• Lịch khai giảng Tháng 5/2023
    » Lớp tiếng Trung giao tiếp cơ bản từ đầu 246 khai giảng ngày 3/5/2023, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h15-19h45 (Còn 1 chỗ)
    » Lớp tiếng Trung giao tiếp cơ bản từ đầu 357 khai giảng ngày 21/3/2023, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h15-19h45 (Còn 2 chỗ)
    » Khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản

Học tiếng Trung theo chủ đề Tai nạn xe

Phương pháp học tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề miễn phí hiệu quả


Tài liệu học tiếng Trung theo chủ đề Tai nạn xe là bài giảng giới thiệu cho chúng ta tình huống giao tiếp thực tế khi bị tai nạn xe, các bạn hãy chú ý theo dõi nội dung chi tiết ở bên dưới và tích lũy những kiến thức cần thiết cho bản thân nhé. Sau đây mình sẽ trích dẫn một phần từ nguồn bài giảng giáo trình dạy học tiếng Trung giao tiếp online cơ bản của Thầy Vũ. Các bạn đừng quên chia sẻ tài liệu học tiếng Trung online uy tín miễn phí này cho những bạn khác vào học cùng nữa nhé.

Khóa học tiếng Trung giao tiếp uy tín tại Hà Nội các bạn đăng ký tại link bên dưới.

Lớp học tiếng Trung giao tiếp uy tín tại Hà Nội

Khóa học tiếng Trung uy tín tại TP HCM lịch khai giảng mới nhất các bạn xem tại link bên dưới.

Khóa học tiếng Trung giao tiếp mới nhất ở TP HCM

Tổng hợp các bài giảng học tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề các bạn vào Chuyên mục tại link bên dưới nhé.

Tham khảo tài liệu học tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề

Học tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề cùng Thầy Vũ tại link bên dưới.

Tài liệu về chuyên đề học tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề

Trong quá trình học tiếng Trung online trên diễn đàn này, các bạn nên sử dụng bộ gõ tiếng Trung SoGou PinYin để tập gõ tiếng Trung online thì sẽ phát triển được kỹ năng gõ tiếng Trung và tăng cường khả năng ghi nhớ từ vựng tiếng Trung cũng như nhớ được rất tốt mặt chữ Hán. Các bạn xem chi tiết cách tải bộ gõ tiếng Trung SoGou PinYin và cách cài đặt tại link bên dưới.

Trọn bộ gõ tiếng Trung SoGou PinYin miễn phí

Bên dưới là phần nội dung chi tiết bài giảng hôm nay, các bạn thành viên chú ý ghi chép đầy đủ bài học vào vở nhé.

Nội dung bài giảng Học tiếng Trung theo chủ đề Tai nạn xe​


Hội thoại tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề Tai nạn xe

Học tiếng Trung theo chủ đề Tai nạn xe trung tâm tiếng Trung ChineMaster

Lớp học tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề thông dụng hàng ngày của Thầy Vũ được chia sẻ miễn phí trên kênh diễn đàn học tiếng Trung uy tín ChineMaster.

Trung tâm học tiếng Trung giao tiếp uy tín tại Hà Nội & TP HCM là địa chỉ chuyên giảng dạy và đào tạo các khóa học tiếng Trung Quốc uy tín chất lượng được cộng đồng Dân tiếng Trung đánh giá rất cao.

Giáo trình học tiếng Trung theo chủ đề Tai nạn xe

Tài liệu học tiếng Trung theo chủ đề Tai nạn xe

Hội thoại tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề Tai nạn xe

Đàm thoại tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề Tai nạn xe

汤姆:你干嘛不看路?

