• Lịch khai giảng Tháng 5 năm 2024
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 6/5/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 13/5/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 20/5/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 4 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp khai giảng ngày 27/5/2024, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h-19h30 (Còn 2 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 7/5/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 1 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 14/5/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 2 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 21/5/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 4 chỗ)
  » Lớp tiếng Trung cơ bản khai giảng ngày 28/5/2024, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h-19h30 (Còn 3 chỗ)
  » Khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản
  Video bài giảng Thầy Vũ livestream mới nhất

Luyện thi HSK online Kỹ năng tổng hợp bài 5

adminHTTO

Tổng Giám đốc điều hành ChineMaster
Staff member
Joined
Oct 26, 2019
Messages
35
Reaction score
8
Points
8

Luyện thi HSK online ngữ pháp tiếng Trung cơ bản


Luyện thi HSK online Kỹ năng tổng hợp bài 5 là dạng bài tập tổng hợp kiến thức ngữ pháp tiếng Trung HSK cơ bản, các bạn làm xong sẽ có đáp án ở ngay phía dưới cùng, các bạn đối chiếu với đáp án xem đúng được bao nhiêu câu nhé.

Bài tập bên dưới các bạn lựa chọn ra đáp án chính xác nhất.

说明:1—20 题,每个句子中有一个或两个空儿,请在 A、B、C、D 四个答案中确定惟
一恰当的选择。

1.他给我寄来了一_____图片。
A.张
B.个
C.封
D.篇

2.赵树理虽然进了城,但他身上_____保持着家乡的泥土气。
A.再
B.也
C.又
D.仍

3.作完手术,刘大夫的手都肿了,_____他心里是高兴的。
A.却
B.就
C.可
D.所以

4.中华民族是一个_____许多民族逐渐融合而成的整体。
A.由
B.因
C.被
D.从

5.他_____图纸献给了贫穷的山区人民。
A.为
B.把
C.用
D.以

6.像这样一直努力_____,相信你一定能成功的。
A.出来
B.上去
C.上来
D.下去

7.我想去北京大学看一个朋友,但是今天作业太多,只好明天_____去。
A.再
B.又
C.还
D.也

8.这部小说难_____难,可是很有意思。
A.一
B.了
C.不
D.是

9._____时间不够,我们只去了中国历史博物馆。
A.对于
B.为了
C.由于
D.即使

10.对这种病的原因,科学家们准备_____。
A.进行研究
B.进行研究研究
C.进行研究下去
D.进行研究一下

11.听他的声音,我想_____了,原来是我的老战友王英。
A.上来
B.下去
C.下来
D.起来

12.她那苍白的脸,_____,一看就知道不十分健康。
A.一点儿焦黄
B.有点儿焦黄
C.焦黄一点儿
D.焦黄有点儿

13.他那热烈的谈话_____每个人都兴奋起来了。
A.给
B.被
C.把
D.使

14.我现在_____实现了童年的梦想,当上了一名文艺工作者。
A.已经
B.就要
C.正在
D.马上

15.你必须公开承认错误,_____大家都不会原谅你。
A.就
B.那么
C.要么
D.否则

16.他们怎么也没想到,不到一小时就会_____抓获。
A.被
B.把
C.使
D.让

17.传统文化对人们的影响_____深远_____广泛。
A.既……又……
B.也……也……
C.越……越……
D.或……或……

18.这场改革_____影响中国,_____影响世界。
A.连……也……
B.即使……也……
C.不但……而且……
D.虽然……但是……

19.一眨眼的功夫,他已经_____了。
A.走远得很
B.走得很远
C.很走得远
D.远走得很

20.厂里盖了 6 万多平方米的宿舍,可厂长至今还住着_____。
A.15 平方米的小竹屋一踏上去的楼板就摇晃
B.一踏上去 15 平方米的小的竹屋楼板就摇晃
C.15 平方米的小竹屋一踏上去楼板的就摇晃
D.一踏上去楼板就摇晃的 15 平方米的小竹屋

Đáp án luyện thi HSK online Kỹ năng tổng hợp bài 5

参考答案
1.A
2.D
3.C
4.A
5.B
6.D
7.A
8.D
9.C
10.D
11.D
12.B
13.D
14.A
15.D
16.A
17.A
18.C
19.B
20.D

Nội dung bài giảng học tiếng Trung online và luyện thi HSK online của Thầy Vũ hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn học viên TiengTrungHSK trong bài học tiếp theo nhé.
 
Back
Top