• Lịch khai giảng Tháng 6 năm 2024
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 3/6/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 10/6/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 17/6/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 4 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 24/6/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 2 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 4/6/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 11/6/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 2 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 18/6/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 4 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 25/6/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 3 chỗ)
  » Khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản
  Video bài giảng Thầy Vũ livestream đào tạo trực tuyến

Chuyên đề học tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề cơ bản


Tài liệu học tiếng Trung theo chủ đề Lãng mạn là tài liệu cung cấp cho chúng ta một số câu giao tiếp thông dụng có thể áp dụng trực tiếp trong cuộc sống hằng ngày, các bạn hãy chú ý theo dõi nội dung bài giảng ở bên dưới nhé. Sau đây mình sẽ trích dẫn một phần từ nguồn bài giảng giáo trình dạy học tiếng Trung giao tiếp online cơ bản của Thầy Vũ. Các bạn đừng quên chia sẻ tài liệu học tiếng Trung online uy tín miễn phí này cho những bạn khác vào học cùng nữa nhé.

Khóa học tiếng Trung giao tiếp uy tín tại Hà Nội các bạn đăng ký tại link bên dưới.

Lớp học tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề thực tế ở Hà Nội

Khóa học tiếng Trung uy tín tại TP HCM lịch khai giảng mới nhất các bạn xem tại link bên dưới.

Lớp học tiếng Trung giao tiếp chất lượng ở TP HCM

Tổng hợp các bài giảng học tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề các bạn vào Chuyên mục tại link bên dưới nhé.

Toàn bộ chuyên đề học tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề

Học tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề cùng Thầy Vũ tại link bên dưới.

Tài liệu học tiếng Trung giao tiếp mỗi ngày

Trong quá trình học tiếng Trung online trên diễn đàn này, các bạn nên sử dụng bộ gõ tiếng Trung SoGou PinYin để tập gõ tiếng Trung online thì sẽ phát triển được kỹ năng gõ tiếng Trung và tăng cường khả năng ghi nhớ từ vựng tiếng Trung cũng như nhớ được rất tốt mặt chữ Hán. Các bạn xem chi tiết cách tải bộ gõ tiếng Trung SoGou PinYin và cách cài đặt tại link bên dưới.

Download bộ gõ tiếng Trung SoGou PinYin trên máy tính miễn phí

Bên dưới là phần nội dung chi tiết bài giảng hôm nay, các bạn thành viên chú ý ghi chép đầy đủ bài học vào vở nhé.

Nội dung bài giảng Học tiếng Trung theo chủ đề Lãng mạn​


Hội thoại tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề Lãng mạn

Học tiếng Trung theo chủ đề Lãng mạn TiengTrungHSK ChineMaster

Lớp học tiếng Trung theo chủ đề Lãng mạn

Trung tâm đào tạo tiếng Trung Quốc mỗi ngày ChineMaster Hà Nội - TP HCM là địa điểm học tiếng Trung rất uy tín và chất lượng.

Diễn đàn học tiếng Trung liên tục chia sẻ tài liệu học tiếng Trung Quốc mỗi ngày miễn phí của Thầy Vũ.

Tự học tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề Lãng mạn

Tài liệu học tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề Lãng mạn

Hội thoại tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề Lãng mạn

Giáo trình học tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề Lãng mạn

桃乐丝:我很高兴在派对上看到你男朋友。他看起来是个不错的人。

朱蒂:我很高兴你喜欢他。史提夫和我相处得很好。

桃乐丝:他很有趣。

朱蒂:有时候我觉得他过分搞笑了,像个小丑。

桃乐丝:你们在一起多久了?

朱蒂:到现在快一年了。

桃乐丝:你会结婚吗?

朱蒂:结婚?我没想过,反正我没想过会嫁给史提夫。

桃乐丝:真的啊?那为什么你会跟他在一起这么久?

朱蒂:为何不呢?

桃乐丝:但是你们在一起那么久,现在甚至住在一起。
我很吃惊你没考虑要结婚。

朱蒂:我不是很想结婚。

桃乐丝:一点都不想吗?

朱蒂:或许晚一点,三十几岁吧。现在还太年轻。

桃乐丝:这会让你父母困扰吗?

朱蒂:什么?

桃乐丝:你不想结婚这件事。他们不会给你压力吗?

朱蒂:一点都不会。为什么要给我压力?

