• Lịch khai giảng Tháng 5/2023
    » Lớp tiếng Trung giao tiếp cơ bản từ đầu 246 khai giảng ngày 3/5/2023, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h15-19h45 (Còn 1 chỗ)
    » Lớp tiếng Trung giao tiếp cơ bản từ đầu 357 khai giảng ngày 21/3/2023, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h15-19h45 (Còn 2 chỗ)
    » Khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản

Học tiếng Trung giao tiếp cơ bản cùng Thầy Vũ mỗi ngày


Học tiếng Trung theo chủ đề Tại bệnh viện là bài giảng hôm nay mà chúng mình sẽ gửi đến cho các bạn, bài học sẽ cung cấp một số mẫu câu tiếng Trung giao tiếp thông dụng theo chủ đề trong cuộc sống hằng ngày, để các bạn có thể ứng dụng vào thực tiễn một cách hiệu quả nhất. Toàn bộ bài giảng đều do Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ soạn thảo và chia sẻ miễn phí đến các bạn trên diễn đàn Học tiếng Trung online mỗi ngày.

Khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản tại Hà Nội lịch khai giảng mới nhất các bạn xem chi tiết tại link bên dưới đây nhé

Khóa học tiếng Trung giao tiếp uy tín ở Hà Nội

Lịch học và lịch khai giảng các lớp tiếng Trung giao tiếp ở TP HCM các bạn xem chi tiết tại link bên dưới.

Khóa học tiếng Trung giao tiếp uy tín ở TP HCM

Để các bạn có thêm kĩ năng cũng như sự tự tin trong giao tiếp tiếng Trung thì Thầy Vũ sẽ gửi đến các bạn bộ tài liẹu học tiếng Trung theo chủ đề thông dụng rất hấp dẫn,các bạn nhớ tải về xem nhé.

Bộ tài liệu học tiếng Trung theo chủ đề

Sau đây sẽ là chuyên mục Học tiếng Trung theo chủ đề tổng hợp những bài giảng tiếng Trung giao tiếp thông dụng của Thầy Vũ,các bạn xem tại link sau nhé

Tổng hợp các bài học tiếng Trung theo chủ đề

Trước khi vào bài mới, các bạn hãy xem lại nội dung của bài hôm qua tại link dưới đây nhé.

Học tiếng Trung theo chủ đề Mua ô tô

Bài giảng Học tiếng Trung theo chủ đề Tại bệnh viện


Học tiếng Trung theo chủ đề Tại Bệnh viện
Trung tâm tiếng Trung uy tín ChineMaster Hà Nội & TP HCM (Sài Gòn) liên tục chia sẻ tài liệu học tiếng Trung theo chủ đề mới nhất của Th.S Nguyễn Minh Vũ lên kênh diễn đàn học tiếng Trung uy tín ChineMaster.

Tài liệu học tiếng Trung theo chủ đề Tại Bệnh viện

Giáo trình học tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề Tại Bệnh viện

Lớp học tiếng Trung Thầy Vũ theo bộ bài giảng online học tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề Tại Bệnh viện

Khóa học tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề Tại Bệnh viện

Đàm thoại tiếng Trung giao tiếp, học tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề Tại Bệnh viện.

Mẫu câu tiếng Trung giao tiếp cơ bản, học tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề Tại Bệnh viện.

史提夫:我需要帮助,我的手臂断了。

凯莉:好的。你以前来过这家医院吗?

史提夫:没有。我立刻需要帮助,真的很痛。

凯莉:我知道,你挂急诊是对的。

史提夫:让我看医生。

凯莉:先生,很抱歉,至少要稍等一下。

今晚我们很忙,106 高速公路发生大车祸。

史提夫:这不是急诊室吗?

凯莉:是的。除非你伤得很严重,不然还是要等。

你没在流血吧?

史提夫:还好,只有一点。我从门廊上跌下来。

凯莉:真是糟糕。伤到右手臂还是左手臂?

史提夫:左手臂

凯莉:那么你可以填一下表格吗?

史提夫:不行,我是左撇子

凯莉:那么对你而言很不方便。

你的左手臂可能要上石膏。

史提夫:是的,但是为什么还要填表格?

这是急诊。

凯莉:没错。即使是急诊,还是有些书面工作要完成。

你以前挂过急诊吗?

史提夫:没有。快让我看医生,我很担心我的手臂。

凯莉:先生,勇敢一点,不会很久。

我帮你填表格,你叫什么名字?

史提夫:史提夫?希士门。S C H L I E S S M A N。

凯莉:好的,史提夫。你的社会福利号码是多少?

史提夫:349-95-8821。

凯莉:你有医疗保险吗?

史提夫:有的,蓝十字保险。

凯莉:你有带保险卡吗?

史提夫:没有。

凯莉:你可以以后再打电话告诉我们。

史提夫:现在我可以坐下来吗?

凯莉:我要先写下你的住址。尽可能不要移动你的手臂Phiên âm bài giảng học tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề Tại Bệnh viện

shǐ tí fū :wǒ xū yào bāng zhù ,wǒ de shǒu bì duàn le 。

kǎi lì :hǎo de 。nǐ yǐ qián lái guò zhè jiā yī yuàn ma ?

shǐ tí fū :méi yǒu 。wǒ lì kè xū yào bāng zhù ,zhēn de hěn tòng 。

kǎi lì :wǒ zhī dào ,nǐ guà jí zhěn shì duì de 。

shǐ tí fū :ràng wǒ kàn yī shēng 。

kǎi lì :xiān shēng ,hěn bào qiàn ,zhì shǎo yào shāo děng yī xià 。

jīn wǎn wǒ men hěn máng ,106 gāo sù gōng lù fā shēng dà chē huò 。

shǐ tí fū :zhè bù shì jí zhěn shì ma ?

