• Lịch khai giảng Tháng 12 năm 2023
    » Lớp tiếng Trung giao tiếp cơ bản từ đầu 246 khai giảng ngày 11/12/2023, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h15-19h45 (Còn 1 chỗ)
    » Lớp tiếng Trung giao tiếp cơ bản từ đầu 357 khai giảng ngày 5/12/2023, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h15-19h45 (HẾT CHỖ)
    » Khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản
    Video bài giảng Thầy Vũ livestream mới nhất

Học tiếng Trung theo chủ đề Thực trạng Tình dục tuổi thanh thiếu niên

Chi tiết bài Học tiếng Trung giao tiếp cơ bản


Học tiếng Trung theo chủ đề Thực trạng Tình dục tuổi thanh thiếu niên chính là bài học mà hôm nay Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ sẽ gửi đến cho tất cả các bạn học viên của Trung tâm tiếng Trung ChineMaster cũng như tất cả những bạn có niềm đam mê học tiếng Trung. Đây là một chủ đề vô cùng thông dụng trong giao tiếp tiếng Trung hằng ngày,chính vì thế các bạn cần phải nắm vững và không nên bỏ qua chủ đề hấp dẫn này nhé.

Để các bạn có thêm kĩ năng cũng như sự tự tin trong giao tiếp tiếng Trung thì Thầy Vũ sẽ gửi đến các bạn bộ tài liẹu học tiếng Trung theo chủ đề thông dụng rất hấp dẫn,các bạn nhớ tải về xem nhé.

Tài liệu học tiếng Trung theo chủ đề thông dụng

Khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản tại Hà Nội lịch khai giảng mới nhất các bạn xem chi tiết tại link bên dưới đây nhé

Đăng kí khóa học tiếng Trung giao tiếp uy tín ở Hà Nội

Lịch học và lịch khai giảng các lớp tiếng Trung giao tiếp ở TP HCM các bạn xem chi tiết tại link bên dưới.

Đăng kí khóa học tiếng Trung giao tiếp uy tín ở TP HCM

Các bạn hãy xem lại nội dung của bài hôm qua tại link dưới đây nhé.

Học tiếng Trung theo chủ đề Thắt dây an toàn

Tiếp theo là chuyên mục Học tiếng Trung theo chủ đề tổng hợp những bài giảng tiếng Trung giao tiếp thông dụng của Thầy Vũ,các bạn xem tại link sau nhé

Chuyên mục học tiếng Trung theo chủ đề

Hãy theo dõi nội dung chi tiết bài giảng hôm nay ở phía dưới đây nhé

Tài liệu Học tiếng Trung theo chủ đề Thực trạng Tình dục tuổi thanh thiếu niênHọc tiếng Trung theo chủ đề Thực trạng Tình dục tuổi thanh thiếu niên
Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Hà Nội và TP HCM liên tục chia sẻ bài giảng dạy tiếng Trung online của Thầy Vũ lên diễn đàn học tiếng Trung uy tín ChineMaster.

Tài liệu học tiếng Trung theo chủ đề Thực trạng Tình dục tuổi thanh thiếu niên

Giáo trình học tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề Thực trạng Tình dục tuổi thanh thiếu niên

Khóa học tiếng Trung online uy tín theo chủ đề Thực trạng Tình dục tuổi thanh thiếu niên

Lớp học tiếng Trung giao tiếp online theo chủ đề Thực trạng Tình dục tuổi thanh thiếu niên

Đàm thoại tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề Thực trạng Tình dục tuổi thanh thiếu niên

Mẫu câu tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề Thực trạng Tình dục tuổi thanh thiếu niên

罗森博士::美国有48%的高中女生和61%的男孩从事性活动。

史密斯夫人:令人惊讶的是,在90年代有多少青少年做爱。我们的国家已经变得完全混乱。我了解,每年有近一百万名少女怀孕。

罗森博士:是的。但是美国并不总是这样。当我还是男孩的时候,几乎没有听说过青少年怀孕。如果一个女孩怀孕了,她就会被排斥。自1960年代中期以来,我们社会猖society的滥交现象就一直存在。那就是所谓的“性革命”开始的时候。

