• Lịch khai giảng Tháng 6 năm 2024
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 3/6/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 10/6/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 17/6/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 4 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 24/6/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 2 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 4/6/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 11/6/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 2 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 18/6/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 4 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 25/6/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 3 chỗ)
  » Khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản
  Video bài giảng Thầy Vũ livestream đào tạo trực tuyến

Tài liệu học tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề thực tế


Khóa học tiếng Trung theo chủ đề Mua Mỹ phẩm là bài giảng do Thầy Vũ biên soạn dành cho các bạn với chủ đề thực tế, để thông qua đó các bạn áp dụng trực tiếp vào tình huống khi đi mua mỹ phẩm, bên dưới là toàn bộ nội dung chi tiết các bạn hãy chú ý theo dõi nhé. Sau đây mình sẽ trích dẫn một phần từ nguồn bài giảng giáo trình dạy học tiếng Trung giao tiếp online cơ bản của Thầy Vũ. Các bạn đừng quên chia sẻ tài liệu học tiếng Trung online uy tín miễn phí này cho những bạn khác vào học cùng nữa nhé.

Khóa học tiếng Trung giao tiếp uy tín tại Hà Nội các bạn đăng ký tại link bên dưới.

Lớp học tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề ở Hà Nội

Khóa học tiếng Trung uy tín tại TP HCM lịch khai giảng mới nhất các bạn xem tại link bên dưới.

Khóa học tiếng Trung uy tín chất lượng tại TP HCM

Tổng hợp các bài giảng học tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề các bạn vào Chuyên mục tại link bên dưới nhé.

Những bài giảng học tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề thông dụng

Học tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề cùng Thầy Vũ tại link bên dưới.

Chuyên đề học tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề cơ bản

Trong quá trình học tiếng Trung online trên diễn đàn này, các bạn nên sử dụng bộ gõ tiếng Trung SoGou PinYin để tập gõ tiếng Trung online thì sẽ phát triển được kỹ năng gõ tiếng Trung và tăng cường khả năng ghi nhớ từ vựng tiếng Trung cũng như nhớ được rất tốt mặt chữ Hán. Các bạn xem chi tiết cách tải bộ gõ tiếng Trung SoGou PinYin và cách cài đặt tại link bên dưới.

Bộ gõ tiếng Trung SoGou PinYin miễn phí trên máy tính

Bên dưới là phần nội dung chi tiết bài giảng hôm nay, các bạn thành viên chú ý ghi chép đầy đủ bài học vào vở nhé.

Nội dung bài giảng Học tiếng Trung theo chủ đề Mua Mỹ phẩm​


Hội thoại tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề Mua Mỹ phẩm

Học tiếng Trung theo chủ đề Mua Mỹ phẩm Thầy Vũ

Giáo trình học tiếng Trung theo chủ đề Mua Mỹ phẩm

Kênh diễn đàn học tiếng Trung ChineMaster chuyên chia sẻ tài liệu học tiếng Trung online uy tín hoàn toàn miễn phí.

Trung tâm tiếng Trung uy tín ở Hà Nội – TP HCM là địa chỉ học tiếng Trung giao tiếp tốt nhất và rất chất lượng bao gồm các lớp tiếng Trung giao tiếp cơ bản đến nâng cao.

Tài liệu học tiếng Trung theo chủ đề Mua Mỹ phẩm

Hội thoại tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề Mua Mỹ phẩm

专柜小姐:我可以为你效劳吗?

艾琳:是的,我想看看你们的产品。

专柜小姐:有没有特别想要看的呢?

艾琳:老实说,我一直都用莎拉温特的牌子。
但是我不是很满意,所以我想换别家的。

专柜小姐:你找对了,我的意思是来找我们。
我们有一系列的产品,从化妆品到洁肤和润肤品。

艾琳:你们有哪些粉底呢?

专柜小姐:我们的粉底非常好,都是用很好的原料做成。
它可以滋润你的皮肤以及含有防晒指数 8。

艾琳:粉底有哪些颜色呢?

专柜小姐:你看看。
我们有这种玫瑰色,还有各种浓淡的灰褐色。

艾琳:我现在用的是玫瑰色。
这玫瑰色粉底是多少钱?100ml装的。

专柜小姐:这瓶是53美元95美分。

艾琳:哇,好贵哦!

专柜小姐:这些原料很珍贵的,太太。
这是一个很好的产品。

艾琳:我明白,我也想买一些睫毛膏。
你们有卖浓稠式睫毛膏吗?

专柜小姐:有,这是我们的浓稠式睫毛膏。
我们也有一些助长睫毛的睫毛膏。

艾琳:好的,我也想看看你们的眼影。
你们有颜色表让我参考吗?

专柜小姐:我们有很多颜色。
而且我们的眼影还可以滋润皮肤。
这对你的眼睑是非常温和的。你想试用看看吗?

艾琳:好的,我先把我的眼影去掉。

专柜小姐:我来帮你。

艾琳:谢谢。

Phiên bài giảng dạy học tiếng Trung online chuyên dề học tiếng Trung theo chủ đề Mua Mỹ phẩm

zhuān guì xiǎo jiě :wǒ kě yǐ wéi nǐ xiào láo ma ?

ài lín :shì de ,wǒ xiǎng kàn kàn nǐ men de chǎn pǐn 。

zhuān guì xiǎo jiě :yǒu méi yǒu tè bié xiǎng yào kàn de ne ?

