• Lịch khai giảng Tháng 5 năm 2024
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 6/5/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 13/5/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 20/5/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 4 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 27/5/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 2 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 7/5/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 14/5/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 2 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 21/5/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 4 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 28/5/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 3 chỗ)
  » Khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản
  Video bài giảng Thầy Vũ livestream mới nhất

Bài giảng học tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề theo hằng ngày cùng Thầy Vũ


Học tiếng Trung theo chủ đề Mua hàng tại siêu thị là nội dung bài giảng mới do Thạc sĩ Nguyễn Minh soạn thảo và đăng tải trên diễn đàn học tiếng Trung vô cùng bổ ích là Học tiếng Trung online,mỗi ngày trên diễn đàn đều cập nhật rất nhiều những bài giảng bổ ích thú vị,các bạn nhớ chú ý theo dõi và lưu bài giảng về học dần nhé. Tất cả chỉ có duy nhất tại diễn đàn học tiếng Trung của trung tâm Tiếng Trung ChineMaster của Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ

Tất cả những bài giảng trên diễn đàn Học tiếng Trung online về chủ đề Học tiếng Trung giao tiếp đều được lưu lại trong chuyên mục sau

Những bài giảng về học tiếng Trung theo chủ đề

Các bạn hãy xem lại nội dung của bài hôm qua tại link dưới đây nhé.

Học tiếng Trung theo chủ đề Chuyến bay


Những bạn nào muốn nâng cao kĩ năng giao tiếp tiếng Trung thì hãy tham gia ngay khóa học tiếng Trung giao tiếp uy tín tại Hà Nội, các bạn đăng ký tại link bên dưới nhé

Tham gia ngay lớp học tiếng Trung giao tiếp tại Hà Nội

Còn ở phía Nam,cụ thể là ở TPHCM các bạn muốn học tiếng Trung giao tiếp hiệu quả hãy đăng kí tại link sau nhé

Lớp học tiếng Trung giao tiếp uy tín ở TPHCM

Sau đây Thầy Vũ sẽ gửi đến các bạn giáo trình học tiếng Trung giao tiếp nhằm giúp các bạn tự tin hơn trong việc giao tiếp tiếng Trung theo chủ đề hằng ngày,các bạn xem chi tiết bài học tại link bên dưới.

Học tiếng Trung theo chủ đề thông dụng

Bài giảng Học tiếng Trung theo chủ đề Mua hàng Tại siêu thịhoc-tieng-trung-theo-chu-de-mua-hang-tai-sieu-thi.jpg

Giáo trình học tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề thông dụng hàng ngày

Trung tâm học tiếng Trung giao tiếp uy tín tại Hà Nội – TP HCM ChineMaster chuyên đào tạo các khóa học tiếng Trung chất lượng.

Tài liệu học tiếng Trung theo chủ đề Mua hàng tại Siêu thị

Hội thoại tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề Mua hàng tại Siêu thị

店员:我能为你效劳吗,先生?

赛门:我想买一台录放机。

店员:我们有很多款式可以选择。

你有指定的牌子吗?

赛门:我只要一台很好的,最好的。

这是给我儿子的毕业礼物。

店员:这样啊。你儿子现在有录放机吗?

赛门:他现在是用家里的录放机。

但是他秋季就要上大学了,所以需要一台自己的录放机。

店员:他常看电影吗?

赛门:时常。

事实上,他就想要当一个电影制作人。

他打算在大学里攻读电影。

店员:那我给你一个建议,先生。

赛门:请说。

店员:如果你儿子想学电影,

也许他就要开始自己收集电影。

赛门:唔,我知道。所以我希望他有一台好的录放机。

店员:不如买一台 DVD 给他?

赛门:是不是像 CD 一样?

店员:很类似。它们的技术是一样的。

赛门:为什么 DVD 比 VCR 好呢?

店员:影像的品质会比较好。

因为它是数字化的。

赛门:不是比较贵吗?

店员:是贵一点,先生。

但是有一个优点是你儿子会喜欢的。

赛门:是什么呢?

店员:如果你儿子开始买录像带,它们是不能保存很久的。

赛门:为什么不能呢?

店员:录像带只能保存 15 年。

假使他收集很多录像带,15 年后它们就开始变质。

赛门:唔,是真的吗?

