• Lịch khai giảng Tháng 5 năm 2024
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 6/5/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 13/5/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 20/5/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 4 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 27/5/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 2 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 7/5/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 14/5/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 2 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 21/5/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 4 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 28/5/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 3 chỗ)
  » Khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản
  Video bài giảng Thầy Vũ livestream mới nhất

Luyện Kỹ năng Viết HSK 6 Bài 1

Nguyễn Minh Vũ

The BOSS of ChineMaster
Staff member
Joined
Oct 29, 2019
Messages
9,278
Reaction score
294
Points
113
Age
39
Location
Hà Nội
Website
chinemaster.com
Hướng dẫn làm bài thi Viết HSK 6

Luyện tập kỹ năng phần thi Viết HSK cấp 6
bài 1 theo nội dung bài tập bên dưới. Đầu tiên chúng ta cần phải luyện tập kỹ năng dịch nhanh và đọc hiểu nhanh bài đọc bên dưới, sau đó viết lại nội dung bài đọc bên dưới theo ý diễn đàn của mình.

Để làm tốt phần thi Viết lớp luyện thi HSK 6, chúng ta cần phải có vốn từ vựng tối thiểu từ 5000 từ vựng HSK 1 đến HSK 6, toàn bộ những từ vựng HSK này đều được phân bố nằm rải rác trong bộ giáo trình Hán ngữ 6 quyển từ Hán ngữ 1 đến Hán ngữ 6 và giáo trình Boya Sơ cấp 1 đến Boya Trung cấp 2.

Vì vậy, chúng ta muốn làm tốt bài thi Viết HSK 6 thì cần phải có kỹ năng dịch tiếng Trung tốt, muốn vậy thì chỉ có cách là chúng ta luyện tập mỗi ngày.

Lưu ý: Các bạn chỉ có 10 phút để luyện tập đọc hiểu bài đọc bên dưới. Sau đó sẽ viết lại toàn bộ ý của bài đọc bên dưới theo cách viết của bạn.

Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu luyện tập dịch bài đọc bên dưới trước đã nhé. Các bạn nộp bài tập bên dưới bằng cách đăng phần dịch tiếng Trung đáp án của bạn vào ngay bên dưới trong mục bình luận để Thầy Vũ chấm bài.

在一个安静的小镇上,有一名厨师,他的烹饪水平很不错,在一家叫“吃吧”的饭店做厨师五年多了。当厨师之余,虽然他一直没有中过大奖,但是他还热衷于买彩票。

有一天,幸运之神终于来看他,他居然中了数百万元的大奖,他成了小镇上最幸运的人。中奖的那个晚上,他在自己工作的饭店请客。他亲自下厨,做了许多拿手菜,和大家一起庆祝自己的一夜暴富。

那个狂欢的晚上,所有人都尽情玩闹,只有饭店的老板有些难过,因为他得重新计划招聘一名新厨师了,他想原来的厨师肯定不会继续干这份工作了。

第二天,就在老板写好招聘广告,正准备贴在门口时,一个熟悉的身影出现了,那个厨师居然回来了。他不但回来,而且风趣地说:“我是厨师,厨房是我的,你们休想把我丢进那些豪华会所。”

于是他就吹着口哨开始离开自己的工作。很快,饭店里的食客变得比以前更多了,当人们发现那个厨师依然在这里工作时,都很惊讶地向他挥手致意。

后来,他的做法引来了好奇的记者。记者们举着摄像机闯进厨房,问他:“先生,您已是百万富翁了,完全不必继续在这里工作了,为什么还要继续呢?”
他一手端着盘子,一手拿着勺子,对记者说:“我从小就喜欢学习做菜,在父母亲的反对下,我坚持成为一名厨师。你知道不知道我是多么喜欢这个工作?而且,我在这里有像亲人一样的老板和同事,我们相处得非常愉快,他们让我人生的大部分时间都很快乐,我为什么要为一笔意外之财而丢弃我热爱的事情呢?是的,我不能因为钱耽搁了我的快乐。”

记者们很惊讶,然后执着地问:“你这么有钱,为什么不把这家饭店买下来,然后自己做老板,这样不是更好吗?”

厨师笑了,隔着玻璃门指着外面的老板说:“像购买这家饭店成为老板这种事情,我是不会干的。因为这是他最喜欢干的事情,我如果买下这家饭店,那不意味着他要失业并失去快乐了吗?既不能给我带来快乐,又有可能夺走别人快乐的事情。我为什么要干呢?”

