• Lịch khai giảng Tháng 5 năm 2024
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 6/5/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 13/5/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 20/5/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 4 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 27/5/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 2 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 7/5/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 14/5/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 2 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 21/5/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 4 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 28/5/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 3 chỗ)
  » Khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản
  Video bài giảng Thầy Vũ livestream mới nhất

Học tiếng Trung theo chủ đề Đăng ký học cao học

Những bài giảng học tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề thông dụng


Lớp học tiếng Trung theo chủ đề Đăng ký học cao học là bài giảng giới thiệu đến các bạn một số mẫu câu đàm thoại thường gặp dễ áp dụng vào thực tế, các bạn hãy chú ý theo dõi nội dung chi tiết ở bên dưới nhé. Sau đây mình sẽ trích dẫn một phần từ nguồn bài giảng giáo trình dạy học tiếng Trung giao tiếp online cơ bản của Thầy Vũ. Các bạn đừng quên chia sẻ tài liệu học tiếng Trung online uy tín miễn phí này cho những bạn khác vào học cùng nữa nhé.

Khóa học tiếng Trung giao tiếp uy tín tại Hà Nội các bạn đăng ký tại link bên dưới.

Khóa học chuyên đề tiếng Trung giao tiếp tại Hà Nội

Khóa học tiếng Trung uy tín tại TP HCM lịch khai giảng mới nhất các bạn xem tại link bên dưới.

Lớp học tiếng Trung giao tiếp uy tín nhất ở TP HCM

Tổng hợp các bài giảng học tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề các bạn vào Chuyên mục tại link bên dưới nhé.

Bộ tài liệu liên quan đến học tiếng Trung giao tiếp cơ bản

Học tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề cùng Thầy Vũ tại link bên dưới.

Tổng hợp bài giảng học tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề

Trong quá trình học tiếng Trung online trên diễn đàn này, các bạn nên sử dụng bộ gõ tiếng Trung SoGou PinYin để tập gõ tiếng Trung online thì sẽ phát triển được kỹ năng gõ tiếng Trung và tăng cường khả năng ghi nhớ từ vựng tiếng Trung cũng như nhớ được rất tốt mặt chữ Hán. Các bạn xem chi tiết cách tải bộ gõ tiếng Trung SoGou PinYin và cách cài đặt tại link bên dưới.

Tải bộ gõ tiếng Trung SoGou PinYin miễn phí

Bên dưới là phần nội dung chi tiết bài giảng hôm nay, các bạn thành viên chú ý ghi chép đầy đủ bài học vào vở nhé.

Nội dung bài giảng Học tiếng Trung theo chủ đề Đăng ký học cao học​


Hội thoại tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề Đăng ký học cao học

Học tiếng Trung theo chủ đề Đăng ký học cao học ChineMaster

Tự học tiếng Trung theo chủ đề Đăng ký học cao học

Trung tâm đào tạo tiếng Trung Quốc mỗi ngày ChineMaster Hà Nội – TP HCM là địa chỉ học tiếng Trung giao tiếp uy tín và chất lượng tốt nhất hiện nay được đánh giá khách quan bởi Cộng đồng Dân tiếng Trung.

Tài liệu học tiếng Trung theo chủ đề Đăng ký học cao học

Giáo trình bài giảng học tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề Đăng ký học cao học

Đàm thoại tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề Đăng ký học cao học

Mẫu câu hội thoại tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề Đăng ký học cao học

思琳娜:有什么我能帮忙的吗?

泰瑞:是的,我很想申请这里的研究生院。

思琳娜:很好,你有什么特别的问题吗?

泰瑞:没有,我在麦迪逊拜访朋友。
我想要到这里上课,他告诉我到这间办公室来。

思琳娜:你寄申请表来了吗?

泰瑞:不,我还没。

思琳娜:嗯,我很抱歉地告诉你,
截止日期已经过去了。

泰瑞:我很抱歉。那是什么意思?

