• Lịch khai giảng Tháng 6 năm 2024
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 3/6/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 10/6/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 17/6/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 4 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 24/6/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 2 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 4/6/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 11/6/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 2 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 18/6/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 4 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 25/6/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 3 chỗ)
  » Khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản
  Video bài giảng Thầy Vũ livestream đào tạo trực tuyến

Lớp học tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề trong cuộc sống hằng ngày


Chuyên đề học tiếng Trung theo chủ đề Tại Chợ bán buôn là bài giảng giới thiệu đến chúng ta một số mẫu câu giao tiếp cơ bản tại chợ, để các bạn học viên có thể sử dụng khi gặp tình huống như đã nêu, bên dưới là toàn bộ nội dung chi tiết các bạn hãy chú ý theo dõi nhé. Sau đây mình sẽ trích dẫn một phần từ nguồn bài giảng giáo trình dạy học tiếng Trung giao tiếp online cơ bản của Thầy Vũ. Các bạn đừng quên chia sẻ tài liệu học tiếng Trung online uy tín miễn phí này cho những bạn khác vào học cùng nữa nhé.

Khóa học tiếng Trung giao tiếp uy tín tại Hà Nội các bạn đăng ký tại link bên dưới.

Lớp học tiếng Trung giao tiếp mới nhất của Thầy Vũ tại Hà Nội

Khóa học tiếng Trung uy tín tại TP HCM lịch khai giảng mới nhất các bạn xem tại link bên dưới.

Lớp học tiếng Trung giao tiếp ứng dụng tại TP HCM


Tổng hợp các bài giảng học tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề các bạn vào Chuyên mục tại link bên dưới nhé.

Tham khảo chuyên đề học tiếng Trung giao tiếp miễn phí

Học tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề cùng Thầy Vũ tại link bên dưới.

Chuyên đề học tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề cơ bản

Trong quá trình học tiếng Trung online trên diễn đàn này, các bạn nên sử dụng bộ gõ tiếng Trung SoGou PinYin để tập gõ tiếng Trung online thì sẽ phát triển được kỹ năng gõ tiếng Trung và tăng cường khả năng ghi nhớ từ vựng tiếng Trung cũng như nhớ được rất tốt mặt chữ Hán. Các bạn xem chi tiết cách tải bộ gõ tiếng Trung SoGou PinYin và cách cài đặt tại link bên dưới.

Bộ gõ tiếng Trung SoGou PinYin tốt nhất

Bên dưới là phần nội dung chi tiết bài giảng hôm nay, các bạn thành viên chú ý ghi chép đầy đủ bài học vào vở nhé.

Nội dung bài giảng Học tiếng Trung theo chủ đề Tại Chợ bán buôn​


Hội thoại tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề Tại Chợ bán buôn

Học tiếng Trung theo chủ đề Tại Chợ bán buôn trung tâm tiếng Trung Thầy Vũ

Trung tâm tiếng Trung uy tín ChineMaster tại Hà Nội và TP HCM liên tục khai giảng các khóa học tiếng Trung giao tiếp uy tín và chia sẻ tài liệu học tiếng Trung miễn phí trên kênh diễn đàn học tiếng Trung ChineMaster Thầy Vũ.

Giáo trình học tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề Chợ bán buôn

Tài liệu học tiếng Trung theo chủ đề Tại Chợ bán buôn

Đàm thoại tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề Tại Chợ bán buôn

Mẫu câu tiếng Trung giao tiếp thông dụng theo chủ đề Tại Chợ bán buôn

伊莉莎:这地方好棒哦!我很惊讶这里有这么多的东西。

珍:是啊,但找东西需要一点时间就是了。
这里不像一般的店那样井然有序。

伊莉莎:我从来没有逛过出清大卖场。我们家乡没有这样的大卖场。
为什么叫做"大卖场"呢?

珍:有时候成衣公司生产过量。
不能在各店销完,只好把存货送到大卖场来。
所以叫做"出清"。
就是商家把各店没卖出去的货清出去。

伊莉莎:这里也有瑕疪品。

珍:是的,"瑕疵品"可能是一件有缺陷的衬衫。
或是一条有破洞的裤子。
有时候瑕疪很小,所以很值得买的。
如果你有针线,可以买回家再做修补。

伊莉莎:我喜欢缝衣服,这难不倒我。
我觉得是蛮值得的,这里的一些衬衫只是有一点小瑕疪。

珍:我知道。
有时候在大卖场购物是一个好主意,你可以省很多钱。

伊莉莎:对我来说,实在是太棒了。
现在史提夫和我有小孩,我们要尽量省钱。

收银员:太太,付现金或刷卡?

伊莉莎:刷卡。

珍:哇,你买多少件汗衫呢?

伊莉莎:六件。

珍:六件?为什么你需要这么多呢?

伊莉莎:它们很便宜。
一件给史提夫,一件给他的弟弟瑞克。
一件给我爸爸,两件给我妹妹,还有一件是我的。

珍:你真的很会逛大卖场!

伊莉莎:我当然要好好把握机会,不是吗?