桃乐丝:通常父母要女儿找个好男人。
就拿我父母来说,如果我和男生同居,他们一定会生气。

朱蒂:我了解,我以前听说过中国人的文化。
但是在美国,大部份的父母让孩子决定自己的感情生活。
我不能忍受父母告诉我要怎么做,我是个成年人。

桃乐丝:你很独立。

朱蒂:为什么不呢?和谁在一起是我的事,不是我父亲的。
如果他不喜欢谁,他会告诉我。
但是我要不要和谁在一起,那是我的选择。
你要嫁给父母帮你挑选的人吗?

桃乐丝:我父母要我嫁给医生或律师。
他们很高兴我念这么好的学校。

朱蒂:看我说的吧?也许你爱上的不是医生。
然后呢?你会找一个人只为了让你父母高兴吗?

桃乐丝:我不会。没错,现在我这一代是比较独立。
但是我们仍然听父母的意见。

朱蒂:听意见是好的,但是顺从不一定好。
如果你心里有别的想法,你就不应该顺从。

Phiên âm tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề Lãng mạn

táo lè sī :wǒ hěn gāo xìng zài pài duì shàng kàn dào nǐ nán péng yǒu 。tā kàn qǐ lái shì gè bú cuò de rén 。

zhū dì :wǒ hěn gāo xìng nǐ xǐ huān tā 。shǐ tí fū hé wǒ xiàng chù dé hěn hǎo 。

táo lè sī :tā hěn yǒu qù 。

zhū dì :yǒu shí hòu wǒ juéde tā guò fèn gǎo xiào le ,xiàng gè xiǎo chǒu 。

táo lè sī :nǐ men zài yī qǐ duō jiǔ le ?

zhū dì :dào xiàn zài kuài yī nián le 。

táo lè sī :nǐ huì jié hūn ma ?

zhū dì :jié hūn ?wǒ méi xiǎng guò ,fǎn zhèng wǒ méi xiǎng guò huì jià gěi shǐ tí fū 。

táo lè sī :zhēn de ā ?nà wéi shénme nǐ huì gēn tā zài yī qǐ zhè me jiǔ ?

zhū dì :wéi hé bú ne ?

táo lè sī :dàn shì nǐ men zài yī qǐ nà me jiǔ ,xiàn zài shèn zhì zhù zài yī qǐ 。
wǒ hěn chī jīng nǐ méi kǎo lǜ yào jié hūn 。

zhū dì :wǒ bú shì hěn xiǎng jié hūn 。

táo lè sī :yī diǎn dōu bú xiǎng ma ?

zhū dì :huò xǔ wǎn yī diǎn ,sān shí jǐ suì ba 。xiàn zài hái tài nián qīng 。

táo lè sī :zhè huì ràng nǐ fù mǔ kùn rǎo ma ?

zhū dì :shénme ?

táo lè sī :nǐ bú xiǎng jié hūn zhè jiàn shì 。tā men bú huì gěi nǐ yā lì ma ?

zhū dì :yī diǎn dōu bú huì 。wéi shénme yào gěi wǒ yā lì ?

táo lè sī :tōng cháng fù mǔ yào nǚ ér zhǎo gè hǎo nán rén 。
jiù ná wǒ fù mǔ lái shuō ,rú guǒ wǒ hé nán shēng tóng jū ,tā men yī dìng huì shēng qì 。

zhū dì :wǒ liǎojiě ,wǒ yǐ qián tīng shuō guò zhōng guó rén de wén huà 。
dàn shì zài měi guó ,dà bù fèn de fù mǔ ràng hái zǐ jué dìng zì jǐ de gǎn qíng shēng huó 。
wǒ bú néng rěn shòu fù mǔ gào sù wǒ yào zěn me zuò ,wǒ shì gè chéng nián rén 。

táo lè sī :nǐ hěn dú lì 。

zhū dì :wéi shénme bú ne ?hé shuí zài yī qǐ shì wǒ de shì ,bú shì wǒ fù qīn de 。
rú guǒ tā bú xǐ huān shuí ,tā huì gào sù wǒ 。
dàn shì wǒ yào bú yào hé shuí zài yī qǐ ,nà shì wǒ de xuǎn zé 。
nǐ yào jià gěi fù mǔ bāng nǐ tiāo xuǎn de rén ma ?