史密斯夫人:是的,即使我在60年代只是个孩子,我也听说过。现在情况肯定有所不同。如今,没人听说有人怀孕就眨眨眼。

罗森博士:那是因为它已成为“日常事务”。

史密斯夫人:真正令我困扰的是,所有这些未婚的年轻母亲都处于福利之中,是你和我为他们撒下野燕麦付出的代价。

罗森博士:我必须同意。更糟糕的是,它并没有就此停止。与从未进行过性行为的青少年相比,从事性活动的青少年更有可能进行一些自我毁灭的行为,包括吸毒和酗酒,违法犯罪甚至自杀。我们倾向于孤立地看待这些问题,但研究表明它们通常是相互联系的。

史密斯夫人:但是,如今父母可以做什么?我的意思是,大多数父母都不知道孩子在做什么。很多,不在乎。

罗森博士:我认为大多数父母都能感觉到青少年的变化,尤其是当出了问题时。 16岁之前的性别可能反映出“冒险倾向”。如果父母怀疑自己的青少年性生活活跃,则应认真考虑为自己的青少年寻求帮助。

史密斯夫人:我不明白为什么在这个艾滋病时代有人敢做爱。我的意思是,与一个陌生人在一个晚上站在一起可能会杀死您。

罗森博士:我知道你在说什么。这没有道理,但是当涉及到性爱时,人们并没有逻辑地思考。他们在情感上思考。面对现实吧。性方面的人软弱。具有讽刺意味的是,在性从来没有像现在这样危险的时候,流行文化却从来没有像现在这样。像“ 90210”这样的“性感”电视节目对青少年的影响比人们想象的要大。

史密斯夫人:我同意。我从不让我的孩子看这类表演。但这似乎并不重要。即使他们不看他们,也会从学校的朋友那里听到关于他们的消息。不幸的是,我认为我们的“如果感觉很好,那就去做”的生活方式已经影响了世界的大部分地区。

罗森博士:我知道你在说什么。美国电影,音乐和书籍是我们的第一大出口商品。他们当然确实影响其他国家的人民。娱乐的问题在于,它很少或从未表现出非法性行为的“真实面”。青少年性行为的现实是这是我们社会中一系列问题的根本原因。青少年性行为意味着青少年怀孕,这意味着更多的贫穷,更多的犯罪,纳税人数十亿的费用以及更多的堕胎和疾病。每年仅青少年报告的性传播疾病病例就超过250万!

史密斯夫人:我想人们真的认为这将永远不会发生在他们身上。他们中的许多人认为“我不会怀孕”或“我不会艾滋病”,但他们只是在自欺欺人。

罗森博士:最近的一项研究发现,有性经历的男孩喝酒的几率是六倍,使用大麻的几率是五倍,在有吸毒驾驶员的车里是十倍!

史密斯夫人:我想,我最近一直在担心我的女儿。我不喜欢她一直在和他们闲逛的孩子。.我只是不知道如何和她说话。

罗森博士:您能做的最好的事情就是与她保持沟通畅通。跟她说话但是,如果您一直听到“我不想谈论它”,并且看起来她正在陷入问题行为,那么您可能要考虑为你们两个人提供咨询。

史密斯夫人:您还有其他建议吗?

罗森博士:我知道在当今社会这听起来可能有些大胆,但是为什么不尝试宗教信仰呢?有时候,一点灵性对于一个尝试了其他所有东西的人来说都会产生奇迹。另外,尝试每天至少有几分钟与家人团聚。美国家庭正在侵蚀,因为没有人再花时间在一起。

史密斯夫人:那是个好主意。好吧,我最好逃跑。今晚我得为孩子们买些外卖食品,因为我必须去参加特别会议。Phiên âm tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề Thực trạng Tình dục tuổi thanh thiếu niên

Luō sēn bóshì:: Měiguó yǒu 48%de gāozhōng nǚshēng hé 61%de nánhái cóngshì xìng huódòng.

Shǐmìsī fūrén: Lìng rén jīngyà de shì, zài 90 niándài yǒu duōshǎo qīngshàonián zuò'ài. Wǒmen de guójiā yǐjīng biàn dé wánquán hǔnluàn. Wǒ liǎojiě, měinián yǒu jìn yībǎi wàn míng shàonǚ huáiyùn.