珍:当然,你真聪明。

Phiên âm tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề Tại Chợ bán buôn

yī lì shā :zhè dì fāng hǎo bàng ò !wǒ hěn jīng yà zhè lǐ yǒu zhè me duō de dōng xī 。

zhēn :shì ā ,dàn zhǎo dōng xī xū yào yī diǎn shí jiān jiù shì le 。
zhè lǐ bù xiàng yī bān de diàn nà yàng jǐng rán yǒu xù 。

yī lì shā :wǒ cóng lái méi yǒu guàng guò chū qīng dà mài chǎng 。wǒ men jiā xiāng méi yǒu zhè yàng de dà mài chǎng 。
wéi shénme jiào zuò "dà mài chǎng "ne ?

zhēn :yǒu shí hòu chéng yī gōng sī shēng chǎn guò liàng 。
bù néng zài gè diàn xiāo wán ,zhī hǎo bǎ cún huò sòng dào dà mài chǎng lái 。
suǒ yǐ jiào zuò "chū qīng "。
jiù shì shāng jiā bǎ gè diàn méi mài chū qù de huò qīng chū qù 。

yī lì shā :zhè lǐ yě yǒu xiá bì pǐn 。

zhēn :shì de ,"xiá cī pǐn "kě néng shì yī jiàn yǒu quē xiàn de chèn shān 。
huò shì yī tiáo yǒu pò dòng de kù zǐ 。
yǒu shí hòu xiá bì hěn xiǎo ,suǒ yǐ hěn zhí dé mǎi de 。
rú guǒ nǐ yǒu zhēn xiàn ,kě yǐ mǎi huí jiā zài zuò xiū bǔ 。

yī lì shā :wǒ xǐ huān féng yī fú ,zhè nán bù dǎo wǒ 。
wǒ juéde shì mán zhí dé de ,zhè lǐ de yī xiē chèn shān zhī shì yǒu yī diǎn xiǎo xiá bì 。

zhēn :wǒ zhī dào 。
yǒu shí hòu zài dà mài chǎng gòu wù shì yī gè hǎo zhǔ yì ,nǐ kě yǐ shěng hěn duō qián 。

yī lì shā :duì wǒ lái shuō ,shí zài shì tài bàng le 。
xiàn zài shǐ tí fū hé wǒ yǒu xiǎo hái ,wǒ men yào jìn liàng shěng qián 。

shōu yín yuán :tài tài ,fù xiàn jīn huò shuā kǎ ?

yī lì shā :shuā kǎ 。

zhēn :wa ,nǐ mǎi duō shǎo jiàn hàn shān ne ?

yī lì shā :liù jiàn 。

zhēn :liù jiàn ?wéi shénme nǐ xū yào zhè me duō ne ?

yī lì shā :tā men hěn biàn yí 。
yī jiàn gěi shǐ tí fū ,yī jiàn gěi tā de dì dì ruì kè 。
yī jiàn gěi wǒ bà bà ,liǎng jiàn gěi wǒ mèi mèi ,hái yǒu yī jiàn shì wǒ de 。

zhēn :nǐ zhēn de hěn huì guàng dà mài chǎng !

yī lì shā :wǒ dāng rán yào hǎo hǎo bǎ wò jī huì ,bù shì ma ?

zhēn :dāng rán ,nǐ zhēn cōng míng 。

Bản dịch tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề Tại Chợ bán buôn

ELIZA: Nơi này thật tuyệt. Tôi ngạc nhiên là họ có rất nhiều.

JANE: Có, nhưng phải mất một lúc để tìm đồ.
Nó không được tổ chức cẩn thận như một cửa hàng thông thường.

ELIZA: Tôi chưa bao giờ mua sắm ở một cửa hàng nào trước đây. Chúng tôi không có bất kỳ cái nào ở quê tôi.
Tại sao họ gọi nó là một "cửa hàng"?

JANE: Đôi khi một công ty quần áo sản xuất quá nhiều một mặt hàng.
Họ không thể bán tất cả trong các cửa hàng thông thường của họ. Vì vậy, họ gửi quá tải đến một cửa hàng.
Đó là lý do tại sao họ gọi nó là một "cửa hàng".
Đó là một cửa hàng mà công ty không thể bán các sản phẩm mà công ty không thể bán trong các cửa hàng thông thường.

ELIZA: Và họ cũng có những sản phẩm bị lỗi ở đây.

JANE: Vâng. Một "sản phẩm bị lỗi" có thể là một chiếc áo sơ mi có vấn đề nào đó.
Hoặc một chiếc quần rách một chút.
Đôi khi lỗi rất nhỏ. Vì vậy, đó là một thỏa thuận tốt để mua nó.
Đôi khi, nếu bạn có kim và chỉ, bạn có thể tự sửa chữa.

ELIZA: Tôi thích may vá, vì vậy điều đó thật dễ dàng đối với tôi.
Tôi nghĩ đó là một thỏa thuận thực sự tốt. Một số chiếc áo sơ mi này chỉ có một lỗi nhỏ trên chúng.

JANE: Tôi biết.
Vì vậy, thỉnh thoảng bạn nên mua sắm ở một cửa hàng. Bạn có thể tiết kiệm rất nhiều tiền.

ELIZA: Điều đó thật tuyệt đối với tôi.
Giờ tôi và Steve đã có con, chúng tôi muốn tiết kiệm hết mức có thể.

CASHIER: Tiền mặt hay tín dụng, thưa bà?

ELIZA: Tín dụng.

JANE: Chà! Bạn đang mua bao nhiêu chiếc áo nỉ đó?

ELIZA: Tôi có sáu cái ở đây.

JANE: Sáu? Tại sao bạn cần nhiều như vậy?

ELIZA: Đó là một hợp đồng tốt.
Tôi mua một cái cho Steve, một cái cho anh trai Rick,
một cho bố tôi, hai cho chị em tôi và một cho tôi.

JANE: Bạn thực sự biết cách sử dụng cửa hàng đại lý!

ELIZA: Tôi nên tận dụng tối đa nó khi tôi ở đây, bạn có nghĩ vậy không?

JANE: Chắc chắn. Bạn thông minh.

Trên đây là nội dung bài giảng hôm nay chuyên đề Học tiếng Trung theo chủ đề Tại Chợ bán buôn. Các bạn có những câu hỏi nào thắc mắc cần được giải đáp hãy đăng bình luận vào ngay bên dưới này nhé.
 
Back
Top