• Lịch khai giảng Tháng 5 năm 2024
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 6/5/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 13/5/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 20/5/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 4 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 27/5/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 2 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 7/5/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 14/5/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 2 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 21/5/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 4 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 28/5/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 3 chỗ)
  » Khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản
  Video bài giảng Thầy Vũ livestream mới nhất

Phương pháp học tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề online miễn phí


Tài liệu học tiếng Trung theo chủ đề Thư giãn là bài giảng cung cấp cho chúng ta một số mẫu câu giao tiếp thông dụng trong đời sống hằng ngày, các bạn hãy chú ý theo dõi và áp dụng bài học vào thực tế một cách linh hoạt nhé. Sau đây mình sẽ trích dẫn một phần từ nguồn bài giảng giáo trình dạy học tiếng Trung giao tiếp online cơ bản của Thầy Vũ. Các bạn đừng quên chia sẻ tài liệu học tiếng Trung online uy tín miễn phí này cho những bạn khác vào học cùng nữa nhé.

Khóa học tiếng Trung giao tiếp uy tín tại Hà Nội các bạn đăng ký tại link bên dưới.

Lớp học tiếng Trung giao tiếp ở Hà Nội

Khóa học tiếng Trung uy tín tại TP HCM lịch khai giảng mới nhất các bạn xem tại link bên dưới.

Lớp học tiếng Trung Thầy Vũ tại TP HCM

Tổng hợp các bài giảng học tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề các bạn vào Chuyên mục tại link bên dưới nhé.

Bộ tài liệu học tiếng Trung giao tiếp trực tuyến

Học tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề cùng Thầy Vũ tại link bên dưới.

Chuyên đề học tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề

Trong quá trình học tiếng Trung online trên diễn đàn này, các bạn nên sử dụng bộ gõ tiếng Trung SoGou PinYin để tập gõ tiếng Trung online thì sẽ phát triển được kỹ năng gõ tiếng Trung và tăng cường khả năng ghi nhớ từ vựng tiếng Trung cũng như nhớ được rất tốt mặt chữ Hán. Các bạn xem chi tiết cách tải bộ gõ tiếng Trung SoGou PinYin và cách cài đặt tại link bên dưới.

Bộ gõ tiếng Trung SoGou PinYin thông dụng trên máy tính

Bên dưới là phần nội dung chi tiết bài giảng hôm nay, các bạn thành viên chú ý ghi chép đầy đủ bài học vào vở nhé.

Nội dung bài giảng Học tiếng Trung theo chủ đề Thư giãn​


Hội thoại tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề Thư giãn

Học tiếng Trung theo chủ đề Thư giãn trung tâm tiếng Trung ChineMaster

Giáo trình học tiếng Trung theo chủ đề Thư giãn – Tiêu khiển

Trung tâm tiếng Trung uy tín tại Hà Nội – TP HCM ChineMaster liên tục khai giảng các khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản đến nâng cao.

Tài liệu học tiếng Trung theo chủ đề Thư giãn – Tiêu khiển

Hội thoại tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề Tiêu khiển – Thư giãn

戴伦:你有三天的假期,要做什么?

史考特:我不知道,或许在这里闲晃,休息休息。

戴伦:看音乐电视吗?

史考特:不只是音乐电视,也许和丝维亚去租电影。
订披萨,好好休息。

戴伦:真是可怜。

史考特:什么?你说“可怜”是什么意思?有何不对吗?

戴伦:三天那样过,真的是活得很乏味。

史考特:嘿,听着,我工作得很辛苦,如果我要休息一整个周末,那是我的事。

戴伦:当然是你的事。但是你应该有比看电视还要好的消遣。

史考特:是吗?像是什么?

戴伦:你应该离开屋子,走向大自然。
或者学点乐器之类的,或是学画画。
单单坐在这里看电视是很蠢的,是在浪费生命。
等你再老一点,你将没有回忆。你的整个人生就是电视。

史考特:那么你呢?正义之士,你周末都做些什么?

