• Lịch khai giảng Tháng 12 năm 2023
  » Lớp tiếng Trung giao tiếp cơ bản từ đầu 246 khai giảng ngày 11/12/2023, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h15-19h45 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung giao tiếp cơ bản từ đầu 357 khai giảng ngày 5/12/2023, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h15-19h45 (HẾT CHỖ)
  » Khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản
  Video bài giảng Thầy Vũ livestream mới nhất

Luyện thi HSK 5 online bài giảng 13 lớp em Hạnh

Nguyễn Minh Vũ

Administrator
Joined
Oct 29, 2019
Messages
8,872
Reaction score
290
Points
83
Age
53
Location
Hà Nội
Website
chinemaster.com

Trung tâm luyện thi HSK online uy tín ChineMaster Ngã Tư Sở Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ HSK9 TOCFL6


Trung tâm luyện thi HSK online uy tín ChineMaster là một địa chỉ đáng tin cậy và chất lượng cho những ai quan tâm đến việc học và thi chứng chỉ HSK. Với mục tiêu giúp học viên nắm vững kiến thức và kỹ năng cần thiết để đạt kết quả cao trong kỳ thi HSK, ChineMaster đã tạo ra một môi trường học tập trực tuyến chuyên nghiệp và hiệu quả.
Ngày 9/7/2023 (Lớp em Hạnh)
 1. 发达国家 fādá guójiā
 2. 中国还不是发达国家 zhōngguó hái bú shì fādá guójiā
 3. 我们应该学习发达国家的新技术 wǒmen yīnggāi xuéxí fādá guójiā de xīn jìshù
 4. 你们在工作中应该有创新能力 nǐmen zài gōngzuò zhōng yīnggāi yǒu chuàngxīn nénglì
 5. 她是我们公司的新领导 tā shì wǒmen gōngsī de xīn lǐngdǎo
 6. 她在公司的地位很高 tā zài gōngsī de dìwèi hěn gāo
 7. 你们公司在经营什么产品?nǐmen gōngsī zài jīngyíng shénme chǎnpǐn
 8. 销售额 xiāoshòu é
 9. 这月的销售额不如上月 zhè yuè de xiāoshòu é bù rú shàng yuè
 10. 们公司在经营什么产品?nǐmen gōngsī zài jīngyíng shénme chǎnpǐ
 11. 销售额 xiāoshòu é
 12. 这月的销售额不如上月 zhè yuè de xiāoshòu é bù rú shàng yuè
 13. 你想针对什么市场?nǐ xiǎng zhēnduì shénme shìchǎng
 14. 你应该问当地人来考察市场 nǐ yīnggāi wèn dāngdì rén lái kǎochá shìchǎng
 15. 你们公司在经营什么产品?nǐmen gōngsī zài jīngyíng shénme chǎnpǐn
 16. 我们推荐谁当公司的代言人?wǒmen tuījiàn shuí dāng gōngsī de dàiyán rén
 17. 在越南有很多华裔 zài yuènán yǒu hěn duō huáyì
 18. 越南不仅有华裔还有不少新移民 yuènán bù jǐn yǒu huáyì hái yǒu bù shǎo xīn yímín