ài lín :lǎo shí shuō ,wǒ yī zhí dōu yòng shā lā wēn tè de pái zǐ 。
dàn shì wǒ bú shì hěn mǎn yì ,suǒ yǐ wǒ xiǎng huàn bié jiā de 。

zhuān guì xiǎo jiě :nǐ zhǎo duì le ,wǒ de yì sī shì lái zhǎo wǒ men 。
wǒ men yǒu yī xì liè de chǎn pǐn ,cóng huà zhuāng pǐn dào jié fū hé rùn fū pǐn 。

ài lín :nǐ men yǒu nǎ xiē fěn dǐ ne ?

zhuān guì xiǎo jiě :wǒ men de fěn dǐ fēi cháng hǎo ,dōu shì yòng hěn hǎo de yuán liào zuò chéng 。
tā kě yǐ zī rùn nǐ de pí fū yǐ jí hán yǒu fáng shài zhǐ shù 8。

ài lín :fěn dǐ yǒu nǎ xiē yán sè ne ?

zhuān guì xiǎo jiě :nǐ kàn kàn 。
wǒ men yǒu zhè zhǒng méi guī sè ,hái yǒu gè zhǒng nóng dàn de huī hè sè 。

ài lín :wǒ xiàn zài yòng de shì méi guī sè 。
zhè méi guī sè fěn dǐ shì duō shǎo qián ?100mlzhuāng de 。

zhuān guì xiǎo jiě :zhè píng shì 53měi yuán 95měi fèn 。

ài lín :wa ,hǎo guì ò !

zhuān guì xiǎo jiě :zhè xiē yuán liào hěn zhēn guì de ,tài tài 。
zhè shì yī gè hěn hǎo de chǎn pǐn 。

ài lín :wǒ míng bái ,wǒ yě xiǎng mǎi yī xiē jié máo gāo 。
nǐ men yǒu mài nóng chóu shì jié máo gāo ma ?

zhuān guì xiǎo jiě :yǒu ,zhè shì wǒ men de nóng chóu shì jié máo gāo 。
wǒ men yě yǒu yī xiē zhù zhǎng jié máo de jié máo gāo 。

ài lín :hǎo de ,wǒ yě xiǎng kàn kàn nǐ men de yǎn yǐng 。
nǐ men yǒu yán sè biǎo ràng wǒ cān kǎo ma ?

zhuān guì xiǎo jiě :wǒ men yǒu hěn duō yán sè 。
ér qiě wǒ men de yǎn yǐng hái kě yǐ zī rùn pí fū 。
zhè duì nǐ de yǎn jiǎn shì fēi cháng wēn hé de 。nǐ xiǎng shì yòng kàn kàn ma ?

ài lín :hǎo de ,wǒ xiān bǎ wǒ de yǎn yǐng qù diào 。
zhuān guì xiǎo jiě :wǒ lái bāng nǐ 。

ài lín :xiè xiè 。

Bản dịch bài giảng lớp tiếng Trung giao tiếp online học tiếng Trung theo chủ đề Mua Mỹ phẩm

Cô bán hàng: tôi có thể giúp gì cho bạn?

Irene: Vâng, tôi muốn xem sản phẩm của bạn.

Cô bán hàng: bạn có điều gì đặc biệt muốn xem không?

Irene: Thành thật mà nói, tôi luôn sử dụng thương hiệu Sara mùa đông.
Nhưng tôi không hài lòng lắm nên muốn thay đổi.

Cô bán hàng: bạn nói đúng. Ý tôi là hãy đến với chúng tôi.
Chúng tôi có nhiều loại sản phẩm, từ mỹ phẩm đến các sản phẩm làm sạch và dưỡng ẩm.

Aileen: bạn có nền tảng nào?

Lady: nền tảng của chúng tôi rất tốt. Nó được làm bằng nguyên liệu rất tốt.
Nó dưỡng ẩm cho làn da của bạn và có chỉ số SPF 8.

Aileen: Kem nền có những màu nào?

Cô bán hàng: xem đi.
Chúng tôi có màu hồng này và nhiều sắc thái khác nhau của Taupe.

Irene: Tôi đang sử dụng hoa hồng bây giờ.
Kem nền hoa hồng này giá bao nhiêu? 100ml.

Cô bán hàng: chai này là 53 đô la và 95 xu.

Irene: Chà, đắt quá!

Cô bán hàng: những tài liệu này rất quý, thưa bà.
Đây là một sản phẩm tốt.

Aileen: Tôi hiểu. Tôi cũng muốn mua một ít mascara.
Bạn có bán mascara làm dày mi không?

Cô bán hàng: Vâng, đây là mascara dày của chúng tôi.
Chúng tôi cũng có mascara dành cho mascara.

Aileen: OK, tôi cũng muốn nhìn bóng mắt của bạn.
Bạn có bảng màu để tôi tham khảo không?

Cô bán hàng: chúng tôi có nhiều màu.
Và bóng mắt của chúng ta cũng có thể dưỡng ẩm cho da.
Nó rất nhẹ nhàng trên mí mắt của bạn. Bạn có muốn dùng thử không?

Aileen: OK, tôi sẽ loại bỏ bóng mắt của mình trước.

Cô bán hàng: Tôi sẽ giúp bạn.

Irene: Cảm ơn.

Trên đây là nội dung bài giảng hôm nay chuyên đề Học tiếng Trung theo chủ đề Mua Mỹ phẩm. Các bạn có những câu hỏi nào thắc mắc cần được giải đáp hãy đăng bình luận vào ngay bên dưới này nhé.
 
Last edited:
Back
Top