听了厨师的回答,记者们再次惊呆了,然后对这位厨师竖起了大拇指。人们都相信,他是快乐的,因为他热爱着自己的工作和生活。

很多时候,我们把工作的目的等同于赚钱,于是工作就变成了一种庸俗的劳累。如果试着把工作和金钱分开,和快乐挂上钩,也许你会发现工作有可能变成了一件让人愉快的事情。细细想来,我们大多数人都没有中彩票的命,可能要将人生的大部分时间都献给工作,如果不能把工作当成一种快乐的事情,不去从工作中寻找快乐,那我们一生岂不是要在悲哀中度过吗?

Zài yīgè ānjìng de xiǎo zhèn shàng, yǒuyī míng chúshī, tā de pēngrèn shuǐpíng hěn bùcuò, zài yījiā jiào “chī ba” de fàndiàn zuò chúshī wǔ nián duōle. Dāng chúshī zhī yú, suīrán tā yīzhí méiyǒu zhòng guo dàjiǎng, dànshì tā hái rèzhōngyú mǎi cǎipiào.

Yǒu yītiān, xìngyùn zhī shén zhōng yú lái kàn tā, tā jūrán zhōngle shù bǎi wàn yuán de dàjiǎng, tā chéngle xiǎo zhèn shàng zuì xìngyùn de rén. Zhòngjiǎng dì nàgè wǎnshàng, tā zài zìjǐ gōngzuò de fàndiàn qǐngkè. Tā qīnzì xià chú, zuòle xǔduō náshǒu cài, hé dàjiā yì qǐ qìngzhù zìjǐ de yīyè bào fù.

Nàgè kuánghuān de wǎnshàng, suǒyǒu rén dōu jìnqíng wán nào, zhǐyǒu fàndiàn de lǎobǎn yǒuxiē nánguò, yīnwèi tā dé chóngxīn jìhuà zhāopìn yī míng xīn chúshīle, tā xiǎng yuánlái de chúshī kěndìng bù huì jìxù gàn zhè fèn gōngzuòle.

Dì èr tiān, jiù zài lǎobǎn xiě hǎo zhāopìn guǎnggào, zhèng zhǔnbèi tiē zài ménkǒu shí, yīgè shúxī de shēnyǐng chūxiànle, nàgè chúshī jūrán huíláile. Tā bùdàn huílái, érqiě fēngqù de shuō:“Wǒ shì chúshī, chúfáng shì wǒ de, nǐmen xiūxiǎng bǎ wǒ diū jìn nàxiē háohuá huìsuǒ.”

Yúshì tā jiù chuīzhe kǒushào kāishǐ líkāi zìjǐ de gōngzuò. Hěn kuài, fàndiàn lǐ de shíkè biàn dé bǐ yǐqián gèng duōle, dāng rénmen fāxiàn nàgè chúshī yīrán zài zhèlǐ gōngzuò shí, dōu hěn jīngyà dì xiàng tā huīshǒu zhìyì.

Hòulái, tā de zuòfǎ yǐn láile hàoqí de jìzhě. Jìzhěmen jǔzhe shèxiàngjī chuǎng jìn chúfáng, wèn tā:“Xiānshēng, nín yǐ shì bǎi wàn fùwēngle, wánquán bùbì jìxù zài zhèlǐ gōngzuòle, wèishéme hái yào jìxù ne?”

Tā yī shǒu duānzhe pánzi, yīshǒu názhe sháozi, duì jìzhě shuō:“Wǒ cóngxiǎo jiù xǐhuān xuéxí zuò cài, zài fù mǔqīn de fǎnduì xià, wǒ jiānchí chéngwéi yī míng chúshī. Nǐ zhīdào bù zhīdào wǒ shì duōme xǐhuān zhège gōngzuò? Érqiě, wǒ zài zhè li yǒu xiàng qīnrén yīyàng de lǎobǎn hé tóngshì, wǒmen xiāngchǔ dé fēicháng yúkuài, tāmen ràng wǒ rénshēng de dà bùfèn shíjiān dōu hěn kuàilè, wǒ wèishéme yào wéi yī bǐ yìwài zhī cái ér diūqì wǒ rè'ài de shìqíng ne? Shì de, wǒ bùnéng yīnwèi qián dāngēle wǒ de kuàilè.”

