Học tiếng Trung theo chủ đề Trên Máy bay

Nguyễn Lê Mộc Trà

Lính Dự bị
Joined
Oct 30, 2020
Messages
36
Reaction score
2
Points
8
Age
22
Location
TP Hồ Chí Minh

Vận dụng tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề vào thực tế


Học tiếng Trung theo chủ đề Trên Máy bay bài giảng hôm nay là tình huống khi ở trên máy bay, các bạn hãy chú ý theo dõi nội dung chi tiết ở bên dưới để tích lũy thật nhiều kiến thức mới và bổ ích cho mình nhé. Sau đây mình sẽ trích dẫn một phần từ nguồn bài giảng giáo trình dạy học tiếng Trung giao tiếp online cơ bản của Thầy Vũ. Các bạn đừng quên chia sẻ tài liệu học tiếng Trung online uy tín miễn phí này cho những bạn khác vào học cùng nữa nhé.

Khóa học tiếng Trung giao tiếp uy tín tại Hà Nội các bạn đăng ký tại link bên dưới.

Khóa học tiếng Trung giao tiếp uy tín tại Hà Nội

Khóa học tiếng Trung uy tín tại TP HCM lịch khai giảng mới nhất các bạn xem tại link bên dưới.

Khóa học tiếng Trung uy tín tại TP HCM

Tổng hợp các bài giảng học tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề các bạn vào Chuyên mục tại link bên dưới nhé.

Bài giảng tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề thông dụng

Học tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề cùng Thầy Vũ tại link bên dưới.

Nội dung tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề

Trong quá trình học tiếng Trung online trên diễn đàn này, các bạn nên sử dụng bộ gõ tiếng Trung SoGou PinYin để tập gõ tiếng Trung online thì sẽ phát triển được kỹ năng gõ tiếng Trung và tăng cường khả năng ghi nhớ từ vựng tiếng Trung cũng như nhớ được rất tốt mặt chữ Hán. Các bạn xem chi tiết cách tải bộ gõ tiếng Trung SoGou PinYin và cách cài đặt tại link bên dưới.

Trọn bộ gõ tiếng Trung SoGou Pinyin miễn phí

Bên dưới là phần nội dung chi tiết bài giảng hôm nay, các bạn thành viên chú ý ghi chép đầy đủ bài học vào vở nhé.

Nội dung bài giảng Học tiếng Trung theo chủ đề Trên Máy bay​


Hội thoại tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề Trên Máy bay

Học tiếng Trung theo chủ đề Trên Máy bay trung tâm tiếng Trung Thầy Vũ

Trung tâm tiếng Trung uy tín tại Hà Nội ChineMaster chuyên đào tạo các khóa học tiếng Trung giao tiếp chất lượng.
Trung tâm tiếng Trung uy tín tại TP HCM là địa chỉ học tiếng Trung chất lượng tại Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn).
Hội thoại tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề Trên máy bay

查理:对不起,你旁边有人吗?

安琪拉:没有吧。

查理:你介意我把夹克放在那里吗?

安琪拉:没问题。

安琪拉:你是美国人吗?

查理:是的,你呢?

安琪拉:我是台湾人,看不出来吗?

查理:你知道的,美国有很多华裔。
而且你的英文很好,听起来像是美国人。

安琪拉:不会吧,你过奖了。

查理:是真的,我只听出有一点点口音。

安琪拉:你是要回家吗?

查理:是的,事实上我是回去探亲。

安琪拉:你是来台湾探亲的?

查理:不是,我要回美国探亲。
我是美国人,但是我现在不住在那里,我住在台中。

安琪拉:真的!你住在台湾啊!

查理:没错。为什么不呢?

安琪拉:我能请问你在台湾的工作吗?

查理:当然可以。我在大学教历史,你知道东海大学吗?

安琪拉:当然,是个不错的学校。你住在台中多久了?

查理:我已经在台中生活了两年。
所以这是我第二次回到美国。
我每年回去看望我的家人。

天使:你住在台湾一定很奇怪。

查理:不,一点都不奇怪。
您知道,许多台湾人也移居美国。
您觉得这对他们来说很奇怪吗?

天使:不,我不知道。
但是台湾人山人海。你不是想念美国的生活吗?

查理:我有些事想念。但是我喜欢中国菜。
我认为台湾人民真的好客。
此外,我在洛杉矶长大,所以我习惯住在人多的地方。
你为什么要去美国?

天使:我要去纽约看望我的妹妹。她在艺术学校。
我以前从未去过纽约。我有点害怕

查理:为什么?

天使:恩,我知道很多人在那里都有枪。我认为可能不太安全。

查理:不用担心。
你姐姐住在那她可能知道您不应该去城里的地方。
的确,美国大城市里有些危险的地方。
但是,如果您的姐姐住在这里,她必须已经非常了解这座城市。

天使:是的,我并不害怕。也许只有一点。

查理:不要相信你在电视上看到的。您将在纽约过得愉快。
您想看什么?

