Luyện dịch tiếng Trung thương mại bài tập 2

Lớp Luyện dịch tiếng Trung thương mại bài tập ứng dụng thực tế


Luyện dịch tiếng Trung thương mại bài tập 2 tiếp tục chương trình đào tạo trực tuyến khóa học tiếng Trung thương mại online chuyên đề nâng cao kỹ năng dịch thuật tiếng Trung thương mại. Đây là giáo án bài giảng được Thầy Vũ thiết kế bài giảng rất đặc biệt, do đó chỉ các bạn học viên ChineMaster mới có thể biết được là cần làm như thế nào với rất nhiều đoạn văn bản tiếng Trung ứng dụng thực tế bên dưới. Đề bài tập của Thầy Vũ đưa ra gồm tìm ra lỗi sai ngữ pháp tiếng Trung, tìm ra những từ vựng tiếng Trung thương mại và chú thích phiên âm tiếng Trung cho các đoạn văn bản tiếng Trung. Đọc hiểu tiếng Trung thương mại thông qua những bài tập luyện dịch tiếng Trung thương mại online như vậy sẽ phát triển tối đa khả năng dịch thuật văn bản tiếng Trung của học viên. Trước khi các bạn tham gia khóa học Luyện dịch tiếng Trung thương mại này, các bạn cần chuẩn bị thật chắc chắn kiến thức tiếng Trung thương mại bao gồm ngữ pháp tiếng Trung thương mại, cấu trúc câu tiếng Trung thương mại, từ vựng tiếng Trung thương mại, thuật ngữ tiếng Trung thương mại chuyên ngành .v.v. trong bộ sách giáo trình tiếng Trung thương mại ChineMaster 8 quyển. Bạn nào chưa có bộ sách giáo trình thương mại tiếng Trung này thì hãy liên hệ Thầy Vũ để đặt mua trực tuyến nhé. Bạn nào muốn đến mua trực tiếp thì ghé qua địa chỉ Trung tâm tiếng Trung thương mại ChineMaster Quận Thanh Xuân Phường Khương Trung Hà Nội hoặc tại Trung tâm tiếng Trung thương mại ChineMaster Quận Đống Đa Phường Láng Hạ và Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 TP HCM Sài Gòn nhé.

Khóa học luyện dịch tiếng Trung thương mại online cơ bản nâng cao các bạn xem thông tin giới thiệu tổng quan tại link bên dưới.

Khóa học luyện dịch tiếng Trung thương mại

Trước khi chúng ta đi vào phần chính của bài giảng này, các bạn học viên lưu ý cần nhanh chóng ôn tập lại kiến thức rất quan trọng của bài giảng hôm trước của buổi học hôm qua ngay tại link bên dưới.

Luyện dịch tiếng Trung thương mại bài tập 1

Bạn nào muốn học tiếng Trung thương mại online với Thầy Vũ lớp chỉ 1 học viên duy nhất hoặc lớp nhiều học viên thì đăng ký theo khóa học tiếng Trung online qua Skype nhé. Các bạn xem thông tin chi tiết giới thiệu về chương trình đào tạo trực tuyến các lớp thương mại tiếng Trung qua Skype tại link dưới.

Khóa học tiếng Trung online qua Skype

Các bạn xem chi tiết tổng quan giới thiệu về khóa học đào tạo tiếng Trung thương mại online cơ bản nâng tại link dưới.

Khóa học tiếng Trung Thương mại

Để theo học hết khóa tiếng Trung thương mại này, các bạn học viên sẽ được Thầy Vũ truyền thụ rất nhiều kiến thức, đặc biệt là về từ vựng tiếng Trung thương mại, thuật ngữ tiếng Trung thương mại lên tới 15000 từ vựng tất cả. Bạn nào không biết cách học từ vựng tiếng Trung thương mại thì sẽ rất dễ bị lạc vào mê cung từ vựng và dễ bị nản trong quá trình học. Vì vậy Thầy Vũ chân thành khuyến nghị các bạn cần học theo phương pháp Thầy Vũ đã hướng dẫn trên lớp, học từ vựng cần kết hợp với học cả loại từ, đặt câu và luyện nói giao tiếp theo các tình huống thực tế. Tuy nhiên, rất ít bạn làm được điều này. Vì vậy các bạn nên kết hợp sử dụng thêm bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin dành cho thiết bị máy tính hệ điều hành windows để tăng cường hiệu quả học từ vựng tiếng Trung thương mại nhé.