思琳娜:那意思就是要申请在秋季入学已经太晚了。

泰瑞:真的吗?

思琳娜:是的,研究生院在一月二十九日后停止接受申请表。
而现在已经是二月五日了。
所以你申请的话,你必须申请明年的第一个学期。

泰瑞:那是明年的一月,是吗?

思琳娜:没错。

泰瑞:好吧。嗯,你能告诉我在申请时需要做些什么吗?

思琳娜:所有的资料都包含在申请表的袋子里。

泰瑞:我确定是有的,但是你可以也告诉我好吗?
我或许并不了解一些在申请表袋里的资料。

思琳娜:所有申请研究生院的人都需要有三封推荐信。
他们也要让原学校寄来正式大学的成绩单。

泰瑞:我不能自己寄我的成绩单吗?

思琳娜:不能。你的学校必须要寄给我们。
还有,所有的研究生必需要有 GRE 或是 GMAT 的成绩,由考试中心寄给我们。

泰瑞:申请研究生院的申请费是多少?

思琳娜:申请费是四十美元。

泰瑞:好的,请给我一套申请表。
我带回去就开始填写。

思琳娜:这里就是。

泰瑞:谢谢你。

Phiên âm tiếng Trung bài giảng dạy học tiếng Trung trực tuyến chuyên đề học tiếng Trung theo chủ đề Đăng ký học cao học

sī lín nà :yǒu shénme wǒ néng bāng máng de ma ?

tài ruì :shì de ,wǒ hěn xiǎng shēn qǐng zhè lǐ de yán jiū shēng yuàn 。

sī lín nà :hěn hǎo ,nǐ yǒu shénme tè bié de wèn tí ma ?

tài ruì :méi yǒu ,wǒ zài mài dí xùn bài fǎng péng yǒu 。
wǒ xiǎng yào dào zhè lǐ shàng kè ,tā gào sù wǒ dào zhè jiān bàn gōng shì lái 。

sī lín nà :nǐ jì shēn qǐng biǎo lái le ma ?

tài ruì :bú ,wǒ hái méi 。

sī lín nà :èn ,wǒ hěn bào qiàn dì gào sù nǐ ,
jié zhǐ rì qī yǐ jīng guò qù le 。

tài ruì :wǒ hěn bào qiàn 。nà shì shénme yì sī ?

sī lín nà :nà yì sī jiù shì yào shēn qǐng zài qiū jì rù xué yǐ jīng tài wǎn le 。

tài ruì :zhēn de ma ?

sī lín nà :shì de ,yán jiū shēng yuàn zài yī yuè èr shí jiǔ rì hòu tíng zhǐ jiē shòu shēn qǐng biǎo 。
ér xiàn zài yǐ jīng shì èr yuè wǔ rì le 。
suǒ yǐ nǐ shēn qǐng de huà ,nǐ bì xū shēn qǐng míng nián de dì yī gè xué qī 。

tài ruì :nà shì míng nián de yī yuè ,shì ma ?

sī lín nà :méi cuò 。

tài ruì :hǎo ba 。èn ,nǐ néng gào sù wǒ zài shēn qǐng shí xū yào zuò xiē shénme ma ?

sī lín nà :suǒ yǒu de zī liào dōu bāo hán zài shēn qǐng biǎo de dài zǐ lǐ 。

tài ruì :wǒ què dìng shì yǒu de ,dàn shì nǐ kě yǐ yě gào sù wǒ hǎo ma ?
wǒ huò xǔ bìng bú liǎojiě yī xiē zài shēn qǐng biǎo dài lǐ de zī liào 。

sī lín nà :suǒ yǒu shēn qǐng yán jiū shēng yuàn de rén dōu xū yào yǒu sān fēng tuī jiàn xìn 。
tā men yě yào ràng yuán xué xiào jì lái zhèng shì dà xué de chéng jì dān 。

tài ruì :wǒ bú néng zì jǐ jì wǒ de chéng jì dān ma ?

