• Lịch khai giảng Tháng 6 năm 2024
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 3/6/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 10/6/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 17/6/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 4 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 24/6/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 2 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 4/6/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 11/6/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 2 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 18/6/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 4 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 25/6/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 3 chỗ)
  » Khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản
  Video bài giảng Thầy Vũ livestream đào tạo trực tuyến

Học tiếng Trung: Việt Nam lo ngại bùng phát thêm Covid-19 từ những người nhập cư bất hợp pháp

Học tiếng Trung qua bản tin thời sự tiếng Trung mỗi ngày cùng Thầy Vũ


Học tiếng Trung: Việt Nam lo ngại bùng phát thêm Covid-19 từ những người nhập cư bất hợp pháp là nội dung bài giảng của chúng ta hôm nay trên kênh diễn đàn học tiếng Trung uy tín ChineMaster hoctiengtrungonline.org , các bạn học viên chú ý xem thật kỹ bài giảng hôm nay nhé.

Học tiếng Trung: Việt Nam lo ngại bùng phát thêm Covid-19 từ những người nhập cư bất hợp pháp - Diễn đàn học tiếng Trung lớn nhất Việt Nam là kênh chia sẻ tài liệu học tiếng Trung Quốc mỗi ngày của Thầy Vũ ChineMaster

Các bạn thành viên và học viên ChineMaster ôn tập lại những kiến thức tiếng Trung đã học trong bài giảng hôm qua tại link bên dưới.

2 người Việt Nam và 2 người Ấn Độ có kết quả xét nghiệm dương tính với virus Corona

Chuyên mục học tiếng Trung Quốc mỗi ngày qua bản tin tiếng Trung

Sau đây chúng ta cùng vào phần chính của bài giảng hôm nay nhé.

Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng đọc báo tiếng Trung cùng Thầy Vũ


Bên dưới là nội dung bài giảng học tiếng Trung online uy tín của Th.S Nguyễn Minh Vũ - Học tiếng Trung: Việt Nam lo ngại bùng phát thêm Covid-19 từ những người nhập cư bất hợp pháp. Các bạn đừng quên chia sẻ tài liệu học tiếng Trung uy tín này với những bạn khác nữa nhé.

越南担心非法入境者进一步爆发Covid-19

官员说,越来越多的非法入境者使越南面临社区传播的更高风险。

卫生部长Nguyen Thanh Long周二在一次在线会议上说:“ Covid-19病毒从国外传播的风险很高。”该会议讨论了在“新常态”时期加强应对Covid-19病毒的措施。

越南有9千6百万人口,即使其他地方的疫情恶化,也已经有81天没有新的社区传播。许多欧洲国家/地区正在重新采取封锁措施,以遏制新的Covid-19爆发。

“其他国家的受感染患者人数很高,因此预防Covid-19感染变得更加困难。如果将越南卫生系统与这些国家置于同一环境中,我们将很难获得治疗”龙强调。

朗说,越来越多的非法入境者对该国的反Covid-19战斗构成了重大威胁。

今年到目前为止,已有20,000多人非法进入该国。仅在星期一,在北部地区就发现了77名非法入境者。

越南边防警卫队副司令阮少将少将说,非法进入该国的招数越来越复杂。曼说,有些人甚至伪造文件,以延长在越南的逗留时间或非法在旅馆和租住的公寓中居住。

例如,一些老挝不想被隔离的工人是通过开放的小径非法进入该国的,而文莱的工人则是通过海上航道非法进入该国的,没有按照规定进行健康声明或隔离。

另一个复杂因素是越南人从邻国(中国,老挝,柬埔寨等)非法离开并重新进入该国并逃离检疫。

“他们用未注册的SIM卡相互联系(使用后可能会被扔掉,然后会被扔进垃圾桶),然后租用摩托车出租车或出租车以非法进入越南。在某些情况下,他们藏在货船,渔船和货柜车中进入越南。”他加了。

