• Lịch khai giảng Tháng 5 năm 2024
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 6/5/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 13/5/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 20/5/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 4 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 27/5/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 2 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 7/5/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 14/5/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 2 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 21/5/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 4 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 28/5/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 3 chỗ)
  » Khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản
  Video bài giảng Thầy Vũ livestream mới nhất

Khóa học Order Taobao 1688 bài 8

Khóa học order Taobao 1688 Tmall Thầy Vũ


Khóa học Order Taobao 1688 bài 8 tiếp tục nội dung chương trình đào tạo và giảng dạy chương trình bổ trợ kiến thức nhập hàng Trung Quốc tận gốc cho các bạn học viên dân kinh doanh và dân buôn bán chuyên nhập hàng Taobao 1688 Tmall về bán online và bán offline. Đây là khóa học tiếng Trung để order Taobao Tmall 1688 được Thầy Vũ thiết kế riêng theo bộ giáo trình nhập hàng Taobao 1688 Tmall chứ không phải là các cuốn sách giáo khoa bày bán ở ngoài kia. Bởi vì giáo trình mà Thầy Vũ chủ biên và biên soạn chỉ được phép bán duy nhất trong hệ thống Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Hà Nội TP HCM mà thôi.

Trước khi vào bài học mới, chúng ta cần xem chi tiết nội dung giáo án bài học hôm qua tại link bên dưới nhé.

Khóa học Order Taobao 1688 bài 7
 
Back
Top