卡尔:我?是你停在我前面的。

汤姆:我还有很多空间可以停。
你不该停留在车道上。

卡尔:你听好,我有权利停留在车道上
你应该等我通过再停进来。
再说,你又没给我更换车道的时间。
突然“砰”一声,你就停在我前面了。

汤姆:我的手臂断了。

卡尔:我很抱歉,但是你活该。
你需要学学开车。
你没死很幸运,我还活着也很幸运。

汤姆:听着,我们就等警察来这里。
到时看看这场车祸是谁的错。

卡尔:我没问题,我懂道路法规,我才不担心。

汤姆:我的车上有手提电话,现在可能掉到人行道上了。
你帮我拿来,我来打电话报警。

卡尔:好。

汤姆:不能用,好像坏了。
我必须去医院,你应该开车送我过去。

卡尔:是吗?
我们先等警察来比较好,然后你再去医院。

汤姆:该死!我受伤了,等警察来可能要等上一整天。

卡尔:那你也只好等了。
警察没来,我是不会把车开走的。
我要到附近的人家去打电话。
别担心,你会及时赶到医院的。

汤姆:真的很痛。

卡尔:或许吧。
但是如果你再像刚刚那样开车
你就要习惯皮肉之痛了。你知道我的意思吧。

汤姆:去死吧你。这场车祸是你的错。

卡尔:恐怕不是喔。
等警察来你就会知道是谁的错了。
不跟你吵了,我要去找电话。
我离开时,别乱动你的手好吗?

汤姆:去死吧你。

Phiên âm tiếng Trung theo bài giảng trực tuyến của Thầy Vũ chuyên đề tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề Tai nạn xe

tāng mǔ :nǐ gàn ma bù kàn lù ?

kǎ ěr :wǒ ?shì nǐ tíng zài wǒ qián miàn de 。

tāng mǔ :wǒ hái yǒu hěn duō kōng jiān kě yǐ tíng 。
nǐ bù gāi tíng liú zài chē dào shàng 。

kǎ ěr :nǐ tīng hǎo ,wǒ yǒu quán lì tíng liú zài chē dào shàng
nǐ yīng gāi děng wǒ tōng guò zài tíng jìn lái 。
zài shuō ,nǐ yòu méi gěi wǒ gèng huàn chē dào de shí jiān 。
tū rán “pēng ”yī shēng ,nǐ jiù tíng zài wǒ qián miàn le 。

tāng mǔ :wǒ de shǒu bì duàn le 。

kǎ ěr :wǒ hěn bào qiàn ,dàn shì nǐ huó gāi 。
nǐ xū yào xué xué kāi chē 。
nǐ méi sǐ hěn xìng yùn ,wǒ hái huó zhe yě hěn xìng yùn 。

tāng mǔ :tīng zhe ,wǒ men jiù děng jǐng chá lái zhè lǐ 。
dào shí kàn kàn zhè chǎng chē huò shì shuí de cuò 。

kǎ ěr :wǒ méi wèn tí ,wǒ dǒng dào lù fǎ guī ,wǒ cái bù dān xīn 。

tāng mǔ :wǒ de chē shàng yǒu shǒu tí diàn huà ,xiàn zài kě néng diào dào rén háng dào shàng le 。
nǐ bāng wǒ ná lái ,wǒ lái dǎ diàn huà bào jǐng 。

kǎ ěr :hǎo 。

tāng mǔ :bù néng yòng ,hǎo xiàng huài le 。
wǒ bì xū qù yī yuàn ,nǐ yīng gāi kāi chē sòng wǒ guò qù 。

kǎ ěr :shì ma ?
wǒ men xiān děng jǐng chá lái bǐ jiào hǎo ,rán hòu nǐ zài qù yī yuàn 。

tāng mǔ :gāi sǐ !wǒ shòu shāng le ,děng jǐng chá lái kě néng yào děng shàng yī zhěng tiān 。

kǎ ěr :nà nǐ yě zhī hǎo děng le 。
jǐng chá méi lái ,wǒ shì bù huì bǎ chē kāi zǒu de 。
wǒ yào dào fù jìn de rén jiā qù dǎ diàn huà 。
bié dān xīn ,nǐ huì jí shí gǎn dào yī yuàn de 。

