• Lịch khai giảng Tháng 9 và Tháng 10 năm 2023
    » Lớp tiếng Trung giao tiếp cơ bản từ đầu 246 khai giảng ngày 2/10/2023, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h15-19h45 (Còn 1 chỗ)
    » Lớp tiếng Trung giao tiếp cơ bản từ đầu 357 khai giảng ngày 31/10/2023, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h15-19h45 (Còn 1 chỗ)
    » Khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản

Luyện thi HSKK trung cấp bài tập luyện đọc phần 1

Bài tâp luyện đọc tiếng Trung HSKK trung cấp ChineMaster


Luyện thi HSKK trung cấp bài tập luyện đọc phần 1 là bài giảng trực tuyến Thầy Vũ chuẩn bị giáo án cho các bạn học viên muốn nâng cao kỹ năng đọc tiếng Trung HSKK trung cấp thông qua những bài tập đọc hiểu tiếng Trung HSK cơ bản được chia sẻ trên kênh diễn đàn tiếng Trung uy tín của Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 TPHCM Sài Gòn.

Mỗi ngày Thầy Vũ đều chia sẻ thêm nhiều tài liệu luyện kỹ năng đọc tiếng Trung HSKK trung cấp bao gồm rất nhiều chủ đề khác nhau, các bạn sẽ tìm thấy rất nhiều nội dung bài giảng và giáo án Thầy Vũ thiết kế ra dành cho các bạn học viên ChineMaster. Trước khi các bạn xác định luyện thi HSKK trung cấp thì cần phải nắm thật vững những kiến thức tiếng Trung thiết yếu trong bộ sách giáo trình tiếng Trung ChineMaster gồm các cấu trúc ngữ pháp tiếng Trung HSK, từ vựng tiếng Trung HSK và rất nhiều mẫu câu tiếng Trung HSK theo những tình huống giao tiếp thực tế hàng ngày .v.v.

Các bạn tải cuốn sách luyện thi HSKK trung cấp để làm quen với kiểu ra đề thi HSKK trung cấp nhé, link tải ở ngay bên dưới.

Download sách luyện thi HSKK trung cấp

Sau đây chúng ta sẽ cùng vào nôi dung chi tiết của giáo án bài giảng Luyện thi HSKK trung cấp bài tập luyện đọc phần 1 nhé.

Giáo án Luyện thi HSKK trung cấp bài tập luyện đọc phần 1


Các bạn chú ý theo dõi nội dung bài giảng luyện thi tiếng Trung HSKK trung cấp bên dưới của Thầy Vũ. Chỗ nào các bạn chưa biết cách đọc hoặc chưa biết dịch sang tiếng Việt như thế nào thì hãy đăng bình luận đăng câu hỏi ở ngay bên dưới này nhé.

墨西哥在因针对候选人的暴力行为而受损的选举中进行投票

一位候选人是前拳击手,并承诺像他在拳击场上所做的那样努力为人们而战。

另一个人从棺材里出来发起了他的竞选活动,告诉人们如果他获胜并且不履行诺言,就应该将他活埋。

然后是社交媒体影响者,他希望通过承诺“每个女人的胸部”等来成为国会议员。在她的平台上,她提出了由公共卫生系统覆盖的乳房植入物。

社会接触党候选人卡洛斯·马约加 (Carlos Mayorga) 在棺材内发起竞选活动。
这只是舞台的一小部分,因为墨西哥准备在周日举行该国历史上最大的中期选举。 More than 93 million registered voters will choose candidates for more than 21,000 elected posts in all three levels of government.
他们将选出几乎所有州的州长和国会下议院的所有 500 名议员。他们还将选举 30 个州立法机构和 1,928 个市政府的成员,共 2,446 个(78%)。

洛佩斯·奥夫拉多尔总统于 2021 年 5 月 28 日在墨西哥墨西哥城出席了在国家宫举行的每日简报会。

洛佩斯·奥夫拉多尔不在选票上,但墨西哥分析家、专家、前总统和美国有线电视新闻网咨询的前总统候选人表示,这次选举相当于对这位 67 岁的总统、民粹主义、左翼政治退伍军人和前墨西哥的公民投票2018年第三次尝试赢得了总统校长的城市市长。
联邦选举研究所前主席路易斯·卡洛斯·乌加德 (Luis Carlos Ugalde) 表示,这次选举只关乎一件事:“选民基本上分为喜欢 [总统] 洛佩斯·奥夫拉多尔 (López Obrador) 和不信任他的人。”