 19. 学校的领导,教师以及学生们都来看我的表演 xuéxiào de lǐngdǎo, jiàoshī yǐjí xuéshēngmen dōu lái kàn wǒ de biǎoyǎn
 20. 工具箱里有锯子吗?gōngjù xiāng lǐ yǒu jùzi ma
 21. 你把水果放在筐里吧 nǐ bǎ shuǐguǒ fàng zài kuāng lǐ ba
 22. 教练 jiàoliàn
 23. 你帮我把她训练成教练吧 nǐ bāng wǒ bǎ xùnliàn chéng jiàoliàn ba
 24. 缺乏营养 quēfá yǐngyǎng
 25. 缺乏工作经验 quēfá gōngzuò jīngyàn
 26. 每月我的老师都拉回项目让我们做 měiyuè wǒ de lǎoshī dōu lā huí xiàngmù ràng wǒmen zuò
 27. 你把桃放在筐里吧 nǐ bǎ táo fàng zài kuāng lǐ ba
 28. 你把桃装进筐里吧 nǐ bǎ táo zhuāngjìn kuāng lǐ ba
 29. 这个筐太小了,装不下 zhège kuāng tài xiǎo le, zhuāng bú xià
 30. 现在我的脑子里有很多启发 xiànzài wǒ de nǎozi lǐ yǒu hěn duō qǐfā
 31. 老师的话让我很有启发 lǎoshī de huà ràng wǒ hěn yǒu qǐfā
 32. 在工作中我得到了很多启发 zài gōngzuò zhōng wǒ dé dào le hěn duō qǐfǎ
 33. 步骤 bùzhòu
 34. 安装步骤 ānzhuāng bùzhòu
 35. 安装系统 ānzhuāng xìtǒng
 36. 你可以按照这些步骤安装系统 nǐ kěyǐ ànzhào zhè xiē bùzhòu ānzhuāng xìtǒng
 37. 杀毒软件 shā dú ruǎnjiàn
 38. 你帮我给电脑安装杀毒软件吧 nǐ bāng wǒ gěi diànnǎo ānzhuāng shā dú ruǎnjiàn ba
 39. 你家的阳台有栏杆吗?nǐ jiā de yángtái yǒu lángān ma
 40. 甲方 jiǎ fāng
 41. 乙方 yǐ fāng
 42. 材料 cáiliào
 43. 甲方有责任提供足够材料给乙方 jiǎfāng yǒu zérèn tígōng zúgòu cáiliào gěi yǐfāng
 44. 甲天下 jiǎ tiānxià
 45. 这道菜的香味在越南甲天下 zhè dào cài de xiāngwèi zài yuènán jiǎ tiānxià
 46. 你去仓库给我拿来一些工具吧nǐ qù cāngkù gěi wǒ ná lái yì xiē gōngjù ba
 47. 老师的投篮技术很好 lǎoshī de tóulán jìshù hěn hǎo
 48. 在公司中会有很多人想把你踩下去 zài gōngsī zhōng huì yǒu hěn duō rén xiǎng bǎ nǐ cǎi xià qù
 49. 你不要一再犯错误 nǐ bú yào yí zài fàn cuòwù
 50. 你可以重复那个动作 nǐ kěyǐ chóngfù nàge dòngzuò
 51. 你的报告的内容有很多重复的地方 nǐ de bàogào de nèiróng yǒu hěn duō chóngfù de dìfāng
 52. 这月她工作断断续续 zhè yuè tā gōngzuò duàn duàn xù xù
 53. 你跟合作伙伴谈话的时候不要断断续续 nǐ gēn hézuò huǒbàn tán huà de shíhou bú yào duàn duàn xù xù
 54. 现在劳动市场竞争很激烈 xiànzài láodòng shìchǎng jìngzhēng hěn jīliè
 55. 会议中大家争议很激烈 huìyì zhōng dàjiā zhēngyì hěn jīliè
 56. 大家讨论这个问题非常激烈 dàjiā tǎolùn zhège wèntí fēicháng jīliè
 57. 会议中的气氛很紧张 huìyì zhōng de qìfēn hěn jǐnzhāng
 58. 连老师不会回答这个问题,何况是我呢?lián lǎoshī bú huì huídá zhège wèntí, hékuàng shì wǒ ne
 59. 我的朋友都是球迷 wǒ de péngyǒu dōu shì qiúmí
 60. 大学毕业后我得到了工程师证书 dàxué bìyè hòu wǒ dé dào le gōngchéngshī zhèngshū