tāng mǔ :zhēn de hěn tòng 。

kǎ ěr :huò xǔ ba 。
dàn shì rú guǒ nǐ zài xiàng gāng gāng nà yàng kāi chē
nǐ jiù yào xí guàn pí ròu zhī tòng le 。nǐ zhī dào wǒ de yì sī ba 。

tāng mǔ :qù sǐ ba nǐ 。zhè chǎng chē huò shì nǐ de cuò 。

kǎ ěr :kǒng pà bù shì wō 。
děng jǐng chá lái nǐ jiù huì zhī dào shì shuí de cuò le 。
bù gēn nǐ chǎo le ,wǒ yào qù zhǎo diàn huà 。
wǒ lí kāi shí ,bié luàn dòng nǐ de shǒu hǎo ma ?

tāng mǔ :qù sǐ ba nǐ 。

Bản dịch tiếng Trung theo bài giảng online Thầy Vũ chuyên đề tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề Tai nạn xe

Tom: sao bạn không nhìn đường?

Carl: tôi? Bạn đã dừng lại trước mặt tôi.

Tom: Tôi vẫn còn rất nhiều chỗ để dừng lại.
Bạn không nên ở trên đường lái xe.
OK, tôi có quyền ở trên đường lái xe
Bạn nên đợi tôi đi qua trước khi bạn dừng lại.
Hơn nữa, bạn đã không cho tôi thời gian để chuyển làn đường.
Đột nhiên, có một tiếng nổ, và bạn dừng lại trước mặt tôi.

Tom: tay tôi bị gãy.

Carl: Tôi xin lỗi, nhưng bạn xứng đáng với điều đó.
Bạn cần phải học lái xe.
Bạn may mắn là bạn chưa chết, và tôi may mắn còn sống.

Tom: nghe này, chúng ta sẽ đợi cảnh sát đến đây.
Hãy xem tai nạn này là lỗi của ai.

Carl: Tôi không có vấn đề gì. Tôi biết luật đi đường. Tôi không lo lắng.

Tom: Tôi có điện thoại di động trong ô tô. Bây giờ nó có thể rơi trên vỉa hè.
Bạn mang nó cho tôi. Tôi sẽ gọi cảnh sát.

Carl: Được rồi.

Tom: nó không hoạt động. Nó dường như bị hỏng.
Tôi phải đi đến bệnh viện. Bạn nên đưa tôi đến đó.

Carl: thật không?
Tốt hơn chúng ta nên đợi cảnh sát trước, sau đó bạn có thể đến bệnh viện.

Tom: Chết tiệt! Tôi bị thương. Có thể mất cả ngày cảnh sát mới tới.

Carl: vậy thì bạn phải đợi.
Tôi sẽ không lái xe đi nếu không có cảnh sát.
Tôi sẽ gọi cho ai đó ở gần đây.
Đừng lo lắng. Bạn sẽ đến bệnh viện kịp thời.

Tom: đau thật.

Carl: có thể.
Nhưng nếu bạn lại lái xe như vậy
Bạn sẽ quen với cơn đau. Bạn có hiểu ý tôi.

Tom: xuống địa ngục với bạn. Sai lầm. Đây là tai nạn của bạn.

Carl: Tôi e là không.
Bạn sẽ biết đó là lỗi của ai khi cảnh sát đến.
Đừng tranh cãi với bạn. Tôi sẽ tìm điện thoại.
Đừng nhúc nhích tay khi tôi rời đi, OK?

Tom: xuống địa ngục với bạn.

Trên đây là nội dung bài giảng hôm nay chuyên đề Học tiếng Trung theo chủ đề Tai nạn xe. Các bạn có những câu hỏi nào thắc mắc cần được giải đáp hãy đăng bình luận vào ngay bên dưới này nhé.
 
Last edited:
Top