• Lịch khai giảng Tháng 5 năm 2024
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 6/5/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 13/5/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 20/5/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 4 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 27/5/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 2 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 7/5/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 14/5/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 2 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 21/5/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 4 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 28/5/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 3 chỗ)
  » Khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản
  Video bài giảng Thầy Vũ livestream mới nhất

Luyện thi HSK online bài tập ngữ pháp HSK cơ bản

Lê Hà Phương

Administrator
Staff member
Joined
Sep 15, 2020
Messages
8
Reaction score
3
Points
3
Age
48
Location
Thành phố Hồ Chí Minh

Giáo trình luyện thi HSK online cấp tốc Hà Phương


Cô Hà Phương chào các bạn thành viên diễn đàn luyện thi HSK online, hôm nay cô Phương chia sẻ thêm với các bạn bài tập luyện tập ngữ pháp tiếng Trung HSK cơ bản. Các bạn chú ý làm thật cẩn thận nhé, cô đã ghi đáp án ở ngay bên dưới cùng, các bạn làm xong thì đối chiếu với đáp án xem làm đúng hết chưa nhé.

Bài tập hôm trước cô giao cho các em đã làm xong hết chưa? Bạn nào chưa làm hết thì xem lại ngay tại link bên dưới.

Luyện thi HSK online bài tập ngữ pháp HSK cơ bản

Cô có chia sẻ bộ tài liệu ôn thi HSK các cấp từ HSK 1 đến HSK 6, bạn nào chưa có đủ trọn bộ đề thi HSK này thì tải xuống tại link bên dưới.

Tải bộ đề luyện thi HSK các cấp

Sau đây chúng ta sẽ cùng làm bài tập ngữ pháp HSK cơ bản ở bên dưới luôn nhé.

91~93
今年二月份,又到了爸爸的生日了。我想家中什么也不缺,爸爸是个 91,要是我给他
寄几本他喜欢的书去,也许他会高兴。于是我就买了一套《鲁迅全集》寄去。果然跟我 92
一样,爸爸收到我寄去的书后,回信说对我的礼物十分 93。
【91】A.足球迷 B.读书迷 C.电影迷 D.棋迷
【92】A.做的 B.说的 C.想的 D.寄的
【93】A.满足 B.舒服 C.热情 D.满意

94~98
现在大部分家庭中,94 教育孩子的常常是妈妈。比如,到学校开家长会的大部分是母
亲;平常和老师保持 95、检查孩子作业、关心孩子学习的也大都是母亲;更不用说 96 孩
子生活了。有关教育专家严肃地指出:这是目前家庭教育中存在的一个严重问题。从心理学
角度看,儿童健康地成长,既需要母亲也需要 97。两者只能互相补充而不能互相 98,在这
个问题上做父母的不该再有什么分工。
【94】A.负责 B.服务 C.包括 D.完成
【95】A.联系 B.联合 C.交际 D.结合
【96】A.影响 B.提高 C.改变 D.照顾
【97】A.兄弟 B.姐妹 C.老师 D.父亲
【98】A.代表 B.代替 C.替 D.换

99~104
说明:91~110 题,每段话都有几个空儿,请你根据上下文的意思,在 ABCD 四个答案
中选择一个恰当的答案,在答卷的字母上画一横道。
16
窗外下着小雨,来 99 孩子的家长们很自然地抱起孩子往外走。
“妈妈,我不要您 100,我要自己走。”李诗小朋友对妈妈说。
妈妈摇摇头:“不行!外边正下雨,衣服 101 了要感冒的。”
“不会的,我有小雨伞。您要是不同意,我就不回家了!”李诗认真地坚持着。
妈妈没 102,只好同意了她。让李诗打着伞自己走。
现在,家长们送孩子上学多数是抱着来,抱着去。其实,这样做对孩子的 103 很不好。
孩子通过走路,可以很好地锻炼身体。所以希望家长能 104 孩子,让他们自己走。
【99】 A.送 B.接 C.拿 D.取
【100】A.扶 B.领 C.抱 D.推
【101】A.脱 B.掉 C.丢 D.湿
【102】A.办法 B.问题 C.看法 D.思想
【103】A.学习 B.练习 C.训练 D.成长
【104】A.留下 B.放下 C.丢下 D.停下

105~110
何老师:
您好!
在三年级期中考试中,我 105 了全班的第一名。这使我想起了刚来法国时的情景。那时
候,我一句法语也不会,后来在老师和同学的 106 下,我进步很快,逐渐学会了法语。
何老师,您是我的数学老师,一定 107 我的数学成绩。在这里,从一开始我的数学成
绩就是最好的,而且一直是这样。我 108 您在一年级就给我打好了数学基础,使我一直对数
学有浓厚的兴趣。这里不像国内那样要做很多练习题,不过题目都出得很有意思。
我在法国日日夜夜 109 着祖国,盼望早日回国。
请您代我 110 全班同学问好。
祝您身体健康,万事如意。
您的学生:徐扬
一九九一年十一月二十四日
【105】A.有 B.上 C.得 D.进
【106】A.帮助 B.锻炼 C.安排 D.变化
【107】A.关心 B.反对 C.原谅 D.批评
【108】A.同情 B.照顾 C.感谢 D.表扬
【109】A.思考 B.想念 C.记忆 D.纪念
【110】A.往 B.朝 C.向 D.与

Đáp án

91.B
92.C
93.D
94.A
95.A
96.D
97.D
98.B
99.B
100.C
101.D
102.A
103.D
104.B
105.C
106.A
107.A
108.C
109.B
110.C

Trên đây là nội dung bài giảng lớp luyện thi HSK online của cô Hà Phương, các em học sinh có chỗ nào cần được giải đáp thêm thì hãy đăng câu hỏi ngay bên dưới để cô trò mình có cơ hội giao lưu và trao đổi thêm kiến thức HSK nhé.
 
Back
Top