曼恩说,与大流行的斗争将需要很长时间,而且非法入境者的数量预计将增加,这使问题更加恶化。

最近,越来越多的中国非法移民潜入越南赌博或工作。 8月,一名非法进入HCMC的中国男子被证实患有新型冠状病毒,并在康复后被驱逐出境。

越南于3月22日对外国国民关闭了大门,并于3月25日暂停了国际航班。越南只允许拥有外交或官方护照,或者是专家或高技能工人的越南国民和外国人现在进入该国。

朗格说,另一个增加疫情暴发风险的问题是检疫设施对人员的筛查和隔离管理松懈,尤其是旅馆。

他说,鉴于该病毒能够在冷冻食品表面上长期生存,因此必须对从大流行国家进口到越南的冷冻食品进行Covid-19检测。

中国曾经是日冕病毒的中心,现在担心进口冷冻食品会传播这种新型冠状病毒,并展开了大规模测试活动。

越南经过积极的追踪和大规模测试,成功地遏制了第二次Covid-19爆发,该爆发于去年7月袭击了该国,此前三个多月没有社区传播。

越南的Covid-19总数目前为1,316,有35人死亡。

Phiên âm tiếng Trung bài giảng Học tiếng Trung: Việt Nam lo ngại bùng phát thêm Covid-19 từ những người nhập cư bất hợp pháp

Yuènán dānxīn fēifǎ rùjìng zhě jìnyībù bàofā Covid-19

guānyuán shuō, yuè lái yuè duō de fēifǎ rùjìng zhě shǐ yuènán miànlín shèqū chuánbò de gèng gāo fēngxiǎn.

Wèishēng bùzhǎng Nguyen Thanh Long zhōu'èr zài yīcì zàixiàn huìyì shàng shuō:“Covid-19 bìngdú cóng guówài zhuàn bò de fēngxiǎn hěn gāo.” Gāi huìyì tǎolùnle zài “xīn chángtài” shíqí jiāqiáng yìngduì Covid-19 bìngdú dí cuòshī.

Yuènán yǒu 9 qiān 6 bǎi wàn rénkǒu, jíshǐ qítā dìfāng de yìqíng èhuà, yě yǐjīng yǒu 81 tiān méiyǒu xīn de shèqū chuánbò. Xǔduō ōuzhōu guójiā/dìqū zhèngzài chóngxīn cǎiqǔ fēngsuǒ cuòshī, yǐ èzhì xīn de Covid-19 bàofā.

“Qítā guójiā de shòu gǎnrǎn huànzhě rénshù hěn gāo, yīncǐ yùfáng Covid-19 gǎnrǎn biàn dé gèngjiā kùnnán. Rúguǒ jiāng yuènán wèishēng xìtǒng yǔ zhèxiē guójiā zhì yú tóngyī huánjìng zhōng, wǒmen jiāng hěn nán huòdé zhìliáo” lóng qiángdiào.

Lǎng shuō, yuè lái yuè duō de fēifǎ rùjìng zhě duì gāi guó de fǎn Covid-19 zhàndòu gòuchéngle zhòngdà wēixié.

Jīnnián dào mùqián wéizhǐ, yǐ yǒu 20,000 duō rén fēifǎ jìnrù gāi guó. Jǐn zài xīngqí yī, zài běibù dìqū jiù fāxiànle 77 míng fēifǎ rùjìng zhě.

Yuènán bian fáng jǐngwèi duì fù sīlìng ruǎn shàojiàng shàojiàng shuō, fēifǎ jìnrù gāi guó de zhāoshù yuè lái yuè fùzá. Màn shuō, yǒuxiē rén shènzhì wèizào wénjiàn, yǐ yáncháng zài yuènán de dòuliú shí jiàn huò fēifǎ zài lǚguǎn hé zū zhù de gōngyù zhōng jūzhù.

Lìrú, yīxiē lǎowō bùxiǎng bèi gélí de gōngrén shì tōngguò kāifàng de xiǎojìng fēifǎ jìnrù gāi guó de, ér wén lái de gōngrén zé shì tōngguò hǎishàng hángdào fēifǎ jìnrù gāi guó de, méiyǒu ànzhào guīdìng jìnxíng jiànkāng shēngmíng huò gélí.

Lìng yīgè fùzá yīnsù shì yuènán rén cóng lín guó (zhōngguó, lǎowō, jiǎnpǔzhài děng) fēifǎ líkāi bìng chóngxīn jìnrù gāi guó bìng táolí jiǎnyì.

“Tāmen yòng wèi zhùcè de SIM kǎ xiānghù liánxì (shǐyòng hòu kěnéng huì bèi rēng diào, ránhòu huì bèi rēng jìn lèsè tǒng), ránhòu zūyòng mótuō chē chūzū chē huò chūzū chē yǐ fēifǎ jìnrù yuènán. Zài mǒu xiē qíngkuàng xià, tāmen cáng zài huòchuán, yúchuán hé huòguì chē zhōng jìnrù yuènán.” Tā jiāle.