投票前不受控制的暴力

洛佩兹·奥夫拉多尔上台时承诺“拥抱,而不是开枪”,但迄今为止未能遏制墨西哥的枪支暴力。在过去二十年的大部分时间里,这个国家已经被有组织的犯罪地盘战争摧毁,一波政治暗杀浪潮动摇了当前的竞选季节,直到 6 月 6 日的选举。

“这个国家处于和平状态。它受到治理。没有不稳定的风险,”洛佩斯·奥夫拉多尔周二表示。但他也承认,对于数百万墨西哥人来说,这已经变得非常明显。 “我们每天都面临着暴力的祸害,”洛佩斯·奥夫拉多尔说。

根据风险管理公司 Etellekt 的数据,从去年 9 月(选举过程开始时)到 5 月底,墨西哥发生了 89 起政客暗杀事件和 782 起针对他们的罪行。被谋杀者中有 35 人是在即将举行的选举中竞选公职的候选人。

受害者包括瓜纳华托州的市长候选人阿尔玛·罗莎·巴拉甘 (Alma Rosa Barragán),她在选举前 12 天的集会中被枪杀。

第二天,正在竞选海滩度假城市阿卡普尔科市长的何塞·阿尔贝托·阿隆索·古铁雷斯 (José Alberto Alonso Gutiérrez) 在武装袭击中险些幸免于难。

卡耶梅镇(索诺拉州)的市长候选人、前州检察官阿贝尔·穆列塔 (Abel Murrieta) 于 5 月 13 日在光天化日之下分发竞选传单时被枪杀。 Murrieta 还是 LeBaron 家族的律师,该家族于 2019 年底在墨西哥北部一个以广泛存在的有组织犯罪而闻名的地区失去了九名拥有墨西哥和美国双重国籍的成员。

第二天,洛佩斯·奥夫拉多尔总统承认“这确实是一个艰难的时期,因为竞选活动在不同地区产生了相互竞争的利益,我们必须保护候选人。”

害怕一个过于强大的总统

墨西哥城的智囊团 México Evalúa 总裁路易斯·卢比奥 (Luis Rubio) 表示,选民不应让极端的政治暴力掩盖其他几个主要问题。根据政府数据,该国仍受到 Covid-19 大流行的影响,不仅对其卫生系统进行了考验,而且在 2020 年使其经济萎缩了 8.5%。

正如该国前卫生部长胡安·拉蒙·德拉富恩特 (Juan Ramón de la Fuente) 所描述的那样,即使在洛佩斯·奥夫拉多尔 (López Obrador) 上任之前,墨西哥就已经在遭受另一场“大流行”。他提到了枪支暴力,这一挑战在本届政府期间只会变得更糟。从这个角度来看,2018 年前四个月(洛佩斯·奥夫拉多尔上任之前)发生了 10,579 起凶杀案。根据政府数据,这一数字在 2019 年同期上升至 11,307 人,并在 2020 年 1 月至 4 月期间增加至 11,736 人。

卢比奥也是墨西哥财政部长的前顾问,他说这次选举无异于墨西哥民主的生存。他和其他分析人士批评他们认为洛佩斯·奥夫拉多尔表现出的专制倾向。

Phiên âm tiếng Trung HSKK cho bài tập luyện kỹ năng đọc tiếng Trung HSKK trung cấp bài giảng hôm nay chuyên đề Luyện thi HSKK trung cấp bài tập luyện đọc phần 1.

Mòxīgē zài yīn zhēnduì hòuxuǎn rén de bàolì xíngwéi ér shòu sǔn de xuǎnjǔ zhōng jìnxíng tóupiào

yī wèi hòuxuǎn rénshì qián quánjí shǒu, bìng chéngnuò xiàng tā zài quánjí chǎng shàng suǒ zuò dì nàyàng nǔlì wéi rénmen ér zhàn.

