• Lịch khai giảng Tháng 5/2023
    » Lớp tiếng Trung giao tiếp cơ bản từ đầu 246 khai giảng ngày 3/5/2023, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h15-19h45 (Còn 1 chỗ)
    » Lớp tiếng Trung giao tiếp cơ bản từ đầu 357 khai giảng ngày 21/3/2023, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h15-19h45 (Còn 2 chỗ)
    » Khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản

Lớp Hán ngữ 2 online Bài 18 Trung Phương

Joined
Apr 3, 2020
Messages
2,716
Reaction score
778
Points
113
Age
50
Location
Hà Nội
ôn tập bài

现在你正在取钱吗?

现在你在看电视吗
没有我在上网
什么时候你来公司
你常在家听越南音乐
你的公司有什么事吗

书店在哪儿

书店在我学校里

你想买哪本书

这本汉英词典多少钱

你想坐在哪儿

你挤出来吧

咱们骑摩托车吧

你骑自行车吗

我觉得其责行车不行

今天我有四门课

你想综合什么资料

明天你有体育课吗

谁教你体育课

我刚给你的秘书打电话

你坐飞机还是火车

你跟我走路回家吧

你给我打的吧
 
Joined
Apr 3, 2020
Messages
2,716
Reaction score
778
Points
113
Age
50
Location
Hà Nội
包裹 baotai buu kien buu pham

你给我寄包裹吧

你的包裹重吗?

顺便你起买水果吗

顺便你给我取钱吧

顺便你跟我去吃饭吧

你替我做这个工作吧

你替我去商店买水果吧你想买几份

我想买三份饭

经年报

人民报

你常看报马

你想买什么报纸

你给我拿我的箱子吧

你给我拿钱吧你常用什么手机

你用我的摩托车吧

我不想用他的自行车

我不想用你的手机

不用

你不用去块钱

旅行

你想去旅行吗

你想去哪儿旅行

我想去中国旅行

你跟我去旅行吧

我是公司的代表

我代表公司谢谢你

什么时候代表团来公司

昨天你去哪儿参观

你当我的秘书吗

你想当经理马

你想当翻译吗

你给代表团翻译吧

你翻译这本书吧

什么时候你回来

明天我回来

我想办一张中国银行卡

你帮我办银行卡吧

你想我帮什么

我们都没问题

你的问题是什么

我有两个问题

最近公司有很多问题

你的公司有什么问题吗
 

Nguyễn Minh Vũ

Administrator
Joined
Oct 29, 2019
Messages
8,359
Reaction score
247
Points
63
Age
52
Location
Hà Nội
Website
chinemaster.com
ôn tập bài

现在你正在取钱吗?

现在你在看电视吗
没有我在上网
什么时候你来公司
你常在家听越南音乐
你的公司有什么事吗

书店在哪儿

书店在我学校里

你想买哪本书

这本汉英词典多少钱

你想坐在哪儿

你挤出来吧

咱们骑摩托车吧

你骑自行车吗

我觉得其责行车不行

今天我有四门课

你想综合什么资料

明天你有体育课吗

谁教你体育课

我刚给你的秘书打电话

你坐飞机还是火车

你跟我走路回家吧

你给我打的吧
Các câu trên anh gõ đúng rồi
 

Nguyễn Minh Vũ

Administrator
Joined
Oct 29, 2019
Messages
8,359
Reaction score
247
Points
63
Age
52
Location
Hà Nội
Website
chinemaster.com
包裹 baotai buu kien buu pham

你给我寄包裹吧

你的包裹重吗?

顺便你起买水果吗

顺便你给我取钱吧

顺便你跟我去吃饭吧

你替我做这个工作吧

你替我去商店买水果吧你想买几份

我想买三份饭

经年报

人民报

你常看报马

你想买什么报纸

你给我拿我的箱子吧

你给我拿钱吧你常用什么手机

你用我的摩托车吧

我不想用他的自行车

我不想用你的手机

不用

你不用去块钱

旅行

你想去旅行吗

你想去哪儿旅行

我想去中国旅行

你跟我去旅行吧

我是公司的代表

我代表公司谢谢你

什么时候代表团来公司

昨天你去哪儿参观

你当我的秘书吗

你想当经理马

你想当翻译吗

你给代表团翻译吧

你翻译这本书吧

什么时候你回来

明天我回来

我想办一张中国银行卡

你帮我办银行卡吧

你想我帮什么

我们都没问题

你的问题是什么

我有两个问题

最近公司有很多问题

你的公司有什么问题吗

Có mấy câu trên em bôi vàng là chưa ổn, em sửa lại bên dưới.

顺便你去买水果吧

青年报

你常看报吗

你不用去换钱

你想当经理吗
 
Joined
Apr 3, 2020
Messages
2,716
Reaction score
778
Points
113
Age
50
Location
Hà Nội
参观团 明天去哪儿?

去长城

经络代表团明天去哪儿?