店员:是的,先生。

赛门:那么 DVD 呢?

店员:这就是 DVD 的好处。

如果你儿子开始收集 DVD 的话,就能保存很久,因为它们不会变质。

赛门:唔,他可能会喜欢这一点。

我知道他到学校后就要开始收集电影,尤其是如果他攻读电影。

店员:让我向你介绍一些我们的 DVD 放影机。

我认为 DVD 将会流行起来。

赛门:好的,让我看看你们有些什么。Phiên âm tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề Mua hàng tại Siêu thị

Diànyuán: Wǒ néng wéi nǐ xiàoláo ma, xiānshēng?

Sài mén: Wǒ xiǎng mǎi yī tái lùfàng jī.

Diànyuán: Wǒmen yǒu hěnduō kuǎnshì kěyǐ xuǎnzé.

Nǐ yǒu zhǐdìng de páizi ma?

Sài mén: Wǒ zhǐyào yī tái hěn hǎo de, zuì hǎo de.

Zhè shì gěi wǒ érzi de bìyè lǐwù.

Diànyuán: Zhèyàng a. Nǐ ér zǐ xiànzài yǒu lùfàng jī ma?

Sài mén: Tā xiànzài shì yòng jiālǐ de lùfàng jī.

Dànshì tā qiūjì jiù yào shàng dàxuéle, suǒyǐ xūyào yī tái zìjǐ de lùfàng jī.

Diànyuán: Tā cháng kàn diànyǐng ma?

Sài mén: Shícháng.

Shìshí shàng, tā jiù xiǎng yào dāng yīgè diànyǐng zhìzuò rén.

Tā dǎsuàn zài dàxué lǐ gōngdú diànyǐng.

Diànyuán: Nà wǒ gěi nǐ yīgè jiànyì, xiānshēng.

Sài mén: Qǐng shuō.

Diànyuán: Rúguǒ nǐ érzi xiǎng xué diànyǐng,

yěxǔ tā jiù yào kāishǐ zìjǐ shōují diànyǐng.

Sài mén: Wú, wǒ zhīdào. Suǒyǐ wǒ xīwàng tā yǒuyī tái hǎo de lùfàng jī.

Diànyuán: Bùrú mǎi yī tái DVD gěi tā?

Sài mén: Shì bùshì xiàng CD yīyàng?

Diànyuán: Hěn lèisì. Tāmen de jìshù shì yīyàng de.

Sài mén: Wèishéme DVD bǐ VCR hǎo ne?

Diànyuán: Yǐngxiàng de pǐnzhí huì bǐjiào hǎo.

Yīnwèi tā shì shùzìhuà de.

Sài mén: Bùshì bǐjiào guì ma?

Diànyuán: Shì guì yīdiǎn, xiānshēng.

Dànshì yǒu yīgè yōudiǎn shì nǐ érzi huì xǐhuān de.

Sài mén: Shì shénme ne?

Diànyuán: Rúguǒ nǐ érzi kāishǐ mǎi lùxiàngdài, tāmen shì bùnéng bǎocún hěnjiǔ de.

Sài mén: Wèishéme bùnéng ne?

Diànyuán: Lùxiàngdài zhǐ néng bǎocún 15 nián.

Jiǎshǐ tā shōují hěnduō lùxiàngdài,15 nián hòu tāmen jiù kāishǐ biànzhí.

Sài mén: Wú, shì zhēn de ma?

Diànyuán: Shì de, xiānshēng.

Sài mén: Nàme DVD ne?

Diànyuán: Zhè jiùshì DVD de hǎochù.

Rúguǒ nǐ érzi kāishǐ shōují DVD dehuà, jiù néng bǎocún hěnjiǔ, yīnwèi tāmen bù huì biànzhí.

Sài mén: Wú, tā kěnéng huì xǐhuān zhè yīdiǎn.

Wǒ zhīdào tā dào xuéxiào hòu jiù yào kāishǐ shōují diànyǐng, yóuqí shì rúguǒ tā gōngdú diànyǐng.

Diànyuán: Ràng wǒ xiàng nǐ jièshào yīxiē wǒmen de DVD fàng yǐng jī.

Wǒ rènwéi DVD jiāng huì liúxíng qǐlái.