Luō sēn bóshì: Shì de. Dànshì měiguó bìng bù zǒng shì zhèyàng. Dāng wǒ háishì nánhái de shíhòu, jīhū méiyǒu tīng shuōguò qīngshàonián huáiyùn. Rúguǒ yīgè nǚhái huáiyùnle, tā jiù huì bèi páichì. Zì 1960 niándài zhōngqí yǐlái, wǒmen shèhuì chāng society de làn jiāo xiànxiàng jiù yīzhí cúnzài. Nà jiùshì suǒwèi de “xìng gémìng” kāishǐ de shíhòu.

Shǐmìsī fūrén: Shì de, jíshǐ wǒ zài 60 niándài zhǐshìgè háizi, wǒ yě tīng shuōguò. Xiànzài qíngkuàng kěndìng yǒu suǒ bùtóng. Rújīn, méi rén tīng shuō yǒurén huáiyùn jiù zhǎ zhǎyǎn.

Luō sēn bóshì: Nà shì yīnwèi tā yǐ chéngwéi “rìchángshìwù”.

Shǐmìsī fūrén: Zhēnzhèng lìng wǒ kùnrǎo de shì, suǒyǒu zhèxiē wèihūn de niánqīng mǔqīn dōu chǔyú fúlì zhī zhōng, shì nǐ hé wǒ wèi tāmen sā xiàyě yànmài fùchū de dàijià.

Luō sēn bóshì: Wǒ bìxū tóngyì. Gèng zāogāo de shì, tā bìng méiyǒu jiùcǐ tíngzhǐ. Yǔ cóng wèi jìnxíngguò xìng xíngwéi de qīngshàonián xiāng bǐ, cóngshì xìng huódòng de qīngshàonián gèng yǒu kěnéng jìnxíng yīxiē zìwǒ huǐmiè de xíngwéi, bāokuò xīdú hé xùjiǔ, wéifǎ fànzuì shènzhì zìshā. Wǒmen qīngxiàng yú gūlì dì kàndài zhèxiē wèntí, dàn yánjiū biǎomíng tāmen tōngchángshì xiānghù liánxì de.

Shǐmìsī fūrén: Dànshì, rújīn fùmǔ kěyǐ zuò shénme? Wǒ de yìsi shì, dà duōshù fùmǔ dōu bù zhīdào háizi zài zuò shénme. Hěnduō, bùzàihū.

Luō sēn bóshì: Wǒ rènwéi dà duōshù fùmǔ dōu néng gǎnjué dào qīngshàonián de biànhuà, yóuqí shì dāng chūle wèntí shí. 16 Suì zhīqián dì xìngbié kěnéng fǎnyìng chū “màoxiǎn qīngxiàng”. Rúguǒ fùmǔ huáiyí zìjǐ de qīngshàonián xìng shēnghuó huóyuè, zé yīng rènzhēn kǎolǜ wèi zìjǐ de qīngshàonián xúnqiú bāngzhù.

Shǐmìsī fūrén: Wǒ bù míngbái wèishéme zài zhège àizībìng shídài yǒurén gǎn zuò'ài. Wǒ de yìsi shì, yǔ yīgè mòshēng rén zài yīgè wǎnshàng zhàn zài yīqǐ kěnéng huì shā sǐ nín.

Luō sēn bóshì: Wǒ zhīdào nǐ zài shuō shénme. Zhè méiyǒu dàolǐ, dànshì dāng shèjí dào xìng'ài shí, rénmen bìng méiyǒu luójí de sīkǎo. Tāmen zài qínggǎn shàng sīkǎo. Miàn duì xiànshí ba. Xìng fāngmiàn de rén ruǎnruò. Jùyǒu fèngcì yìwèi de shì, zài xìng cónglái méiyǒu xiàng xiànzài zhèyàng wéixiǎn de shíhòu, liúxíng wénhuà què cónglái méiyǒu xiàng xiànzài zhèyàng. Xiàng “90210” zhèyàng de “xìnggǎn” diànshì jiémù duì qīngshàonián de yǐngxiǎng bǐ rénmen xiǎngxiàng de yāo dà.

