• Lịch khai giảng Tháng 9 và Tháng 10 năm 2023
    » Lớp tiếng Trung giao tiếp cơ bản từ đầu 246 khai giảng ngày 2/10/2023, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h15-19h45 (Còn 1 chỗ)
    » Lớp tiếng Trung giao tiếp cơ bản từ đầu 357 khai giảng ngày 31/10/2023, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h15-19h45 (Còn 1 chỗ)
    » Khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản

Học tiếng Trung theo chủ đề Hát với bạn bè

Bí quyết học tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề tại nhà


Bài giảng học tiếng Trung theo chủ đề Hát với bạn bè là bài giảng giới thiệu đến chúng ta một số mẫu câu cơ bản trong tình huống đi hát vui chơi cùng bạn bè, các bạn hãy chú ý theo dõi toàn bộ nội dung chi tiết ở bên dưới nhé. Sau đây mình sẽ trích dẫn một phần từ nguồn bài giảng giáo trình dạy học tiếng Trung giao tiếp online cơ bản của Thầy Vũ. Các bạn đừng quên chia sẻ tài liệu học tiếng Trung online uy tín miễn phí này cho những bạn khác vào học cùng nữa nhé.

Khóa học tiếng Trung giao tiếp uy tín tại Hà Nội các bạn đăng ký tại link bên dưới.

Khóa học tiếng Trung giao tiếp chất lượng hiệu quả tại Hà Nội

Khóa học tiếng Trung uy tín tại TP HCM lịch khai giảng mới nhất các bạn xem tại link bên dưới.

Lớp học tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề ở TP HCM

Tổng hợp các bài giảng học tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề các bạn vào Chuyên mục tại link bên dưới nhé.

Toàn bộ chuyên đề học tiếng Trung giao tiếp

Học tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề cùng Thầy Vũ tại link bên dưới.

Những bài giảng học tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề

Trong quá trình học tiếng Trung online trên diễn đàn này, các bạn nên sử dụng bộ gõ tiếng Trung SoGou PinYin để tập gõ tiếng Trung online thì sẽ phát triển được kỹ năng gõ tiếng Trung và tăng cường khả năng ghi nhớ từ vựng tiếng Trung cũng như nhớ được rất tốt mặt chữ Hán. Các bạn xem chi tiết cách tải bộ gõ tiếng Trung SoGou PinYin và cách cài đặt tại link bên dưới.

Tìm hiểu bộ gõ tiếng Trung SoGou PinYin miễn phí

Bên dưới là phần nội dung chi tiết bài giảng hôm nay, các bạn thành viên chú ý ghi chép đầy đủ bài học vào vở nhé.

Nội dung bài giảng Học tiếng Trung theo chủ đề Hát với bạn bè​


Hội thoại tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề Hát với bạn bè

Học tiếng Trung theo chủ đề Hát với bạn bè Thầy Vũ

Bài giảng dạy học tiếng Trung trực tuyến trên diễn đàn học tiếng Trung uy tín ChineMaster chuyên đề tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề Hát với bạn bè

Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Hà Nội và TP HCM là địa chỉ học tiếng Trung uy tín và chất lượng được đánh giá bởi Cộng đồng Dân tiếng Trung.

Giáo trình học tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề Hát với bạn bè

Tài liệu tự học tiếng Trung theo chủ đề Hát với bạn bè

Hội thoại tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề Hát với bạn bè

Mẫu câu tiếng Trung cơ bản đàm thoại tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề Hát với bạn bè

史提芬:这个周末我们应该带同事们去庆祝一下。

艾博特:是的,计划案很成功。
现在结束了,我想我们应该办个庆功宴。

史提芬:但我不知道要怎么庆祝。
我们可以邀请他们去红龙虾聚餐,然后再来这里喝东西。

艾博特:这个地方?

史提芬:对啊,不好吗?这是附近最好的酒吧之一 。
很多职员住在这儿附近,所以很方便。

艾博特:我有个提议,何不去 KTV 唱歌?

史提芬:KTV?你说真的吗?