táo lè sī :wǒ fù mǔ yào wǒ jià gěi yī shēng huò lǜ shī 。
tā men hěn gāo xìng wǒ niàn zhè me hǎo de xué xiào 。

zhū dì :kàn wǒ shuō de ba ?yě xǔ nǐ ài shàng de bú shì yī shēng 。
rán hòu ne ?nǐ huì zhǎo yī gè rén zhī wéi le ràng nǐ fù mǔ gāo xìng ma ?

táo lè sī :wǒ bú huì 。méi cuò ,xiàn zài wǒ zhè yī dài shì bǐ jiào dú lì 。
dàn shì wǒ men réng rán tīng fù mǔ de yì jiàn 。

zhū dì :tīng yì jiàn shì hǎo de ,dàn shì shùn cóng bú yī dìng hǎo 。
rú guǒ nǐ xīn lǐ yǒu bié de xiǎng fǎ ,nǐ jiù bú yīng gāi shùn cóng 。

Bản dịch tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề Lãng mạn

Doris: Tôi rất vui khi gặp bạn trai của bạn tại bữa tiệc. Anh ấy trông giống như một chàng trai tốt.

Judy: Tôi rất vui vì bạn thích anh ấy. Steve và tôi hòa thuận với nhau.

Dorothy: anh ấy thú vị.

Judy: đôi khi tôi nghĩ anh ấy quá hài hước, giống như một chú hề.

Dorothy: bạn đã bên nhau bao lâu rồi?

Judy: gần một năm rồi.

Doris: bạn sẽ kết hôn chứ?

Judy: kết hôn? Dù sao thì tôi cũng không nghĩ là mình sẽ cưới Steve.

Dorothy: thật không? Vậy tại sao bạn lại ở bên anh ấy lâu như vậy?

Judy: tại sao không?

Dorothy: nhưng bạn đã ở bên nhau rất lâu, và bây giờ bạn thậm chí còn sống cùng nhau.
Tôi ngạc nhiên khi bạn không nghĩ đến việc kết hôn.

Judy: Tôi không thực sự muốn kết hôn.

Doris: không hề?

Judy: có lẽ muộn hơn, ở độ tuổi ba mươi. Bây giờ nó còn quá trẻ.

Dorothy: điều đó có làm phiền bố mẹ bạn không?

Judy: sao?

Doris: bạn không muốn kết hôn. Họ sẽ tạo áp lực cho bạn chứ?

Judy: không hề. Tại sao lại gây áp lực cho tôi?

Dorothy: thường là cha mẹ yêu cầu con gái tìm một người đàn ông tốt.
Đưa bố mẹ tôi đi. Nếu tôi sống với con trai, họ sẽ giận dữ.

Judy: Tôi biết. Tôi đã nghe nói về văn hóa Trung Quốc trước đây.
Nhưng ở Mỹ, hầu hết cha mẹ để con cái tự quyết định cuộc sống tình cảm của mình.
Tôi không thể chịu đựng được việc bố mẹ bảo tôi phải làm gì. Tôi là người lớn.

Dorothy: bạn rất tự lập.

Judy: tại sao không? Đó là việc của cha tôi, không phải của tôi.
Nếu anh ấy không thích ai, anh ấy sẽ nói với tôi.
Nhưng tôi muốn ở bên ai là do tôi lựa chọn.
Bạn sẽ kết hôn với người mà cha mẹ bạn đã chọn cho bạn?

Doris: bố mẹ tôi muốn tôi kết hôn với một bác sĩ hoặc một luật sư.
Họ rất vui vì tôi được học ở một ngôi trường tốt như vậy.

Judy: xem tôi đang nói gì? Có thể bạn không yêu một bác sĩ.
Vậy thì sao? Bạn sẽ tìm một người chỉ để làm cho cha mẹ bạn hạnh phúc?

Doris: Tôi sẽ không. Vâng, bây giờ thế hệ của tôi tương đối độc lập.
Nhưng chúng tôi vẫn nghe lời bố mẹ.

Judy: Lắng nghe ý kiến là điều tốt, nhưng không phải lúc nào cũng tốt.
Nếu bạn có ý tưởng khác, bạn không nên tuân thủ.

Trên đây là nội dung bài giảng hôm nay chuyên đề Học tiếng Trung theo chủ đề Lãng mạn. Các bạn có những câu hỏi nào thắc mắc cần được giải đáp hãy đăng bình luận vào ngay bên dưới này nhé.
 
Last edited:
Back
Top