• Lịch khai giảng Tháng 9 và Tháng 10 năm 2023
    » Lớp tiếng Trung giao tiếp cơ bản từ đầu 246 khai giảng ngày 2/10/2023, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h15-19h45 (Còn 1 chỗ)
    » Lớp tiếng Trung giao tiếp cơ bản từ đầu 357 khai giảng ngày 31/10/2023, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h15-19h45 (Còn 1 chỗ)
    » Khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản

Học tiếng Trung giao tiếp cơ bản theo chủ đề mỗi ngày cùng Thầy Vũ


Tài liệu học tiếng Trung theo chủ đề Giao lưu ngôn ngữ là bài giảng giới thiệu đến các bạn một số câu giao tiếp hằng ngày để thông qua đó có thể áp dụng vào thực tế,các bạn đừng quên truy cập vào website hoctiengtrungonline.org mỗi ngày để không bỏ lỡ bất kì một bài giảng thú vị và bổ ích nào nhé. Tất cả các bài giảng đều do Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ soạn thảo và đăng tải.

Để các bạn có thêm kĩ năng giao tiếp tiếng Trung thì Thầy Vũ sẽ gửi đến các bạn bộ tài liẹu học tiếng Trung theo chủ đề thông dụng rất hấp dẫn,các bạn nhớ tải về xem nhé.

Học tiếng Trung theo chủ đề thông dụng cùng Thầy Vũ

Trước khi vào bài mới, các bạn hãy xem lại nội dung của bài hôm qua tại link dưới đây nhé.

Học tiếng Trung theo chủ đề Ăn uống

Chuyên mục Học tiếng Trung theo chủ đề tổng hợp những bài giảng tiếng Trung giao tiếp thông dụng của Thầy Vũ,các bạn xem tại link sau nhé

Chuyên mục các bài giảng tiếng Trung theo chủ đề

Lịch học và lịch khai giảng các lớp tiếng Trung giao tiếp ở Hà Nội các bạn xem chi tiết tại link bên dưới.

Đăng kí lớp học tiếng Trung giao tiếp uy tín ở Hà Nội

Lịch học và lịch khai giảng các lớp tiếng Trung giao tiếp ở TP HCM các bạn xem chi tiết tại link bên dưới.

Đăng kí lớp học tiếng Trung giao tiếp uy tín ở TP HCM

Nội dung bài Học tiếng Trung theo chủ đề Giao lưu ngôn ngữHọc tiếng Trung theo chủ đề Giao lưu ngôn ngữ

Tự học tiếng Trung theo chủ đề Giao lưu ngôn ngữ

Mẫu câu đàm thoại tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề Giao lưu Ngôn ngữ

Tài liệu học tiếng Trung theo chủ đề Giao lưu Ngôn ngữ

Giáo trình học tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề thông dụng hàng ngày của Thầy Vũ được chia sẻ trên diễn đàn học tiếng Trung uy tín ChineMaster.

Trung tâm tiếng Trung uy tín chất lượng tại Hà Nội và TP HCM là địa chỉ học tiếng Trung giao tiếp tốt nhất hiện nay theo đánh giá của rất nhiều các thầy cô giáo tiếng Trung các trường Đại học Khoa tiếng Trung Quốc.

Hội thoại tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề Ngôn ngữ Giao lưu

艾伦:对不起。你在这里的大学学中文吗?

苏西:是的,我知道。但是我的性格很坏。

艾伦:学习中文写作需要很长时间。

苏西:你是中国人吗?

艾伦:是的,我是。我来自台湾。我来这里学习政治学。

苏西:你觉得怎么样?

艾伦:到目前为止我都喜欢。但我的英语还需要努力。

苏西:我想学普通话和国际关系。

艾伦:这里的中文系教普通字还是简体字?

苏西:他们教普通角色。

艾伦:我明白了。我来自台湾,所以我比简体字更懂普通字。

苏西:你刚才说你的英语需要学习,是吗?

艾伦:是的,那是真的。尤其是我的写作。

我觉得我的论文不够好。我犯了太多语法错误。

苏西:嗯,我对学中文很认真。

但对我来说,现在最难的是发音。

你有汉语的四个声调。这很难。

如果你有时间,也许我们可以进行语言交流。

艾伦:你是说你和我?

