• Lịch khai giảng Tháng 6 năm 2024
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 3/6/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 10/6/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 17/6/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 4 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 24/6/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 2 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 4/6/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 11/6/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 2 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 18/6/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 4 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 25/6/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 3 chỗ)
  » Khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản
  Video bài giảng Thầy Vũ livestream đào tạo trực tuyến

Học tiếng Trung theo chủ đề Đăng ký vé gửi xe

Tài liệu học tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề cơ bản


Học tiếng Trung theo chủ đề Đăng ký vé gửi xe là bài giảng giới thiệu đến chúng ta những tình huống giao tiếp thực tế trong đời sống xã hội, các bạn hãy chú ý theo dõi toàn bộ nội dung chi tiết ở bên dưới nhé. Sau đây mình sẽ trích dẫn một phần từ nguồn bài giảng giáo trình dạy học tiếng Trung giao tiếp online cơ bản của Thầy Vũ. Các bạn đừng quên chia sẻ tài liệu học tiếng Trung online uy tín miễn phí này cho những bạn khác vào học cùng nữa nhé.

Khóa học tiếng Trung giao tiếp uy tín tại Hà Nội các bạn đăng ký tại link bên dưới.

Lớp học tiếng Trung giao tiếp ở Hà Nội

Khóa học tiếng Trung uy tín tại TP HCM lịch khai giảng mới nhất các bạn xem tại link bên dưới.

Khóa học tiếng Trung giao tiếp uy tín chất lượng tại TP HCM

Tổng hợp các bài giảng học tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề các bạn vào Chuyên mục tại link bên dưới nhé.

Những bài giảng tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề thực tế

Học tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề cùng Thầy Vũ tại link bên dưới.

Toàn bộ kiến thức tiếng Trung giao tiếp Thầy Vũ

Trong quá trình học tiếng Trung online trên diễn đàn này, các bạn nên sử dụng bộ gõ tiếng Trung SoGou PinYin để tập gõ tiếng Trung online thì sẽ phát triển được kỹ năng gõ tiếng Trung và tăng cường khả năng ghi nhớ từ vựng tiếng Trung cũng như nhớ được rất tốt mặt chữ Hán. Các bạn xem chi tiết cách tải bộ gõ tiếng Trung SoGou PinYin và cách cài đặt tại link bên dưới.

Download bộ gõ tiếng Trung SoGou PinYin trên máy tính

Bên dưới là phần nội dung chi tiết bài giảng hôm nay, các bạn thành viên chú ý ghi chép đầy đủ bài học vào vở nhé.

Nội dung bài giảng Học tiếng Trung theo chủ đề Đăng ký vé gửi xe​


Hội thoại tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề Đăng ký vé gửi xe

Học tiếng Trung theo chủ đề Đăng ký vé gửi xe trung tâm tiếng Trung ChineMaster

Giáo trình học tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề Đăng ký Vé gửi xe

Trung tâm học tiếng Trung uy tín tại Hà Nội – TP HCM ChineMaster là địa chỉ chuyên đào tạo các khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản đến nâng cao rất chất lượng.

Học tiếng Trung theo chủ đề Đăng ký vé gửi xe

Hội thoại tiếng Trung theo chủ đề Đăng ký vé gửi xe

Đàm thoại tiếng Trung theo chủ đề Đăng ký vé gửi xe

珊蒂:我能帮你吗?

迪瑞克:是的,我需要申请一张停车许可证。

珊蒂:你是教授吗?

迪瑞克:什么?你在开玩笑吗?我才二十二岁。

珊蒂:对,我是在开玩笑。
但是难道你不知道只有教授和有残疾的学生
才可以申请停车许可证吗?

迪瑞克:是,我知道。我有残疾。
我的骨盆去年裂开。我走得并不好。

珊蒂:喔,我很抱歉。我不知道。

迪瑞克:没事的。你没有看到我走到桌子前。

珊蒂:这里是申请表。
我同时需要看你的学生证明以及学校的许可信。

迪瑞克:我的许可信?

珊蒂:是的,许可信是证明你有残疾。
而且必须证明你的残疾让你有需要使用一个停车位。

迪瑞克:我被告知我的许可信是直接寄到你们的办公室。

珊蒂:是的,你也可以自己带来。

迪瑞克:但是我请他们直接寄到你们这里。

珊蒂:让我查看一下档案,或许我们已经收到了。

迪瑞克:我的名字是迪瑞克·施奈德尔:S - C - H - N - E - I - D - E - R。

珊蒂:是的,在这儿。
好,我只需要你填好的申请表,
我就可以处理你的申请。

迪瑞克:很好。我会坐下来填好表格。
我会在几分钟内给你。
喔,顺便问问,我可以申请任何我想要的停车位吗?

珊蒂:表格的後面有一张地图。你可以指明四个最喜欢的选择。
我们会把空缺的位子给你。

迪瑞克:我知道了。谢谢你。

珊蒂:不要客气。

Phiên âm tiếng Trung theo chủ đề Đăng ký vé gửi xe

shān dì :wǒ néng bāng nǐ ma ?

dí ruì kè :shì de ,wǒ xū yào shēn qǐng yī zhāng tíng chē xǔ kě zhèng 。

shān dì :nǐ shì jiāo shòu ma ?

dí ruì kè :shénme ?nǐ zài kāi wán xiào ma ?wǒ cái èr shí èr suì 。

shān dì :duì ,wǒ shì zài kāi wán xiào 。
dàn shì nán dào nǐ bú zhī dào zhī yǒu jiāo shòu hé yǒu cán jí de xué shēng
cái kě yǐ shēn qǐng tíng chē xǔ kě zhèng ma ?