Lìng yīgè rén cóng guāncai lǐ chūlái fāqǐle tā de jìngxuǎn huódòng, gàosù rénmen rúguǒ tā huòshèng bìngqiě bùlǚxíng nuòyán, jiù yīnggāi jiāng tā huómái.

Ránhòu shì shèjiāo méitǐ yǐngxiǎng zhě, tā xīwàng tōngguòchéngnuò “měi gè nǚrén de xiōngbù” děng lái chéngwéi guóhuì yìyuán. Zài tā de píngtái shàng, tā tíchūle yóu gōnggòng wèishēng xìtǒng fùgài de rǔfáng zhí rù wù.

Shèhuì jiēchù dǎng hòuxuǎn rén kǎ luòsī·mǎ yuē jiā (Carlos Mayorga) zài guāncai nèi fāqǐ jìngxuǎn huódòng.
Zhè zhǐshì wǔtái de yī xiǎo bùfèn, yīnwèi mòxīgē zhǔnbèi zài zhōu rì jǔxíng gāi guó lìshǐ shàng zuìdà de zhōngqí xuǎnjǔ. More than 93 million registered voters will choose candidates for more than 21,000 elected posts in all three levels of government.
Tāmen jiāng xuǎn chū jīhū suǒyǒu zhōu de zhōuzhǎng hé guóhuì xià yìyuàn de suǒyǒu 500 míng yìyuán. Tāmen hái jiāng xuǎnjǔ 30 gè zhōu lìfǎ jīgòu hé 1,928 gè shì zhèngfǔ de chéngyuán, gòng 2,446 gè (78%).

Luò pèisī·ào fū lā duō ěr zǒngtǒng yú 2021 nián 5 yuè 28 rì zài mòxīgē mòxīgē chéng chūxíle zài guójiā gōng jǔxíng de měi rì jiǎnbào huì.

Luò pèisī·ào fū lā duō ěr bùzài xuǎnpiào shàng, dàn mòxīgē fēnxī jiā, zhuānjiā, qián zǒngtǒng hé měiguó yǒuxiàn diànshì xīnwén wǎng zīxún de qián zǒngtǒng hòuxuǎn rén biǎoshì, zhè cì xuǎnjǔ xiāngdāng yú duì zhè wèi 67 suì de zǒngtǒng, míncuì zhǔyì, zuǒyì zhèngzhì tuìwǔ jūnrén hé qián mòxīgē de gōngmín tóupiào 2018 nián dì sān cì chángshì yíngdéle zǒngtǒng xiàozhǎng de chéngshì shì zhǎng.
Liánbāng xuǎnjǔ yánjiū suǒ qián zhǔxí lùyìsī·kǎ luòsī·wū jiā dé (Luis Carlos Ugalde) biǎoshì, zhè cì xuǎnjǔ zhǐ guānhū yī jiàn shì:“Xuǎnmín jīběn shàng fēn wéi xǐhuān [zǒngtǒng] luò pèisī·ào fū lā duō ěr (López Obrador) hé bù xìnrèn tā de rén.”

Tóupiào qián bù shòu kòngzhì de bàolì

luò pèi zī·ào fū lā duō ěr shàngtái shí chéngnuò “yǒngbào, ér bùshì kāi qiāng”, dàn qìjīn wéizhǐ wèi néng èzhì mòxīgē de qiāngzhī bàolì. Zài guòqù èrshí nián de dà bùfèn shíjiān lǐ, zhège guójiā yǐjīng bèi yǒu zǔzhī de fànzuì dìpán zhànzhēng cuīhuǐ, yī bō zhèngzhì ànshā làngcháo dòng yáo liǎo dàng qián de jìngxuǎn jìjié, zhídào 6 yuè 6 rì de xuǎnjǔ.

“Zhège guójiā chǔyú hépíng zhuàngtài. Tā shòudào zhìlǐ. Méiyǒu bù wěndìng de fēngxiǎn,” luò pèisī·ào fū lā duō ěr zhōu'èr biǎoshì. Dàn tā yě chéngrèn, duìyú shù bǎi wàn mòxīgē rén lái shuō, zhè yǐjīng biàn dé fēicháng míngxiǎn. “Wǒmen měitiān dū miànlínzhe bàolì de huòhài,” luò pèisī·ào fū lā duō ěr shuō.

