• Lịch khai giảng Tháng 6 năm 2024
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 3/6/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 10/6/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 17/6/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 4 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 24/6/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 2 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 4/6/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 11/6/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 2 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 18/6/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 4 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 25/6/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 3 chỗ)
  » Khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản
  Video bài giảng Thầy Vũ livestream đào tạo trực tuyến

Bài giảng Học tiếng Trung giao tiếp cơ bản cùng Thầy Vũ


Học tiếng Trung theo chủ đề Mê phim ảnh là bài giảng hôm nay mà Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ sẽ gửi đến cho tất cả các bạn, giới thiệu đến chúng ta những mẫu câu đàm thoại tiếng Trung giao tiếp cơ bản để có thể từ đó áp dụng vào thực tế, các bạn hãy chú ý theo dõi nội dung chi tiết ở bên dưới và vận dụng kiến thức một cách linh hoạt nhé. Sau đây mình sẽ trích dẫn một phần từ nguồn bài giảng giáo trình dạy học tiếng Trung giao tiếp online cơ bản của Thầy Vũ. Các bạn đừng quên chia sẻ tài liệu học tiếng Trung online uy tín miễn phí này cho những bạn khác vào học cùng nữa nhé.

Khóa học tiếng Trung giao tiếp uy tín tại Hà Nội các bạn hãy nhanh tay đăng kí tại link sau nhé

Đăng kí lớp học tiếng Trung giao tiếp tốt nhất ở Hà Nội

Ở TPHCM các bạn muốn học tiếng Trung giao tiếp hiệu quả hãy đăng kí tại link sau nhé

Đăng kí lớp học tiếng Trung giao tiếp uy tín ở TPHCM

Các bạn hãy xem lại nội dung của bài hôm qua tại link dưới đây nhé.

Học tiếng Trung theo chủ đề Kiểu dáng quần áo

Để các bạn có thêm kĩ năng cũng như sự tự tin trong giao tiếp tiếng Trung thì Thầy Vũ sẽ gửi đến các bạn bộ tài liẹu học tiếng Trung theo chủ đề thông dụng rất hấp dẫn,các bạn nhớ tải về xem nhé.

Học tiếng Trung theo chủ đề thông dụng

Tiếp theo là chuyên mục Học tiếng Trung theo chủ đề tổng hợp những bài giảng tiếng Trung giao tiếp thông dụng của Thầy Vũ,các bạn xem tại link sau nhé

Danh mục học tiếng Trung theo chủ đề

Chi tiết bài giảng Học tiếng Trung theo chủ đề Mê phim ảnhHọc tiếng Trung theo chủ đề Mê phim ảnh

Lớp học tiếng Trung giao tiếp online theo chủ đề Mê phim ảnh – Mê xem phim – Mê điện ảnh

Tự học tiếng Trung theo chủ đề Mê phim ảnh – Mê xem phim – Mê điện ảnh

Trung tâm tiếng Trung uy tín tại Hà Nội và TP HCM liên tục dẫn đầu TOP 1 địa chỉ học tiếng Trung tốt nhất và chất lượng nhất Việt Nam được đánh giá bởi Cộng đồng Dân tiếng Trung.

Giáo trình học tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề Mê phim ảnh – Mê xem phim – Mê điện ảnh

Tài liệu học tiếng Trung theo chủ đề Mê phim ảnh – Mê xem phim – Mê điện ảnh

Hội thoại tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề Mê phim ảnh – Mê xem phim – Mê điện ảnh

安德鲁:我觉得你哥哥有点怪。

丹:史提夫?你觉得他怪?为什么?

安德鲁:他想找我来和他一起看《星际迷航记》。

丹:喔,那个啊!他是"星际迷",别大惊小怪。

安德鲁:他是什么?

丹:"星舰迷"。他是《星际迷航记》的电影迷。

他拥有所有影集的录影带,他还有《星际迷航记》的网站。

安德鲁:他还有网站啊?《星际迷航记》 的吗?