Download bộ gõ tiếng Trung sogou

Download bộ gõ tiếng Trung về máy tính

Sau đây chúng ta sẽ cùng đi vào phần chính của bài giảng hôm nay, lớp luyện dịch tiếng Trung thương mại ứng dụng thực tế. Các bạn chú ý làm bài tập xong thì gửi bài lên diễn đàn bằng cách đăng bài vào mục bình luận ở ngay bên dưới bài học này nhé.

Tài liệu Luyện dịch tiếng Trung thương mại bài tập 2


Bên dưới là các đoạn văn bản tiếng Trung Thầy Vũ thiết kế ra làm tài liệu luyện dịch tiếng Trung thương mại online cho các bạn học viên. Các bạn chú ý đọc thật kỹ và chỗ nào vướng mắc thì hãy tương tác trực tuyến cùng Thầy Vũ bằng cách đăng bình luận của bạn ở ngay bên dưới này nhé.

提前退休似乎是一个不可能实现的财务目标。但是有了正确的计划,它是可以做到的。

财务独立提前退休 - 或 FIRE - 是一种以低于收入水平的方式尽早获得财务独立和安全的方法。

“运动背后的心态是人们努力按照自己的方式生活,摆脱众所周知的仓鼠轮子,在那里你依赖你的雇主并有这样做的自由和安全,”创始人丹妮尔·R·哈里森说和哈里森财务规划总裁。

这可能意味着拥有改变职业、减少工作或环游世界的财务自由。

那么,FIRE 运动究竟意味着什么呢?这是您需要知道的一切。

FIRE 的概念基于这样一种观念,即退休是由财务数字决定的,而不是由一个人的年龄决定的。它专注于保持低开支和高储蓄。这意味着通常将您年收入的 50% 至 75% 存起来,以便在 65 岁之前退休并且通常没有任何债务。

“FIRE 涉及对金钱和工作的看法的转变,优先考虑对您的工作与生活的平衡最重要的事情,并做出决定的决定不是赚钱的需要,而是财务自由的最终目标,”经认证的 AnnaMarie Mock 说。 Highland Financial Advisors 的理财规划师和财富顾问。

希望追求 FIRE 的人通常首先选择所谓的 FIRE 号码,这是您需要存入的金额,以产生足够的收入来支付您的费用,而无需工作。

要确定您的 FIRE 号码,首先要计算出您每年的支出,不包括储蓄和税收。

从那里,计算您需要多少储蓄才能在没有薪水的情况下产生这么多收入。

一条被称为 4% 规则的经验法则表明,退休人员可以安全地每年提取大约 4% 的储蓄,而不会用完钱。这意味着通过每年定期提款 4% 可以无限期地节省当前年度支出的 25 倍。

例如,如果您每年的开支为 50,000 美元,那么您退休时至少需要节省 1,250,000 美元(50,000 美元 x 25)。

您还可以采取更保守的方法,将当前开支节省 28 到 33 倍,并且只提取 3% 到 3.5% 的提款。

从那里开始,尝试使用在线计算器来确定要节省多少以及何时可以达到早期的窝蛋数量。

尽早开始有很多好处。毕竟,在您的储蓄和投资方面领先一步可以让您的资金有更多时间进行复利。但是,即使提早退休需要在储蓄和支出方面做出各种牺牲,但这些福利还是值得的。

“FIRE 最大的好处是独立,”经过认证的社会保障索赔策略师和财务顾问凯文·钱斯勒 (Kevin Chancellor) 说。 “如果您的预算仍然可持续,那么您就可以自由旅行,参与孩子的学校活动,开展副业或业余爱好,并花更多时间做您想做的事情而不是您需要做的事情。”

许多人认为他们的收入不足以提早退休。但是有几种方法可以帮助他们以比他们想象的更快的速度退休。

在做出提前退休的决定时,您应该期望做出一些重大的生活方式改变。这些变化可能大到增加你的收入来源,小到剪掉你自己的头发。这一切都归结为要么减少你的花费,要么增加你的储蓄——或者两者兼而有之。