艾博特:是啊,不好吗?你不喜欢 KTV 吗?

史提芬:我不知道,我没去过。

艾博特:没去过?真的?我很惊讶。

史提芬:有什么好惊讶的?
很多美国人都没去过 KTV,这不是美国人的活动。

艾博特:但是镇上有很多家 KTV,离这里两条街的地方就有一家。

史提芬:那是因为这里有很多亚洲移民。
他们的客人都是亚洲人。美国人通常不会和朋友出去唱歌。

艾博特:我想也是。
的确是真的,我去镇上的 KTV 时,几乎都没有西方人。

史提芬:看吧?

艾博特:你知道吗,史提芬,我们公司有一半的职员都是从日本来的,
所以对他们来说去KTV 会很好玩。

史提芬:但是其他的职员呢?

艾博特:你们也会玩得愉快的。
当然我们会教你们。

史提芬:那儿有英文歌吗?

艾博特:当然有,有很多英文歌。

史提芬:或许明天我们应该在办公室提议,我愿意尝试看看。

艾博特:很好。
我们在美国的日本人总是要学习美国文化。
可以介绍日本的东西对你们也不错。

史提芬:那么让我们试试吧。

Phiên âm tiếng Trung theo bài giảng học tiếng Trung o nline Thầy Vũ chủ đề tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề Hát với bạn bè

shǐ tí fēn :zhè gè zhōu mò wǒ men yīng gāi dài tóng shì men qù qìng zhù yī xià 。

ài bó tè :shì de ,jì huá àn hěn chéng gōng 。
xiàn zài jié shù le ,wǒ xiǎng wǒ men yīng gāi bàn gè qìng gōng yàn 。

shǐ tí fēn :dàn wǒ bù zhī dào yào zěn me qìng zhù 。
wǒ men kě yǐ yāo qǐng tā men qù hóng lóng xiā jù cān ,rán hòu zài lái zhè lǐ hē dōng xī 。

ài bó tè :zhè gè dì fāng ?

shǐ tí fēn :duì ā ,bù hǎo ma ?zhè shì fù jìn zuì hǎo de jiǔ ba zhī yī 。
hěn duō zhí yuán zhù zài zhèr fù jìn ,suǒ yǐ hěn fāng biàn 。

ài bó tè :wǒ yǒu gè tí yì ,hé bù qù KTV chàng gē ?

shǐ tí fēn :KTV?nǐ shuō zhēn de ma ?

ài bó tè :shì ā ,bù hǎo ma ?nǐ bù xǐ huān KTV ma ?

shǐ tí fēn :wǒ bù zhī dào ,wǒ méi qù guò 。

ài bó tè :méi qù guò ?zhēn de ?wǒ hěn jīng yà 。

shǐ tí fēn :yǒu shénme hǎo jīng yà de ?
hěn duō měi guó rén dōu méi qù guò KTV,zhè bù shì měi guó rén de huó dòng 。

ài bó tè :dàn shì zhèn shàng yǒu hěn duō jiā KTV,lí zhè lǐ liǎng tiáo jiē de dì fāng jiù yǒu yī jiā 。

shǐ tí fēn :nà shì yīn wéi zhè lǐ yǒu hěn duō yà zhōu yí mín 。
tā men de kè rén dōu shì yà zhōu rén 。měi guó rén tōng cháng bù huì hé péng yǒu chū qù chàng gē 。

ài bó tè :wǒ xiǎng yě shì 。
de què shì zhēn de ,wǒ qù zhèn shàng de KTV shí ,jǐ hū dōu méi yǒu xī fāng rén 。

shǐ tí fēn :kàn ba ?

ài bó tè :nǐ zhī dào ma ,shǐ tí fēn ,wǒ men gōng sī yǒu yī bàn de zhí yuán dōu shì cóng rì běn lái de ,
suǒ yǐ duì tā men lái shuō qù KTV huì hěn hǎo wán 。

shǐ tí fēn :dàn shì qí tā de zhí yuán ne ?