 61. 过程 guòchéng
 62. 在读大学的过程中她得到了许多英语证书 zài dú dàxué de guòchéng zhōng tā dé dào le xǔduō yīngyǔ zhèngshū
 63. 我的工厂进来许多机器人 wǒ de gōngchǎng jìnlái xǔ duō jīqì rén
 64. 生产机器 shēngchǎn jīqì
 65. 我想参观你工厂的生产机器 wǒ xiǎng cānguān nǐ gōngchǎng de shēngchǎn jīqì
 66. 她说英语很畅通 tā shuō yīngyǔ hěn chàngtōng
 67. 我们公司的产品在这市场的销售很顺畅 wǒmen gōngsī de chǎnpǐn zài zhè shìchǎng de xiāoshòu hěn shùnchàng
 68. 我学校旁边有很多幼儿园 wǒ xuéxiào pángbiān yǒu hěn duō yòu ér yuán
 69. 我对越南人的传统文化很好奇 wǒ duì yuènán rén de chuántǒng wénhuà hěn hàoqí
 70. 你何必帮她工作?nǐ hébì bāng tā gōngzuò
 71. 你何必用这么多钱去旅游?nǐ hébì yòng zhème duō qián qù lǚyóu
 72. 我不想看你吃亏 wǒ bù xiǎng kàn nǐ chī kuī
 73. 多亏你的帮忙,我才能写完这份报告 duō kuī nǐ de bāng máng, wǒ cái néng xiě wán zhè fèn bàogào
 74. 她一看见我就连忙拿起手机 tā yí kànjiàn wǒ jiù liánmáng ná qǐ shǒujī
 75. 我可以瞧一下报告的内容吗?wǒ kěyǐ qiáo yí xià bàogào de nèiróng ma
 76. 这个时候你不要困扰我 zhège shíhou nǐ bú yào kùnrǎo wǒ
 77. 你对这个问题的思维很不错 nǐ duì zhège wèntí de sīwéi hěn bú cuò
 78. 我不懂中国人的思维 wǒ bù dǒng zhōngguó rén de sīwéi
 79. 发呆 fā dāi
 80. 她发呆了一会才能想起那个故事 tā fā dāi le yí huì cái néng xiǎng qǐ nàge gùshì
 81. 名胜古迹 míngshèng gǔjì
 82. 我想在河内呆三天参观名胜古迹 wǒ xiǎng zài hénèi dāi sān tiān cānguān míngshèng gǔjì
 83. 温室效应 wēnshì xiàoyìng
 84. 温室效应造成了很多严重的问题 wēnshì xiàoyìng zàochèng le hěn duō yánzhòng de wèntí
 85. 生活仿佛游戏 shēnghuó fǎngfú yóuxì
 86. 她仿佛有话想跟你说 tā fǎngfú yǒu huà xiǎng gēn nǐ shuō
 87. 你阻碍不了她的决心 nǐ zǔ ài bù liǎo tā de juéxīn
 88. 你何必亲自做这个工作?nǐ hébì qīnzì zuò zhège gōngzuò
 89. 大学里有很多小超市,你何必去外边? Dàxué lǐ yǒu hěn duō xiǎo chāoshì, nǐ hébì qù wàibiān
 90. 你的工厂在缺乏什么材料?nǐ de gōngchǎng zài quēfá shénme cáiliào
 91. 缺乏工具 quēfá gōngjù
 92. 缺乏知识 quēfá zhīshí
 93. 缺乏勇气 quēfá yǒngqì
 94. 缺乏信心 quēfá xìnxīn
 95. 艰苦地训练 jiānkǔ de xùnliàn
 96. 简单地重复 jiǎndān de chóngfù
 97. 准确地重复 zhǔnquè de chóngfù
 98. 激烈的比赛 jīliè de bǐsài
 99. 激烈的争吵 jīliè de zhēngchǎo
 100. 激烈的战争 jīliè de zhànzhēng
 101. 激烈的运动 jīliè de yùndòng
 102. 家庭的气氛 jiātíng de qìfēn
 103. 节日的气氛 jiérì de qìfēn
 104. 学习的气氛 xuéxí de qìfēn
 105. 谈话的气氛 tánhuà de qìfēn
Luyện thi HSK 5 online bài giảng 1