Jìzhěmen hěn jīngyà, ránhòu zhízhuó de wèn:“Nǐ zhème yǒu qián, wèishéme bù bǎ zhè jiā fàndiàn mǎi xiàlái, ránhòu zìjǐ zuò lǎobǎn, zhèyàng bùshì gèng hǎo ma?”

Chúshī xiào le, gézhe bōli mén zhǐzhe wàimiàn de lǎobǎn shuō:“Xiàng gòumǎi zhè jiā fàndiàn chéngwéi lǎobǎn zhè zhǒng shìqíng, wǒ shì bù huì gàn de. Yīnwèi zhè shì tā zuì xǐhuān gàn de shìqíng, wǒ rúguǒ mǎi xià zhè jiā fàndiàn, nà bù yìwèizhe tā yào shīyè bìng shīqù kuàilèle ma? Jì bùnéng gěi wǒ dài lái kuàilè, yòu yǒu kěnéng duó zǒu biérén kuàilè de shìqíng. Wǒ wèishéme yào gàn ne?”

Tīngle chúshī de huídá, jìzhěmen zàicì jīng dāile, ránhòu duì zhè wèi chúshī shù qǐle dà mǔzhǐ. Rénmen dōu xiāngxìn, tā shì kuàilè de, yīnwèi tā rè'àizhe zìjǐ de gōngzuò hé shēnghuó.

Hěnduō shíhòu, wǒmen bǎ gōngzuò de mùdì děngtóng yú zhuànqián, yúshì gōngzuò jiù biàn chéngle yī zhǒng yōngsú de láolèi. Rúguǒ shìzhe bǎ gōngzuò hé jīnqián fēnkāi, hé kuàilè guà shànggōu, yěxǔ nǐ huì fāxiàn gōngzuò yǒu kěnéng biàn chéngle yī jiàn ràng rén yúkuài de shìqíng. Xì xì xiǎnglái, wǒmen dà duōshù rén dōu méiyǒu zhòng cǎipiào de mìng, kěnéng yào jiāng rénshēng de dà bùfèn shíjiān dōu xiàn gěi gōngzuò, rúguǒ bùnéng bǎ gōngzuò dàngchéng yī zhǒng kuàilè de shìqíng, bù qù cóng gōngzuò zhōng xúnzhǎo kuàilè, nà wǒmen yīshēng qǐ bù shì yào zài bēi'āi zhōng dùguò ma?

Các bạn học viên làm xong thì gửi đáp án bằng cách đăng bình luận bên dưới nhé.
 
Tại một thị trấn nhỏ yên tĩnh ,có một người đầu bếp, tài nghệ nấu ăn của ông rất tuyệt, làm đầu bếp trong một khách sạn có tên ( CHIBA) đã hơn 5 năm, Ngoài nghề đầu bếp ra …….???? , tuy chưa từng trúng giải lớn ,nhưng ông vẫn đam mê với việc mua vé số ,.
Một ngày Thần may mắn cuối cùng cũng đến thăm ông, bất ngờ thay ông trúng thưởng lớn mấy trăm vạn .ông đã thành người đã may mắn nhất trong thị trấn nhỏ, buổi tối may mắn đó , ông mở tiệc đãi khách ngay trong khách sạn nơi ông làm việc .ông tự mình vào bếp làm những món sở trường, cùng mọi người ăn mừng ông bỗng chốc trở nên giàu có .
Trong buổi tối cuồng hoan đó ai nấy đều vui vẻ hết mình , chỉ có ông chủ khách sạn là có chút lo âu , bởi ông phải bắt đầu kế hoạch tuyển đầu bếp mới , ông nghĩ chắc chắn người đầu bếp sẽ còn tiếp tục làm công việc này nữa .
ngày hôm sau , khi ông chủ viết xong tờ quảng cáo tuyển người đang định dán lên trên cửa ,thì một bóng dáng quen thuộc xuất hiện , người đầu bếp đã trở lại , không những quay trở lại mà còn hóm hỉnh
 