苏西:是的,为什么不呢?

我是说,如果你经常来这家咖啡馆,

也许我们可以在这里见面,练习汉语和英语。

艾伦:听起来是个好主意。你想多久做一次?

苏西:让我们看看。。。我现在的日程很忙。

但我想我每周可以花90分钟进行语言交流。

艾伦:那我们怎么办呢?我们怎么度过这90分钟?

苏西:首先,我们可以花45分钟来练习你的英语写作。

如果你愿意,我可以帮你编辑报纸。

或者我们可以做英语会话。不管你想要什么。

接下来的45分钟你会帮我学中文。

艾伦:我能帮你写作吗?

苏西:不,现在对我来说,最重要的是说中文。

我需要练习。所以你可以辅导我说话。

我们可以用我的课本,你可以问我问题。

那你就可以纠正我的错误了。

艾伦:我觉得这听起来是个不错的系统。但什么时候见面方便?

苏西:今天是星期一。

实际上,对我来说星期一这个时候最好。

从现在起到每周一上午11:30我都有空。

艾伦:我也是。事实上,我星期一下午1点20分都有空。

苏西:如果你想下周一10点在这里见面,我们可以开始。

艾伦:听起来不错。我会把我正在写的文件带来。

苏西:我会带上我的课本和录音机。

我想录一些东西,这样我就可以自己练习了。

艾伦:让我给你我的电话号码。

苏西:当然。我也给你我的。如果因为某种原因不得不取消,我们可以打电话。Phiên âm tiếng Trung theo bài giảng dạy học tiếng Trung online Thầy Vũ chuyên đề tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề Ngôn ngữ Giao lưu

ài lún :duì bú qǐ 。nǐ zài zhè lǐ de dà xué xué zhōng wén ma ?

sū xī :shì de ,wǒ zhī dào 。dàn shì wǒ de xìng gé hěn huài 。

ài lún :xué xí zhōng wén xiě zuò xū yào hěn zhǎng shí jiān 。

sū xī :nǐ shì zhōng guó rén ma ?

ài lún :shì de ,wǒ shì 。wǒ lái zì tái wān 。wǒ lái zhè lǐ xué xí zhèng zhì xué 。

sū xī :nǐ juéde zěn me yàng ?

ài lún :dào mù qián wéi zhǐ wǒ dōu xǐ huān 。dàn wǒ de yīng yǔ hái xū yào nǔ lì 。

sū xī :wǒ xiǎng xué pǔ tōng huà hé guó jì guān xì 。

ài lún :zhè lǐ de zhōng wén xì jiāo pǔ tōng zì hái shì jiǎn tǐ zì ?

sū xī :tā men jiāo pǔ tōng jiǎo sè 。

ài lún :wǒ míng bái le 。wǒ lái zì tái wān ,suǒ yǐ wǒ bǐ jiǎn tǐ zì gèng dǒng pǔ tōng zì 。

sū xī :nǐ gāng cái shuō nǐ de yīng yǔ xū yào xué xí ,shì ma ?

ài lún :shì de ,nà shì zhēn de 。yóu qí shì wǒ de xiě zuò 。

wǒ juéde wǒ de lùn wén bú gòu hǎo 。wǒ fàn le tài duō yǔ fǎ cuò wù 。

sū xī :èn ,wǒ duì xué zhōng wén hěn rèn zhēn 。

dàn duì wǒ lái shuō ,xiàn zài zuì nán de shì fā yīn 。

nǐ yǒu hàn yǔ de sì gè shēng diào 。zhè hěn nán 。

rú guǒ nǐ yǒu shí jiān ,yě xǔ wǒ men kě yǐ jìn háng yǔ yán jiāo liú 。

ài lún :nǐ shì shuō nǐ hé wǒ ?

sū xī :shì de ,wéi shénme bú ne ?