Luyện thi HSK 5 online bài giảng 2

Luyện thi HSK 5 online bài giảng 3

Luyện thi HSK 5 online bài giảng 4

Luyện thi HSK 5 online bài giảng 5

Luyện thi HSK 5 online bài giảng 6

Luyện thi HSK 5 online bài giảng 7

Luyện thi HSK 5 online bài giảng 8

Luyện thi HSK 5 online bài giảng 9

Luyện thi HSK 5 online bài giảng 10

Luyện thi HSK 5 online bài giảng 11

Luyện thi HSK 5 online bài giảng 12

Đầu tiên, ChineMaster tự hào là một trung tâm luyện thi HSK hoàn toàn trực tuyến. Điều này mang lại sự tiện lợi cho học viên, vì họ có thể tiếp cận với các khóa học từ bất kỳ đâu và vào bất kỳ thời điểm nào. Không cần phải di chuyển đến một địa điểm cụ thể, học viên có thể tiết kiệm thời gian và công sức.

Trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân Thầy Vũ

Thứ hai, ChineMaster có đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm và có chứng chỉ chuyên môn cao. Các giảng viên tại ChineMaster đều là người có tiếng Trung là ngôn ngữ mẹ đẻ và có kiến thức sâu sắc về ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc. Họ không chỉ dạy kiến thức cơ bản, mà còn chia sẻ những kinh nghiệm và chiến lược thi HSK hiệu quả. Nhờ đó, học viên có thể nắm bắt những kỹ năng cần thiết để vượt qua kỳ thi HSK một cách thành công.

Thứ ba, ChineMaster cung cấp một loạt các khóa học đa dạng và phong phú dựa trên cấp độ HSK. Từ cấp độ cơ bản cho những người mới bắt đầu học tiếng Trung đến cấp độ nâng cao cho những người đã có kiến thức nền tảng, ChineMaster đảm bảo rằng mỗi học viên đều có khóa học phù hợp với nhu cầu và khả năng của mình. Ngoài ra, ChineMaster cũng cung cấp các khóa học ôn thi HSK để hỗ trợ học viên chuẩn bị cho kỳ thi một cách toàn diện.

Cuối cùng, ChineMaster cung cấp một môi trường học tập trực tuyến chất lượng cao. Học viên có thể tiếp cận với các bài giảng, tài liệu và bài tập qua mạng Internet. Họ cũng có thể tham gia vào các buổi học trực tuyến và thảo luận với giảng viên và các học viên khác. Điều này tạo ra một không gian học tập tương tác và thú vị, giúp học viên nâng cao kỹ năng ngôn ngữ Trung Quốc của mình một cách hiệu quả.

Trung tâm luyện thi HSK online uy tín ChineMaster là một địa chỉ đáng tin cậy và chất lượng cho những ai quan tâm đến việc học và thi chứng chỉ HSK. Với đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, các khóa học đa dạng và môi trường học tập trực tuyến chất lượng cao, ChineMaster cam kết cung cấp cho học viên những kỹ năng và kiến thức cần thiết để đạt được kết quả cao trong kỳ thi HSK.

Trung tâm luyện thi HSK online uy tín ChineMaster là một địa chỉ đáng tin cậy và chất lượng cho những ai quan tâm đến việc học và thi chứng chỉ HSK & HSKK theo bộ giáo trình chuẩn ChineMaster của Tác giả Nguyễn Minh Vũ. Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và internet, việc học trực tuyến đã trở thành xu hướng phổ biến và tiện lợi. Trung tâm luyện thi HSK online ChineMaster đã nắm bắt tốt xu hướng này và mang đến cho học viên những trải nghiệm học tập tuyệt vời.