Gēnjù fēngxiǎn guǎnlǐ gōngsī Etellekt de shùjù, cóng qùnián 9 yuè (xuǎnjǔ guò chéng kāishǐ shí) dào 5 yuèdǐ, mòxīgē fāshēngle 89 qǐ zhèngkè ànshā shìjiàn hé 782 qǐ zhēnduì tāmen de zuìxíng. Bèi móushā zhě zhōng yǒu 35 rén shì zài jíjiāng jǔxíng de xuǎnjǔ zhōng jìngxuǎn gōngzhí de hòuxuǎn rén.

Shòuhài zhě bāokuò guā nà huá tuō zhōu de shì zhǎng hòuxuǎn rén ā'ěr mǎ·luō shā·bā lā gān (Alma Rosa Barragán), tā zài xuǎnjǔ qián 12 tiān de jíhuì zhōng bèi qiāngshā.

Dì èr tiān, zhèngzài jìngxuǎn hǎitān dùjià chéngshì ā kǎ pǔ'ěr kē shì zhǎng de hé sāi·ā'ěr bèi tuō·ā lóng suǒ·gǔ tiě léi sī (José Alberto Alonso Gutiérrez) zài wǔzhuāng xíjí zhōng xiǎnxiē xìngmiǎn yú nán.

Kǎ yé méi zhèn (suǒ nuò lā zhōu) de shì zhǎng hòuxuǎn rén, qián zhōu jiǎnchá guān ā bèi'ěr·mù liè tǎ (Abel Murrieta) yú 5 yuè 13 rì zài guāngtiānhuàrì zhī xià fēnfā jìngxuǎn chuándān shí bèi qiāngshā. Murrieta háishì LeBaron jiāzú de lǜshī, gāi jiāzú yú 2019 niándǐ zài mòxīgē běibù yīgè yǐ guǎngfàn cúnzài de yǒu zǔzhī fànzuì ér wénmíng dì dìqū shīqùle jiǔ míng yǒngyǒu mòxīgē hé měiguó shuāngchóng guójí de chéngyuán.

Dì èr tiān, luò pèisī·ào fū lā duō ěr zǒngtǒng chéngrèn “zhè quèshí shì yīgè jiānnán de shíqí, yīnwèi jìngxuǎn huódòng zài bùtóng dìqū chǎnshēngle xiānghù jìngzhēng de lìyì, wǒmen bìxū bǎohù hòuxuǎn rén.”

Hàipà yīgè guòyú qiángdà de zǒngtǒng

mòxīgē chéng de zhìnáng tuán México Evalúa zǒngcái lùyìsī·lúbǐ ào (Luis Rubio) biǎoshì, xuǎnmín bù yìng ràng jíduān dì zhèngzhì bàolì yǎngài qítā jǐ gè zhǔyào wèntí. Gēnjù zhèngfǔ shùjù, gāi guó réng shòudào Covid-19 dà liúxíng de yǐngxiǎng, bùjǐn duì qí wèishēng xìtǒng jìnxíngle kǎoyàn, érqiě zài 2020 nián shǐ qí jīngjì wěisuōle 8.5%.

Zhèngrú gāi guó qián wèishēng bù cháng hú ān·lā méng·dé lā fù ēn tè (Juan Ramón de la Fuente) suǒ miáoshù dì nàyàng, jíshǐ zài luò pèisī·ào fū lā duō ěr (López Obrador) shàngrèn zhīqián, mòxīgē jiù yǐjīng zài zāoshòu lìng yī chǎng “dà liúxíng”. Tā tí dàole qiāngzhī bàolì, zhè yī tiǎozhàn zài běn jiè zhèngfǔ qíjiān zhǐ huì biàn dé gèng zāo. Cóng zhège jiǎodù lái kàn,2018 nián qián sì gè yuè (luò pèisī·ào fū lā duō ěr shàngrèn zhīqián) fāshēngle 10,579 qǐ xiōngshā àn. Gēnjù zhèngfǔ shùjù, zhè yī shǔ zì zài 2019 nián tóngqí shàngshēng zhì 11,307 rén, bìng zài 2020 nián 1 yuè zhì 4 yuè qíjiān zēngjiā zhì 11,736 rén.