,
Không những đã quay trở lại mà còn hóm hỉnh nói vui ( tôi là đầu bếp ,nhà bếp là của tôi , mấy người đừng hòng mang tôi ném vào những cái hội hào hoa xa xỉ kia ) ,nói xong ông huýt sáo bắt tay vào công việc của mình , rất nhanh , trong khách sạn thực khách bỗng trở nên đông hơn trước ,khi mọi người nhận ra người đầu bếp vẫn còn đang làm việc ở đó ,đều ngạc nhiên hướng về phía ông giơ tay chào hỏi .
về sau cách làm của ông đã gây thu hút đám kí giả hiếu kì tìm đến , đám kí giả vác máy quay xông thẳng vào phòng bếp , hỏi ông ,( Tiên sinh , ngài đã là người giàu có ,hoàn toàn không cần thiết tiếp tục làm việc ở đây ,vì sao ông vẫn tiếp tục vậy ? một tay bưng dĩa một tay cầm môi , ông nói với kí giả ,( từ nhỏ tôi đã đam mê học nấu ăn , trước sự phản đối của Bố Mẹ , tôi vẫn quyết tâm trở thành một người đầu bếp , anh có biết tôi yêu thích công việc này nhiều như thế nào không? ,hơn nữa ở đây tôi có ông chủ và đồng nghiệp giống như những người thân , chúng tôi đối xử với nhau vô cùng thoải mái,
 
Ở một thị trấn yên tĩnh nhỏ, có một vị đầu bếp . Trình độ nấu ăn của anh ấy rất giỏi. Anh ấy làm đầu bếp ở một nhà hàng tên là "Eat Bar" đã hơn năm năm rồi . Ngoài việc là một đầu bếp, mặc dù anh ấy chưa bao giờ giành được một giải thưởng lớn, anh ấy vẫn rất thích thú nhiệt tình trong việc mua vé số.
Một ngày nọ, thần may mắn cuối cùng đã đến gặp anh. Anh ta đã giành được giải thưởng lớn trị giá trăm vạn nhân dân tệ và trở thành người may mắn nhất trong thị trấn. Tối ngày trúng số, anh thiết đãi khách tại nhà hàng nơi anh làm việc. Anh ấy tự tay làm nhiều món ăn đặc biệt và cùng mọi người ăn mừng sự phát tài của mình.
Mọi người đều vui vẻ hết mình trong tối hôm đó, chỉ có chủ nhà hàng là một chút buồn, bởi vì anh ta phải lên kế hoạch thuê một đầu bếp mới,
Anh ta nghĩ rằng đầu bếp ban đầu nhất định sẽ không tiếp tục công việc này.
Ngày hôm sau, khi chủ nhà hàng đăng quảng cảo tuyển dụng và chuẩn bị dán nó ở cửa, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện, và anh đầu bếp đã trở lại. Anh ta không chỉ quay lại mà còn nói một cách hài hước: "Tôi là một đầu bếp và nhà bếp là của tôi, mọi người đừng hòng vất tôi ở những nơi xa xỉ kia"
Thế là anh bèn huýt sáo và bắt đầu công việc của mình. Chẳng mấy chốc, có nhiều thực khách trong nhà hàng hơn trước. Khi mọi người phát hiện ra rằng đầu bếp vẫn đang làm việc ở đây, họ bất ngờ vẫy tay chào anh..
Sau đó, hành động của ông đã thu hút các nhà báo tò mò. Các phóng viên mang máy ảnh vào bếp và hỏi anh ta: "Thưa anh, anh đã là triệu phú rồi, hoàn toàn không cần phải tiếp tục làm việc ở đây nữa, tại sao anh vẫn muốn tiếp tục?"
Một tay bưng đĩa và một tay cầm thìa, anh nói với các phóng viên: "Tôi đã từ nhỏ đã rất thích học nấu ăn, trước sự phản đối của bố mẹ, tôi kiên trì trở thành đầu bếp giỏi. Bạn có biết tôi thích công việc này đến mức nào không? Với lại, ở đây tôi coi ông chủ và đồng nghiệp như những người thân yêu . Chúng tôi chung sống với nhau rất vui vẻ. Họ làm tôi hạnh phúc trong suốt cuộc đời. Tại sao tôi phải vì một điều không ngờ tới mà vứt bỏ những gì tôi yêu quý chứ? Đúng vậy Tôi không thể bỏ lỡ hạnh phúc của mình vì tiền. "
Các phóng viên ngạc nhiên, rồi hỏi dai dẳng: "Anh nhiều tiền như thế, tại sao không mua nhà hàng này và sau đó tự mình trở thành ông chủ , như vậy có tốt hơn không?"
Anh đầu bếp mỉm cười ,chỉ vào ông chủ bên ngoài qua cửa kính: "Tôi sẽ không làm những việc như mua nhà hàng này và trở thành ông chủ,tôi sẽ không làm điều đó. Bởi vì đây là việc mà ông ấy rất thích làm, nếu tôi mua lại nhà hàng này, vậy có nghĩa là ông ấy sẽ thất nghiệp và mất đi niềm vui đúng không? Điều đó không mang lại cho tôi hạnh phúc, lại còn có thể lấy đi hạnh phúc của người khác. Tại sao tôi phải làm điều đó?''
Sau khi nghe câu trả lời của đầu bếp, các phóng viên lại một lần nữa sững sờ, và rồi đồng loạt giơ ngón tay cái lên hướng về người đầu bếp. Mọi người tin rằng anh ấy hạnh phúc vì anh ấy yêu công việc và cuộc sống của chính mình.
Rất nhiều lúc, chúng ta đánh đồng mục đích của công việc với việc kiếm tiền, vì vậy công việc trở thành một sự mệt mỏi tầm thường. Nếu bạn thử tách công việc ra khỏi đồng tiền, và gắn công việc với hạnh phúc, bạn có thể nhận ra rằng công việc sẽ trở thành một điều khiến con người ta cảm thấy vui vẻ. Nếu bạn nghĩ về nó một cách cẩn thận, hầu hết chúng ta không có cơ hội trúng xổ số,chúng ta có thể phải dành phần lớn thời gian trong cuộc sống để làm việc. Nếu chúng ta không thể coi công việc là một điều hạnh phúc và không tìm kiếm hạnh phúc từ công việc, thế thì chúng ta sẽ phải sống trọn đời trong buồn đau sao?
 