Một trong những yếu tố quan trọng khi lựa chọn một trung tâm luyện thi HSK online là uy tín và đáng tin cậy. ChineMaster đã xây dựng được một thương hiệu đáng tin cậy và được khẳng định bằng sự hài lòng của hàng ngàn học viên trên khắp thế giới. ChineMaster được thành lập bởi Tác giả Nguyễn Minh Vũ, một chuyên gia trong lĩnh vực giảng dạy tiếng Trung và thi chứng chỉ HSK. Với nhiều năm kinh nghiệm và kiến thức sâu rộng, Nguyễn Minh Vũ đã xây dựng một giáo trình chất lượng và hiệu quả để giúp học viên đạt được mục tiêu của mình trong việc học và thi chứng chỉ HSK.

Bộ giáo trình chuẩn ChineMaster do Nguyễn Minh Vũ sáng tạo và phát triển là một công cụ học tập mạnh mẽ. Nó bao gồm các bài học tương tác, bài tập rèn luyện và đề thi mô phỏng, giúp học viên nắm vững kiến thức và kỹ năng cần thiết để vượt qua kỳ thi HSK và HSKK. Bộ giáo trình này được thiết kế một cách có hệ thống và phù hợp với từng cấp độ của chứng chỉ HSK, từ HSK 1 đến HSK 6. Qua việc tuân thủ giáo trình ChineMaster, học viên có thể học một cách có hệ thống và tiến bộ theo từng cấp độ, từ những kiến thức cơ bản đến những kỹ năng ngôn ngữ cao cấp.

Một ưu điểm nổi bật của Trung tâm luyện thi HSK online ChineMaster là phương pháp giảng dạy linh hoạt. Học viên có thể tự chọn thời gian học và tùy chỉnh tốc độ học tập của mình. Điều này rất hữu ích cho những người có lịch trình bận rộn và khó có thời gian tham gia các khóa học trực tiếp. Hơn nữa, ChineMaster còn cung cấp sự hỗ trợ từ giảng viên qua các cuộc trò chuyện trực tuyến, email hoặc diễn đàn học tập. Học viên có thể trao đổi kiến thức, gửi bài tập để nhận phản hồi từ giảng viên, và nhờ họ giải đáp các thắc mắc trong quá trình học tập.

Ngoài ra, ChineMaster còn cung cấp các tài liệu học tập bổ sung như video giảng dạy, audio nghe hiểu và tài liệu ôn thi. Điều này giúp học viên tiếp cận nguồn tư liệu đa dạng và phong phú, tăng cường kỹ năng nghe, nói, đọc và viết. Học viên có thể ôn tập và rèn luyện trên nhiều hình thức khác nhau, tăng cường sự tự tin và khả năng sử dụng tiếng Trung một cách linh hoạt.

Một thành công khác của Trung tâm luyện thi HSK online ChineMaster là tỉ lệ đỗ cao của học viên. ChineMaster đã giúp hàng ngàn học viên trên khắp thế giới đạt được chứng chỉ HSK và HSKK với kết quả xuất sắc. Điều này chứng tỏ phương pháp giảng dạy của ChineMaster là hiệu quả và đáng tin cậy.

Trung tâm luyện thi HSK online uy tín ChineMaster là một địa chỉ đáng tin cậy và chất lượng cho những ai quan tâm đến việc học và thi chứng chỉ HSK & HSKK. Với bộ giáo trình chuẩn ChineMaster do Tác giả Nguyễn Minh Vũ sáng tạo và phát triển, học viên có thể học một cách có hệ thống và tiến bộ theo từng cấp độ. Phương pháp giảng dạy linh hoạt, sự hỗ trợ từ giảng viên và các tài liệu học tập bổ sung cũng là những điểm mạnh của ChineMaster. Đội ngũ ChineMaster đã thành công trong việc giúp hàng ngàn học viên đạt được chứng chỉ HSK và HSKK. Nếu bạn quan tâm đến việc học tiếng Trung và thi chứng chỉ HSK & HSKK, hãy đến với Trung tâm luyện thi HSK online ChineMaster để trải nghiệm một sự học tập hiệu quả và đáng tin cậy.
 
Last edited:
Back
Top