天使:我想参观博物馆,也想逛很多商店。

查理:博物馆很棒。还有购物!
好!我相信你会在那里花很多钱。

天使:嗯。我希望不是。

Phiên âm tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề Trên máy bay

Chálǐ: Duìbùqǐ, nǐ pángbiān yǒurén ma?

Ān qí lā: Méiyǒu ba.

Chálǐ: Nǐ jièyì wǒ bǎ jiákè fàng zài nàlǐ ma?

Ān qí lā: Méi wèntí.

Ān qí lā: Nǐ shì měiguó rén ma?

Chálǐ: Shì de, nǐ ne?

Ān qí lā: Wǒ shì táiwān rén, kàn bù chūlái ma?

Chálǐ: Nǐ zhīdào de, měiguó yǒu hěnduō huáyì.
Érqiě nǐ de yīngwén hěn hǎo, tīng qǐlái xiàng shì měiguó rén.

Ān qí lā: Bù huì ba, nǐ guòjiǎngle.

Chálǐ: Shì zhēn de, wǒ zhǐ tīng chū yǒu yīdiǎndiǎn kǒuyīn.

Ān qí lā: Nǐ shì yào huí jiā ma?

Chálǐ: Shì de, shìshí shàng wǒ shì huíqù tànqīn.

Ān qí lā: Nǐ shì lái táiwān tànqīn de?

Chálǐ: Bùshì, wǒ yào huí měiguó tànqīn.
Wǒ shì měiguó rén, dànshì wǒ xiànzài bù zhù zài nàlǐ, wǒ zhù zài táizhōng.

Ān qí lā: Zhēn de! Nǐ zhù zài táiwān a!

Chálǐ: Méi cuò. Wèishéme bù ne?

Ān qí lā: Wǒ néng qǐngwèn nǐ zài táiwān de gōngzuò ma?

Chálǐ: Dāngrán kěyǐ. Wǒ zài dàxué jiào lìshǐ, nǐ zhīdào dōnghǎi dàxué ma?

Ān qí lā: Dāngrán, shìgè bùcuò de xuéxiào. Nǐ zhù zài táizhōng duōjiǔle?

Chálǐ: Wǒ yǐjīng zài táizhōng shēnghuóle liǎng nián.
Suǒyǐ zhè shì wǒ dì èr cìhuí dào měiguó.
Wǒ měinián huíqù kànwàng wǒ de jiārén.

Tiānshǐ: Nǐ zhù zài táiwān yīdìng hěn qíguài.

Chálǐ: Bù, yīdiǎn dōu bù qíguài.
Nín zhīdào, xǔduō táiwān rén yě yíjū měiguó.
Nín juédé zhè duì tāmen lái shuō hěn qíguài ma?

Tiānshǐ: Bù, wǒ bù zhīdào.
Dànshì táiwān rénshānrénhǎi. Nǐ bùshì xiǎngniàn měiguó de shēnghuó ma?

Chálǐ: Wǒ yǒuxiē shì xiǎngniàn. Dànshì wǒ xǐhuān zhōngguó cài.
Wǒ rènwéi táiwān rénmín zhēn de hàokè.
Cǐwài, wǒ zài luòshānjī zhǎng dà, suǒyǐ wǒ xíguàn zhù zài rén duō dì dìfāng.
Nǐ wèishéme yào qù měiguó?

Tiānshǐ: Wǒ yào qù niǔyuē kànwàng wǒ de mèimei. Tā zài yìshù xuéxiào.
Wǒ yǐqián cóng wèi qùguò niǔyuē. Wǒ yǒudiǎn hàipà

Chálǐ: Wèishéme?

Tiānshǐ: Ēn, wǒ zhīdào hěnduō rén zài nàlǐ dōu yǒu qiāng. Wǒ rènwéi kěnéng bù tài ānquán.
Chálǐ: Bùyòng dānxīn.

Nǐ jiějiě zhù zài nà tā kěnéng zhīdào nín bù yìng gāi qù chéng lǐ dì dìfāng.
Díquè, měiguó dà chéngshì li yǒuxiē wéixiǎn dì dìfāng.
Dànshì, rúguǒ nín de jiějiě zhù zài zhèlǐ, tā bìxū yǐjīng fēicháng liǎojiě zhè zuò chéngshì.

Tiānshǐ: Shì de, wǒ bìng bù hàipà. Yěxǔ zhǐyǒu yī diǎn.

Chálǐ: Bùyào xiāngxìn nǐ zài diànshì shàng kàn dào de. Nín jiàng zài niǔyuēguò dé yúkuài.
Nín xiǎng kàn shénme?

