• Lịch khai giảng Tháng 8 năm 2024
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 5/8/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 12/8/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 19/8/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 4 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 26/8/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 2 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 6/8/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 13/8/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 2 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 20/8/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 4 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 27/8/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 3 chỗ)
  » Khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản
  Video bài giảng Thầy Vũ livestream đào tạo trực tuyến

Khóa học nhập hàng Trung Quốc tận gốc bài 3

Khóa học nhập hàng Trung Quốc tận gốc từ A - Z


Khóa học nhập hàng Trung Quốc tận gốc bài 3 là bài giảng tiếp theo của Thầy Vũ chuyên đào tạo các lớp tiếng Trung nhập hàng Trung Quốc trên website thương mại điện tử Alibaba gồm taobao 1688 tmall dành cho các bạn học viên là dân buôn và con buôn. Đây là chương trình đào tạo kiến thức mua hàng tận gốc trên taobao tmall 1688 kết hợp với khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản.

Bạn nào muốn tham gia chương trình đào tạo kiến thức nhập hàng Trung Quốc tận gốc trên Taobao Tmall 1688 thì nhanh chóng đăng ký khóa học order Taobao 1688 Tmall do Th.S Nguyễn Minh Vũ làm chủ giảng nhé.

Khóa học order Taobao Thầy Vũ


Các lớp học tiếng Trung online qua Skype ChineMaster đều đã kín tuần dạy học rồi, các bạn chú ý liên hệ sớm trước với Thầy Vũ nhé.

Nội dung kiến thức của bài cũ các bạn xem tại link bên dưới nhé.

Khóa học nhập hàng Trung Quốc tận gốc bài 2

Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 Cơ sở 2 liên tục phát sóng tường thuật trực tiếp các bài giảng mới nhất của Thầy Vũ dạy học trên kênh youtube học tiếng Trung online uy tín.

Bên dưới là chuyên mục tổng hợp các bài giảng của Thầy Vũ chuyên đề đào tạo lớp học order hàng Trung Quốc taobao tmall 1688 từ A đến Z, các bạn có thể tìm lại tất cả bài giảng đó tại link bên dưới.

Chuyên mục order hàng Taobao Tmall 1688
 
Last edited:
今天
今天你忙吗
今天你去银行吗
今天你去邮局吗
今天你学汉语吗
今天你学英语吗
今天我很忙
我忙六天
昨天你去银行吗
昨天你去邮局吗
昨天你忙吗
昨天我不太忙
昨天星期一吗
明天星期二
昨天星期三
今天星期四
明天星期五
昨天星期六
明天星期天
今天星期几
昨天星期几
明天星期几
你去哪儿?
昨天你去哪儿
明天你去哪儿
你去哪儿寄信
你去哪儿取钱
你去哪儿学汉语
你去哪儿学英语
那儿
我去那儿取钱
我去那儿寄信
我去那儿学汉语
我去那儿学英语
今天你回学校吗
今天我不回学校
你去学校学汉语吗
你去学校学英语吗
明天再见
对不起
没关系
这是老师
请进
请坐
你喝吗
我不喝
请喝茶
老师喝茶吗
老师不喝茶
请老师喝茶
老师去哪儿喝茶
老师去学校喝茶
谢谢
我很谢谢老师
今天老师很客气
不客气
今天你工作吗
今天我不工作
星期天你工作吗
星期六我不工作
明天你工作吗
今天工作忙吗
今天工作不太忙
这是汉语老师
这是英语老师
今天我工作很忙
明天你工作忙吗
明天我工作不忙
你身体好吗
我身体很好
 
Last edited:
Back
Top