy một cái gì đó.

NATASHA: Tôi phải tìm một thứ.
Nếu không thì tôi phải quay lại Đài Loan. Hai tháng nữa.

Trên đây là nội dung bài giảng hôm nay chuyên đề Học tiếng Trung theo chủ đề Công việc bán thời gian. Các bạn có những câu hỏi nào thắc mắc cần được giải đáp hãy đăng bình luận vào ngay bên dưới này nhé.
 
Last edited:
Back
Top