Tiānshǐ: Wǒ xiǎng cānguān bówùguǎn, yě xiǎng guàng hěnduō shāngdiàn.

Chálǐ: Bówùguǎn hěn bàng. Hái yǒu gòuwù!
Hǎo! Wǒ xiāngxìn nǐ huì zài nàlǐ huā hěnduō qián.

Tiānshǐ: Ń. Wǒ xīwàng bùshì.

Bản dịch tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề Trên máy bay

CHARLIE: Xin lỗi. Có ai ngồi bên cạnh bạn không?

ANGELA: Không, tôi không nghĩ vậy.

CHARLIE: Bạn có phiền không nếu tôi để áo khoác ở đó?

ANGELA: Không. Không sao.

ANGELA: Bạn có phải là người Mỹ không?

CHARLIE: Vâng. Còn bạn?

ANGELA: Không. Tôi đến từ Đài Loan. Bạn không thấy sao?

CHARLIE: Chà, có rất nhiều người Mỹ gốc Hoa, bạn biết đấy. Và tiếng Anh của bạn rất tốt. Bạn nghe như một người Mỹ.

ANGELA: Tôi không nghĩ vậy. Bạn đang tâng bốc tôi.

CHARLIE: Không, thực sự. Tôi chỉ có thể nghe một chút giọng.

ANGELA: Bạn đang bay về nhà?

CHARLIE: Vâng, vâng. Thực ra, tôi sẽ trở lại thăm.

ANGELA: Bạn đã đến thăm Đài Loan?

CHARLIE: Không, tôi sẽ trở lại Mỹ để thăm. Tôi đến từ Mỹ, nhưng tôi không sống ở đó bây giờ. Tôi sống ở Đài Trung.

ANGELA: Thật vậy! Bạn sống ở Đài Loan!

CHARLIE: Vâng. Tại sao không?

ANGELA: Tôi có thể hỏi công việc của bạn ở Đài Loan là gì không?

CHARLIE: Chắc chắn. Tôi dạy lịch sử trong một trường đại học. Bạn đã nghe nói về Đại học Đông Hải chưa?

ANGELA: Tất nhiên. Đó là một trường học tốt. Bạn đã sống ở Đài Trung bao lâu?

CHARLIE: Tôi đã sống ở Đài Trung hai năm nay. Vì vậy, đây là lần thứ hai tôi trở lại Hoa Kỳ. Mỗi năm tôi về thăm gia đình một lần.

ANGELA: Hẳn là bạn rất lạ khi sống ở Đài Loan.

CHARLIE: Không, không có gì lạ cả. Nhiều người từ Đài Loan cũng chuyển đến Mỹ, bạn biết đấy. Bạn có nghĩ rằng điều đó là lạ đối với họ?

ANGELA: Không, tôi không biết. Nhưng Đài Loan đông đúc quá. Bạn không nhớ cuộc sống ở Mỹ chứ?

CHARLIE: Có một số điều tôi nhớ. Nhưng tôi thích đồ ăn Trung Quốc. Và tôi nghĩ người dân Đài Loan thực sự rất hiếu khách. Hơn nữa, tôi lớn lên ở Los Angeles, nên tôi quen sống ở những nơi đông đúc. Tại sao bạn đi Mỹ?

ANGELA: Tôi sẽ đến New York để thăm em gái tôi. Cô ấy đang học trường nghệ thuật. Tôi chưa từng đến New York trước đây. Tôi hơi sợ.

CHARLIE: Tại sao?

ANGELA: Chà, tôi biết nhiều người có súng ở đó. Tôi nghĩ có lẽ nó không quá an toàn.

CHARLIE: Đừng lo lắng về điều đó. Em gái của bạn sống ở đó. Cô ấy có lẽ biết những nơi trong thị trấn mà bạn không nên đến. Đúng là có một số nơi nguy hiểm ở các thành phố lớn của Mỹ. Nhưng nếu em gái bạn sống ở đó, cô ấy phải biết khá rõ về thành phố.

ANGELA: Vâng, tôi không thực sự sợ hãi. Có lẽ chỉ một chút thôi.

CHARLIE: Đừng tin những gì bạn thấy trên TV. Bạn sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ ở New York.
Những thứ bạn muốn xem?

ANGELA: Tôi muốn xem các viện bảo tàng, và tôi muốn mua sắm thật nhiều.

CHARLIE: Các bảo tàng rất tuyệt vời. Và việc mua sắm! Tốt! Tôi chắc rằng bạn sẽ tiêu rất nhiều tiền ở đó.

ANGELA: Hừm. Tôi hy vọng là không.

Trên đây là nội dung bài giảng hôm nay chuyên đề Học tiếng Trung theo chủ đề Trên Máy bay. Các bạn có những câu hỏi nào thắc mắc cần được giải đáp hãy đăng bình luận vào ngay bên dưới này nhé.
 
Last edited:
Top