họ làm cho một phần lớn thời gian trong cuộc sống của tôi đều rất vui vẻ , thì tại sao tôi lại vì món tiền bỗng dưng có được , mà từ bỏ niềm đam mê của mình ?đúng vậy ,tôi không thể vì tiền làm lỡ dở niềm vui sống của tôi , đám kí giả rất kinh ngạc ,sau đó cố tình hỏi ,( ông nhiều tiền như vậy ,vì sao không mua lại khách sạn này , rồi tự mình làm ông chủ , như vậy chẳng phải tốt hơn sao ?)
người đầu bếp cười , chỉ vào ông chủ cách bên ngoài cửa kính ,( đại loại như việc mua khách sạn làm ông chủ ,tôi không làm được , bởi đây là công viêc mà ông ấy tâm huyết nhất ,nếu tôi mua lại khách sạn này , chẳng phải ông ấy sẽ phải mất đi cả sự nghiệp lẫn niềm vui hay sao ? một việc đã không mang lại cho tôi niềm vui , lại có thể lấy đi niềm vui của người khác , thì hà cớ gì tôi phải làm ?
Nghe xong câu trả lời của người đầu bếp ,đám kí giả thêm một lần nữa lặng người kinh ngạc , sau đó đưa ngón tay lên tỏ ý tán dương , bọn họ đều tin , ông là người sống rất vui vẻ , vì ông yêu công việc
 
vì ông yêu công việc và cuộc sống của chính mình , có nhiều lúc chúng ta lấy mục đích công việc đánh đồng với việc kiếm tiền để rồi công việc trở thành một thứ tầm thường mệt mỏi, nếu thử mang công việc và tiền tài tách biệt ,và gắn kết với niềm vui , có lẽ bạn sẽ nhận thấy công việc trở thành điều làm cho con người ta hạnh phúc , xuy cho cùng ,đa số trong chúng ta đều không có vận may trúng số ,có thể phải đem phần lớn thời gian cống hiến cho công việc, nếu không lấy công việc làm niềm vui , không đi tìm niềm vui trong công việc, vậy chẳng phải cả cuộc đời chúng ta sống trong bi ai hay sao ?
 
Tại một thị trấn nhỏ yên tĩnh ,có một người đầu bếp, tài nghệ nấu ăn của ông rất tuyệt, làm đầu bếp trong một khách sạn có tên ( CHIBA) đã hơn 5 năm, Ngoài nghề đầu bếp ra …….???? , tuy chưa từng trúng giải lớn ,nhưng ông vẫn đam mê với việc mua vé số ,.
Một ngày Thần may mắn cuối cùng cũng đến thăm ông, bất ngờ thay ông trúng thưởng lớn mấy trăm vạn .ông đã thành người đã may mắn nhất trong thị trấn nhỏ, buổi tối may mắn đó , ông mở tiệc đãi khách ngay trong khách sạn nơi ông làm việc .ông tự mình vào bếp làm những món sở trường, cùng mọi người ăn mừng ông bỗng chốc trở nên giàu có .
Trong buổi tối cuồng hoan đó ai nấy đều vui vẻ hết mình , chỉ có ông chủ khách sạn là có chút lo âu , bởi ông phải bắt đầu kế hoạch tuyển đầu bếp mới , ông nghĩ chắc chắn người đầu bếp sẽ còn tiếp tục làm công việc này nữa .
ngày hôm sau , khi ông chủ viết xong tờ quảng cáo tuyển người đang định dán lên trên cửa ,thì một bóng dáng quen thuộc xuất hiện , người đầu bếp đã trở lại , không những quay trở lại mà còn hóm hỉnh