Lúbǐ ào yěshì mòxīgē cáizhèng bùzhǎng de qián gùwèn, tā shuō zhè cì xuǎnjǔ wú yì yú mòxīgē mínzhǔ de shēngcún. Tā hé qítā fēnxī rén shì pīpíng tāmen rènwéi luò pèisī·ào fū lā duō ěr biǎoxiàn chū de zhuānzhì qīngxiàng.


Phiên dịch tiếng Trung HSKK sang tiếng Việt cho các bạn học viên làm tài liệu tham khảo chủ đề bài giảng Luyện thi HSKK trung cấp bài tập luyện đọc phần 1. Bản dịch tiếng Trung sang tiếng Việt bên dưới chỉ mang tính chất tham khảo, có thể một số bạn có cách dịch hay hơn thì hãy tham gia bình luận bên dưới nhé.

Mexico đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử bị tàn phá bởi bạo lực đối với các ứng cử viên

Một ứng cử viên là một cựu võ sĩ quyền anh và hứa sẽ chiến đấu vì mọi người hết mình như những gì anh ta đã làm trên võ đài.

Một người khác đã khởi động chiến dịch của mình bằng cách bước ra khỏi quan tài, nói với mọi người rằng anh ta nên bị chôn sống nếu anh ta chiến thắng và không thực hiện lời hứa của mình.

Và sau đó là những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội, người đang tìm cách trở thành một thành viên của Quốc hội bằng cách hứa hẹn, trong số những điều khác, "bộ ngực cho mọi phụ nữ." Trong nền tảng của mình, cô đề xuất cấy ghép ngực được hệ thống y tế công cộng chi trả.

Ứng cử viên của Đảng Gặp gỡ Xã hội Carlos Mayorga khởi động chiến dịch tranh cử của mình bên trong một chiếc quan tài.
Đó chỉ là một phần nhỏ của giai đoạn khi Mexico đã sẵn sàng tổ chức cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào Chủ nhật, cuộc bầu cử lớn nhất trong lịch sử đất nước. Hơn 93 triệu cử tri đã đăng ký sẽ chọn ứng cử viên cho hơn 21.000 chức vụ được bầu ở cả ba cấp chính quyền.
Họ sẽ chọn thống đốc ở hầu hết các bang và tất cả 500 thành viên của hạ viện. Họ cũng sẽ bầu các thành viên của 30 cơ quan lập pháp tiểu bang và 1.928 chính quyền thành phố trong tổng số 2.446 (78%).

Tổng thống López Obrador tham dự cuộc họp giao ban hàng ngày tại Palacio Nacional vào ngày 28 tháng 5 năm 2021 ở Thành phố Mexico, Mexico.

López Obrador không có tên trong lá phiếu, nhưng các nhà phân tích, chuyên gia Mexico, một cựu Tổng thống và một cựu ứng cử viên tổng thống do CNN tư vấn cho rằng cuộc bầu cử dẫn đến một cuộc trưng cầu dân ý đối với Tổng thống 67 tuổi, một cựu chiến binh chính trị cánh tả và người Mexico. Thị trưởng thành phố, người đã thắng cử tổng thống vào năm 2018 trong nỗ lực thứ ba của mình.
Luis Carlos Ugalde, cựu chủ tịch Viện Bầu cử Liên bang, nói rằng cuộc bầu cử này là về một điều: "Các cử tri về cơ bản là chia rẽ giữa những người yêu mến [Tổng thống] López Obrador và những người không tin tưởng ông ấy."