dí ruì kè :shì ,wǒ zhī dào 。wǒ yǒu cán jí 。
wǒ de gǔ pén qù nián liè kāi 。wǒ zǒu dé bìng bú hǎo 。

shān dì :wō ,wǒ hěn bào qiàn 。wǒ bú zhī dào 。

dí ruì kè :méi shì de 。nǐ méi yǒu kàn dào wǒ zǒu dào zhuō zǐ qián 。

shān dì :zhè lǐ shì shēn qǐng biǎo 。
wǒ tóng shí xū yào kàn nǐ de xué shēng zhèng míng yǐ jí xué xiào de xǔ kě xìn 。

dí ruì kè :wǒ de xǔ kě xìn ?

shān dì :shì de ,xǔ kě xìn shì zhèng míng nǐ yǒu cán jí 。
ér qiě bì xū zhèng míng nǐ de cán jí ràng nǐ yǒu xū yào shǐ yòng yī gè tíng chē wèi 。

dí ruì kè :wǒ bèi gào zhī wǒ de xǔ kě xìn shì zhí jiē jì dào nǐ men de bàn gōng shì 。

shān dì :shì de ,nǐ yě kě yǐ zì jǐ dài lái 。

dí ruì kè :dàn shì wǒ qǐng tā men zhí jiē jì dào nǐ men zhè lǐ 。

shān dì :ràng wǒ chá kàn yī xià dàng àn ,huò xǔ wǒ men yǐ jīng shōu dào le 。

dí ruì kè :wǒ de míng zì shì dí ruì kè ·shī nài dé ěr :S - C - H - N - E - I - D - E - R。

shān dì :shì de ,zài zhèr 。
hǎo ,wǒ zhī xū yào nǐ tián hǎo de shēn qǐng biǎo ,
wǒ jiù kě yǐ chù lǐ nǐ de shēn qǐng 。

dí ruì kè :hěn hǎo 。wǒ huì zuò xià lái tián hǎo biǎo gé 。
wǒ huì zài jǐ fèn zhōng nèi gěi nǐ 。
wō ,shùn biàn wèn wèn ,wǒ kě yǐ shēn qǐng rèn hé wǒ xiǎng yào de tíng chē wèi ma ?

shān dì :biǎo gé de hòu miàn yǒu yī zhāng dì tú 。nǐ kě yǐ zhǐ míng sì gè zuì xǐ huān de xuǎn zé 。
wǒ men huì bǎ kōng quē de wèi zǐ gěi nǐ 。

dí ruì kè :wǒ zhī dào le 。xiè xiè nǐ 。

shān dì :bú yào kè qì 。

Bản dịch tiếng Trung theo chủ đề Đăng ký vé gửi xe

SANDY: Tôi có thể giúp gì cho bạn?

DEREK: Có, tôi cần xin giấy phép đậu xe.

SANDY: Bạn có phải là giáo sư không?

DEREK: Cái gì? Bạn đang giỡn đấy à? Tôi mới 22 tuổi!

SANDY: Vâng, tôi đang đùa.
Nhưng bạn không biết chỉ có giáo sư và sinh viên khuyết tật
có thể xin giấy phép đậu xe?

DEREK: Vâng, tôi biết. Tôi bị khuyết tật.
Hông của tôi bị gãy vào năm ngoái. Và tôi không thể đi lại tốt.

SANDY: Ồ, tôi xin lỗi. Tôi không biết.

DEREK: Không sao đâu. Bạn không thấy tôi bước đến bàn làm việc.

SANDY: Đây là mẫu đơn.
Tôi cũng cần xem thẻ sinh viên của bạn và thư cho phép của bạn từ trường đại học.

DEREK: Thư cho phép của tôi?

SANDY: Vâng, lá thư xác nhận bạn bị khuyết tật.
Và nó phải chứng nhận tình trạng khuyết tật của bạn cho phép bạn có một chỗ đậu xe.

DEREK: Tôi được cho biết là tôi nên gửi thư trực tiếp đến văn phòng của bạn.

SANDY: Vâng. Hoặc bạn có thể tự mang theo.

DEREK: Nhưng tôi đã yêu cầu họ gửi trực tiếp cho bạn.

SANDY: Để tôi xem hồ sơ. Có lẽ chúng tôi đã nhận được nó.
XÉT XÉT: Tên tôi là Derek Schneider, S - C - H - N - E - I - D - E - R.

SANDY: Vâng, nó đây.
Ổn thỏa. Sau đó, tôi chỉ cần đơn đăng ký hoàn chỉnh của bạn,
và tôi sẽ có thể xử lý yêu cầu của bạn.

DEREK: Tốt. Tôi sẽ ngồi ở đó và điền vào mẫu đơn.
Tôi sẽ đưa nó cho bạn trong vài phút nữa.
Nhân tiện, tôi có thể đăng ký bãi đậu xe nào mà tôi muốn không?

SANDY: Mẫu có bản đồ ở mặt sau. Bạn có thể chỉ định bốn lựa chọn hàng đầu của mình.
Chúng tôi sẽ đưa ra một vị trí trong lô có mở.
Tôi hiểu rồi. Cảm ơn bạn.

SANDY: Rất hoan nghênh bạn.

Trên đây là nội dung bài giảng hôm nay chuyên đề Học tiếng Trung theo chủ đề Đăng ký vé gửi xe. Các bạn có những câu hỏi nào thắc mắc cần được giải đáp hãy đăng bình luận vào ngay bên dưới này nhé.
 
Last edited:
Back
Top