• Lịch khai giảng Tháng 6 năm 2024
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 3/6/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 10/6/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 17/6/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 4 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 24/6/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 2 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 4/6/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 11/6/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 2 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 18/6/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 4 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 25/6/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 3 chỗ)
  » Khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản
  Video bài giảng Thầy Vũ livestream đào tạo trực tuyến

Luyện thi HSK online Đọc hiểu cơ bản bài 3

adminHTTO

Tổng Giám đốc điều hành ChineMaster
Staff member
Joined
Oct 26, 2019
Messages
35
Reaction score
8
Points
8

Luyện thi HSK online tại nhà cùng TiengTrungHSK


Đây là kênh luyện thi HSK online miễn phí được đội ngũ giảng viên luyện thi HSK online TiengTrungHSK lập ra để giúp đỡ các bạn tiết kiệm được chi phí không đáng có cho các Trung tâm luyện thi HSK đang chạy quảng cáo rất ầm ĩ và rầm rộ ngoài kia. Chính vì vậy TiengTrungHSK được ra đời để giúp các bạn không cần phải đóng học phí cho bất kỳ các Trung tâm luyện thi HSK nào hết, chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ bạn, giúp bạn cùng vượt qua kỳ thi tiếng Trung HSK, chúng tôi sẵn sàng giúp bạn không cần phải bỏ ra bất kỳ chi phí nào hết cho các Trung tâm luyện thi HSK đang mồi chài ví tiền của các bạn thông qua những dịch vụ quảng cáo ngoài kia. Bạn chỉ cần tin tưởng chúng tôi, TiengTrungHSK chính là người bạn đồng hành tuyệt vời nhất của chúng ta.

Sau đây chúng ta sẽ cùng điểm qua lại những kiến thức tiếng Trung HSK đã được học trong bài giảng ôn thi HSK online hôm qua tại link bên dưới.

Luyện thi HSK online Đọc hiểu cơ bản bài 2

Các bạn đã có đủ trọn bộ đề thi thử HSK online mới nhất chưa? Nếu chưa thì các bạn hãy tải xuống luôn và ngay tại link bên dưới.

Tải trọn bộ đề thi thử HSK online miễn phí

Tiếp theo chúng ta cùng làm bài tập đọc hiểu HSK cơ bản ở ngay bên dưới, các bạn hãy chuẩn bị vở và bút để ghi chép lại những kiến thức tiếng Trung HSK bên dưới nhé, có chỗ nào các bạn gặp khó khăn hoặc chưa hiểu bài ở đâu thì hãy đăng câu hỏi vào ngay bên dưới bài giảng này để chúng tôi giúp các bạn gỡ rối tơ vò.

113~118
“远离”的意象在这个世界上产生已经一百年了,它是在世界城市化浪潮的背景下产生的,这个时候在我们这里出现一点也不奇怪。它是城市情绪而不是别的。
大多数人不会抛家舍业去漫游、历险和隐居。但是一部分人则在买来的山水画中,用眼睛在那山巅水间构筑着自己想像中的居室。山水画是城市生活的心理代偿品。古人品评山水画有一个标准:“可居”,也许就是这层意思。在我买山水画的时候,我清楚地感到了这种心理。
海尔一波普彗星刚刚走开,随它而去的是什么呢?我的一位朋友不久前成了天文迷,夜晚用望远镜在城市林立的楼群之间寻找着他认识的星星。他后来向我深刻剖析了他自己,说他的这种爱好,也有远离尘嚣的倾向。
我没有。我实际得多。我这一段“耿耿于怀”的,不是海尔一波普彗星,而是马上就会在我家西窗外被遮住的夕阳,因为一栋10层高楼正在一级级升起。我用眼睛丈量着属于我的空间还剩下多少,想像着乡间旷野能够有多少时辰拥有阳光。
瞧瞧,在今天的城市里,只这一点点缺憾,它们不会真的把我们推到青山古寺里去,但是,它们却向我们揭示:我们想要什么样的生活。

113.这段文字描述了( )。
A.一种情绪
B.一种艺术
C.一段经历
D.一个故事

114.“远离”是什么意思?( )
A.海尔一波普彗星刚刚走开
B.人们渴望离开都市生活
C.人们希望去旅行
D.人们常常幻想

115.作者认为,人们买山水画是因为( )。
A.想布置房间
B.想住在那儿
C.想到那儿旅行
D.想发现秘密

116.作者想用“朋友用望远镜看星星”的事情说明( )。
A.住在城市里的人想尽办法接近自然
B.海尔一波普彗星影响很大
C.现在有许多人爱好天文
D.高楼大厦不允许人们有天文爱好