“那些希望提前退休的人需要扩大收入与支出之间的差距,”哈里森说。

一种方法是大幅削减开支,过一种更加节俭和精益的生活方式,这通常是最快捷的方式。

被称为“Lean FIRE”,这通常意味着您的储备金目标数字较低,退休后过得更加节俭。
那些对吝啬钱不感兴趣并且开支高于平均水平的人仍然可以通过增加收入来退休。

众所周知,实现“Fat FIRE”的一些方法可能涉及协商更高的薪水、找到更高薪的工作、积累抢手的技能、从事副业或拥有出租物业。通常,那些追求 Fat FIRE 的人要么选择从事高薪职业,要么花更长的时间来实现更大的储蓄目标。

一些想早点退休的人可以采用另一种方法,通常称为“Barista FIRE”。在这种情况下,一旦您储存了足够的退休储蓄以在几年内成长为一个不错的窝蛋,您就可以辞去全职工作,而无需增加资金。

Bên dưới là phần chú thích phiên âm tiếng Trung cho các đoạn văn bản ở bên trên. Bài tập này Thầy Vũ đưa ra để giúp học viên nhanh chóng nắm bắt được kiến thức của bài học Luyện dịch tiếng Trung thương mại bài tập 2 để ứng dụng được vào thực tiễn.

Tíqián tuìxiū sìhū shì yīgè bù kěnéng shíxiàn de cáiwù mùbiāo. Dànshì yǒule zhèngquè de jìhuà, tā shì kěyǐ zuò dào de.

Cáiwù dúlì tíqián tuìxiū - huò FIRE - shì yī zhǒng yǐ dī yú shōurù shuǐpíng de fāngshì jǐnzǎo huòdé cáiwù dúlì hé ānquán de fāngfǎ.

“Yùndòng bèihòu de xīntài shì rénmen nǔlì ànzhào zìjǐ de fāngshì shēnghuó, bǎituō zhòngsuǒzhōuzhī de cāngshǔ lúnzi, zài nàlǐ nǐ yīlài nǐ de gùzhǔ bìng yǒu zhèyàng zuò de zìyóu hé ānquán,” chuàngshǐ rén dān nī ěr·R·hālǐ sēn shuō he hālǐ sēn cáiwù guīhuà zǒngcái.

Zhè kěnéng yìwèizhe yǒngyǒu gǎibiàn zhíyè, jiǎnshǎo gōngzuò huò huán yóu shìjiè de cáiwù zìyóu.

Nàme,FIRE yùndòng jiùjìng yìwèizhe shénme ne? Zhè shì nín xūyào zhīdào de yīqiè.

FIRE de gàiniàn jīyú zhèyàng yī zhǒng guānniàn, jí tuìxiū shì yóu cáiwù shùzì juédìng de, ér bùshì yóu yīgè rén de niánlíng juédìng de. Tā zhuānzhù yú bǎochí dī kāizhī hé gāo chúxù. Zhè yìwèizhe tōngcháng jiāng nín nián shōurù de 50% zhì 75% cún qǐlái, yǐbiàn zài 65 suì zhīqián tuìxiū bìngqiě tōngcháng méiyǒu rènhé zhàiwù.

“FIRE shèjí duì jīnqián hé gōngzuò de kànfǎ de zhuǎnbiàn, yōuxiān kǎolǜ duì nín de gōngzuò yǔ shēnghuó de pínghéng zuì zhòngyào de shìqíng, bìng zuò chū juédìng de juédìng bùshì zhuànqián de xūyào, ér shì cáiwù zìyóu de zuìzhōng mùbiāo,” jīng rènzhèng de AnnaMarie Mock shuō. Highland Financial Advisors de lǐcái guīhuà shī hé cáifù gùwèn.

Xīwàng zhuīqiú FIRE de rén tōngcháng shǒuxiān xuǎnzé suǒwèi de FIRE hàomǎ, zhè shì nín xūyào cún rù de jīn'é, yǐ chǎnshēng zúgòu de shōurù lái zhīfù nín de fèiyòng, ér wúxū gōngzuò.

Yào quèdìng nín de FIRE hàomǎ, shǒuxiān yào jìsuàn chū nín měinián de zhīchū, bù bāokuò chúxù hé shuìshōu.

Cóng nàlǐ, jìsuàn nín xūyào duōshǎo chúxù cáinéng zài méiyǒu xīnshuǐ de qíngkuàng xià chǎnshēng zhème duō shōurù.

