• Lịch khai giảng Tháng 5/2023
    » Lớp tiếng Trung giao tiếp cơ bản từ đầu 246 khai giảng ngày 3/5/2023, lịch học Thứ 2-4-6, thời gian học 18h15-19h45 (Còn 1 chỗ)
    » Lớp tiếng Trung giao tiếp cơ bản từ đầu 357 khai giảng ngày 21/3/2023, lịch học Thứ 3-5-7, thời gian học 18h15-19h45 (Còn 2 chỗ)
    » Khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản

Thầy Vũ xem giúp em hội thoại tiếng Trung

Nguyễn thị thanh thúy

Lính Dự bị
Joined
Jul 30, 2020
Messages
7
Reaction score
3
Points
3
Age
23
Location
Daklak
Thầy xem giúp em với ạ.
据以下情景,编写一段对话:
  • 角色:公司的售后服务部和财务部经理。
  • 任务:公司想给客户提供更多的售后服务所以需要增加费用。售后服务部经理跟财务部经理讨论这个问题。
预算计划
售后服务部经理:现在财务情况怎么样?
财务部经理:仍然稳定,能最好满足公司的需求。
售后服务部经理:那就好。公司想给客户提供更多的售后服务。
财务部经理:没问题。你们想增改多少百分之的售后服务费用?
售后服务部经理:我觉得我们应该增加百分之五的售后服务费用。
财务部经理:增加的这笔钱做什么呢?
售后服务部经理:我先开通 900免费客户服务电话,方便客户和我们联系。然后开完通,我要招聘新员工,人力资源的费用也得增加。
财务部经理:如果我们增加百分之五的售后服务费用,那我们只能减少日常管理费用了。
售后服务部经理:好的。这个问题要精打细算,所以我们得和总经理好好谈谈。
财务部经理:那我马上给总经理秘书打电话,我们会安排一个会议,然后沟通你。
售后服务部经理:感到你,再见。
 

ChineMaster

Học tiếng Trung online
Staff member
Joined
Oct 27, 2020
Messages
10,904
Reaction score
10,204
Points
10,112
Age
53
Location
TP HCM
Website
hoctiengtrungonline.com
Thầy xem giúp em với ạ.
据以下情景,编写一段对话:
  • 角色:公司的售后服务部和财务部经理。
  • 任务:公司想给客户提供更多的售后服务所以需要增加费用。售后服务部经理跟财务部经理讨论这个问题。
预算计划
售后服务部经理:现在财务情况怎么样?
财务部经理:仍然稳定,能最好满足公司的需求。
售后服务部经理:那就好。公司想给客户提供更多的售后服务。
财务部经理:没问题。你们想增改多少百分之的售后服务费用?
售后服务部经理:我觉得我们应该增加百分之五的售后服务费用。
财务部经理:增加的这笔钱做什么呢?
售后服务部经理:我先开通 900免费客户服务电话,方便客户和我们联系。然后开完通,我要招聘新员工,人力资源的费用也得增加。
财务部经理:如果我们增加百分之五的售后服务费用,那我们只能减少日常管理费用了。
售后服务部经理:好的。这个问题要精打细算,所以我们得和总经理好好谈谈。
财务部经理:那我马上给总经理秘书打电话,我们会安排一个会议,然后沟通你
售后服务部经理:感到你,再见。
Đoạn hội thoại trên có mấy lỗi sai ngữ pháp tiếng Trung cơ bản liên quan đến ĐỊNH NGỮ và một số từ vựng cần dùng sao cho phù hợp với văn cảnh. Thầy sửa lại như sau:

你们想增改多少百分之的售后服务费用?=> 你想把售后服务费用增改成百分之多少?

我觉得我们应该增加百分之五的售后服务费用。=> 我觉得应该把售后服务费用增改成百分之五

增加的这笔钱做什么呢?=>增加的这笔钱是做什么的?

然后开完通=>然后把它开通

如果我们增加百分之五的售后服务费用 =>如果我们增加售后服务费用的百分之五

然后沟通你 => 然后通知你
 
Last edited:

Nguyễn thị thanh thúy

Lính Dự bị
Joined
Jul 30, 2020
Messages
7
Reaction score
3
Points
3
Age
23
Location
Daklak
Đoạn hội thoại trên có mấy lỗi sai ngữ pháp tiếng Trung cơ bản liên quan đến ĐỊNH NGỮ và một số từ vựng cần dùng sao cho phù hợp với văn cảnh. Thầy sửa lại như sau:

你们想增改多少百分之的售后服务费用?=>

我觉得我们应该增加百分之五的售后服务费用。=>

增加的这笔钱做什么呢?=>

然后开完通=>

如果我们增加百分之五的售后服务费用 =>

然后沟通你
 
Top