Sài mén: Hǎo de, ràng wǒ kàn kàn nǐmen yǒuxiē shénme.Bản dịch tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề Mua hàng tại Siêu thị

NGƯỜI BÁN HÀNG: Tôi có thể giúp gì cho ông?

SIMON: Có, tôi muốn mua một VCR.

NGƯỜI BÁN HÀNG: Chà, chúng tôi có nhiều mẫu để lựa chọn.

Bạn có một thương hiệu cụ thể mà bạn muốn?

SIMON: Không. Tôi chỉ muốn nó là một cái thật tốt. Tốt nhất.

Đó là một món quà tốt nghiệp cho con trai tôi.

NGƯỜI BÁN HÀNG: Tôi hiểu rồi. Và bây giờ con trai bạn có VCR không?

SIMON: Ồ, anh ấy sử dụng VCR của chúng tôi ở nhà.

Nhưng anh ấy sẽ vào đại học vào mùa Thu, vì vậy anh ấy cần VCR của riêng mình.

NGƯỜI BÁN HÀNG: Anh ấy có xem nhiều phim không?

SIMON: Vâng, chắc chắn là như vậy.

Thực tế, anh ấy muốn tự mình trở thành nhà sản xuất phim.

Anh ấy muốn học điện ảnh tại trường đại học.

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG: Tôi muốn đưa ra một đề xuất, thưa ông.

SIMON: Hãy làm.

NGƯỜI BÁN HÀNG: Nếu con trai bạn muốn học điện ảnh, có lẽ anh ấy sẽ bắt đầu tự thu thập phim.

SIMON: Vâng, tôi biết điều đó. Vì vậy, tôi muốn anh ta có một VCR tốt để sử dụng.

NGƯỜI BÁN HÀNG: Tôi có thể đề nghị bạn cân nhắc mua cho anh ấy một đầu đĩa DVD không?

SIMON: DVD? Đó không phải là một đĩa CD?

NGƯỜI BÁN HÀNG: Nó rất giống nhau. Công nghệ cũng vậy.

SIMON: Tại sao DVD tốt hơn VCR?

NGƯỜI BÁN HÀNG: Có một điều, thưa ông, chất lượng hình ảnh thường tốt hơn. Đó là bởi vì nó là kỹ thuật số.

SIMON: Nhưng nó không đắt hơn sao?

NGƯỜI BÁN HÀNG: Nó đắt hơn một chút, thưa ông. Nhưng có một ưu điểm quan trọng mà con trai bạn có thể đánh giá cao.

SIMON: Đó là gì?

NGƯỜI BÁN HÀNG: Nếu con trai bạn bắt đầu mua băng video, nó không thể giữ chúng lâu.

SIMON: Và tại sao không?

NGƯỜI BÁN HÀNG: Băng video bị hỏng sau mười lăm năm. Vì vậy, nếu anh ta thu thập rất nhiều băng, sau mười lăm năm tất cả chúng sẽ bắt đầu thối rữa.

SIMON: Hừm. Có đúng như vậy không?

NGƯỜI BÁN HÀNG: Đúng vậy, thưa ông.

SIMON: Chà. Và những gì về DVD?

NGƯỜI BÁN HÀNG: Đây là điều tuyệt vời của DVD. Nếu con trai bạn bắt đầu sưu tập đĩa DVD, chúng sẽ tồn tại mãi mãi. Chúng sẽ không bao giờ thối rữa.

SIMON: Hừm. Anh ấy có thể thực sự đánh giá cao điều đó. Tôi biết anh ấy sẽ bắt đầu thu thập phim ở trường. Đặc biệt nếu anh ấy học điện ảnh.

NGƯỜI BÁN HÀNG: Vậy để tôi cho bạn xem một số đầu đĩa DVD của chúng tôi.

Theo tôi, DVD là làn sóng của tương lai.

SIMON: Được rồi, vui lòng cho tôi xem bạn có gì.

Vậy là bài giảng Học tiếng Trung theo chủ đề Mua hàng tại Siêu thị hôm nay đến đây là hết rồi,các bạn đừng quên lưu bài giảng về học dần nhé,chúc các bạn có một buổi học online vui vẻ và hiệu quả nhé.
 
Back
Top