戴伦:这个星期六贝蒂和我要去品酒。
而且我也参加了箭术俱乐部,星期天可能要去练习。
还有星期天或星期一要和我的朋友鲁去冲浪。
但是天气可能不乐观,还不知道。

史考特:你认为那些比看电视更有益吗?

戴伦:那当然。理由之一,那需要运动。
理由之二,我和太太或朋友一起做那些事,一起活动。
消遣活动理当如此,而不是干坐在屏幕前。
有时候我觉得电视是寄生虫。
它附着在人的大脑,并且榨干人的生命。

史考特:我不知道。
我平常工作日不太看电视,所以我觉得周末看看还好。

戴伦:但是三天耶,史考特,你三天都在这里。
你应该有更好的计划。

史考特:我会考虑看看。

Phiên âm tiếng Trung bài giảng học tiếng Trung theo chủ đề Thư giãn – Tiêu khiển

dài lún :nǐ yǒu sān tiān de jiǎ qī ,yào zuò shénme ?

shǐ kǎo tè :wǒ bú zhī dào ,huò xǔ zài zhè lǐ xián huǎng ,xiū xī xiū xī 。

dài lún :kàn yīn lè diàn shì ma ?

shǐ kǎo tè :bú zhī shì yīn lè diàn shì ,yě xǔ hé sī wéi yà qù zū diàn yǐng 。
dìng pī sà ,hǎo hǎo xiū xī 。

dài lún :zhēn shì kě lián 。

shǐ kǎo tè :shénme ?nǐ shuō “kě lián ”shì shénme yì sī ?yǒu hé bú duì ma ?

dài lún :sān tiān nà yàng guò ,zhēn de shì huó dé hěn fá wèi 。

shǐ kǎo tè :hēi ,tīng zhe ,wǒ gōng zuò dé hěn xīn kǔ ,rú guǒ wǒ yào xiū xī yī zhěng gè zhōu mò ,nà shì wǒ de shì 。

dài lún :dāng rán shì nǐ de shì 。dàn shì nǐ yīng gāi yǒu bǐ kàn diàn shì hái yào hǎo de xiāo qiǎn 。

shǐ kǎo tè :shì ma ?xiàng shì shénme ?

dài lún :nǐ yīng gāi lí kāi wū zǐ ,zǒu xiàng dà zì rán 。
huò zhě xué diǎn lè qì zhī lèi de ,huò shì xué huà huà 。
dān dān zuò zài zhè lǐ kàn diàn shì shì hěn chǔn de ,shì zài làng fèi shēng mìng 。
děng nǐ zài lǎo yī diǎn ,nǐ jiāng méi yǒu huí yì 。nǐ de zhěng gè rén shēng jiù shì diàn shì 。

shǐ kǎo tè :nà me nǐ ne ?zhèng yì zhī shì ,nǐ zhōu mò dōu zuò xiē shénme ?

dài lún :zhè gè xīng qī liù bèi dì hé wǒ yào qù pǐn jiǔ 。
ér qiě wǒ yě cān jiā le jiàn shù jù lè bù ,xīng qī tiān kě néng yào qù liàn xí 。
hái yǒu xīng qī tiān huò xīng qī yī yào hé wǒ de péng yǒu lǔ qù chōng làng 。

dàn shì tiān qì kě néng bú lè guān ,hái bú zhī dào 。

shǐ kǎo tè :nǐ rèn wéi nà xiē bǐ kàn diàn shì gèng yǒu yì ma ?