Em Hồng dịch chuẩn rồi. Tiếp theo em Hồng cần viết lại bài đọc trên theo ý diễn đạt của em, thời gian làm bài là 35 phút em nhé.
 
họ làm cho một phần lớn thời gian trong cuộc sống của tôi đều rất vui vẻ , thì tại sao tôi lại vì món tiền bỗng dưng có được , mà từ bỏ niềm đam mê của mình ?đúng vậy ,tôi không thể vì tiền làm lỡ dở niềm vui sống của tôi , đám kí giả rất kinh ngạc ,sau đó cố tình hỏi ,( ông nhiều tiền như vậy ,vì sao không mua lại khách sạn này , rồi tự mình làm ông chủ , như vậy chẳng phải tốt hơn sao ?)
người đầu bếp cười , chỉ vào ông chủ cách bên ngoài cửa kính ,( đại loại như việc mua khách sạn làm ông chủ ,tôi không làm được , bởi đây là công viêc mà ông ấy tâm huyết nhất ,nếu tôi mua lại khách sạn này , chẳng phải ông ấy sẽ phải mất đi cả sự nghiệp lẫn niềm vui hay sao ? một việc đã không mang lại cho tôi niềm vui , lại có thể lấy đi niềm vui của người khác , thì hà cớ gì tôi phải làm ?
Nghe xong câu trả lời của người đầu bếp ,đám kí giả thêm một lần nữa lặng người kinh ngạc , sau đó đưa ngón tay lên tỏ ý tán dương , bọn họ đều tin , ông là người sống rất vui vẻ , vì ông yêu công việc

Oke rồi em Hồng
 
vì ông yêu công việc và cuộc sống của chính mình , có nhiều lúc chúng ta lấy mục đích công việc đánh đồng với việc kiếm tiền để rồi công việc trở thành một thứ tầm thường mệt mỏi, nếu thử mang công việc và tiền tài tách biệt ,và gắn kết với niềm vui , có lẽ bạn sẽ nhận thấy công việc trở thành điều làm cho con người ta hạnh phúc , xuy cho cùng ,đa số trong chúng ta đều không có vận may trúng số ,có thể phải đem phần lớn thời gian cống hiến cho công việc, nếu không lấy công việc làm niềm vui , không đi tìm niềm vui trong công việc, vậy chẳng phải cả cuộc đời chúng ta sống trong bi ai hay sao ?

Em Hồng làm đúng rồi, dịch thế là được rồi em ạ, tiếp theo em Hồng viết lại bài đọc trên theo ý diễn đạt của em.
 