ài bó tè :nǐ men yě huì wán dé yú kuài de 。
dāng rán wǒ men huì jiāo nǐ men 。

shǐ tí fēn :nàr yǒu yīng wén gē ma ?

ài bó tè :dāng rán yǒu ,yǒu hěn duō yīng wén gē 。

shǐ tí fēn :huò xǔ míng tiān wǒ men yīng gāi zài bàn gōng shì tí yì ,wǒ yuàn yì cháng shì kàn kàn 。

ài bó tè :hěn hǎo 。
wǒ men zài měi guó de rì běn rén zǒng shì yào xué xí měi guó wén huà 。
kě yǐ jiè shào rì běn de dōng xī duì nǐ men yě bù cuò 。

shǐ tí fēn :nà me ràng wǒ men shì shì ba 。

Bản dịch tiếng Trung theo bài giảng lớp học tiếng Trung online uy tín Thầy Vũ chuyên đề tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề Hát với bạn bè

STEVEN: Chúng ta nên đưa đồng nghiệp đi ăn mừng vào cuối tuần này.

ALBERT: Vâng, dự án đã thành công tốt đẹp.
Bây giờ nó đã hoàn thành, tôi nghĩ chúng ta nên có một bữa tiệc.

STEVEN: Nhưng tôi không chắc phải làm gì.
Chúng tôi có thể mời tất cả họ ăn tối tại Red Lobster, và sau đó đến đây để uống.

ALBERT: Nơi này?

STEVEN: Có, tại sao không? Đây là một trong những quán rượu tốt nhất trong khu vực lân cận.
Rất nhiều nhân viên sống xung quanh đây. Vì vậy, nó sẽ được thuận tiện.

ALBERT: Tôi có một gợi ý. Tại sao chúng ta không đến một KTV và hát?

STEVEN: Một KTV? Bạn nghiêm túc chứ?

ALBERT: Có, tại sao không? Bạn không thích KTV?

STEVEN: Tôi không biết. Tôi chưa bao giờ đi đến một.

ALBERT: Không bao giờ? Có thật không? Tôi ngạc nhiên.

STEVEN: Tại sao bạn nên như vậy?
Nhiều người Mỹ chưa bao giờ đi đến một KTV. Đó không phải là điều người Mỹ phải làm.

ALBERT: Nhưng có rất nhiều KTV trong thị trấn. Chỉ có một hai dãy nhà từ đây.

STEVEN: Đó là bởi vì có rất nhiều người châu Á nhập cư ở đây.
Tất cả khách hàng của họ đều là người châu Á. Người Mỹ thường không đi hát với bạn bè của họ.

ALBERT: Tôi cho là vậy.
Đúng là khi tôi đến một KTV ở đây trong thị trấn, hầu như không có người phương Tây.
Thấy chưa?

ALBERT: Nhưng bạn biết đấy, Steven - một nửa số nhân viên trong công ty chúng tôi đến từ Nhật Bản.
Vì vậy, đến một KTV sẽ rất vui đối với họ.

STEVEN: Nhưng những nhân viên khác thì sao?

ALBERT: Chà, tôi nghĩ bạn cũng sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ.
Tất nhiên chúng tôi phải dạy cho bạn.

STEVEN: Họ có các bài hát tiếng Anh ở đó không?

ALBERT: Tất nhiên. Họ có rất nhiều bài hát tiếng Anh.

STEVEN: Chà, có lẽ chúng ta nên đề xuất nó với văn phòng vào ngày mai. Tôi sẵn sàng thử.

ALBERT: Tốt.
Chúng tôi, người Nhật làm việc tại Mỹ luôn phải tìm hiểu về văn hóa Mỹ.
Sẽ rất tốt nếu bạn giới thiệu một thứ tiếng Nhật với bạn.

STEVEN: Hãy thử xem.

Trên đây là nội dung bài giảng hôm nay chuyên đề Học tiếng Trung theo chủ đề Hát với bạn bè. Các bạn có những câu hỏi nào thắc mắc cần được giải đáp hãy đăng bình luận vào ngay bên dưới này nhé.
 
Last edited:
Back
Top