wǒ shì shuō ,rú guǒ nǐ jīng cháng lái zhè jiā kā fēi guǎn ,

yě xǔ wǒ men kě yǐ zài zhè lǐ jiàn miàn ,liàn xí hàn yǔ hé yīng yǔ 。

ài lún :tīng qǐ lái shì gè hǎo zhǔ yì 。nǐ xiǎng duō jiǔ zuò yī cì ?

sū xī :ràng wǒ men kàn kàn 。。。wǒ xiàn zài de rì chéng hěn máng 。

dàn wǒ xiǎng wǒ měi zhōu kě yǐ huā 90fèn zhōng jìn háng yǔ yán jiāo liú 。

ài lún :nà wǒ men zěn me bàn ne ?wǒ men zěn me dù guò zhè 90fèn zhōng ?

sū xī :shǒu xiān ,wǒ men kě yǐ huā 45fèn zhōng lái liàn xí nǐ de yīng yǔ xiě zuò 。

rú guǒ nǐ yuàn yì ,wǒ kě yǐ bāng nǐ biān jí bào zhǐ 。

huò zhě wǒ men kě yǐ zuò yīng yǔ huì huà 。bú guǎn nǐ xiǎng yào shénme 。

jiē xià lái de 45fèn zhōng nǐ huì bāng wǒ xué zhōng wén 。

ài lún :wǒ néng bāng nǐ xiě zuò ma ?

sū xī :bú ,xiàn zài duì wǒ lái shuō ,zuì zhòng yào de shì shuō zhōng wén 。

wǒ xū yào liàn xí 。suǒ yǐ nǐ kě yǐ fǔ dǎo wǒ shuō huà 。

wǒ men kě yǐ yòng wǒ de kè běn ,nǐ kě yǐ wèn wǒ wèn tí 。

nà nǐ jiù kě yǐ jiū zhèng wǒ de cuò wù le 。

ài lún :wǒ juéde zhè tīng qǐ lái shì gè bú cuò de xì tǒng 。dàn shénme shí hòu jiàn miàn fāng biàn ?

sū xī :jīn tiān shì xīng qī yī 。

shí jì shàng ,duì wǒ lái shuō xīng qī yī zhè gè shí hòu zuì hǎo 。

cóng xiàn zài qǐ dào měi zhōu yī shàng wǔ 11:30wǒ dōu yǒu kōng 。

ài lún :wǒ yě shì 。shì shí shàng ,wǒ xīng qī yī xià wǔ 1diǎn 20fèn dōu yǒu kōng 。

sū xī :rú guǒ nǐ xiǎng xià zhōu yī 10diǎn zài zhè lǐ jiàn miàn ,wǒ men kě yǐ kāi shǐ 。

ài lún :tīng qǐ lái bú cuò 。wǒ huì bǎ wǒ zhèng zài xiě de wén jiàn dài lái 。

sū xī :wǒ huì dài shàng wǒ de kè běn hé lù yīn jī 。

wǒ xiǎng lù yī xiē dōng xī ,zhè yàng wǒ jiù kě yǐ zì jǐ liàn xí le 。

ài lún :ràng wǒ gěi nǐ wǒ de diàn huà hào mǎ 。

sū xī :dāng rán 。wǒ yě gěi nǐ wǒ de 。rú guǒ yīn wéi mǒu zhǒng yuán yīn bú dé bú qǔ xiāo ,wǒ men kě yǐ dǎ diàn huà 。Bản dịch tiếng Trung từ bài giảng lớp học tiếng Trung online uy tín Thầy Vũ tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề Ngôn ngữ Giao lưu

ALLEN: Xin lỗi. Bạn có học tiếng Trung tại trường đại học ở đây không?

SUZY: Đúng vậy. Nhưng các nhân vật của tôi rất tệ.

ALLEN: Phải mất một thời gian dài để học viết tiếng Trung.

SUZY: Bạn có phải là người Trung Quốc không?

ALLEN: Đúng vậy. Tôi đến từ Đài Loan. Tôi đến đây để nghiên cứu khoa học chính trị.

SUZY: Bạn thích nó như thế nào?

ALLEN: Tôi thích nó cho đến nay. Nhưng tiếng Anh của tôi vẫn cần làm việc.

SUZY: Tôi muốn học tiếng Quan Thoại và quan hệ quốc tế.