Màn ēn shuō, yǔ dà liúxíng de dòuzhēng jiāng xūyào hěn cháng shíjiān, érqiě fēifǎ rùjìng zhě de shùliàng yùjì jiāng zēngjiā, zhè shǐ wèntí gèngjiā èhuà.

Zuìjìn, yuè lái yuè duō de zhōngguó fēifǎ yímín qiánrù yuènán dǔbó huò gōngzuò. 8 Yuè, yī míng fēifǎ jìnrù HCMC de zhōngguó nánzǐ bèi zhèngshí huàn yǒu xīnxíng guānzhuàng bìngdú, bìng zài kāngfù hòu bèi qūzhú chūjìng.

Yuènán yú 3 yuè 22 rì duì wàiguó guómín guānbìle dàmén, bìng yú 3 yuè 25 rì zàntíngle guójì hángbān. Yuènán zhǐ yǔnxǔ yǒngyǒu wàijiāo huò guānfāng hùzhào, huòzhě shì zhuānjiā huò gāo jìnéng gōngrén de yuènán guómín hé wàiguó rén xiànzài jìnrù gāi guó.

Lǎng gé shuō, lìng yīgè zēngjiā yìqíng bàofā fēngxiǎn de wèntí shì jiǎnyì shèshī duì rényuán de shāi chá hé gélí guǎnlǐ sōngxiè, yóuqí shì lǚguǎn.

Tā shuō, jiànyú gāi bìngdú nénggòu zài lěngdòng shípǐn biǎomiàn shàng chángqí shēngcún, yīncǐ bìxū duì cóng dà liúxíng guójiā jìnkǒu dào yuènán de lěngdòng shípǐn jìnxíng Covid-19 jiǎncè.

Zhōngguó céngjīng shì rìmiǎn bìngdú dí zhōngxīn, xiànzài dānxīn jìnkǒu lěngdòng shípǐn huì chuánbò zhè zhǒng xīnxíng guānzhuàng bìngdú, bìng zhǎnkāile dà guīmó cèshì huódòng.

Yuènán jīngguò jījí de zhuīzōng hé dà guīmó cèshì, chénggōng de èzhìle dì èr cì Covid-19 bàofā, gāi bàofā yú qùnián 7 yuè xíjíle gāi guó, cǐqián sān gè duō yuè méiyǒu shèqū chuánbò.

Yuènán de Covid-19 zǒngshù mùqián wéi 1,316, yǒu 35 rén sǐwáng.

Bản dịch tiếng Trung sang tiếng Việt bải giảng Học tiếng Trung: Việt Nam lo ngại bùng phát thêm Covid-19 từ những người nhập cư bất hợp pháp

Việt Nam lo ngại bùng phát thêm Covid-19 từ những người nhập cư bất hợp pháp

Các quan chức cho biết ngày càng có nhiều người nhập cư bất hợp pháp đang khiến Việt Nam có nguy cơ lây truyền bệnh trong cộng đồng cao hơn.

"Nguy cơ lây truyền Covid-19 từ bên ngoài là rất cao", Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết hôm thứ Ba tại hội nghị trực tuyến bàn về việc đẩy mạnh các biện pháp chống lại đại dịch Covid-19 trong giai đoạn "bình thường mới".

Việt Nam, với dân số 96 triệu người, đã trải qua 81 ngày mà không có sự lây truyền mới của cộng đồng ngay cả khi tình hình đại dịch tồi tệ hơn ở những nơi khác. Nhiều quốc gia châu Âu đang tái áp đặt các đợt đóng cửa để ngăn chặn các đợt bùng phát Covid-19 mới.

"Dân số bệnh nhân mắc bệnh ở các nước rất cao nên việc ngăn ngừa nhiễm trùng Covid-19 trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Nếu đặt hệ thống y tế Việt Nam vào hoàn cảnh như các nước đó thì chúng ta khó có thể đáp ứng được việc điều trị. ”, Long nhấn mạnh.

Ông Long nói, số lượng người tham gia bất hợp pháp ngày càng tăng đang đặt ra mối đe dọa lớn đối với cuộc chiến chống Covid-19 của đất nước.