Bạo lực không kiểm soát trước cuộc bỏ phiếu

Lopez Obrador lên nắm quyền hứa hẹn "những cái ôm chứ không phải tiếng súng", nhưng cho đến nay vẫn thất bại trong việc kiềm chế bạo lực súng đạn ở Mexico. Một làn sóng ám sát chính trị đã làm rung chuyển mùa vận động tranh cử hiện tại dẫn đến cuộc bầu cử ngày 6 tháng 6 ở một quốc gia vốn đã bị tàn phá bởi các cuộc chiến tranh giành tội phạm có tổ chức trong hầu hết hai thập kỷ qua.

"Đất nước đang hòa bình. Nó đang được quản lý. Không có rủi ro bất ổn", López Obrador nói hôm thứ Ba. Nhưng ông cũng thừa nhận những gì đã trở nên rõ ràng một cách đau đớn đối với hàng triệu người Mexico. López Obrador nói: “Chúng ta đang phải đối mặt với tai họa bạo lực hàng ngày.

Từ tháng 9 năm ngoái (khi quá trình bầu cử bắt đầu) đến cuối tháng 5, có 89 vụ ám sát các chính trị gia ở Mexico và 782 tội ác chống lại họ, theo Etellekt, một công ty quản lý rủi ro. Ba mươi lăm trong số những người bị sát hại là các ứng cử viên tranh cử trong cuộc bầu cử sắp tới.

Các nạn nhân bao gồm Alma Rosa Barragán, một ứng cử viên thị trưởng ở bang Guanajuato, người đã bị bắn hạ ngay giữa một cuộc biểu tình 12 ngày trước cuộc bầu cử.

Ngày hôm sau, José Alberto Alonso Gutiérrez, người đang tranh cử thị trưởng thành phố nghỉ mát bãi biển Acapulco, hầu như không sống sót sau một cuộc tấn công vũ trang.

Abel Murrieta, một ứng cử viên thị trưởng ở thị trấn Cajeme (bang Sonora) và là cựu luật sư của bang, đã bị bắn chết giữa thanh thiên bạch nhật vào ngày 13 tháng 5 khi anh ta phát tờ rơi vận động tranh cử. Murrieta cũng là luật sư cho gia đình LeBaron, người đã mất 9 thành viên mang hai quốc tịch Mexico và Mỹ vào cuối năm 2019 tại một khu vực phía bắc Mexico được biết đến với sự hiện diện của tội phạm có tổ chức rộng rãi.

Ngày hôm sau, Tổng thống López Obrador nhận ra rằng "đây thực sự là một thời điểm khó khăn vì chiến dịch tranh cử, các lợi ích cạnh tranh được tạo ra giữa các khu vực khác nhau và chúng tôi phải bảo vệ các ứng cử viên."

Nỗi sợ hãi về một Tổng thống quá quyền lực

Luis Rubio, chủ tịch México Evalúa, một thành phố Mexico, cho biết: “Các cử tri không nên để bạo lực chính trị cực đoan che khuất một số vấn đề lớn khác. Cuộc bỏ phiếu diễn ra trong bối cảnh đất nước vẫn đang quay cuồng với những ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 không chỉ khiến hệ thống y tế của họ phải thử thách mà còn khiến nền kinh tế của nước này suy giảm 8,5% vào năm 2020, theo số liệu của chính phủ.

Ngay cả trước khi López Obrador nhậm chức, Mexico đã phải hứng chịu một "đại dịch" khác, theo mô tả của cựu Bộ trưởng Y tế Juan Ramón de la Fuente của đất nước. Ông đề cập đến bạo lực súng đạn, một thách thức chỉ trở nên tồi tệ hơn trong chính quyền hiện tại. Để đặt điều này trong viễn cảnh, đã có 10.579 vụ giết người trong 4 tháng đầu năm 2018 (trước khi López Obrador nhậm chức). Con số này đã tăng lên 11.307 trong cùng kỳ năm 2019 và tăng lên 11.736 trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2020, theo dữ liệu của chính phủ.

Rubio, cũng là cựu cố vấn cho Bộ trưởng Tài chính Mexico, nói rằng cuộc bầu cử này không kém gì sự tồn vong của nền dân chủ Mexico. Ông và các nhà phân tích khác chỉ trích những gì họ cho là xu hướng độc đoán mà López Obrador đã thể hiện.
 
Last edited by a moderator:
Back
Top