sī lín nà :bú néng 。nǐ de xué xiào bì xū yào jì gěi wǒ men 。
hái yǒu ,suǒ yǒu de yán jiū shēng bì xū yào yǒu GRE huò shì GMAT de chéng jì ,yóu kǎo shì zhōng xīn jì gěi wǒ men 。

tài ruì :shēn qǐng yán jiū shēng yuàn de shēn qǐng fèi shì duō shǎo ?

sī lín nà :shēn qǐng fèi shì sì shí měi yuán 。

tài ruì :hǎo de ,qǐng gěi wǒ yī tào shēn qǐng biǎo 。
wǒ dài huí qù jiù kāi shǐ tián xiě 。

sī lín nà :zhè lǐ jiù shì 。

tài ruì :xiè xiè nǐ 。

Bản dịch tiếng Trung theo nôi dung bài giảng trực tuyến của Th.S Nguyễn Minh Vũ chuyên đề học tiếng Trung theo chủ đề Đăng ký học cao học

SELENE: Tôi có thể giúp gì cho bạn?

TERRY: Vâng. Tôi muốn đăng ký học cao học ở đây.

SELENE: Được rồi. Bạn có một số câu hỏi cụ thể?

TERRY: Không hẳn. Tôi đang ở Madison thăm một người bạn.
Và tôi cũng muốn đi học ở đây. Vì vậy, anh ấy bảo tôi đến văn phòng này.

SELENE: Bạn đã gửi đơn đăng ký chưa?

TERRY: Không, tôi chưa.

SELENE: Ồ, tôi rất tiếc phải nói với bạn,
nhưng thời hạn nộp đơn đã qua.

TERRY: Tôi xin lỗi. Điều đó nghĩa là gì?

SELENE: Điều đó có nghĩa là đã quá muộn để nộp đơn nhập học vào học kỳ mùa thu này.

TERRY: Thật không?

SELENE: Vâng. Khoa Sau đại học không nhận đơn đăng ký nào sau ngày 29 tháng 1.
Và bây giờ đã là ngày 5 tháng Hai.
Vì vậy, nếu bạn nộp đơn, bạn phải nộp đơn để bắt đầu học kỳ đầu tiên vào năm sau.

TERRY: Đó là tháng Giêng năm sau. Đúng?

SELENE: Đúng vậy.

TERRY: Được rồi. Bạn có thể cho tôi biết tôi cần gì trong đơn xin việc của mình không?

SELENE: Tất cả thông tin được bao gồm trong gói ứng dụng.

TERRY: Tôi chắc chắn là như vậy. Nhưng bạn cũng có thể cho tôi biết?
Tôi có thể không hiểu điều gì đó trong thông tin gói.

SELENE: Tất cả các ứng viên vào trường sau đại học phải có ba thư giới thiệu.
Họ phải có bảng điểm đại học chính thức được gửi trực tiếp từ trường cũ của họ.

TERRY: Tôi không thể tự gửi bảng điểm của mình?

SELENE: Không. Trường của bạn phải gửi chúng cho chúng tôi.
Ngoài ra, tất cả sinh viên tốt nghiệp phải có điểm GRE hoặc GMAT do trung tâm khảo thí gửi cho chúng tôi.

TERRY: Lệ phí nộp đơn xin vào trường cao học là bao nhiêu?

SELENE: Phí đăng ký là $ 40.

TERRY: Được rồi. Vui lòng cho tôi một gói ứng dụng.
Tôi sẽ lấy lại và bắt đầu điền vào.

SELENE: Của bạn đây.

TERRY: Cảm ơn bạn.

Trên đây là nội dung bài giảng hôm nay chuyên đề Học tiếng Trung theo chủ đề Đăng ký học cao học. Các bạn có những câu hỏi nào thắc mắc cần được giải đáp hãy đăng bình luận vào ngay bên dưới này nhé.
 
Last edited:
Back
Top