Yītiáo bèi chēng wèi 4% guīzé de jīngyàn fǎzé biǎomíng, tuìxiū rényuán kěyǐ ānquán de měinián tíqǔ dàyuē 4% de chúxù, ér bù huì yòng wán qián. Zhè yìwèizhe tōngguò měinián dìngqí tí kuǎn 4% kěyǐ wúxiàn qí de jiéshěng dāngqián niándù zhīchū de 25 bèi.

Lìrú, rúguǒ nín měinián de kāizhī wèi 50,000 měiyuán, nàme nín tuìxiū shí zhìshǎo xūyào jiéshěng 1,250,000 měiyuán (50,000 měiyuán x 25).

Nín hái kěyǐ cǎiqǔ gēng bǎoshǒu de fāngfǎ, jiāng dāngqián kāizhī jiéshěng 28 dào 33 bèi, bìngqiě zhǐ tíqǔ 3% dào 3.5% De tí kuǎn.

Cóng nàlǐ kāishǐ, chángshì shǐyòng zàixiàn jìsuàn qì lái quèdìng yào jiéshěng duōshǎo yǐjí hé shí kěyǐ dádào zǎoqí de wō dàn shùliàng.

Jǐnzǎo kāishǐ yǒu hěnduō hǎochù. Bìjìng, zài nín de chúxù hé tóuzī fāngmiàn lǐngxiān yībù kěyǐ ràng nín de zījīn yǒu gèng duō shíjiān jìnxíng fùlì. Dànshì, jíshǐ tízǎo tuìxiū xūyào zài chúxù hé zhīchū fāngmiàn zuò chū gè zhǒng xīshēng, dàn zhèxiē fúlì háishì zhídé de.

“FIRE zuìdà de hǎochù shì dúlì,” jīngguò rènzhèng de shèhuì bǎozhàng suǒpéi cèlüè shī hé cáiwù gùwèn kǎi wén·qián sī lēi (Kevin Chancellor) shuō. “Rúguǒ nín de yùsuàn réngrán kě chíxù, nàme nín jiù kěyǐ zìyóu lǚxíng, cānyù háizi de xuéxiào huódòng, kāizhǎn fùyè huò yèyú àihào, bìng huā gèng duō shíjiān zuò nín xiǎng zuò de shìqíng ér bùshì nín xūyào zuò de shìqíng.”

Xǔduō rén rènwéi tāmen de shōurù bùzú yǐ tízǎo tuìxiū. Dànshì yǒu jǐ zhǒng fāngfǎ kěyǐ bāngzhù tāmen yǐ bǐ tāmen xiǎngxiàng de gèng kuài de sùdù tuìxiū.

Zài zuò chū tíqián tuìxiū de juédìng shí, nín yīnggāi qīwàng zuò chū yīxiē zhòngdà de shēnghuó fāngshì gǎibiàn. Zhèxiē biànhuà kěnéng dà dào zēngjiā nǐ de shōurù láiyuán, xiǎo dào jiǎn diào nǐ zìjǐ de tóufǎ. Zhè yīqiè dōu guījié wéi yàome jiǎnshǎo nǐ de huāfèi, yàome zēngjiā nǐ de chúxù——huòzhě liǎng zhě jiān ér yǒu zhī.

“Nàxiē xīwàng tíqián tuìxiū de rén xūyào kuòdà shōurù yǔ zhīchū zhī jiān de chājù,” hālǐ sēn shuō.

Yī zhǒng fāngfǎ shì dàfú xuējiǎn kāizhī,guò yī zhǒng gèngjiā jiéjiǎn hé jīngyì de shēnghuó fāngshì, zhè tōngcháng shì zuì kuàijié de fāngshì.

Bèi chēng wèi “Lean FIRE”, zhè tōngcháng yìwèizhe nín de chúbèi jīn mùbiāo shùzì jiào dī, tuìxiū hòuguò dé gèngjiā jiéjiǎn.
Nàxiē duì lìnsè qián bùgǎn xìngqù bìngqiě kāizhī gāo yú píngjūn shuǐpíng de rén réngrán kěyǐ tōngguò zēngjiā shōurù lái tuìxiū.

