• Lịch khai giảng Tháng 12 năm 2023
    » Lớp tiếng Trung giao tiếp cơ bản từ đầu 246 khai giảng ngày 11/12/2023, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h15-19h45 (Còn 1 chỗ)
    » Lớp tiếng Trung giao tiếp cơ bản từ đầu 357 khai giảng ngày 5/12/2023, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h15-19h45 (HẾT CHỖ)
    » Khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản
    Video bài giảng Thầy Vũ livestream mới nhất

Thầy Vũ dịch em câu này từ tiếng việt sang tiếng trung với ạ! Em cảm ơn thầy

Độ cong/thẳng cần đặc biệt chú ý, với mỗi 3.048 [120] chiều dài, yêu cầu độ cong phải < 635 [25]
- Với độ dài 3.175 [125] thì độ cong, xoắn =2.5mm
Thầy chào em, đoạn bên trên thầy dịch như sau, em ghi lại vào vở nhé.

曲率/直度需要特别注意 / Qūlǜ/zhídù xūyào tèbié zhùyì / Độ cong/thẳng cần đặc biệt chú ý
对于每 3,048 [120] 长度 / Duìyú měi 3,048 [120] chángdù / với mỗi 3.048 [120] chiều dài
要求曲度必须 < 635 [25] / Yāoqiú qūdù bìxū < 635 [25] / yêu cầu độ cong phải < 635 [25]
对于长度 3.175 [125] / Duìyú chángdù 3.175 [125] / Với độ dài 3.175 [125]
曲度和扭曲度 = 2.5mm / Qū dù hé niǔqū dù = 2.5Mm / độ cong và độ xoắn =2.5mm

Chú ý: 曲率 và 曲度 đều là Độ cong em nhé.
 
Last edited:
Back
Top