dài lún :nà dāng rán 。lǐ yóu zhī yī ,nà xū yào yùn dòng 。
lǐ yóu zhī èr ,wǒ hé tài tài huò péng yǒu yī qǐ zuò nà xiē shì ,yī qǐ huó dòng 。
xiāo qiǎn huó dòng lǐ dāng rú cǐ ,ér bú shì gàn zuò zài píng mù qián 。
yǒu shí hòu wǒ jiào dé diàn shì shì jì shēng chóng 。
tā fù zhe zài rén de dà nǎo ,bìng qiě zhà gàn rén de shēng mìng 。

shǐ kǎo tè :wǒ bú zhī dào 。
wǒ píng cháng gōng zuò rì bú tài kàn diàn shì ,suǒ yǐ wǒ jiào dé zhōu mò kàn kàn hái hǎo 。

dài lún :dàn shì sān tiān yē ,shǐ kǎo tè ,nǐ sān tiān dōu zài zhè lǐ 。
nǐ yīng gāi yǒu gèng hǎo de jì huá 。

shǐ kǎo tè :wǒ huì kǎo lǜ kàn kàn 。

Bản dịch tiếng Trung bài giảng học tiếng Trung theo chủ đề Thư giãn – Tiêu khiển

Darren: bạn có ba ngày nghỉ. Bạn định làm gì?

Scott: Tôi không biết. Có lẽ tôi sẽ quanh quẩn ở đây và nghỉ ngơi.

Darren: bạn có xem TV ca nhạc không?

Scott: không chỉ MTV. Có lẽ chúng tôi sẽ thuê một bộ phim với Sylvia.
Đặt bánh pizza và có một phần còn lại tốt.

Darren: thật đáng tiếc.

Scott: sao? Bạn có nghĩa là gì "nghèo"? Tại sao không?

Darren: thật là chán khi sống như vậy trong ba ngày.

Scott: Này, nghe này, tôi làm việc chăm chỉ. Nếu tôi được nghỉ cả cuối tuần, đó là việc của tôi.

Darren: đó là việc của bạn, tất nhiên. Nhưng bạn nên giải trí tốt hơn là xem TV.

Scott: thật không? Nó trông như thế nào?

Darren: bạn nên ra khỏi nhà và đến với thiên nhiên.
Hoặc học chơi nhạc cụ hoặc thứ gì đó, hoặc học vẽ.
Thật ngu ngốc khi chỉ ngồi đây và xem TV. Thật lãng phí cuộc đời.
Khi bạn lớn hơn, bạn sẽ không còn trí nhớ. Toàn bộ cuộc sống của bạn là truyền hình.

Scott: còn bạn? Người đàn ông chính trực, bạn làm gì vào cuối tuần?

Darren: Betty và tôi sẽ thưởng thức rượu vào thứ Bảy này.
Và tôi đang ở câu lạc bộ bắn cung, và có lẽ tôi sẽ luyện tập vào Chủ nhật.
Và tôi sẽ lướt sóng với bạn Lu của tôi vào Chủ Nhật hoặc Thứ Hai.
Nhưng thời tiết có thể không lạc quan, tôi không biết.

Scott: bạn có nghĩ những thứ đó tốt hơn xem TV không?

Darren: tất nhiên. Một trong những lý do là nó cần tập thể dục.
Lý do thứ hai là tôi làm những điều đó với vợ hoặc bạn bè của mình.
Đó là những gì được cho là giải trí, không chỉ là ngồi trước màn hình.
Đôi khi tôi nghĩ rằng truyền hình là một ký sinh trùng.
Nó gắn liền với bộ não con người, và nó đang rút cạn cuộc sống của con người.

Scott: Tôi không biết.
Tôi không thường xem TV vào các ngày trong tuần, vì vậy tôi nghĩ xem nó vào cuối tuần cũng được.

Darren: nhưng ba ngày, Scott. Bạn đã ở đây ba ngày.
Bạn nên có một kế hoạch tốt hơn.

Scott: Tôi sẽ nghĩ về nó.

Trên đây là nội dung bài giảng hôm nay chuyên đề Học tiếng Trung theo chủ đề Thư giãn. Các bạn có những câu hỏi nào thắc mắc cần được giải đáp hãy đăng bình luận vào ngay bên dưới này nhé.
 
Last edited:
Back
Top