Shǐmìsī fūrén: Wǒ tóngyì. Wǒ cóng bù ràng wǒ de háizi kàn zhè lèi biǎoyǎn. Dàn zhè sìhū bìng bù chóng yào. Jíshǐ tāmen bù kàn tāmen, yě huì cóng xuéxiào de péngyǒu nàlǐ tīng dào guānyú tāmen de xiāoxī. Bùxìng de shì, wǒ rènwéi wǒmen de “rúguǒ gǎnjué hěn hǎo, nà jiù qù zuò” de shēnghuó fāngshì yǐjīng yǐngxiǎngle shìjiè de dà bùfèn dìqū.

Luō sēn bóshì: Wǒ zhīdào nǐ zài shuō shénme. Měiguó diànyǐng, yīnyuè hé shūjí shì wǒmen de dì yī dà chūkǒu shāngpǐn. Tāmen dāngrán quèshí yǐngxiǎng qítā guójiā de rénmín. Yúlè de wèntí zàiyú, tā hěn shǎo huò cóng wèi biǎoxiàn chū fēifǎ xìng xíngwéi de “zhēnshí miàn”. Qīngshàonián xìng xíngwéi de xiànshí shì zhè shì wǒmen shèhuì zhōng yī xìliè wèntí de gēnběn yuányīn. Qīngshàonián xìng xíngwéi yìwèizhe qīngshàonián huáiyùn, zhè yìwèizhe gèng duō de pínqióng, gèng duō de fànzuì, nàshuì rén shù shí yì de fèiyòng yǐjí gèng duō de duòtāi hé jíbìng. Měinián jǐn qīngshàonián bàogào dì xìng chuánbò jíbìng bìnglì jiù chāoguò 250 wàn!

Shǐmìsī fūrén: Wǒ xiǎng rénmen zhēn de rènwéi zhè jiāng yǒngyuǎn bù huì fāshēng zài tāmen shēnshang. Tāmen zhōng de xǔduō rén rènwéi “wǒ bù huì huáiyùn” huò “wǒ bù huì àizībìng”, dàn tāmen zhǐshì zài zìqīqīrén.

Luō sēn bóshì: Zuìjìn de yī xiàng yánjiū fāxiàn, yǒu xìng jīnglì de nánhái hējiǔ de jǐlǜ shì liù bèi, shǐyòng dàmá de jǐlǜ shì wǔ bèi, zài yǒu xīdú jiàshǐ yuán de chē lǐ shì shí bèi!

Shǐmìsī fūrén: Wǒ xiǎng, wǒ zuìjìn yīzhí zài dānxīn wǒ de nǚ'ér. Wǒ bù xǐhuān tā yīzhí zài hé tāmen xiánguàng de háizi.. Wǒ zhǐshì bù zhīdào rúhé hé tā shuōhuà.

Luō sēn bóshì: Nín néng zuò de zuì hǎo de shìqíng jiùshì yǔ tā bǎochí gōutōng chàngtōng. Gēn tā shuōhuà dànshì, rúguǒ nín yīzhí tīng dào “wǒ bùxiǎng tánlùn tā”, bìngqiě kàn qǐlái tā zhèngzài xiànrù wèntí xíngwéi, nàme nín kěnéng yào kǎolǜ wèi nǐmen liǎng gèrén tígōng zīxún.

Shǐmìsī fūrén: Nín hái yǒu qítā jiànyì ma?

Luō sēn bóshì: Wǒ zhīdào zài dāngjīn shèhuì zhè tīng qǐlái kěnéng yǒuxiē dàdǎn, dànshì wèishéme bù cháng shì zōngjiào xìnyǎng ne? Yǒu shíhòu, yīdiǎn língxìng duìyú yīgè chángshìle qítā suǒyǒu dōngxī de rén lái shuō dūhuì chǎnshēng qíjī. Lìngwài, cháng shì měitiān zhìshǎo yǒu jǐ fēnzhōng yǔ jiārén tuánjù. Měiguó jiātíng zhèngzài qīnshí, yīnwèi méiyǒu rén zài huā shíjiān zài yīqǐ.