丹:是的,他很迷的。

安德鲁:我还是不明白。

他 27 岁了,还对科幻片这么着迷,不是很幼稚吗?

丹:台湾没有星舰迷吗?

安德鲁:没有吧!有些小孩子可能是,但是你哥哥是成人啊。

而且他在会计公司上班,为什么他这么迷《星际迷航记》?

丹:这是一种嗜好罢了。有些美国成人也是如此。

他们有自己喜欢的节目,也知道每一集的内容。

有些人甚至开始收集纪念品。

安德鲁:纪念品?那是什么?

丹:他们收集海报、玩偶、尖刀,

还有电影里面出现的任何东西。

安德鲁:你哥哥也像他们那样?

丹:对啊。有空去他的地下室看看。

你可以看到墙上到处都是《星际迷航记》里的东西。

安德鲁:太奇怪了!他这样找女朋友会有麻烦吗?

丹:也许有一点,

有些美国人跟你一样,认为他太不成熟了。

安德鲁:我也喜欢《星舰迷航记》那部电影。

但是我没那么疯狂,纯粹为了好玩。

丹:他也是为了好玩而已,别担心,他不是狂热者,只是好玩罢了。Phiên âm tiếng Trung theo bài giảng dạy học tiếng Trung trực tuyến của Thầy Vũ chuyên đề tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề Mê phim ảnh – Mê xem phim – Mê điện ảnh

ān dé lǔ :wǒ juéde nǐ gē gē yǒu diǎn guài 。

dān :shǐ tí fū ?nǐ juéde tā guài ?wéi shénme ?

ān dé lǔ :tā xiǎng zhǎo wǒ lái hé tā yī qǐ kàn 《xīng jì mí háng jì 》。

dān :wō ,nà gè ā !tā shì "xīng jì mí ",bié dà jīng xiǎo guài 。

ān dé lǔ :tā shì shénme ?

dān :"xīng jiàn mí "。tā shì 《xīng jì mí háng jì 》de diàn yǐng mí 。

tā yōng yǒu suǒ yǒu yǐng jí de lù yǐng dài ,tā hái yǒu 《xīng jì mí háng jì 》de wǎng zhàn 。

ān dé lǔ :tā hái yǒu wǎng zhàn ā ?《xīng jì mí háng jì 》 de ma ?

dān :shì de ,tā hěn mí de 。

ān dé lǔ :wǒ hái shì bú míng bái 。

tā 27 suì le ,hái duì kē huàn piàn zhè me zhe mí ,bú shì hěn yòu zhì ma ?

dān :tái wān méi yǒu xīng jiàn mí ma ?

ān dé lǔ :méi yǒu ba !yǒu xiē xiǎo hái zǐ kě néng shì ,dàn shì nǐ gē gē shì chéng rén ā 。

ér qiě tā zài huì jì gōng sī shàng bān ,wéi shénme tā zhè me mí 《xīng jì mí háng jì 》?

dān :zhè shì yī zhǒng shì hǎo bà le 。yǒu xiē měi guó chéng rén yě shì rú cǐ 。

tā men yǒu zì jǐ xǐ huān de jiē mù ,yě zhī dào měi yī jí de nèi róng 。

yǒu xiē rén shèn zhì kāi shǐ shōu jí jì niàn pǐn 。

ān dé lǔ :jì niàn pǐn ?nà shì shénme ?

dān :tā men shōu jí hǎi bào 、wán ǒu 、jiān dāo ,

hái yǒu diàn yǐng lǐ miàn chū xiàn de rèn hé dōng xī 。

ān dé lǔ :nǐ gē gē yě xiàng tā men nà yàng ?

dān :duì ā 。yǒu kōng qù tā de dì xià shì kàn kàn 。

nǐ kě yǐ kàn dào qiáng shàng dào chù dōu shì 《xīng jì mí háng jì 》lǐ de dōng xī 。