kǎi lì :shì de 。chú fēi nǐ shāng dé hěn yán zhòng ,bù rán hái shì yào děng 。

nǐ méi zài liú xuè ba ?

shǐ tí fū :hái hǎo ,zhī yǒu yī diǎn 。wǒ cóng mén láng shàng diē xià lái 。

kǎi lì :zhēn shì zāo gāo 。shāng dào yòu shǒu bì hái shì zuǒ shǒu bì ?

shǐ tí fū :zuǒ shǒu bì

kǎi lì :nà me nǐ kě yǐ tián yī xià biǎo gé ma ?

shǐ tí fū :bù háng ,wǒ shì zuǒ piě zǐ

kǎi lì :nà me duì nǐ ér yán hěn bù fāng biàn 。

nǐ de zuǒ shǒu bì kě néng yào shàng shí gāo 。

shǐ tí fū :shì de ,dàn shì wéi shénme hái yào tián biǎo gé ?

zhè shì jí zhěn 。

kǎi lì :méi cuò 。jí shǐ shì jí zhěn ,hái shì yǒu xiē shū miàn gōng zuò yào wán chéng 。

nǐ yǐ qián guà guò jí zhěn ma ?

shǐ tí fū :méi yǒu 。kuài ràng wǒ kàn yī shēng ,wǒ hěn dān xīn wǒ de shǒu bì 。

kǎi lì :xiān shēng ,yǒng gǎn yī diǎn ,bù huì hěn jiǔ 。

wǒ bāng nǐ tián biǎo gé ,nǐ jiào shénme míng zì ?

shǐ tí fū :shǐ tí fū ?xī shì mén 。S C H L I E S S M A N。

kǎi lì :hǎo de ,shǐ tí fū 。nǐ de shè huì fú lì hào mǎ shì duō shǎo ?

shǐ tí fū :349-95-8821。

kǎi lì :nǐ yǒu yī liáo bǎo xiǎn ma ?

shǐ tí fū :yǒu de ,lán shí zì bǎo xiǎn 。

kǎi lì :nǐ yǒu dài bǎo xiǎn kǎ ma ?

shǐ tí fū :méi yǒu 。

kǎi lì :nǐ kě yǐ yǐ hòu zài dǎ diàn huà gào sù wǒ men 。

shǐ tí fū :xiàn zài wǒ kě yǐ zuò xià lái ma ?

kǎi lì :wǒ yào xiān xiě xià nǐ de zhù zhǐ 。jìn kě néng bù yào yí dòng nǐ de shǒu bìBản dịch tiếng Trung bài giảng online học tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề Tại Bệnh viện

STEVE: Tôi cần giúp đỡ. Tôi nghĩ rằng cánh tay của tôi bị gãy.

KELLY: Được rồi. Bạn đã từng đến bệnh viện này chưa?

STEVE: Không, tôi chưa. Tôi cần giúp đỡ nhanh. Nó rất đau.

KELLY: Tôi hiểu. Thật tốt khi bạn đến phòng cấp cứu.

Hãy để tôi gặp bác sĩ.

KELLY: Tôi xin lỗi, thưa ông. Ông sẽ cần đợi ít nhất một thời gian ngắn.

Tối nay chúng tôi rất bận, có một vụ tai nạn xe hơi lớn trên Quốc lộ 106.

STEVE: Tôi nghĩ đây là phòng cấp cứu.

KELLY: Đúng vậy. Nhưng trừ khi bạn bị thương nặng, bạn vẫn cần phải đợi.

Bạn không chảy máu phải không?

STEVE: Không. Chỉ một chút thôi, tôi đã ngã khỏi hiên nhà.

KELLY: Ồ, thật khủng khiếp. Đó là cánh tay phải hay cánh tay trái của bạn?

STEVE: Cánh tay trái của tôi.

KELLY: Vậy bạn có thể điền vào biểu mẫu này được không?

STEVE: Không, tôi không thể, tôi thuận tay trái.

KELLY: Điều đó rất bất tiện cho bạn.

Có thể bạn sẽ phải bó bột trên cánh tay trái của mình.

STEVE: Có. Nhưng tại sao tôi vẫn phải điền vào biểu mẫu?

Đây là phòng cấp cứu.

KELLY: Đúng vậy, nhưng ngay cả trong phòng cấp cứu, vẫn phải làm một số thủ tục giấy tờ.

Bạn đã từng vào phòng cấp cứu trước đây chưa?

STEVE: Không. Hãy để tôi đi khám bác sĩ. Tôi lo lắng về cánh tay của mình.

KELLY: Hãy can đảm lên, thưa ngài. Sẽ không lâu đâu.

Tôi sẽ điền vào biểu mẫu cho bạn. Tên bạn là gì?

STEVE: Steve Schliessman S C H L I E S S M A N.

KELLY: Được rồi Steve. Số an sinh xã hội của bạn?

STEVE: 349-95-8821.

KELLY: Bạn có bảo hiểm y tế không?

STEVE: Vâng, đúng vậy. Blue Cross.

KELLY: Bạn có mang theo thẻ bảo hiểm không?

STEVE: Không, tôi không.

KELLY: À, bạn có thể gọi lại sau. Bạn có thể gọi cho chúng tôi.

STEVE: Tôi có thể ngồi xuống bây giờ không?

KELLY: Trước tiên, tôi cần lấy địa chỉ của bạn. Hãy cố gắng cử động cánh tay của bạn càng ít càng tốt.

Trên đây là toàn bộ nội dung chi tiết của bài học ngày hôm nay,cảm ơn các bạn đã luôn chú ý theo dõi,chúc các bạn có một buổi học vui vẻ và hẹn gặp lại các bạn vào bài học ngày mai nhé.
 
Top