Shǐmìsī fūrén: Nà shì gè hǎo zhǔyì. Hǎo ba, wǒ zuì hǎo táopǎo. Jīn wǎn wǒ dé wèi háizimen mǎi xiē wàimài shípǐn, yīnwèi wǒ bìxū qù cānjiā tèbié huìyì.

Bản dịch tiếng Trung theo bài giảng tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề Thực trạng Tình dục tuổi thanh thiếu niên

Tiến sĩ Rosen: 48% nữ sinh trung học và 61% nam sinh đang hoạt động tình dục ở Hoa Kỳ

Bà Smith: Thật ngạc nhiên là có bao nhiêu thanh thiếu niên quan hệ tình dục trong những năm 90. Đất nước của chúng tôi đã trở nên hoàn toàn bừa bãi. Tôi hiểu rằng gần một triệu trẻ em gái vị thành niên mang thai mỗi năm.

Tiến sĩ Rosen: Đó là sự thật. Nhưng nước Mỹ không phải lúc nào cũng như vậy. Khi tôi còn là một cậu bé, việc mang thai ở tuổi vị thành niên hầu như chưa từng xảy ra. Và nếu một cô gái mang thai, cô ấy sẽ bị tẩy chay. Sự lăng nhăng tràn lan trong xã hội của chúng ta chỉ mới xuất hiện từ giữa những năm 1960. Đó là khi cái gọi là "cuộc cách mạng tình dục" bắt đầu.

Bà Smith: Vâng, tôi đã nghe về nó mặc dù tôi chỉ là một đứa trẻ trong những năm 60. Mọi thứ chắc chắn đã khác bây giờ. Ngày nay, thậm chí không ai chớp mắt khi nghe tin ai đó mang thai.

Tiến sĩ Rosen: Đó là bởi vì nó trở thành một "việc hàng ngày."

Bà Smith: Điều thực sự làm tôi khó chịu, đó là tất cả những bà mẹ trẻ, chưa lập gia đình này đều hưởng phúc lợi, và chính tôi và bạn đang trả tiền cho việc họ gieo những tổ yến hoang dã.

Tiến sĩ Rosen: Tôi phải đồng ý. Điều tồi tệ hơn, là nó không dừng lại ở đó. Thanh thiếu niên hoạt động tình dục có nhiều khả năng hơn những người chưa từng quan hệ tình dục thực hiện một số hành vi tự hủy hoại bản thân bao gồm lạm dụng ma túy và rượu, phạm pháp ở trường, thậm chí tự tử. Chúng ta có xu hướng xem xét những vấn đề này một cách riêng lẻ, nhưng các nghiên cứu cho thấy chúng thường có mối liên hệ với nhau.

Bà Smith: Nhưng những ngày này cha mẹ có thể làm gì? Ý tôi là, hầu hết các bậc cha mẹ không biết con họ đang làm gì. nhiều, không quan tâm.

Tiến sĩ Rosen: Tôi nghĩ rằng hầu hết các bậc cha mẹ có thể cảm nhận được những thay đổi ở con cái của họ, đặc biệt là khi có điều gì đó không ổn. Giới tính ở độ tuổi 16 có thể phản ánh một "hồ sơ chấp nhận rủi ro". Nếu cha mẹ nghi ngờ con họ đang hoạt động tình dục, họ nên nghiêm túc xem xét việc tìm kiếm sự giúp đỡ cho con mình.

Bà Smith: Tôi không thể hiểu tại sao có người dám quan hệ tình dục trong thời đại AIDS này. Ý tôi là, tình một đêm với một người lạ có thể giết chết bạn ..

Tiến sĩ Rosen: Tôi biết bạn đang nói gì. Nó không có ý nghĩa, nhưng mọi người không nghĩ một cách logic khi nói đến tình dục. Họ suy nghĩ theo cảm tính. Hãy đối mặt với nó. Con người yếu đuối khi nói đến chuyện chăn gối. Trớ trêu thay, ở thời điểm mà tình dục chưa bao giờ nguy hiểm hơn, thì văn hóa đại chúng lại chưa bao giờ quan hệ tình dục nhiều hơn. Các chương trình truyền hình "sexy" như "90210" ảnh hưởng đến thanh thiếu niên nhiều hơn mọi người nghĩ.