ALLEN: Khoa tiếng Trung ở đây có dạy chữ thường hay chữ giản thể không?

SUZY: Họ dạy các nhân vật thông thường.

Tôi hiểu rồi. Tôi đến từ Đài Loan, vì vậy tôi biết các ký tự thông thường tốt hơn đơn giản.

SUZY: Bạn vừa nói tiếng Anh của bạn cần làm việc, phải không?

ALLEN: Vâng, đó là sự thật. Đặc biệt là văn của tôi.

Tôi nghĩ rằng giấy tờ của tôi không đủ tốt. Tôi mắc quá nhiều lỗi ngữ pháp.

SUZY: Chà, tôi rất nghiêm túc trong việc học tiếng Trung.

Nhưng đối với tôi phần khó bây giờ là phát âm.

Bạn có bốn âm trong tiếng Trung. Cái này khó quá.

Có lẽ, nếu bạn có thời gian, chúng ta có thể trao đổi ngôn ngữ.

ALLEN: Ý bạn là bạn và tôi?

SUZY: Có, tại sao không?

Ý tôi là, nếu bạn đến quán cà phê này thường xuyên,

có lẽ chúng ta có thể gặp nhau ở đây và thực hành tiếng Trung và tiếng Anh.

ALLEN: Nghe có vẻ là một ý kiến hay. Bạn muốn làm điều đó bao lâu một lần?

SUZY: Để xem ... Lịch trình của tôi hiện tại khá bận rộn.

Nhưng tôi nghĩ tôi có thể dành 90 phút mỗi tuần để trao đổi ngôn ngữ.

ALLEN: Chúng ta sẽ quản lý nó như thế nào? Chúng ta sẽ trải qua 90 phút như thế nào?

SUZY: Đầu tiên, chúng tôi có thể dành 45 phút để viết tiếng Anh của bạn.

Nếu bạn muốn, tôi có thể giúp bạn chỉnh sửa giấy tờ của bạn.

Hoặc chúng ta có thể trò chuyện bằng tiếng Anh. Bất cứ điều gì bạn muốn.

Và sau đó 45 phút tiếp theo bạn sẽ giúp tôi với tiếng Trung của tôi.

ALLEN: Tôi có thể giúp bạn viết?

SUZY: Không. Đối với tôi lúc này, điều quan trọng là nói tiếng Trung.

Tôi cần luyện tập. Vì vậy, bạn có thể dạy tôi nói.

Chúng tôi có thể sử dụng sách giáo khoa của tôi, và bạn có thể đặt câu hỏi cho tôi.

Sau đó, bạn có thể sửa chữa những sai lầm của tôi.

ALLEN: Tôi nghĩ nó có vẻ là một hệ thống tốt. Nhưng gặp nhau khi nào thì thuận tiện?

SUZY: Hôm nay là thứ Hai.

Thực ra, đối với tôi thứ Hai vào thời điểm này sẽ là tốt nhất.

Mình rảnh từ nay đến 11h30 sáng thứ 2 hàng tuần.

ALLEN: Tôi cũng vậy. Trên thực tế, tôi rảnh đến 1h20 các ngày thứ Hai.

SUZY: Vì vậy, nếu bạn muốn gặp nhau lúc 10:00 ở đây vào thứ Hai tới, chúng ta có thể bắt đầu.

ALLEN: Nghe hay đấy. Tôi sẽ mang theo giấy tờ mà tôi đang làm.

SUZY: Và tôi sẽ mang theo sách giáo khoa và máy ghi âm.

Tôi xin ghi lại một số điều để có thể tự luyện tập.

ALLEN: Hãy để tôi cho bạn số điện thoại của tôi.

SUZY: Chắc chắn. Tôi cũng sẽ cho bạn của tôi. Sau đó, chúng tôi có thể gọi nếu chúng tôi phải hủy bỏ vì lý do nào đó.

Bai giảng hôm nay đến đây là hết rồi,cảm ơn các bạn đã luôn chú ý theo dõi,chúc các bạn có một buổi học tiếng Trung online vui vẻ và hiệu quả nhé.
 
Back
Top