Cho đến nay trong năm nay, hơn 20.000 người đã nhập cảnh trái phép vào đất nước này. Chỉ riêng trong ngày thứ Hai, 77 người tham gia bất hợp pháp đã bị phát hiện ở khu vực phía Bắc.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam cho biết, các thủ đoạn triển khai để nhập cảnh trái phép ngày càng tinh vi. Một số người thậm chí đã làm giả giấy tờ để kéo dài thời gian lưu trú tại Việt Nam hoặc lưu trú bất hợp pháp tại các khách sạn, căn hộ thuê, ông Mạnh nói.

Ví dụ, một số công nhân từ Lào không muốn bị kiểm dịch đã nhập cảnh trái phép qua đường mòn trong khi công nhân từ Brunei làm như vậy bằng đường biển, không khai báo sức khỏe hoặc bị kiểm dịch theo quy định.

Một phức tạp khác là người Việt Nam xuất cảnh, nhập cảnh trái phép từ các nước láng giềng (Trung Quốc, Lào, Campuchia, ...) và trốn kiểm dịch.

"Chúng liên lạc với nhau bằng SIM chưa đăng ký (có thể bỏ vào thùng rác sau khi sử dụng) rồi thuê xe ôm, taxi nhập cảnh trái phép. Có trường hợp chúng trốn vào tàu hàng, tàu cá, xe container để vào Việt Nam". anh ấy nói thêm.

Ông Mạnh nói rằng cuộc chiến chống lại đại dịch sẽ mất một thời gian dài và số lượng người nhập cư bất hợp pháp, dự kiến sẽ tăng lên, làm trầm trọng thêm vấn đề.

Gần đây, một số lượng lớn người nhập cư bất hợp pháp Trung Quốc lẻn vào Việt Nam để đánh bạc hoặc làm việc đã bị bắt. Vào tháng 8, một người đàn ông Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào TP HCM đã được xác nhận dương tính với loại coronavirus mới và bị trục xuất sau khi bình phục.

Việt Nam đóng cửa đối với công dân nước ngoài vào ngày 22 tháng 3 và đình chỉ các chuyến bay quốc tế vào ngày 25 tháng 3. Việt Nam chỉ cho phép công dân Việt Nam và người nước ngoài có hộ chiếu ngoại giao, công vụ hoặc là chuyên gia hoặc lao động tay nghề cao nhập cảnh.

Một vấn đề khác làm tăng nguy cơ bùng phát thêm là việc quản lý lỏng lẻo tại các cơ sở kiểm dịch trong việc sàng lọc và cách ly người dân, đặc biệt là các khách sạn, ông Long nói.

Ông cho biết thực phẩm đông lạnh nhập khẩu vào Việt Nam từ các quốc gia có đại dịch phải được kiểm tra Covid-19, do virus này có khả năng tồn tại lâu trên bề mặt thực phẩm đông lạnh.

Trung Quốc, từng là tâm chấn của vi rút corona, hiện lo ngại rằng việc nhập khẩu thực phẩm đông lạnh có thể lây lan vi rút corona mới và đã triển khai các chiến dịch thử nghiệm hàng loạt.

Với việc truy tìm tích cực và thử nghiệm hàng loạt, Việt Nam đã ngăn chặn thành công đợt bùng phát Covid-19 thứ hai tấn công cả nước vào tháng 7 năm ngoái sau hơn ba tháng không có sự lây truyền từ cộng đồng.

Con số Covid-19 của Việt Nam hiện là 1.316, với 35 người chết.

Bạn nào chưa cài bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin thì tải xuống tại link bên dưới nhé.

Tải bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin mới nhất

Các bạn xem thông tin lịch khai giảng lớp tiếng Trung giao tiếp tại Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Hà Nội và TP HCM.

Khóa học tiếng Trung uy tín tại Hà Nội

Khóa học tiếng Trung uy tín tại TP HCM

Khóa học nhập hàng Trung Quốc tận gốc không qua trung gian hiện đã có lịch khai giảng mới nhất rồi. Các bạn xem thông tin lớp học order hàng Quảng Châu Trung Quốc từ A đến Z tại link bên dưới.

Khóa học order hàng Trung Quốc tận gốc taobao 1688 tmall

Trên đây là nội dung bài giảng của chúng ta chuyên đề luyện dịch tiếng Trung ứng dụng - Học tiếng Trung: Việt Nam lo ngại bùng phát thêm Covid-19 từ những người nhập cư bất hợp pháp. Các bạn có thêm những câu hỏi nào thắc mắc thì đăng bình luận bên dưới nhé.
 
Back
Top