Ở một thị trấn yên tĩnh nhỏ, có một vị đầu bếp . Trình độ nấu ăn của anh ấy rất giỏi. Anh ấy làm đầu bếp ở một nhà hàng tên là "Eat Bar" đã hơn năm năm rồi . Ngoài việc là một đầu bếp, mặc dù anh ấy chưa bao giờ giành được một giải thưởng lớn, anh ấy vẫn rất thích thú nhiệt tình trong việc mua vé số.
Một ngày nọ, thần may mắn cuối cùng đã đến gặp anh. Anh ta đã giành được giải thưởng lớn trị giá trăm vạn nhân dân tệ và trở thành người may mắn nhất trong thị trấn. Tối ngày trúng số, anh thiết đãi khách tại nhà hàng nơi anh làm việc. Anh ấy tự tay làm nhiều món ăn đặc biệt và cùng mọi người ăn mừng sự phát tài của mình.
Mọi người đều vui vẻ hết mình trong tối hôm đó, chỉ có chủ nhà hàng là một chút buồn, bởi vì anh ta phải lên kế hoạch thuê một đầu bếp mới,
Anh ta nghĩ rằng đầu bếp ban đầu nhất định sẽ không tiếp tục công việc này.
Ngày hôm sau, khi chủ nhà hàng đăng quảng cảo tuyển dụng và chuẩn bị dán nó ở cửa, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện, và anh đầu bếp đã trở lại. Anh ta không chỉ quay lại mà còn nói một cách hài hước: "Tôi là một đầu bếp và nhà bếp là của tôi, mọi người đừng hòng vất tôi ở những nơi xa xỉ kia"
Thế là anh bèn huýt sáo và bắt đầu công việc của mình. Chẳng mấy chốc, có nhiều thực khách trong nhà hàng hơn trước. Khi mọi người phát hiện ra rằng đầu bếp vẫn đang làm việc ở đây, họ bất ngờ vẫy tay chào anh..
Sau đó, hành động của ông đã thu hút các nhà báo tò mò. Các phóng viên mang máy ảnh vào bếp và hỏi anh ta: "Thưa anh, anh đã là triệu phú rồi, hoàn toàn không cần phải tiếp tục làm việc ở đây nữa, tại sao anh vẫn muốn tiếp tục?"
Một tay bưng đĩa và một tay cầm thìa, anh nói với các phóng viên: "Tôi đã từ nhỏ đã rất thích học nấu ăn, trước sự phản đối của bố mẹ, tôi kiên trì trở thành đầu bếp giỏi. Bạn có biết tôi thích công việc này đến mức nào không? Với lại, ở đây tôi coi ông chủ và đồng nghiệp như những người thân yêu . Chúng tôi chung sống với nhau rất vui vẻ. Họ làm tôi hạnh phúc trong suốt cuộc đời. Tại sao tôi phải vì một điều không ngờ tới mà vứt bỏ những gì tôi yêu quý chứ? Đúng vậy Tôi không thể bỏ lỡ hạnh phúc của mình vì tiền. "
Các phóng viên ngạc nhiên, rồi hỏi dai dẳng: "Anh nhiều tiền như thế, tại sao không mua nhà hàng này và sau đó tự mình trở thành ông chủ , như vậy có tốt hơn không?"
Anh đầu bếp mỉm cười ,chỉ vào ông chủ bên ngoài qua cửa kính: "Tôi sẽ không làm những việc như mua nhà hàng này và trở thành ông chủ,tôi sẽ không làm điều đó. Bởi vì đây là việc mà ông ấy rất thích làm, nếu tôi mua lại nhà hàng này, vậy có nghĩa là ông ấy sẽ thất nghiệp và mất đi niềm vui đúng không? Điều đó không mang lại cho tôi hạnh phúc, lại còn có thể lấy đi hạnh phúc của người khác. Tại sao tôi phải làm điều đó?''
Sau khi nghe câu trả lời của đầu bếp, các phóng viên lại một lần nữa sững sờ, và rồi đồng loạt giơ ngón tay cái lên hướng về người đầu bếp. Mọi người tin rằng anh ấy hạnh phúc vì anh ấy yêu công việc và cuộc sống của chính mình.
Rất nhiều lúc, chúng ta đánh đồng mục đích của công việc với việc kiếm tiền, vì vậy công việc trở thành một sự mệt mỏi tầm thường. Nếu bạn thử tách công việc ra khỏi đồng tiền, và gắn công việc với hạnh phúc, bạn có thể nhận ra rằng công việc sẽ trở thành một điều khiến con người ta cảm thấy vui vẻ. Nếu bạn nghĩ về nó một cách cẩn thận, hầu hết chúng ta không có cơ hội trúng xổ số,chúng ta có thể phải dành phần lớn thời gian trong cuộc sống để làm việc. Nếu chúng ta không thể coi công việc là một điều hạnh phúc và không tìm kiếm hạnh phúc từ công việc, thế thì chúng ta sẽ phải sống trọn đời trong buồn đau sao?

Em Tú Anh dịch đúng hết rồi, đó là bước đầu tiên cần làm để làm tốt bài thi viết HSK 6, tiếp theo em Tú Anh viết lại bài đọc trên theo ý diễn đạt của em, thời gian làm bài là 35 phút. Em không được nhìn lại bài đọc trên nữa mà cần nhớ lại nội dung khái quát của bài đọc. Theo như quy định làm bài thi HSK 6 phần thi viết thì em chỉ có 10 phút để đọc hiểu và khái quát đại ý cũng như quá trình diễn biến của câu chuyện. Sau 10 phút thì giám khảo sẽ thu lại bài đọc và phát cho em tờ làm bài thi viết HSK 6.
 