Zhòngsuǒzhōuzhī, shíxiàn “Fat FIRE” de yīxiē fāngfǎ kěnéng shèjí xiéshāng gèng gāo de xīnshuǐ, zhǎodào gèng gāoxīn de gōngzuò, jīlěi qiǎngshǒu de jìnéng, cóngshì fùyè huò yǒngyǒu chūzū wùyè. Tōngcháng, nàxiē zhuīqiú Fat FIRE de rén yàome xuǎnzé cóngshì gāoxīn zhíyè, yàome huā gèng zhǎng de shíjiān lái shíxiàn gèng dà de chúxù mùbiāo.

Yīxiē xiǎng zǎodiǎn tuìxiū de rén kěyǐ cǎiyòng lìng yī zhǒng fāngfǎ, tōngcháng chēng wèi “Barista FIRE”. Zài zhè zhǒng qíngkuàng xià, yīdàn nín chúcúnle zúgòu de tuìxiū chúxù yǐ zài jǐ niánnèi chéngzhǎng wéi yīgè bùcuò de wō dàn, nín jiù kěyǐ cíqù quánzhí gōngzuò, ér wúxū zēngjiā zījīn.

Bên dưới là phần đáp án tham khảo cho bài tập luyện dịch tiếng ứng dụng thực tế ở trên. Đây cũng là phần luyện tập ứng dụng vào thực tế của bài học Luyện dịch tiếng Trung thương mại bài tập 2. Các bạn học viên chú ý cần phải biến những kiến thức được học trên lớp vào trong các hoàn cảnh thực tế thì những kiến thức đó mới trở nên có giá trị sử dụng.

Nghỉ hưu sớm có vẻ như là một mục tiêu tài chính bất khả thi. Nhưng với kế hoạch phù hợp, nó có thể được thực hiện.

Độc lập tài chính Nghỉ hưu sớm - hay FIRE - là một phương pháp sống dưới khả năng của bạn để có được sự độc lập và an toàn về tài chính càng sớm càng tốt.

Danielle R. Harrison, người sáng lập cho biết: “Tâm lý đằng sau phong trào là nơi mọi người cố gắng sống cuộc sống theo ý mình và thoát ra khỏi bánh xe hamster, nơi bạn phụ thuộc vào người chủ của mình và có quyền tự do và an ninh để làm như vậy”, Danielle R. Harrison, người sáng lập. và chủ tịch tại Harrison Financial Planning.

Điều đó có nghĩa là có quyền tự do tài chính để thay đổi nghề nghiệp, làm việc ít hơn hoặc đi du lịch khắp thế giới.

Vậy chính xác thì phong trào FIRE đòi hỏi điều gì? Đây là mọi thứ bạn cần biết.

Khái niệm về LỬA dựa trên quan điểm rằng hưu trí được xác định bởi một con số tài chính chứ không phải bởi tuổi của một người. Nó tập trung vào việc giữ cho chi phí thấp và tiết kiệm cao. Điều đó có nghĩa là thường tiết kiệm từ 50% đến 75% thu nhập hàng năm của bạn để nghỉ hưu tốt trước 65 tuổi và thường không mắc bất kỳ khoản nợ nào.

AnnaMarie Mock, một người được chứng nhận cho biết: "LỬA liên quan đến sự thay đổi quan điểm về tiền bạc và công việc, ưu tiên những gì quan trọng nhất đối với sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống của bạn và đưa ra quyết định không phải do nhu cầu kiếm tiền mà là mục tiêu cuối cùng của tự do tài chính". nhà lập kế hoạch tài chính và cố vấn tài sản cho Highland Financial Advisors.

Những người muốn theo đuổi LỬA thường bắt đầu bằng cách chọn số được gọi là số LỬA, là số tiền bạn cần phải tiết kiệm để tạo ra đủ thu nhập trang trải chi phí của bạn mà không cần phải làm việc.

Để xác định số LỬA của bạn, hãy bắt đầu bằng cách tính chi phí hàng năm của bạn, không bao gồm tiền tiết kiệm và thuế.

Từ đó, hãy tính xem bạn sẽ cần phải tiết kiệm bao nhiêu để tạo ra thu nhập bấy nhiêu mà không phải trả lương.

Một quy tắc chung, được gọi là quy tắc 4%, nói rằng những người về hưu có thể rút khoảng 4% số tiền tiết kiệm một năm một cách an toàn mà không bị hết tiền. Điều đó có nghĩa là tiết kiệm 25 lần chi phí hàng năm hiện tại của bạn có thể kéo dài vô thời hạn với việc rút tiền thường xuyên 4% hàng năm.