Bà Smith: Tôi đồng ý. Tôi không bao giờ cho con mình xem những chương trình kiểu đó. Nhưng nó dường như không quan trọng. Ngay cả khi họ không xem chúng, chúng vẫn nghe về chúng từ bạn bè của chúng ở trường. Thật không may, tôi nghĩ rằng lối sống "Nếu cảm thấy tốt, hãy làm điều đó" của chúng tôi đã ảnh hưởng rất nhiều đến thế giới.

Tiến sĩ Rosen: Tôi biết bạn đang nói gì. Phim, nhạc và sách của Mỹ là mặt hàng xuất khẩu số một của chúng tôi. Và họ chắc chắn có ảnh hưởng đến mọi người ở các quốc gia khác. Vấn đề của giải trí là nó hiếm khi hoặc không bao giờ cho thấy "mặt thực" của quan hệ tình dục bất chính. Thực tế của tình dục tuổi teen là nguyên nhân sâu xa của một chuỗi các vấn đề trong xã hội của chúng ta. Quan hệ tình dục ở tuổi vị thành niên có nghĩa là mang thai ở tuổi vị thành niên, đồng nghĩa với việc nghèo đói hơn, tội phạm nhiều hơn, chi phí hàng tỷ USD cho người nộp thuế và phá thai và bệnh tật nhiều hơn. Có hơn 2,5 triệu trường hợp mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục chỉ tính riêng ở thanh thiếu niên được báo cáo mỗi năm!

Bà Smith: Tôi đoán mọi người thực sự nghĩ rằng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra với họ. Rất nhiều người trong số họ nghĩ rằng "Tôi sẽ không mang thai" hoặc "Tôi sẽ không bị AIDS", nhưng họ chỉ đang tự đánh lừa mình.

Tiến sĩ Rosen: Một nghiên cứu gần đây cho thấy rằng những cậu bé đã từng có kinh nghiệm tình dục có nguy cơ sử dụng rượu cao gấp 6 lần, có sử dụng cần sa cao gấp 5 lần và có khả năng đã ngồi trong ô tô với một tài xế sử dụng ma tuý cao gấp 10 lần!

Bà Smith: Tôi đoán là, tôi đã lo lắng cho con gái mình gần đây. Tôi không thích những đứa trẻ mà cô ấy ở bên cạnh .. Tôi chỉ không biết làm thế nào để nói chuyện với cô ấy.

Tiến sĩ Rosen: Điều tốt nhất bạn có thể làm là mở các đường dây liên lạc với cô ấy. Nói với cô ấy. Nhưng nếu bạn liên tục nghe thấy "Tôi không muốn nói về điều đó" và có vẻ như cô ấy đang có những hành vi có vấn đề, bạn có thể muốn cân nhắc việc tư vấn cho cả hai người.

Bà Smith: Bạn có gợi ý nào khác không?Tiến sĩ Rosen: Tôi biết rằng điều này nghe có vẻ táo bạo trong xã hội ngày nay, nhưng tại sao bạn không thử tôn giáo? Đôi khi một chút tâm linh có thể làm nên điều kỳ diệu cho một người đã thử mọi thứ khác. Ngoài ra, hãy cố gắng quây quần bên nhau như một gia đình ít nhất vài phút mỗi ngày. Gia đình Mỹ đang bị xói mòn, bởi vì không ai dành thời gian cho nhau nữa.

Bà Smith: Đó là một ý tưởng tuyệt vời. Tốt hơn là tôi nên chạy. Tối nay tôi phải chọn đồ ăn mang đi cho bọn trẻ, vì tôi phải đi họp đặc biệt.
Vậy là bài giảng hôm nay Học tiếng Trung theo chủ đề Thực trạng Tình dục tuổi thanh thiếu niên xin được kết thúc tại đây,cảm ơn các bạn đã luôn chú ý theo dõi bài học,chúc các bạn có một buổi học online vui vẻ nhé.
 
Back
Top