Thầy Vũ cho em hỏi câu tiếng Trung này ạ

ChineMaster

Học tiếng Trung online
Staff member
Joined
Oct 27, 2020
Messages
10,898
Reaction score
10,204
Points
10,112
Age
52
Location
TP HCM
Website
hoctiengtrungonline.com
这个人急忙从船上刻着几号的地方。急忙 đảm nhận vai trò gì trong câu anh?
急忙 là tính từ, nó chính là trạng ngữ đảm nhiệm tính từ trong câu, biểu thị trạng thái của hành động
 

ChineMaster

Học tiếng Trung online
Staff member
Joined
Oct 27, 2020
Messages
10,898
Reaction score
10,204
Points
10,112
Age
52
Location
TP HCM
Website
hoctiengtrungonline.com
anh cho em hỏi thêm 把身上带的剑到河里去了。tại sao 把带身上的剑 ha anh
把身上带的剑到河里去了 nghĩa là cầm theo cả kiếm mang trên người tới sông

身上带的剑 trong đó 身上带 là định ngữ cho từ 剑, có nghĩa là kiếm mang trên người
 
Top