Ví dụ: nếu chi phí hàng năm của bạn là 50.000 đô la mỗi năm, bạn sẽ cần tiết kiệm ít nhất 1.250.000 đô la (50.000 đô la x 25) khi nghỉ hưu.

Bạn cũng có thể thực hiện một cách tiếp cận thận trọng hơn bằng cách tiết kiệm gấp 28 đến 33 lần chi phí hiện tại của mình và chỉ rút từ 3% đến 3,5%.

Từ đó, hãy thử dùng máy tính trực tuyến để xác định số tiền cần tiết kiệm và khi nào bạn có thể đạt được số trứng làm tổ sớm đó.

Bắt đầu càng sớm càng tốt đi kèm với nhiều lợi thế. Rốt cuộc, bắt đầu từ khoản tiết kiệm và đầu tư giúp tiền của bạn có nhiều thời gian hơn để sinh lời. Nhưng mặc dù việc nghỉ hưu sớm đòi hỏi nhiều hy sinh khác nhau khi nói đến tiết kiệm và chi tiêu, các đặc quyền có thể mang lại lợi ích.

Kevin Chancellor, một nhà chiến lược và cố vấn tài chính được chứng nhận về Sở An sinh Xã hội cho biết: “Lợi ích lớn nhất của FIRE là tính độc lập. "Nếu ngân sách của bạn vẫn ổn định thì bạn có quyền tự do đi du lịch, tham gia vào các hoạt động ở trường của con bạn, bắt đầu kinh doanh phụ hoặc sở thích và dành nhiều thời gian hơn để làm những gì bạn muốn làm hơn là những gì bạn cần làm."

Nhiều người nghĩ rằng họ không kiếm đủ tiền để có thể nghỉ hưu sớm. Nhưng có một số phương pháp tiếp cận LỬA có thể giúp họ nghỉ hưu nhanh hơn họ nghĩ.

Khi đưa ra quyết định nghỉ hưu sớm, bạn nên thực hiện một số thay đổi đáng kể trong lối sống. Những thay đổi đó có thể lớn như tăng nguồn thu nhập của bạn hoặc nhỏ như cắt tóc của chính bạn. Tất cả là do giảm số tiền bạn chi tiêu hoặc tăng số tiền bạn tiết kiệm - hoặc cả hai.

Harrison nói: “Những người muốn nghỉ hưu sớm cần phải nới rộng khoảng cách giữa những gì họ kiếm được và những gì họ chi tiêu.

Một cách để làm điều đó là cắt giảm đáng kể chi phí và sống một lối sống thanh đạm và gọn gàng hơn, đây thường là cách nhanh nhất để CHỮA CHÁY.

Được gọi là "Lean FIRE", điều này thường có nghĩa là có số lượng mục tiêu thấp hơn cho trứng làm tổ của bạn và sống khiêm tốn hơn khi nghỉ hưu.
Những người không quan tâm đến việc kiếm từng xu và có chi phí cao hơn mức trung bình vẫn có thể nghỉ hưu bằng cách tăng thu nhập của họ.

Một số cách để đạt được "Fat FIRE", như người ta đã biết, có thể liên quan đến việc thương lượng mức lương cao hơn, tìm một công việc được trả lương cao hơn, tích lũy các kỹ năng đang tìm kiếm, làm việc phụ hoặc sở hữu bất động sản cho thuê. Thông thường, những người theo đuổi Fat FIRE sẽ chọn làm việc trong những ngành nghề được trả lương cao hơn hoặc mất nhiều thời gian hơn để đạt được mục tiêu tiết kiệm lớn hơn của họ.

Một số người muốn nghỉ hưu sớm hơn có thể theo đuổi một phương pháp khác thường được gọi là “Barista FIRE”. Trong trường hợp này, bạn có thể bỏ công việc toàn thời gian ban ngày sau khi đã tích lũy đủ tiền tiết kiệm hưu trí để phát triển thành một ổ trứng đẹp trong vài năm nữa mà không cần phải nạp thêm tiền.

Trên đây là toàn bộ nội dung giáo án chương trình giảng dạy hôm nay lớp Luyện dịch tiếng Trung thương mại bài tập 2. Các bạn chú ý chỗ nào chưa hiểu bài thì hãy đăng bình luận ở ngay dưới bài học này nhé.
 
Last edited:
Top