Em Tú Anh dịch đúng hết rồi, đó là bước đầu tiên cần làm để làm tốt bài thi viết HSK 6, tiếp theo em Tú Anh viết lại bài đọc trên theo ý diễn đạt của em, thời gian làm bài là 35 phút. Em không được nhìn lại bài đọc trên nữa mà cần nhớ lại nội dung khái quát của bài đọc. Theo như quy định làm bài thi HSK 6 phần thi viết thì em chỉ có 10 phút để đọc hiểu và khái quát đại ý cũng như quá trình diễn biến của câu chuyện. Sau 10 phút thì giám khảo sẽ thu lại bài đọc và phát cho em tờ làm bài thi viết HSK 6.

在一个小镇上有一名厨师。他在一家饭店工作了五年多。他很喜欢买彩票但是从来没有中奖过。
有一天,他终于中了百万的大奖。中奖那天,他在工作的饭店请客,亲手做了各种好吃。那天大家都很快乐,只有饭店的老板有点难过。他想,那个厨师肯定不会在这里继续工作,他要找一个新的厨房。
第二天,老板在门口前,准备贴上招聘通知,没想到那个厨师突然回来了。 他微笑地说:我是厨师,厨房是我的,你们不要把我丢在那些豪华会所‘’。然后他开兴地开始自己的工作。饭店越来越多客人,还比以前的多。顾客看到厨师还在饭店工作都向他大超乎
厨师的那件事引来了很多记者。他们进了饭店问厨师:‘’你为什么还在这里工作呢‘’? 厨师微笑地说:“你们知道我多么喜欢这工作吗。小时候爸妈不给我当厨师,我还坚持努力当一个有名的厨师,为什么我要放弃我喜欢的工作呢?‘’ 那些好奇记者还问:‘’你那么多钱,怎么不买这家饭店,当老板呢?‘’ 他默默地指外面的老板说:‘’我肯定不会做这种事情,当老板是喜欢的工作。如果我买了这家饭店,是不是他会失业,还失去了自己的快乐“。我在这里工作,老板和大家像我家庭,我们相处快乐,我为什么因钱而耽搁大家和自己的快乐?”
记者再一次惊讶。大家都相信那厨师很快乐因为他可以做喜欢的工作。
很多时候,我们都把工作和赚钱放在一起,所以工作会变成一个很劳累的事情。如果我们把工作和钱分开,工作挂上了快乐,这样我们会觉得工作是一个很幸福的事情。仔细想想,如果我们不分清楚钱和工作,找不到工作里的快乐,那么这一生我们会很悲伤而过。
 
在一个小镇上有一名厨师。他在一家饭店工作了五年多。他很喜欢买彩票但是从来没有中奖过。
有一天,他终于中了百万的大奖。中奖那天,他在工作的饭店请客,亲手做了各种好吃。那天大家都很快乐,只有饭店的老板有点难过。他想,那个厨师肯定不会在这里继续工作,他要找一个新的厨房。
第二天,老板在门口前,准备贴上招聘通知,没想到那个厨师突然回来了。 他微笑地说:我是厨师,厨房是我的,你们不要把我丢在那些豪华会所‘’。然后他开兴地开始自己的工作。饭店越来越多客人,还比以前的多。顾客看到厨师还在饭店工作都向他大超乎
厨师的那件事引来了很多记者
。他们进了饭店问厨师:‘’你为什么还在这里工作呢‘’? 厨师微笑地说:“你们知道我多么喜欢这工作吗。小时候爸妈不给我当厨师,我还坚持努力当一个有名的厨师,为什么我要放弃我喜欢的工作呢?‘’ 那些好奇记者还问:‘’你那么多钱,怎么不买这家饭店,当老板呢?‘’ 他默默地指外面的老板说:‘’我肯定不会做这种事情,当老板是喜欢的工作。如果我买了这家饭店,是不是他会失业,还失去了自己的快乐“。我在这里工作,老板和大家像我家庭,我们相处快乐,我为什么因钱而耽搁大家和自己的快乐?”
记者再一次惊讶。大家都相信那厨师很快乐[thêm dấu phẩy]因为他可以做喜欢的工作。
很多时候,我们都把工作和赚钱放在一起,所以工作会变成一个很劳累的事情。如果我们把工作和钱分开,工作挂上了快乐,这样我们会觉得工作是一个很幸福的事情。仔细想想,如果我们不分清楚钱和工作,找不到工作里的快乐,那么这一生我们会很悲伤而过。

Có mấy chỗ anh bôi đỏ là câu có chút vấn đề, em sửa lại đi.
 
Back
Top