117.令作者烦恼的是( )。
A.他的朋友太不现实
B.他住的地方太高了
C.他的视野越来越不开阔
D.他的家里看不见阳光

118.作者说“在今天的城市里,只这一点点缺憾”的口气是( )。
A.乐观的
B.讽刺的
C.庆幸的
D.无所谓的

119~124
最近,研究人员进行了一项试验:先向受试者展示一组和睡眠相关的词,包括“床”、“梦”、“打盹”、“鼾声”等,然后,请受试者回忆所看到的词语。结果许多人声称其中有“睡觉”一词,尽管实际上没有,可他们赌咒发誓说,当中有那个词,因为他们清清楚楚地看到了睡觉的情景。
大脑有时会回忆起从未发生过的事情,如在商店走失之类。这是由于反复想像过去的经历而在大脑中产生的认定。大多数人都有发生记忆错误的经历,只是很少有人意识到记忆错误是经常发生的。
记忆发生错误常常是因为想像引起感觉夸大,而重复想像则引发熟悉的感觉,认为实际上没有发生过的事情发生过。人们常常认定的向慈善机构捐款的数额比事实上的大,许多父母认为自己的孩子当年很早就会走路了等等,就是这方面最好的证明。
研究表明,记忆是可以改变的。在电视十分普及的今天,人们在电视上看到的他人的经历,会下意识地转嫁到自己身上。比如某人会恍惚记得曾和男朋友在花店里吵过架,可实际上,那只是她所看过的一个电视剧里的情节。而由于这种记忆错误,杀人犯有时会真的相信自己没杀过人。

119.文章开头科研人员进行试验的目的是为了研究( )。
A.睡眠和梦的关系
B.记忆错误与睡眠的关系
C.不同个体记忆力差异
D.想像与记忆错误

120.关于这次试验,下面哪句话是正确的?( )。
A.试验者请受试者想像睡觉的情景
B.发现受试者的记忆力很差
C.受试者并没有看到“睡觉”一词
D.受试者不愿意诚实地回答问题

121.关于记忆错误,作者认为( )。
A.并不经常发生
B.是不自觉发生的
C.和人的性格有关
D.和梦有一定关系

122.许多父母认为自己的孩子很早就会走路了,作者想以此说明( )。
A.人的记忆力随年龄而衰退
B.人们对过去的态度
C.父母常常有点儿虚荣
D.反复想像可以改变记忆

123.下面哪个方面文中没有谈到?( )。
A.发生记忆错误的原因
B.人们对记忆错误的了解程度
C.记忆错误与性别的关系
D.记忆错误发生的过程

124.根据本文,一个杀人犯认为自己没有杀人可能是因为( )。
A.反复想像使自己也信以为真
B.他不想受惩罚而说谎
C.把电视里的情节当成现实
D.大脑受到强烈刺激

125~126
坐落在鼓楼旁边的东方文化书店有一个新奇的规定,凡在该店购书的读者,其每一笔书款,书店都予以登记、累计,并按照银行零存整取的储蓄方式付给书款的利息,每年结算一次。支付利息时,书店将根据读者的意愿,或付给现金或送等价值的图书。这样,读者的书款便保了值。书店老板说,在东方文化书店购书,是读书人“文雅”的投资方式。

125.“保值”的意思是( )。
A.把购书款还给读者
B.书店支付读者购书款的利息
C.书店送给读者图书
D.读者到书店存款取利息

126.“文雅”的意思是( )。
A.有品位
B.利息很低
C.可以获赠图书
D.没有风险

127~130
长期在电脑前工作的人,很容易出现视觉模糊、视力下降及眼睛干涩发痒和畏光等现象,医学上称之为“电脑眼病”。
长时间盯着电脑荧屏,会使眼睛网膜上的感光物质视紫红质大量消耗。视紫红质是人眼细胞中的一种特殊感光物质,是由维生素A和一种蛋白质合成的。眼睛感光后,在光化学变化中,维生素A会遭到破坏,若破坏量很大而又得不到及时补充,视紫红质的合成就会减少,视力便会暂时下降,导致电脑眼病。每天连续看电视3~5小时或操作电脑2~3小时,视力便会因视紫红质的损耗而暂时下降30%左右。
预防电脑眼病,除了加强眼睛保健外,还必须改善饮食来补充维生素A。日常生活中,富含维生素A的食物主要有各种动物的肝脏、胡萝卜、柑橘、西红柿等。此外,多饮茶对恢复视力也是很有效的。

127.下面哪一点不是电脑眼病的症状?( )
A.视力永久下降
B.看不清东西
C.眼睛怕见阳光
D.觉得眼睛很干

128.下面哪一点是导致电脑眼病最根本的原因?( )
A.感光物质和视紫红质消耗
B.维生素A和蛋白质遭到破坏
C.视紫红质合成受到干扰
D.视网膜的视线细胞遭到破坏

129.根据短文,下面哪句话是正确的?( )
A.看电视比用电脑更影响视力
B.连续使用电脑会使视力迅速下降
C.紫红质消耗很难补充
D.通常感光物质中维生素A不易消耗

130.作者提出应该怎样防治电脑眼病?( )
A.补充蛋白质
B.口服维生素A
C.改善饮食
D.避免长时间使用电脑

Đáp án

113、A
114、B
115、B
116、A
117、C
118、B
119、D
120、C
121、B
122、D
123、C
124、A
125、B
126、A
127、A
128、C
129、B
130、C

Trên đây là nội dung bài giảng luyện thi HSK online với chủ đề là Luyện thi HSK online Đọc hiểu cơ bản bài 3, các bạn hãy chia sẻ bài giảng HSK online về học dần nhé, các bạn có thể rủ thêm các ban khác vào luyện thi HSK và ôn thi HSK online miễn phí trên diễn đàn luyện thi HSK online này nhé.
 
Back
Top