去长城旅行团明天去哪儿?

去长城玛丽和麦克明天去哪儿?

去长城

留学生明天去哪儿?

去长城

2.

你去上海做什么?

参观

你去中国做什么

留学

你去邮局做什么?

寄包裹

你去图书馆做什么?

查资料

你去银行做什么?

块钱

你去书店做什么?

买词典

3.

你们怎么去书店?

坐车去

你们怎么去食堂?

骑车去

你们怎么写信?

用伊妹儿 写信

你们怎么练听力

听录音练

你们怎么工作

用电脑工作
 

Nguyễn Minh Vũ

Administrator
Joined
Oct 29, 2019
Messages
8,359
Reaction score
247
Points
63
Age
52
Location
Hà Nội
Website
chinemaster.com
参观团 明天去哪儿?

去长城

经络代表团明天去哪儿?

去长城旅行团明天去哪儿?

去长城玛丽和麦克明天去哪儿?

去长城

留学生明天去哪儿?

去长城

2.

你去上海做什么?

参观

你去中国做什么

留学

你去邮局做什么?

寄包裹

你去图书馆做什么?

查资料

你去银行做什么?

块钱

你去书店做什么?

买词典

3.

你们怎么去书店?

坐车去

你们怎么去食堂?

骑车去

你们怎么写信?

用伊妹儿 写信

你们怎么练听力

听录音练

你们怎么工作

用电脑工作

Có 2 chỗ em bôi vàng, em sửa lại như bên dưới.

代表团明天去哪儿?

换钱
 
Joined
Apr 3, 2020
Messages
2,716
Reaction score
778
Points
113
Age
50
Location
Hà Nội
4.

下午我跟朋友一起去 。。。买东西

明天代表团走飞机去上海参观

他给代表团当翻译

我去上海看一个朋友

田方常上网查资料

他给朋友用伊妹儿写信

我跟朋友常上网聊天儿

我和张东骑车去书店

5.

他去图书馆借书

你们跟中国同学用汉语聊天儿

我去办公室找王老师

你去哪儿看电影?

我们都来中国学习汉语

真你坐火车去上海

6.

麦克不常去图书馆借书

她来中国学习汉语

他们常常去超市买东西

我跟妈离去书店买汉英词典

出本想去北京旅行

玛丽中午要去银行换钱

你要去办公室找老师

田方上网收发伊妹儿

张东要去邮局寄包裹

明天留学生去博物馆参观

7.

顺便替我办件事,行吗?

什么事?你说吧

帮我买一本杂志

行, 没问题

明天你要去哪儿?

我明天去北京

你要坐飞机去 还是要火车?(你去什么坐?)

坐飞机去

你去上海旅行吗?

不,我跟代表团一起去,我给他们当翻译

什么时候回来

星期一回来8.

一个外贸代表团来中国。明天我要去上海参观。

我跟他们一起去,给他们当翻译。我们坐飞机去,八号回来。我对玛丽手:

帮我浇一下二化,行吗? 玛丽说: 行,没问题。
 

Nguyễn Minh Vũ

Administrator
Joined
Oct 29, 2019
Messages
8,359
Reaction score
247
Points
63
Age
52
Location
Hà Nội
Website
chinemaster.com
4.

下午我跟朋友一起去 。。。买东西

明天代表团走飞机去上海参观

他给代表团当翻译

我去上海看一个朋友

田方常上网查资料

他给朋友用伊妹儿写信

我跟朋友常上网聊天儿


我和张东骑车去书店

5.

他去图书馆借书

你们跟中国同学用汉语聊天儿

我去办公室找王老师

你去哪儿看电影?

我们都来中国学习汉语

真你坐火车去上海

6.

麦克不常去图书馆借书

她来中国学习汉语

他们常常去超市买东西

我跟妈离去书店买汉英词典

出本想去北京旅行


玛丽中午要去银行换钱

你要去办公室找老师

田方上网收发伊妹儿

张东要去邮局寄包裹

明天留学生去博物馆参观

7.

顺便替我办件事,行吗?

什么事?你说吧

帮我买一本杂志

行, 没问题

明天你要去哪儿?

我明天去北京

你要坐飞机去 还是要火车?(你去什么坐?)

坐飞机去

你去上海旅行吗?

不,我跟代表团一起去,我给他们当翻译

什么时候回来

星期一回来8.

一个外贸代表团来中国。明天我要去上海参观。

我跟他们一起去,给他们当翻译。我们坐飞机去,八号回来。我对玛丽手:

帮我浇一下二化
,行吗? 玛丽说: 行,没问题。

Em sửa lại một số câu bên dưới.

明天代表团坐飞机去上海参观

她用伊妹儿给朋友写信

我常上网跟朋友聊天

我们用汉语跟中国同学聊天

珍妮坐火车去上海参观

我跟玛丽去书店买汉英词典

山本想取北京旅行

我对玛丽说

帮我浇一下花儿
 
Top