ān dé lǔ :tài qí guài le !tā zhè yàng zhǎo nǚ péng yǒu huì yǒu má fán ma ?

dān :yě xǔ yǒu yī diǎn ,

yǒu xiē měi guó rén gēn nǐ yī yàng ,rèn wéi tā tài bú chéng shú le 。

ān dé lǔ :wǒ yě xǐ huān 《xīng jiàn mí háng jì 》nà bù diàn yǐng 。

dàn shì wǒ méi nà me fēng kuáng ,chún cuì wéi le hǎo wán 。

dān :tā yě shì wéi le hǎo wánr yǐ ,bié dān xīn ,tā bú shì kuáng rè zhě ,zhī shì hǎo wán bà le 。Bản dịch tiếng Trung sang tiếng Việt theo nội dung bài giảng dạy học tiếng Trung online chuyên đề tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề Mê phim ảnh – Mê xem phim – Mê điện ảnh

ANDREW: Anh trai của bạn hơi lạ, tôi nghĩ vậy.

DAN: Steve? Bạn nghĩ anh ấy lạ? Tại sao?

ANDREW: Anh ấy muốn tôi đến xem "Star Trek" với anh ấy.

DAN: Ồ, đó. Anh ấy là một Trekkie. Bạn không nên ngạc nhiên.

ANDREW: Anh ấy là gì?

DAN: Một Trekkie. Anh ấy là một người hâm mộ nghiêm túc của "Star Trek".

、 Vì vậy, anh ấy có tất cả các tập trên băng. Và anh ấy có một trang web "Star Trek" trên internet.

ANDREW: Anh ấy thậm chí còn có một trang web? Đối với "Star Trek"?

DAN: Vâng, anh ấy là một người hâm mộ nghiêm túc.

ANDREW: Tuy nhiên, tôi không hiểu.

Anh ấy 27 tuổi. Nghiêm túc với một chương trình khoa học viễn tưởng chẳng phải là loại chưa trưởng thành sao?

DAN: Bạn không có Trekkies ở Đài Loan à?

ANDREW: Tôi không nghĩ vậy. Có thể là một số trẻ em. Nhưng anh trai bạn là người lớn.

Và anh ấy làm việc cho một công ty kế toán. Tại sao anh ấy lại thích "Star Trek" đến vậy?

DAN: Đó chỉ là một loại sở thích. Một số người lớn ở Mỹ là như vậy.

Họ có một số chương trình mà họ thích, và họ biết từng tập.

Một số người trong số họ thậm chí bắt đầu thu thập các kỷ vật.

ANDREW: Những điều đáng nhớ? Cái gì vậy?

DAN: Họ thu thập tất cả các áp phích, hoặc búp bê, hoặc nhãn dán,

hoặc bất cứ thứ gì xuất hiện từ chương trình.

ANDREW: Và anh trai của bạn cũng vậy?

DAN: Ồ, chắc chắn rồi. Vào tầng hầm của anh ấy một lúc.

Bạn sẽ thấy các bức tường đều được bao phủ bởi những thứ "Star Trek".

ANDREW: Lạ quá! Anh ấy không gặp khó khăn khi tìm bạn gái chứ?

DAN: Có lẽ một chút.

Đúng là một số người Mỹ đồng ý với bạn. Họ cho rằng nó còn quá non nớt.

ANDREW: Đôi khi tôi cũng thích "Star Trek". Tôi đã thích bộ phim.

Nhưng tôi không nghĩ về nó một cách nghiêm túc. Chỉ là cho vui.

DAN: Anh ấy cũng làm vậy để giải trí. Đừng lo lắng. Anh ấy không phải là một kẻ điên. Anh ấy chỉ làm điều đó cho vui.

Trên đây là nội dung bài giảng hôm nay chuyên đề Học tiếng Trung theo chủ đề Mê phim ảnh. Các bạn có những câu hỏi nào thắc mắc cần được giải đáp hãy đăng bình luận vào ngay bên dưới này nhé.
 
Back
Top